Doanh nghiệp là gì? Các loại hình doanh nghiệp hiện nay

Doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Vậy doanh nghiệp là gì? Hiện nay có những loại hình doanh nghiệp nào?

Doanh nghiệp là gì?

– Theo lao lý tại Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp là một tổ chức triển khai kinh tế tài chính, có gia tài và tên riêng, có trụ sở thanh toán giao dịch không thay đổi, được cấp Giấy ĐK doanh nghiệp theo lao lý của pháp lý để thực thi những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại trên trị trường .– Quá trình kinh doanh thương mại là việc thực thi liên tục một, một số ít hoặc tổng thể những quy trình của quy trình góp vốn đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ loại sản phẩm hoặc đáp ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích mục tiêu sinh lời .

– Như vậy, doanh nghiệp là tổ chức kinh tế vị lợi, mặc dù thực tế một số tổ chức doanh nghiệp có các hoạt động không hoàn toàn nhằm mục tiêu lợi nhuận.

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp

Quyền của doanh nghiệp

Một số quyền của doanh nghiệp được lao lý theo pháp lý như :– Tự do kinh doanh thương mại trong những ngành, nghề mà luật không cấm .– Tự chủ kinh doanh thương mại và lựa chọn hình thức tổ chức triển khai kinh doanh thương mại ; dữ thế chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa phận, hình thức kinh doanh thương mại ; dữ thế chủ động kiểm soát và điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh thương mại .– Lựa chọn hình thức, phương pháp kêu gọi, phân chia và sử dụng vốn .– Chủ động tìm kiếm thị trường, người mua và ký kết hợp đồng .– Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu .– Tuyển dụng, thuê và sử dụng lao động theo nhu yếu kinh doanh thương mại .– Chủ động ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến để nâng cao hiệu suất cao kinh doanh thương mại và năng lực cạnh tranh đối đầu .– Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt gia tài của doanh nghiệp .…

Nghĩa vụ của doanh nghiệp

Một số nghĩa vụ và trách nhiệm của doanh nghiệp được pháp luật theo pháp lý như :

– Đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật đầu tư và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.

– Tổ chức công tác làm việc kế toán, lập và nộp báo cáo giải trình kinh tế tài chính trung thực, đúng mực, đúng thời hạn theo lao lý của pháp lý về kế toán, thống kê .– Kê khai thuế, nộp thuế và thực thi những nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính khác theo lao lý của pháp lý .– Bảo đảm quyền, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động theo pháp luật của pháp lý về lao động ;– Bảo đảm và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về chất lượng sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ theo tiêu chuẩn do pháp lý pháp luật hoặc tiêu chuẩn đã ĐK hoặc công bố .– Thực hiện không thiếu, kịp thời những nghĩa vụ và trách nhiệm về ĐK doanh nghiệp, ĐK biến hóa nội dung ĐK doanh nghiệp, công khai thông tin về xây dựng và hoạt động giải trí, báo cáo giải trình và những nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo lao lý .– Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính trung thực, đúng chuẩn của thông tin kê khai trong hồ sơ ĐK doanh nghiệp và những báo cáo giải trình ; trường hợp phát hiện thông tin đã kê khai hoặc báo cáo giải trình thiếu đúng mực, chưa vừa đủ thì phải kịp thời sửa đổi, bổ trợ những thông tin đó .…

Phân loại Doanh nghiệp

Theo Luật Doanh nghiệp 2020, có 5 mô hình doanh nghiệp với những đặc trưng pháp lý, hình thức tổ chức triển khai và năng lực kêu gọi vốn khác nhau, những mô hình đó gồm có :Là doanh nghiệp do một cá thể làm chủ và tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bằng hàng loạt gia tài của mình về mọi hoạt động giải trí trong doanh nghiệp. Mỗi cá thể chỉ được quyền xây dựng một doanh nghiệp tư nhân .

– Công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên :

Là doanh nghiệp do một tổ chức triển khai hoặc một cá thể làm chủ sở hữu, chủ sở hữu công ty chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những khoản nợ và nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài khác của công ty trong khoanh vùng phạm vi số vốn điều lệ của công ty .

– Công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên :

Là doanh nghiệp, trong đó thành viên hoàn toàn có thể là tổ chức triển khai, cá thể ; số lượng thành viên không vượt quá 50. Thành viên chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những khoản nợ và nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài khác của doanh nghiệp trong khoanh vùng phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp .

Là doanh nghiệp mà vốn điều lệ của công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Cá nhân hay tổ chức sở hữu cổ phần của doanh nghiệp được gọi là cổ đông và chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

Là mô hình doanh nghiệp mà trong đó phải có tối thiểu hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh thương mại dưới một tên gọi chung là thành viên hợp danh, ngoài những thành viên hợp danh hoàn toàn có thể có thành viên góp vốn .Xem thêm Trình tự thực thi họp hội đồng thành viên trong công ty hợp danh

Trên đây là bài viết “Doanh nghiệp là gì? Các loại hình doanh nghiệp hiện nay”. Nếu có thắc mắc liên hệ Lawkey để được giải đáp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *