Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài là gì? [Đặc điểm mới nhất]

Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài là gì? Trong những năm gần đây, đầu tư nước ngoài vào Việt Nam có xu hướng phát triển mạnh và chưa có dấu hiệu suy giảm. Trong đó thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài là hình thức được nhiều nhà đầu tư lựa chọn. Vậy doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài là gì, hình thức đầu tư này có những ưu nhược điểm và quy trình thành lập như thế nào. ACC sẽ giải đáp những thắc mắc liên quan đến doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài là gì thông qua bài viết dưới đây.

Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài là gìDoanh nghiệp 100% vốn nước ngoài là gì

1. Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài là gì?

Doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức triển khai kinh tế tài chính được xây dựng và hoạt động giải trí theo pháp luật của pháp lý Việt Nam, có nhà góp vốn đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông. Từ định nghĩa này hoàn toàn có thể hiểu, doanh nghiệp 100 % vốn nước ngoài là doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài góp 100 % số vốn góp vốn đầu tư .
Như vậy, doanh nghiệp có 100 % vốn góp vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp thuộc chiếm hữu trọn vẹn của nhà đầu tư nước ngoài xây dựng tại Việt Nam, được xây dựng và hoạt động giải trí theo pháp lý Việt Nam và do những nhà đầu tư nước ngoài tự đứng ra quản trị và tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh thương mại. .

Bên cạnh doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, quý khách cũng có thể thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài dưới 100%. Tham khảo nội dung chi tiết tại đây!

2. Đặc điểm của doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài là gì?

Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài có một số điểm khác biệt so với doanh nghiệp thông thường, vậy đặc điểm của doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài là gì. Có thể thấy một số đặc điểm cơ bản như sau:

 • Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam thừa nhận.
 • Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài do một hoặc nhiều nhà đầu tư nước ngoài (tổ chức, cá nhân) cùng đầu tư vốn thành lập. Tài sản của doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài thuộc quyền sở hữu của 1 hoặc nhiều tổ chức/ cá nhân là nhà đầu tư nước ngoài.
 • Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài có thể được thành lập dưới dạng công ty TNHH, Công ty Cổ phần, Công ty Hợp danh, chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn bằng số vốn đưa vào kinh doanh.
 • Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài do tổ chức cá nhân nước ngoài tự kiểm soát hoạt động và tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh của mình. (Nhà nước Việt Nam chỉ quản lý thông qua việc cấp giấy phép đầu tư và kiểm tra việc thực hiện pháp luật. Nhà nước Việt Nam không can thiệp vào việc tổ chức quản lý của doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài).

Như vậy, doanh nghiệp 100 % vốn nước ngoài không chỉ có những đặc thù chung của doanh nghiệp Việt Nam mà còn có những đặc thù riêng của doanh nghiệp góp vốn đầu tư nước ngoài .

3. Ưu, nhược điểm của doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài là gì?

Do doanh nghiệp 100 % vốn nước ngoài có những đặc thù riêng nên việc xây dựng và hoạt động giải trí của doanh nghiệp 100 % vốn nước ngoài có những ưu điểm và điểm yếu kém nhất định .

3.1. Ưu điểm của doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài là gì?

Thứ nhất, công ty vốn nước ngoài chịu sự quản trị quản lý của nhà đầu tư nước ngoài, do đó phương pháp quản trị sẽ có sự độc lạ so với những doanh nghiệp trong nước, thường đem lại hiệu suất cao kinh tế tài chính cao hơn .
Thứ hai, công ty vốn nước ngoài được xây dựng và tăng trưởng trọn vẹn bởi những nhà đầu tư nước ngoài, do đó hoàn toàn có thể đem đến nhiều lợi thế về công nghệ tiên tiến và vốn, lôi cuốn được nhiều nguồn nhân lực cả trong và ngoài nước .
Thứ ba, việc xây dựng công ty vốn nước ngoài tương thích với xu thế hội nhập quốc tế lúc bấy giờ, những nhà đầu tư nước ngoài hoàn toàn có thể tận dụng lợi thế của mình trải qua những mối quan hệ thoáng đãng .

3.2. Nhược điểm của doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài là gì?

Ngoài những ưu điểm điển hình nổi bật, hoàn toàn có thể thấy công ty 100 % vốn nước ngoài cũng sống sót 1 số ít hạn chế như sau :
Thứ nhất, công ty vốn góp vốn đầu tư nước ngoài khi vào Việt Nam sẽ gặp phải sự độc lạ về văn hóa truyền thống kinh doanh thương mại với những doanh nghiệp trong nước, ảnh hưởng tác động tới việc tiếp cận thị trường Việt Nam. Chưa kể sự độc lạ về văn hóa truyền thống kinh doanh thương mại hoàn toàn có thể đem đến sự sự không tương đồng trong nội bộ những nhà đầu tư .
Thứ hai, pháp lý Việt Nam mặc dầu đã có sự lan rộng ra cho những nhà đầu tư nước ngoài nhưng vẫn trong một khuôn khổ nhất định vì một phần còn nhằm mục đích mục tiêu bảo vệ nhà đầu tư trong nước. Điều này bộc lộ ở hai điểm :

 • Tỷ lệ góp vốn có thể bị hạn chế tại một số ngành nghề đặc biệt       
 • Phải thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư, với hồ sơ và thủ tục khá phức tạp.

4. Quy trình thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài là gì?

Quy trình xây dựng doanh nghiệp 100 % vốn nước ngoài được thực thi theo Luật góp vốn đầu tư 2020 và Nghị định 31/2021 / NĐ-CP, theo đó tiến trình này gồm có những bước cơ bản như sau :

Bước 1 : Xin quyết định hành động, chủ trương góp vốn đầu tư. ( triển khai so với một số ít trường hợp cần xin quyết định hành động, chủ trương góp vốn đầu tư )

+ Tùy thuộc và loại dự án Bất Động Sản, quy mô mà nhà đầu tư phải ĐK xin quyết định hành động, chủ trương góp vốn đầu tư với cơ quan có thẩm quyền tương ứng. Thẩm quyền quyết định hành động thuộc về một trong những cơ quan gồm có : Quốc hội, Thủ tướng Chính Phủ, Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh .
+ Nhà góp vốn đầu tư chuẩn bị sẵn sàng và nộp hồ sơ ý kiến đề nghị chấp thuận đồng ý chủ trương góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản cho một trong những cơ quan có thẩm quyền là Bộ kế hoạch và góp vốn đầu tư và Cơ quan ĐK góp vốn đầu tư của Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh
+ Các cơ quan có thẩm quyền sẽ thực thi những bước thẩm định và đánh giá hồ sơ và ra quyết định hành động đồng ý chấp thuận chủ trương góp vốn đầu tư theo pháp luật của luật góp vốn đầu tư 2020 .

Bước 2 : Xin cấp giấy ghi nhận ĐK góp vốn đầu tư .

Đối với dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư không thuộc diện quyết định hành động chủ trương góp vốn đầu tư, thủ tục gồm những bước như sau :
Nhà góp vốn đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ ý kiến đề nghị cấp Giấy chứng nhận ĐK góp vốn đầu tư cho cơ quan ĐK góp vốn đầu tư, hồ sơ gồm có những nội dung sau :

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận.
 • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư.
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư. 
 • Đề xuất dự án đầu tư. Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư.
 • Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.
 • Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.
 • Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

( Lưu ý : Đối với dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư đã tiến hành hoạt động giải trí, nhà đầu tư nộp hồ sơ theo lao lý trên, trong đó đề xuất kiến nghị dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư được thay bằng báo cáo giải trình tình hình thực thi dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư từ thời gian tiến hành đến thời gian đề xuất cấp Giấy chứng nhận ĐK góp vốn đầu tư )

Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ khi dự án đáp ứng các điều kiện sau:

 • Không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư và điều ước quốc tế về đầu tư;
 • Có địa điểm thực hiện dự án đầu tư được xác định trên cơ sở bản sao hợp lệ giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc bản sao hợp lệ thỏa thuận thuê địa điểm hoặc văn bản, tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Dự án đầu tư phù hợp với các quy hoạch 
 • Đáp ứng điều kiện về suất đầu tư trên một diện tích đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương và được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua (nếu có), số lượng lao động sử dụng (nếu có);
 • Đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Đối với dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thuộc diện quyết định hành động chủ trương góp vốn đầu tư. Sau khi đã được những cơ quan có thẩm quyền chấp thuận đồng ý chủ trương góp vốn đầu tư. Cơ quan ĐK đầu tư cấp Giấy chứng nhận ĐK góp vốn đầu tư so với dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thuộc diện đồng ý chấp thuận chủ trương góp vốn đầu tư trong thời hạn 5-15 ngày tùy từng trường hợp đơn cử

Bước 3 : Thủ tục xây dựng doanh nghiệp .

Ngay sau khi nhận được Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư, nhà đầu tư xây dựng doanh nghiệp 100 % vốn nước ngoài theo quy định Luật doanh nghiệp 2020. Về cơ bản, những bước trình tự xây dựng doanh nghiệp 100 % vốn góp vốn đầu tư nước ngoài cũng giống với xây dựng doanh nghiệp trong nước. Các nhà đầu tư lựa chọn mô hình doanh nghiệp tương thích, soạn hồ sơ tương ứng với từng mô hình doanh nghiệp để nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền .
Thủ tục xây dựng doanh nghiệp cơ bản gồm những bước sau :

 • Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Công bố doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử quốc gia
 • Khắc dấu công ty có vốn đầu tư nước ngoài
 • Thông báo mẫu dấu
 • Đăng ký mã thuế, chữ ký số.

Luật Doanh nghiệp pháp luật thời hạn thực thi những thủ tục trên từ 05 đến 07 ngày thao tác kể từ khi nhận được Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư .

5. Dịch vụ tư vấn của ACC về doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài là gì?

Dịch Vụ Thương Mại tư vấn pháp lý về nghành nghề dịch vụ góp vốn đầu tư nước ngoài là một trong những hoạt động giải trí trọng tâm và là thế mạnh của ACC. Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm tay nghề thực tiễn, tận tâm và có nghĩa vụ và trách nhiệm cao, ACC tự tin rằng luôn luôn đem đến. sự trợ giúp pháp lý tốt nhất cho người mua. Chúng tôi luôn sẵn sàng chuẩn bị giải đáp những yếu tố tương quan đến doanh nghiệp 100 % vốn nước ngoài là gì, gồm có những nội dung như :

 • Hướng dẫn, giải đáp các quy định pháp luật liên quan đến thành lập, hoạt động của doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài ở Việt Nam. Tư vấn toàn bộ các thủ tục thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài từ bước xin chấp thuận chủ trương đầu tư đến xin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép kinh doanh. 
 • Tư vấn góp ý cho các nhà đầu tư những nội dung liên quan như: các chủ trương, chính sách của Nhà nước liên quan đến đầu tư nước ngoài vào Việt Nam; điều kiện, hình thức thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài; lựa chọn địa điểm đầu tư, chế độ báo cáo giám sát định kỳ sau khi lập dự án, chế độ kê khai thuế, chế độ kế toán,… 

Ngoài ra đồng hành pháp lý cùng người mua trong quy trình thực thi dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư, cung ứng những dịch vụ pháp lý trong quy trình điều hành quản lý hoạt động giải trí doanh nghiệp .

 • Hướng dẫn chuẩn bị tài liệu, thông tin cần thiết và soạn toàn bộ hồ sơ cần thiết bao gồm hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép kinh doanh, hồ sơ xin đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.
 • Đại diện thực hiện toàn bộ thủ tục tại Sở kế hoạch và đầu tư.

Trên đây là những thông tin về doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài là gì cùng những quy định hiện hành về thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài và dịch vụ của chúng tôi. Nếu quý khách có nhu cầu cung cấp thêm thông tin hoặc tư vấn, hỗ trợ về vấn đề này xin vui lòng liên hệ số hotline hoặc gửi email cho ACC chúng tôi để được giải đáp. 

Quý khách hoàn toàn có thể trực tiếp gọi điện qua số điện thoại cảm ứng được ACC cung ứng trên trang chính thức để được tư vấn không lấy phí, trực tuyến :
đường dây nóng : 1900.3330
Zalo : 084.696.7979
Hoặc tìm hiểu thêm website chính thức của chúng tôi : https://iseo1.com/
Ngoài ra, người mua có nhu yếu hoàn toàn có thể đến trực tiếp gặp mặt và đặt ra mong ước, nhu yếu với ACC để được tư vấn bởi đội ngũ nhân viên, luật sư giàu kinh nghiệm tay nghề trong nghành nghề dịch vụ tư vấn xây dựng công ty 100 % vốn góp vốn đầu tư nước ngoài của chúng tôi .

Tham khảo Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Tham khảo Các bước thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Tham khảo Doanh nghiệp nước ngoài là gì?

Tham khảo Thành lập công ty có người nước ngoài góp vốn

Tham khảo Thành lập công ty con của doanh nghiệp nước ngoài

Tham khảo Thành lập công ty thương mại 100% vốn nước ngoài

Tham khảo Phí thành lập công ty 100 vốn nước ngoài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *