Độ tuổi chịu trách nhiệm trước pháp luật theo quy định của pháp luật hiện hành

Độ tuổi chịu trách nhiệm trước pháp lý theo lao lý của pháp lý hiện hành, Như vậy theo pháp luật trên ta thấy nếu người gây thiệt hại là …

Độ tuổi chịu trách nhiệm trước pháp luật theo quy định của pháp luật hiện hành

Câu hỏi của bạn :

   Xin luật sư cho biết: Tuổi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật từ. Tôi xin cảm ơn

Câu vấn đáp của bạn

Chào bạn ! Cảm ơn bạn đã tin yêu và gửi câu hỏi ý kiến đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email – Luật Toàn quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư như sau :
Căn cứ pháp lý

Nội dung tư vấn: Độ tuổi chịu trách nhiệm trước pháp luật theo quy định của pháp luật hiện hành

Do trong câu hỏi của bạn chỉ nói tuổi trọn vẹn chịu trách nhiệm trước pháp lý từ mà không nói rõ đó là trách nhiệm pháp lý là gì ?, là hình sự hay dân sự. Do vậy chúng tôi xin vấn đáp như sau :

   1. Độ tuổi chịu trách nhiệm trước pháp luật trong lĩnh vực hình sự

Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ trợ một số ít điều năm 2009 pháp luật về độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự như sau :
Điều 12. Tuổi chịu trách nhiệm hình sự
“ 1. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm .
2. Người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt quan trọng nghiêm trọng. ”
Như vậy theo pháp luật trên ta thấy người từ đủ 16 tuổi trở lên sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm gồm có cả tội phạm ít nghiêm trọng, nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt quan trọng nghiêm trọng .
Người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý, tội phạm rất nghiêm trọng được hiểu là tội phạm gây nguy cơ tiềm ẩn rất lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt so với tội ấy là đến mười lăm năm tù và trong khi phạm tội người phạm tội phải biết hành vi của mình là nguy khốn cho xã hội, biết hậu quả hoàn toàn có thể xảy ra và mong ước hoặc bỏ mặc cho hậu quả xảy ra .

     Đồng thời người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi còn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Tội phạm đặc biệt nghiêm trong được hiểu là tội phạm gây nguy hại đặc biệt lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là trên mười lăm năm tù, tù chung thân hoặc tử hình, trong trường hợp này người phạm tội sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về cả lỗi cố ý là vô ý

Độ tuổi chịu trách nhiệm trước pháp luật

   2. Độ tuổi chịu trách nhiệm trước pháp luật trong lĩnh vực dân sự

Điều 586 BLDS năm năm ngoái lao lý năng lượng chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá thể như sau :
Điều 586. Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá thể
“ 1. Người từ đủ mười tám tuổi trở lên gây thiệt hại thì phải tự bồi thường .
2. Người chưa đủ mười lăm tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường hàng loạt thiệt hại ; nếu gia tài của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có gia tài riêng thì lấy gia tài đó để bồi thường phần còn thiếu, trừ trường hợp lao lý tại Điều 599 của Bộ luật này .
Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi gây thiệt hại thì phải bồi thường bằng gia tài của mình ; nếu không đủ gia tài để bồi thường thì cha, mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng gia tài của mình .
3. Người chưa thành niên, người mất năng lượng hành vi dân sự, người có khó khăn vất vả trong nhận thức, làm chủ hành vi gây thiệt hại mà có người giám hộ thì người giám hộ đó được dùng gia tài của người được giám hộ để bồi thường ; nếu người được giám hộ không có gia tài hoặc không đủ gia tài để bồi thường thì người giám hộ phải bồi thường bằng gia tài của mình ; nếu người giám hộ chứng tỏ được “
Như vậy theo pháp luật trên ta thấy nếu người gây thiệt hại là người từ đủ mười tám tuổi trở lên gây thiệt hại thì phải tự bồi thường .
Nếu người gây thiệt hại là người chưa đủ mười lăm tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường hàng loạt thiệt hại ; nếu gia tài của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có gia tài riêng thì lấy gia tài đó để bồi thường phần còn thiếu. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi gây thiệt hại thì phải bồi thường bằng gia tài của mình ; nếu không đủ gia tài để bồi thường thì cha, mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng gia tài của mình .
Nếu người gây thiệt hại là người chưa thành niên, người mất năng lượng hành vi dân sự, người có khó khăn vất vả trong nhận thức, làm chủ hành vi gây thiệt hại mà có người giám hộ thì người giám hộ đó được dùng gia tài của người được giám hộ để bồi thường ; nếu người được giám hộ không có gia tài hoặc không đủ gia tài để bồi thường thì người giám hộ phải bồi thường bằng gia tài của mình ; nếu người giám hộ chứng tỏ được mình không có lỗi trong việc giám hộ thì không phải lấy gia tài của mình để bồi thường .
Ngoài ra, bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm bài viết :

     Trên đây là ý kiến tư vấn pháp luật của chúng tôi. Nếu còn bất cứ vướng mắc nào, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật dân sự miễn phí 24/7: 19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu  cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của bạn. Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp của mọi người để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

Xin chân thành cảm ơn sự sát cánh của mọi người .
Trân trọng. / .

Liên kết ngoài tham khảo:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *