Hoạt động hệ thống Bảo Hiểm Xã Hội

Bộ LĐ-TB và XH vừa có công văn số 198 / LĐTBXH-VP gửi Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ vấn đáp đề xuất kiến nghị của cử tri gửi tới trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV tương quan đến việc triển khai chủ trương Bảo hành thất nghiệp .Theo đó, Cử tri tỉnh Phú Thọ cho rằng : Luật Việc làm và Luật BHXH hiện hành có nhiều điểm chưa hài hòa và hợp lý, như : Điểm c, Khoản 1, Điều 43 Luật Việc làm pháp luật đối tượng bắt buộc tham gia Bảo hành thất nghiệp ( hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một việc làm nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng ) ; Điểm b, Khoản 2, Điều 2 Luật BHXH pháp luật người lao động là công dân Nước Ta thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc gồm có người thao tác theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng.

Như vậy, người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, nhưng không thuộc đối tượng tham gia BH thất nghiệp, trong khi đó khả năng bị mất việc làm của nhóm này là khá cao. Cử tri đề nghị sửa quy định về đối tượng tham gia BH thất nghiệp tại Luật Việc làm để phù hợp với quy định của Luật BHXH.

Về vấn đề này, Bộ LĐ-TB&XH cho biết: Theo quy định tại Khoản 1, Điều 43 Luật Việc làm, thì người lao động phải tham gia BH thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc sau: Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn; hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn; hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng. Người lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc nêu trên nhưng đang hưởng lương hưu, giúp việc gia đình thì không phải tham gia BH thất nghiệp (thời điểm này người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên mới thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của Luật BHXH).

Theo lao lý tại Khoản 1, Điều 2 Luật BHXH năm trước, thì đối tượng tham gia BHXH bắt buộc từ ngày 1/1/2018 sẽ gồm có cả người thao tác theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng ( pháp luật này được phát hành sau thời gian phát hành Luật Việc làm ). Như vậy, lúc bấy giờ người lao động thao tác theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc nhưng không thuộc đối tượng tham gia Bảo hành thất nghiệp. Về yêu cầu cử tri, Bộ LĐ-TB và XH sẽ tiếp thu, nghiên cứu và điều tra và báo cáo giải trình những cơ quan có thẩm quyền xem xét khi sửa đổi, bổ trợ Luật Việc làm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *