Hoàn thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới nhất

Thuế thu nhập cá nhân và hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì?

Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền thuế mà người có thu nhập phải trích một phần tiền lương hoặc từ những nguồn thu khác vào ngân sách nhà nước sau khi đã tính những khoản được giảm trừ .
Hoàn thuế thu nhập cá nhân ( TNCN ) là bước mà Nhà nước trả lại một phần thuế đã thu cho cá nhân người nộp. Có một số ít trường hợp người lao động được hoàn trả tiền Thuế .

Điều kiện để được hoàn thuế thu nhập cá nhân

Quy trình hoàn thuế được Cơ quan Tổng cục thuế, Cục thuế và chi cục thuế xử lý hoàn thuế thu nhập cá nhân theo pháp luật của Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 .

– Cá nhân thuộc đối tượng chịu thuế bao gồm cá nhân cư trú ở  Việt Nam và cá nhân nước ngoài có thu nhập chịu thuế ở tại  Việt Nam đều phải đóng thuế từ hoạt động kinh doanh. Cá nhân chịu thuế được hoàn thuế khi nằm trong các trường hợp  sau :

  • Cá nhân có thu nhập chịu thuế có tổng số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp trong một kỳ tính thuế. Kỳ tính thuế đối với cá nhân cư trú  được áp dụng theo năm hoặc theo từng lần phát sinh thu nhập hoặc theo từng lần đối thu nhập tính thuế. Đối với cá nhân không cư trú thì kỳ tính thuế được tính theo từng lần phát sinh thu nhập áp dụng đối với tất cả thu nhập chịu thuế.
  • Đối với khoản thu nhập tính thuế nhưng chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân chịu thuế được hoàn thuế.
  • Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Cá nhân có thu nhập chịu thuế phải triển khai ĐK thuế để được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho bản thân và cho mỗi người phụ thuộc vào được giảm trừ gia cảnh. Nếu cá nhân đang thao tác tại tổ chức triển khai hoàn toàn có thể ủy quyền cho tổ chức triển khai đăng kí mã số thuế cho mình. Mỗi người chỉ có được một mã số thuế. Ngoài ra, việc hoàn thuế chỉ vận dụng so với những cá nhân đã ĐK, có mã số thuế tại thời gian nộp hồ sơ quyết toán thuế và có hồ sơ hoàn thuế theo pháp luật pháp lý .
– Cá nhân phải có ý kiến đề nghị hoàn thuế .
– Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế khi có nguồn thu nhập từ kinh doanh thương mại, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công …. những khoản tiền khác nằm trong thu nhập chịu thuế thì không phải nộp hồ sơ hoàn thuế. Cá nhân chỉ phải lập tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 02 / QTT-TNCN phải ghi số thuế ý kiến đề nghị hoàn vào khoản NNT hoặc tổng số thuế bù trừ cho phát sinh của kỳ sau .
– Hoàn thuế so với cá nhân chuyển nhượng ủy quyền sàn chứng khoán có nhu yếu quyết toán thuế thì không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà lập tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 13 / kk-TNCN, trong đó, cần ghi số thuế đề xuất hoàn vào số thuế hoàn trả vào thông tin tài khoản NNT hoặc số thuế bù trừ vào kỳ sau .
Như vậy, so với những cá nhân trực tiếp nộp kê khai thuế với cơ quan thuế hoàn toàn có thể lựa chọn hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ sau tại cùng cơ quan thuế .

Những loại thu nhập nào phải chịu thuế thu nhập cá nhân

1.Thu nhập từ hoạt động kinh doanh

Theo Điều 1 Thông tư 92/2015 / TT-BTC cá nhân kinh doanh thương mại là tên gọi chung của cá nhân cư trú gồm : Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ mái ấm gia đình có hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ thuộc toàn bộ những nghành, ngành nghề sản xuất, kinh doanh thương mại theo lao lý của pháp lý .
Lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh thương mại gồm có cả 1 số ít trường hợp sau :
+ Hành nghề độc lập trong những nghành nghề dịch vụ, ngành nghề được cấp giấy phép hoặc chứng từ hành nghề theo pháp luật của pháp lý .
+ Làm đại lý bán đúng giá so với đại lý xổ số kiến thiết, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp của cá nhân trực tiếp ký hợp đồng với công ty xổ số kiến thiết thiết kế, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp .
+ Hợp tác kinh doanh thương mại với tổ chức triển khai .
+ Sản xuất, kinh doanh thương mại nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt cá thủy hải sản không phân phối điều kiện kèm theo được miễn thuế .

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Theo khoản 2 Điều 2 Thông tư 111 / 2013 / TT-BTC, thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, gồm có :
– Tiền lương, tiền công và những khoản có đặc thù tiền lương, tiền công dưới những hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền .
– Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ 11 khoản phụ cấp, trợ cấp .
– Tiền thù lao nhận được dưới những hình thức như : Tiền hoa hồng đại lý bán sản phẩm & hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới ; tiền tham gia những đề tài điều tra và nghiên cứu khoa học, kỹ thuật ; tiền tham gia những dự án Bất Động Sản, đề án ; tiền nhuận bút theo pháp luật của pháp lý về chính sách nhuận bút ; tiền tham gia những hoạt động giải trí giảng dạy ; tiền tham gia trình diễn văn hoá, thẩm mỹ và nghệ thuật, thể dục, thể thao ; tiền dịch vụ quảng cáo ; tiền dịch vụ khác, thù lao khác .
– Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh thương mại, hội đồng quản trị doanh nghiệp, ban trấn áp doanh nghiệp, ban quản trị dự án Bất Động Sản, hội đồng quản trị, những hiệp hội, hội nghề nghiệp và những tổ chức triển khai khác .
– Các khoản quyền lợi bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức :
+ Tiền nhà tại, điện, nước và những dịch vụ kèm theo ( nếu có ) .
+ Khoản tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác, tiền góp phần quỹ hưu trí tự nguyện do người sử dụng lao động mua hoặc góp phần cho người lao động so với những mẫu sản phẩm bảo hiểm có tích góp về phí bảo hiểm .
+ Phí hội viên và những khoản chi dịch vụ khác ship hàng cho cá nhân theo nhu yếu như : Chăm sóc sức khoẻ, đi dạo, thể thao, vui chơi, thẩm mỹ và nghệ thuật .
Lưu ý : Trường hợp thẻ được sử dụng chung thì không tính vào thu nhập chịu thuế .
+ Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại thông minh, phục trang, … cao hơn mức lao lý hiện hành của Nhà nước .
– Các khoản quyền lợi khác .
Các khoản quyền lợi khác mà người sử dụng lao động chi cho người lao động như : Chi trong những ngày nghỉ, lễ ; thuê những dịch vụ tư vấn, thuê khai thuế cho đích danh một hoặc một nhóm cá nhân ; chi cho người giúp việc mái ấm gia đình như lái xe, người nấu ăn, người làm những việc làm khác trong mái ấm gia đình theo hợp đồng …
– Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán. Trừ những một số ít khoản thưởng .

3. Thu nhập từ đầu tư vốn

Theo khoản 3 Điều 2 Thông tư 111 / 2013 / TT-BTC, thu nhập từ góp vốn đầu tư vốn tính vào thu nhập chịu thuế là khoản thu nhập cá nhân nhận được dưới những hình thức :
– Tiền lãi nhận được từ việc cho những tổ chức triển khai, doanh nghiệp, hộ mái ấm gia đình, cá nhân kinh doanh thương mại, nhóm cá nhân kinh doanh thương mại vay theo hợp đồng vay hoặc thỏa thuận hợp tác vay, trừ lãi tiền gửi nhận được từ những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế dưới những hình thức gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn, gửi tiết kiệm chi phí, chứng từ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và những hình thức nhận tiền gửi khác theo nguyên tắc có hoàn trả khá đầy đủ tiền gốc, lãi cho người gửi theo thỏa thuận hợp tác .
– Cổ tức nhận được từ việc góp vốn mua CP .
– Lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, hợp tác xã, liên kết kinh doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh thương mại và những hình thức kinh doanh thương mại khác theo lao lý của Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã ; cống phẩm nhận được do tham gia góp vốn xây dựng tổ chức triển khai tín dụng thanh toán theo lao lý của Luật những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán ; góp vốn vào Quỹ góp vốn đầu tư sàn chứng khoán và quỹ góp vốn đầu tư khác được xây dựng và hoạt động giải trí theo pháp luật của pháp lý .
Không tính vào thu nhập chịu thuế từ góp vốn đầu tư vốn so với cống phẩm của doanh nghiệp tư nhân, công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ .
– Phần tăng thêm của giá trị vốn góp nhận được khi giải thể doanh nghiệp, quy đổi quy mô hoạt động giải trí, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp hoặc khi rút vốn .
– Thu nhập nhận được từ lãi trái phiếu, tín phiếu và những sách vở có giá khác do những tổ chức triển khai trong nước phát hành, trừ thu nhập từ lãi tiền gửi :
+ Từ lãi gửi Đồng Việt Nam, vàng, ngoại tệ tại những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế được xây dựng và hoạt động giải trí theo pháp luật của Luật những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán dưới những hình thức gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn, gửi tiết kiệm chi phí, chứng từ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và những hình thức nhận tiền gửi khác theo nguyên tắc có hoàn trả rất đầy đủ tiền gốc, lãi cho người gửi theo thỏa thuận hợp tác .
+ Lãi trái phiếu nhà nước là khoản lãi mà cá nhân nhận được từ việc mua trái phiếu nhà nước do Bộ Tài chính phát hành .
– Các khoản thu nhập nhận được từ góp vốn đầu tư vốn dưới những hình thức khác kể cả trường hợp góp vốn góp vốn đầu tư bằng hiện vật, bằng khét tiếng, bằng quyền sử dụng đất, bằng ý tưởng, sáng tạo .
– Thu nhập từ cổ tức trả bằng CP, thu nhập từ cống phẩm ghi tăng vốn .

4. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn

Theo khoản 4 Điều 2 Thông tư 111 / 2013 / TT-BTC, thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền vốn chịu thuế là khoản thu nhập cá nhân nhận được gồm có :
– Thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền vốn góp trong công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn ( gồm có cả công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên ), công ty hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh thương mại, hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khác .
– Thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền sàn chứng khoán .
– Thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền vốn dưới những hình thức khác .

5. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

Khoản 5 Điều 2 Thông tư 111 / 2013 / TT-BTC pháp luật thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền bất động sản chịu thuế thu nhập cá nhân là khoản thu nhập nhận được từ việc chuyển nhượng ủy quyền bất động sản gồm có :
– Thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất .
– Thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất và gia tài gắn liền với đất. Tài sản gắn liền với đất gồm :
+ Nhà ở, kể cả nhà ở hình thành trong tương lai .
+ Kết cấu hạ tầng và những khu công trình kiến thiết xây dựng gắn liền với đất, kể cả khu công trình xây dựng hình thành trong tương lai .
+ Các gia tài khác gắn liền với đất gồm có những gia tài là mẫu sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp ( như cây xanh, vật nuôi ) .
– Thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền quyền sở hữu nhà tại, kể cả nhà ở hình thành trong tương lai .
– Thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền quyền thuê đất, quyền thuê mặt nước .
– Thu nhập khi góp vốn bằng bất động sản để xây dựng doanh nghiệp hoặc tăng vốn sản xuất kinh doanh thương mại của doanh nghiệp theo lao lý của pháp lý .
– Thu nhập từ việc ủy quyền quản trị bất động sản mà người được ủy quyền có quyền chuyển nhượng ủy quyền bất động sản hoặc có quyền như người chiếm hữu bất động sản theo pháp luật của pháp lý .
– Các khoản thu nhập khác nhận được từ chuyển nhượng ủy quyền bất động sản dưới mọi hình thức .

6. Thu nhập từ trúng thưởng

Theo khoản 6 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, thu nhập từ trúng thưởng phải chịu thuế là các khoản tiền hoặc hiện vật mà cá nhân nhận được dưới các hình thức sau đây:

– Trúng thưởng xổ số kiến thiết do những công ty xổ số kiến thiết phát hành trả thưởng .
– Trúng thưởng trong những hình thức khuyến mại khi tham gia mua và bán sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ theo lao lý của Luật Thương mại .
– Trúng thưởng trong những hình thức cá cược, đặt cược được pháp lý được cho phép .
– Trúng thưởng trong những game show, cuộc thi có thưởng và những hình thức trúng thưởng khác do những tổ chức triển khai kinh tế tài chính, cơ quan hành chính, sự nghiệp, những đoàn thể và những tổ chức triển khai, cá nhân khác tổ chức triển khai .

7. Thu nhập từ bản quyền

Khoản 7 Điều 2 Thông tư 111 / 2013 / TT-BTC pháp luật thu nhập từ bản quyền chịu thuế là thu nhập nhận được khi chuyển nhượng ủy quyền, chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng những đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ theo lao lý của Luật Sở hữu trí tuệ ; thu nhập từ chuyển giao công nghệ tiên tiến theo lao lý của Luật Chuyển giao công nghệ tiên tiến .

8. Thu nhập từ nhượng quyền thương mại

Theo khoản 8 Điều 2 Thông tư 111 / 2013 / TT-BTC, nhượng quyền thương mại là hoạt động giải trí thương mại, theo đó bên nhượng quyền được cho phép và nhu yếu bên nhận quyền tự mình thực thi việc mua và bán sản phẩm & hàng hóa, đáp ứng dịch vụ theo những điều kiện kèm theo của bên nhượng quyền tại hợp đồng nhượng quyền thương mại .
Thu nhập từ nhượng quyền thương mại là những khoản thu nhập mà cá nhân nhận được từ những hợp đồng nhượng quyền thương mại nêu trên, gồm có cả trường hợp nhượng lại quyền thương mại theo pháp luật của pháp lý về nhượng quyền thương mại .

9. Thu nhập từ nhận thừa kế

Theo khoản 9 Điều 2 và Điều 16 Thông tư 111 / 2013 / TT-BTC thu nhập từ nhận thừa mà có đủ 02 điều kiện kèm theo sau thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân .
Điều kiện 1. Thu nhập từ thừa kế thuộc 04 trường hợp
– Nhận thừa kế là sàn chứng khoán
– Nhận thừa kế là phần vốn trong những tổ chức triển khai kinh tế tài chính, cơ sở kinh doanh thương mại
– Nhận thừa kế là bất động sản
– Nhận thừa kế là những gia tài khác phải ĐK quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng với cơ quan quản trị Nhà nước
Điều kiện 2. Thu nhập từ nhận thừa kế lớn hơn 10 triệu đồng mỗi lần nhận .

10. Thu nhập từ nhận quà tặng

Theo khoản 10 Điều 2 Thông tư 111 / 2013 / TT-BTC, không phải tổng thể trường hợp nhận được quà Tặng Ngay đều phải nộp thuế thu nhập cá nhân, mà chỉ khi nhận được quà Tặng Ngay là gia tài mà phải ĐK quyền sở hữu, quyền sử dụng và giá trị của quà Tặng đó lớn hơn 10 triệu đồng gồm :
– Quà Tặng là sàn chứng khoán .
– Quà Tặng Ngay là phần vốn trong những tổ chức triển khai kinh tế tài chính, cơ sở kinh doanh thương mại .
– Quà Tặng Ngay là bất động sản trừ những trường hợp sau :
– Quà Tặng Kèm là gia tài khác phải ĐK quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng với cơ quan quản trị Nhà nước .

Những đối tượng nào được giảm thuế thu nhập cá nhân

Điều 4 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 được sửa đổi bởi Luật về thuế năm năm trước pháp luật về thu nhập được miễn thuế như sau :
– Thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền bất động sản giữa vợ với chồng ; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi ; cha chồng, mẹ chồng với con dâu ; cha vợ, mẹ vợ với con rể ; ông nội, bà nội với cháu nội ; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại ; anh, chị, em ruột với nhau .
– Thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền nhà tại, quyền sử dụng đất ở và gia tài gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà tại, đất ở duy nhất .
Cá nhân chuyển nhượng ủy quyền có duy nhất một nhà tại, quyền sử dụng đất ở tại Nước Ta phải cung ứng những điều kiện kèm theo sau :
1. Tại thời gian chuyển nhượng ủy quyền, cá nhân chỉ có quyền chiếm hữu, quyền sử dụng một nhà ở hoặc một thửa đất ở ( gồm có cả trường hợp có nhà ở hoặc khu công trình thiết kế xây dựng gắn liền với thửa đất đó ) ;
2. Thời gian cá nhân có quyền chiếm hữu, quyền sử dụng nhà tại, đất ở tính đến thời gian chuyển nhượng ủy quyền tối thiểu là 183 ngày ;
3. Nhà ở, quyền sử dụng đất ở được chuyển nhượng ủy quyền hàng loạt ;
Việc xác lập quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà tại, đất ở địa thế căn cứ vào giấy ghi nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà tại, đất ở. Cá nhân có nhà ở, đất ở chuyển nhượng ủy quyền có nghĩa vụ và trách nhiệm kê khai và tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về tính đúng mực của việc kê khai. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền phát hiện kê khai sai thì không được miễn thuế và sẽ bị giải quyết và xử lý theo lao lý của pháp lý .
– Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất .
– Thu nhập từ nhận thừa kế, quà khuyến mãi là bất động sản giữa vợ với chồng ; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi ; cha chồng, mẹ chồng với con dâu ; cha vợ, mẹ vợ với con rể ; ông nội, bà nội với cháu nội ; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại ; anh, chị, em ruột với nhau .
– Thu nhập của hộ mái ấm gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt cá thuỷ sản chưa qua chế biến thành những loại sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thường thì .
Hộ mái ấm gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động giải trí sản xuất này phải thỏa mãn nhu cầu những điều kiện kèm theo như sau :
1. Có quyền sử dụng đất, sử dụng mặt nước hợp pháp để sản xuất và trực tiếp tham gia lao động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng thủy hải sản. Đối với đánh bắt cá thủy hải sản thì phải có quyền chiếm hữu hoặc quyền sử dụng tàu, thuyền, phương tiện đi lại đánh bắt cá và trực tiếp tham gia đánh bắt cá thủy hải sản ;
2. Thực tế cư trú tại địa phương nơi diễn ra hoạt động giải trí sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng thủy hải sản theo pháp luật của pháp lý về cư trú .
– Thu nhập từ quy đổi đất nông nghiệp của hộ mái ấm gia đình, cá nhân được Nhà nước giao để sản xuất .
– Thu nhập từ lãi tiền gửi tại tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ .
– Thu nhập từ kiều hối .
– Phần tiền lương thao tác đêm hôm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương thao tác ban ngày, làm trong giờ theo lao lý của pháp lý .
– Tiền lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả ; tiền lương hưu do quỹ hưu trí tự nguyện chi trả hàng tháng .
– Thu nhập từ học bổng, gồm có :
+ Học bổng nhận được từ ngân sách nhà nước ;
+ Học bổng nhận được từ tổ chức triển khai trong nước và ngoài nước theo chương trình tương hỗ khuyến học của tổ chức triển khai đó .
– Thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, tiền bồi thường tai nạn thương tâm lao động, khoản bồi thường nhà nước và những khoản bồi thường khác theo pháp luật của pháp lý .
– Thu nhập nhận được từ quỹ từ thiện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền được cho phép xây dựng hoặc công nhận, hoạt động giải trí vì mục tiêu từ thiện, nhân đạo, không nhằm mục đích mục tiêu doanh thu .
– Thu nhập nhận được từ nguồn viện trợ quốc tế vì mục tiêu từ thiện, nhân đạo dưới hình thức chính phủ nước nhà và phi chính phủ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt .
– Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Nước Ta thao tác cho những hãng tàu quốc tế hoặc những hãng tàu Nước Ta vận tải đường bộ quốc tế .
– Thu nhập của cá nhân là chủ tàu, cá nhân có quyền sử dụng tàu và cá nhân thao tác trên tàu từ hoạt động giải trí cung ứng sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ trực tiếp ship hàng hoạt động giải trí khai thác, đánh bắt cá thủy hải sản xa bờ .

Các trường hợp được giảm thuế thu nhập cá nhân gồm: Đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp.

Xem thêm:

>>> Pháp nhân là gì? Các điều kiện để có tư cách pháp nhân theo quy định

>>> Không có CMND hoặc thẻ căn cước làm thế nào để đổi địa chỉ trên giấy đăng ký xe?

Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách hàng vui mừng liên hệ :

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁP LUẬT THIÊN MINH

Add : Tòa AQUA 1 109OT12 B Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1

Tel: 0839 400 004 – 0836 400 004

www.luatthienminh.vn

Trân trọng !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *