Đo lường hiệu quả hoạt động marketing trong doanh nghiệp

TCCTTHS. NGÔ THỊ MỸ HẠNH (Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế – Đại học Kinh tế quốc dân)

TÓM TẮT:

Marketing có vai trò là cầu nối trung gian giữa hoạt động của doanh nghiệp và thị trường, đảm bảo cho hoạt động của doanh nghiệp hướng đến thị trường, lấy thị trường làm mục tiêu kinh doanh. Mức độ đầu tư cho hoạt động marketing là thước đo tài chính chính xác để đánh giá giá trị đóng góp của các hoạt động marketing vào lợi nhuận cho doanh nghiệp. Do đó, đo lường sự quan tâm của khách hàng đối với sản phẩm, dịch vụ trong hoạt động marketing không chỉ giúp doanh nghiệp biết được khách hàng có đang hài lòng với sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp hay không, mà còn là thông qua hoạt động đo lường, doanh nghiệp biết cần phải làm gì để phát triển hoạt động kinh doanh đúng hướng. Bài viết đánh giá tầm quan trọng của hoạt động đo lường marketing trong doanh nghiệp, đồng thời đưa ra các phương pháp, chỉ số đo lường marketing trong doanh nghiệp.

Từ khóa: Marketing, thị trường, doanh nghiệp, khách hàng, đo lường.

1. Đặt vấn đề

Marketing đóng vai trò quyết định và điều phối sự kết nối các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp với thị trường. Đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hướng theo thị trường, biết lấy thị trường, nhu cầu và ước muốn của khách hàng làm chỗ dựa vững chắc nhất cho mọi quyết định kinh doanh. Đồng thời, liên kết giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng, giúp nhà sản xuất nắm bắt được những thông tin về sự thay đổi của nhu cầu tiêu dùng thông qua hệ thống thông tin marketing.

Nhờ các hoạt động marketing mà những quyết định kinh doanh có cơ sở khoa học hơn, đồng thời giúp các doanh nghiệp có điều kiện thu thập và xử lý thông tin một cách hiệu quả nhất nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng.
Marketing giúp khắc phục những điểm yếu của sản phẩm từ phía người tiêu dùng thông qua việc nghiên cứu hành vi sau mua của khách hàng. Marketing sẽ giúp cho các doanh nghiệp tìm ra những phương pháp toàn diện để giải quyết, khắc phục những lời phàn nàn của khách hàng, đồng thời hoàn thiện hơn các sản phẩm của mình.

Do đó, marketing chính là một công cụ hướng theo thị trường link người mua bảo vệ sự tăng trưởng kinh tế tài chính đắc lực để doanh nghiệp triển đưa ra thị trường tiềm năng những mẫu sản phẩm mới. Bằng việc vận dụng hài hòa và hợp lý ngân sách, nguồn lực cho marketing, doanh nghiệp hoàn toàn có thể nâng cao năng lực cạnh tranh đối đầu cũng như nâng cao phân biệt loại sản phẩm, chất lượng loại sản phẩm. Từ đó, marketing hoàn toàn có thể đem lại những quyền lợi, thời cơ về mặt kinh tế tài chính cho doanh nghiệp .
Doanh nghiệp Nước Ta lúc bấy giờ ngày càng chăm sóc góp vốn đầu tư cho những hoạt động giải trí marketing. Tuy nhiên, vẫn còn những doanh nghiệp chưa chăm sóc đúng mức cho những hoạt động giải trí này. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp chưa định lượng được góp phần của hoạt động giải trí marketing vào doanh thu của doanh nghiệp. Hay nói cách khác là chưa đo lường được hiệu quả của hoạt động giải trí marketing. Do đó, doanh nghiệp cần phải chứng tỏ được tác động ảnh hưởng tích cực của marketing đến doanh thu của doanh nghiệp bằng những hoạt động giải trí đo lường marketing. Đồng thời, triển khai một cách chuyên nghiệp hoạt động giải trí đo lường marketing để tạo ra thước đo an toàn và đáng tin cậy về năng lực tạo doanh thu của hoạt động giải trí marketing và góp phần của marketing cho hoạt động giải trí kinh tế tài chính chung của doanh nghiệp .

2. Lập chiến lược cho việc đo lường hiệu quả marketing

Ngày nay, với sự ngày càng tăng can đảm và mạnh mẽ của những kênh tiếp thị quảng cáo, marketing đang trải qua một quy trình tiến độ tăng trưởng bùng nổ. Các doanh nghiệp đang phải kiểm soát và điều chỉnh lại hoạt động giải trí marketing, đồng thời xác lập công cụ marketing tương thích với khuynh hướng mới và cần tìm ra chiêu thức gây tác động ảnh hưởng lên người mua. Như vậy, những nhà quản trị marketing hoàn toàn có thể tối đa hóa hiệu quả marketing và doanh thu trên ngân sách góp vốn đầu tư. Do đó, những doanh nghiệp cần lập kế hoạch chính cho việc đo lường hiệu quả marketing .

2.1. Lập kế hoạch và thiết kế cơ cấu thẩm quyền thực hiện để hỗ trợ toàn bộ các kênh

Nhiều doanh nghiệp xem việc đo lường marketing như một ý nghĩ đến sau việc hoạch định chiến dịch. Tuy nhiên, việc đo lường và liên tục phản hồi là hai bước quan trọng trong quy trình tiến độ hoạch định chiến dịch. Lên kế hoạch trước bảo vệ cho những điều kiện kèm theo kiểm tra và giám sát đạt được sự tương thích. Mỗi kênh khác nhau yên cầu những kỹ thuật giám sát khác nhau, nhưng cần quan tâm : Loại chiến dịch nào sẽ được giám sát ; Đưa những chiến dịch và hoạt động giải trí truyền đạt trên toàn kênh vào trong một chương trình đơn lẻ như thế nào ; Những thông tin nào có năng lực làm cho một phản hồi trở nên tương thích ; Những dự liệu biến hóa sẽ được quản trị như thế nào cho những chiến dịch marketing trực tiếp và gián tiếp ; …

2.2. Kiểm soát đo lường

Với sự tăng trưởng của những kênh truyền thông online, việc xác lập tiêu chuẩn nhóm trấn áp trên hàng loạt những kênh trong suốt quy trình hoạch định ngày càng quan trọng. Làm như vậy để bảo vệ sự độc lập tương đối giữa những phân đoạn trên mọi góc nhìn, điều này sẽ cho phép thống kê giám sát đúng chuẩn những tác dụng về mặt doanh thu .
Việc thiếu một quá trình hoạch định có kiếm soát liên tục hạn chế năng lực của nhân viên cấp dưới marketing trong việc phong cách thiết kế và thực thi những chiến dịch toàn kênh. Xác định những nhóm trấn áp giúp đo lường hiệu quả của chiến dịch. Những tổ chức triển khai thực thi việc lên kế hoạch cho những chiến dịch và có công cụ đo lường hoàn toàn có thể tổ chức triển khai và quản trị những nhóm trấn áp hiệu quả hơn nhiều .

2.3. Phương pháp đo lường thích hợp

Các tổ chức triển khai phải xác lập những thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn đo lường tương thích, chăm sóc đến việc phác thảo một mạng lưới hệ thống những thông số kỹ thuật tương thích với kế hoạch chung và cung ứng tài liệu có ý nghĩa cho những người triển khai chính. Các thông số kỹ thuật phải tương quan đến hoạt động giải trí marketing, tác dụng kinh tế tài chính và mức độ tác động ảnh hưởng lên người tiêu dùng .
Một mạng lưới hệ thống thông số kỹ thuật tốt được được cho phép hiểu được mối liên hệ đối sánh tương quan giữa những chiến dịch marketing tới xác lập những tiềm năng chung. Ngoài ra, nó không số lượng giới hạn sự đo lường những tác dụng cơ bản, mà còn lan rộng ra sang cả những tác dụng kinh tế tài chính và những thông số kỹ thuật giá trị người mua .

2.4. Xác định các giới hạn về quyền hạn

Các số lượng giới hạn về quyền hạn chính là khoanh vùng phạm vi công dụng của mạng lưới hệ thống tiềm năng, những kênh phản hồi và hoạt động giải trí truyền đạt với quốc tế bên ngoài. Dưới đây là 1 số ít khuynh hướng tăng trưởng những số lượng giới hạn về quyền hạn :
– Thiết kế và vận dụng những số lượng giới hạn cho tổng thể những kênh trong một chiến dịch hay một chương trình .
– Phải hiểu rằng việc theo dõi phản hồi từ người tiêu dùng hoàn toàn có thể cần phải có một vài thử nghiệm và sẽ có sai sót .
– Tập trung nhiều hơn vào những số lượng giới hạn chung, hạn chế sự chăm sóc cho những số lượng giới hạn được phong cách thiết kế để quản trị 1 số ít nhỏ những phản hồi .
– Kiểm tra và vận dụng những số lượng giới hạn cho mỗi chiến dịch, chính do những chiến dịch khác nhau hoàn toàn có thể cần cách quản lý và vận hành khác nhau .
– Áp dụng chiêu thức thác nước nhằm mục đích mục tiêu làm cho những phản hồi trở nên tương thích hơn, từ đó những số lượng giới hạn tương thích sẽ được ưu tiên vận dụng cao hơn .
Đối với những phương tiện đi lại truyền thông online kỹ thuật số, việc xác lập những số lượng giới hạn tương thích có năng lực bao trùm hàng loạt những phản hồi là yếu tố mang đặc thù sống còn. Những số lượng giới hạn khác nhau hoàn toàn có thể được vận dụng, chính do những chiến dịch hoàn toàn có thể có nghĩa vụ và trách nhiệm tích góp những phản hồi .

2.5. Tự động hóa và sử dụng công cụ báo cáo, phân tích

Các tổ chức triển khai hoàn toàn có thể sử dụng nhiều công cụ để tự động hóa những quy trình trong quy trình tiến độ giám sát và báo cáo giải trình. Những công cụ này hoàn toàn có thể được định hình tới giám sát những thông số kỹ thuật đã chọn theo một chu kỳ luân hồi đơn cử và mang về những báo cáo giải trình hoặc những biểu đồ, những thứ được tiêu thụ bởi một lượng lớn hoặc nhỏ những người theo dõi .
Điểm chính ở đây là, quy trình phản hồi mang lại một lượng lớn những thông tin rất phong phú, cần vận dụng những số lượng giới hạn quyền hạn và những hiệu quả đo lường để xác lập những thông tin có ích .
Tuy nhiên, việc này thực sự là một thử thách so với những tổ chức triển khai bởi sự khổng lồ của khối lượng thông tin được tích lũy từ những chiến dịch, những kênh tiếp thị quảng cáo và những phân khúc. Theo đó, tự động hóa chỉ có ý nghĩa trong một khoanh vùng phạm vi thiết yếu .
Thực hiện những kế hoạch trên được cho phép những marketer có được sự hiểu biết quan trọng trong việc thực thi marketing, về hiệu quả của những kênh truyền thông online và sự tác động ảnh hưởng qua lại giữa những kênh này. Nó cũng giúp những tổ chức triển khai đưa ra những quyết định hành động tiêu tốn cho marketing, cũng như sự góp vốn đầu tư hài hòa và hợp lý cho tổng thể những kênh .

3. Các chỉ số đo lường marketing hiệu quả

Hiệu quả một kế hoạch marketing ảnh hưởng tác động trực tiếp đến tác dụng kinh doanh thương mại của một doanh nghiệp. Tuy nhiên, rất nhiều doanh nghiệp lúc bấy giờ cho rằng họ chưa được tận mắt chứng kiến những hiệu quả đầy thuyết phục mang tính tác động ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh thương mại của mình. Đó là vì họ chưa biết cách để đo lường đúng chuẩn hiệu quả của một kế hoạch Digital Marketing. Đo hiệu quả marketing có ý nghĩa quan trọng so với doanh nghiệp. Các thước đo hiệu quả marketing quan trọng mà doanh nghiệp cần lưu tâm để tăng trưởng kinh doanh thương mại hiệu quả như sau :
Thứ nhất, CAC – Customer Acquisition Cost là ngân sách doanh nghiệp cần bỏ ra để có được một người mua mới. Đây cũng là một thước đo quan trọng để hoàn toàn có thể đo lường hiệu quả của quy trình tiếp thị .
Để đo lường và thống kê chỉ số CAC, cần xác lập đúng mực lệch giá được tạo ra từ người mua mới và tổng những ngân sách marketing mà doanh nghiệp phải bỏ ra trong một thời hạn nhất định và số lượng người mua mới có được trong cùng thời hạn .
Doanh nghiệp luôn mong ước giữ chỉ số này ở mức thấp. Nếu chỉ số này ở mức cao thì có nghĩa là đội tiếp thị và bán hàng của doanh nghiệp đang hoạt động giải trí kém hiệu quả .
Công thức tính như sau :
Chi tiêu cho Marketing và bán hàng = Chi tiêu Marketing + Chi tiêu nhân công + Hoa hồng + Tiền thưởng + Chi tiêu phát sinh
Số người mua mới = Số lượng người mua mới trong một tháng, một quý hoặc một năm .
Chi tiêu để có một người mua mới – CAC = Chi tiêu cho Marketing và bán hàng / Số người mua mới
Thứ hai, A % – CAC ( Agency % of customer acquisition cost ) là Tỷ Lệ người mua mới đến từ những đại lý của doanh nghiệp. Con số này được tính Phần Trăm từ tổng CAC .
Chỉ số này cho doanh nghiệp thấy hiệu quả hoạt động giải trí của những đại lý đang tác động ảnh hưởng như thế nào đến chỉ số CAC của doanh nghiệp. A % – CAC tăng hoàn toàn có thể vì những đại lý của doanh nghiệp đang hoạt động giải trí chưa hiệu quả .
Cách tính : Lấy tổng số ngân sách marketing được phân chia và chia cho tổng ngân sách sales và marketing .
Công thức tính như sau :

Chi phí Marketing = Tổng chi phí các chương trình quảng cáo tiếp thị theo tháng, quý, năm.

Tổng chi phí Sales và Marketing = giá thành marketing + Chi tiêu nhân công + Hoa hồng / tiền thưởng + Chi tiêu phát sinh đầu người mỗi tháng, mỗi quý hay một năm
A % – CAC = Ngân sách chi tiêu Marketing phân chia cho những đại lý / Tổng chi phí Sales và Marketing
Thứ ba, những chỉ số trong thương mại điện tử ( LTV : CAC ) : LTV – Lifetime value là công cụ đo lường lệch giá cơ bản, nhìn nhận giá trị của mỗi ứng dụng cũng như của mỗi người dùng trong suốt vòng đời của ứng dụng đó, hoàn toàn có thể được tính theo đơn vị chức năng tiền tệ hay thời hạn, social sharing hay article .
Cách tính LTV : CAC ( ROI ) : cần phải tính giá trị vĩnh viễn, CAC và tìm tỷ suất của hai .
Công thức tính như sau : ROI = LTV : CAC
Mọi doanh nghiệp đều chăm sóc đến doanh thu, mà quan trọng hơn là tỷ số Return on Investment ( ROI ) hay cống phẩm góp vốn đầu tư. Tỷ lệ ROI càng cao, nhóm bán hàng và tiếp thị của người mua của bạn sẽ đạt được hiệu quả tốt nhất. Dành nhiều ngân sách cho bán hàng và tiếp thị sẽ làm giảm tỷ suất LTV : CAC, nhưng hoàn toàn có thể giúp đẩy nhanh vận tốc tăng trưởng của công ty bạn .
Thứ tư, thời hạn hoàn vốn CAC là thời hạn thiết yếu để người mua của bạn triển khai xong việc chi trả cho 1 loại sản phẩm / dịch vụ trước khi họ trở thành 1 người mua mới .
Trên trong thực tiễn, với những người mua trả góp, những doanh nghiệp thường mong ước thời hạn hoàn vốn dưới 12 tháng. Thời gian trả góp càng ngắn, năng lực người mua sẽ chi trả cho 1 mẫu sản phẩm hoặc dịch vụ mới càng cao .
Cách tính : Lấy CAC và chia cho lệch giá kiểm soát và điều chỉnh doanh thu của người mua mỗi tháng cho một người mua .
Công thức :
Doanh thu được kiểm soát và điều chỉnh theo mức chiết khấu = Số tiền mà người mua chi trả trung bình mỗi tháng
Thời gian hoàn vốn CAC = Doanh thu được kiểm soát và điều chỉnh theo Margin-CAC .
Thứ năm, tỷ suất người mua tự nhiên là người mua mang lại lệch giá cho doanh nghiệp bằng phương pháp offline, tại những đại lý phân phối loại sản phẩm, dịch vụ, …
Cách đo lường và thống kê : Chọn khoảng chừng thời hạn xác lập, lấy tổng thể những người mua mới, chia cho số người mua thu được từ chương trình marketing .
Chỉ số này minh họa tác động ảnh hưởng mà nỗ lực tạo ra những thế hệ đứng vị trí số 1 của đội ngũ tiếp thị của bạn có khi tích lũy được người mua mới. Tỷ lệ Phần Trăm này dựa trên mối quan hệ và cơ cấu tổ chức bán hàng và tiếp thị với người mua, thế cho nên tỷ suất lý tưởng sẽ khác nhau tùy thuộc vào quy mô kinh doanh thương mại của người mua .
Thứ sáu, tỷ suất người mua thu được từ marketing gồm có tổng thể người mua mới mà nhóm marketing đã tương tác và đưa người mua trở thành Leads, hay bất kể khi nào trong quy trình bán hàng .
Chỉ số này tính đến tác động ảnh hưởng của tiếp thị đại lý đã đứng vị trí số 1 trong suốt vòng đời mua của họ. Nó hoàn toàn có thể cho thấy đội ngũ tiếp thị của doanh nghiệp có hiệu quả như thế nào trong việc tạo ra những người mua tiềm năng mới, chăm nom những người mua tiềm năng và giúp nhóm bán hàng của người mua của doanh nghiệp / tên thương hiệu đóng thanh toán giao dịch. Nó cho người mua của Giám đốc quản lý hoặc CFO một hình ảnh lớn nhìn vào ảnh hưởng tác động tổng thể và toàn diện tiếp thị có trên quy trình bán hàng .
Cách tính : Lấy toàn bộ người mua mới của người mua tích góp trong một khoảng chừng thời hạn nhất định và khám phá xem có bao nhiêu Xác Suất người trong số họ có sự tương tác nào với những chương trình marketing của bạn để trở thành Leads .

Công thức: Tổng số khách hàng mới tương tác với tiếp thị Tổng số khách hàng mới = Tiếp thị ảnh hưởng đến khách hàng %.

Các chỉ số nêu trên sẽ là thước đo đúng mực nhất giúp nhìn nhận hiệu quả của kế hoạch marketing đã triển khai. Nếu phát hiện ra những thiếu sót, cần có những kiểm soát và điều chỉnh nhanh gọn để không gây tác động ảnh hưởng quá lớn đến hiệu quả kinh doanh thương mại .

4. Các phương pháp đo lường thích hợp

4.1. Google Analytics

Dù không thực sự là một số liệu đo lường, nhưng Google Analytics được cho phép bạn nghiên cứu và phân tích thông tin người mua ghé thăm website, blog cùng với đó là những gì người mua tương tác trên trang của doanh nghiệp. Theo Brianhonigman. com, trong những thông tin của Google Analytics thì “ bouce rates ” và “ visit time ” là những thông tin cơ bản cần nắm được. Với “ bouce rates ”, thông số kỹ thuật cung ứng thông tin tỷ suất % truy vấn website hoặc truy vấn đến website từ 1 trang khác nhưng lại thoát khỏi trang mà không xem thêm 1 trang nào nữa. Trong khi đó, “ visit time ” cung ứng thông tin về % thời hạn người mua lưu lại trên trang doanh nghiệp. Những thông tin cơ bản này giúp nhận ra yếu tố cần khắc phục với website và cái nhìn sáng suốt về những gì người mua thực sự tương tác trên trang doanh nghiệp .

4.2. Tỷ lệ chuyển đổi

Marketing thường được hiểu như mảng việc làm quan trọng trong cấu trúc lôi cuốn và ngày càng tăng tỷ suất quy đổi với quảng cáo, nội dung và khuyến mại. Tuy nhiên, dù được triển khai dưới những hình thức tiếp thị thông tin hay lôi cuốn người mua nào thì tăng tỷ suất quy đổi vẫn là một số liệu đo lường thiết yếu trong marketing. Tỷ lệ quy đổi là một trong những giải pháp hữu hiệu để nhận diện mức độ tiêu tốn trong marketing và những tác động ảnh hưởng từ những chương trình đem lại cho doanh nghiệp. Vì vậy, những startup cần chăm sóc và liên tục kiểm tra tỷ suất quy đổi trong những chiến dịch marketing của mình .

4.3. Chi phí để có khách hàng

Có rất nhiều doanh nghiệp hiện đang theo dõi ngân sách để tạo ra một đơn hàng nhưng rất ít nhà quản trị thực sự chú ý quan tâm đến chí phí để có một người mua ( cost to acquire a customer – CAC ). Chi tiêu này thực ra khá khó khăn vất vả để giám sát và định lượng hay đặt ra công thức đơn cử nhưng đây lại là một số liệu đo lường marketing rất quan trọng. So sánh giá trị CAC này với giá trị dài hạn mà người mua đem lại ( long-term value – LTV ) để nhận ra liệu doanh nghiệp có đang giám sát đến ngân sách này không. Tuy nhiên, nếu ngân sách để có được 1 người mua cao hơn giá trị dài hạn thì doanh nghiêp của bạn đang đi lệch hướng đó .

4.4.  Nguồn thông tin mạng xã hội

Một trong những số liệu đo lường marketing đáng quan tâm dù chưa có ứng dụng hay ứng dụng nào được viết ra để đo lường chỉ số này. Đó là nguồn thông tin mạng xã hội. Hãy tập trung chuyên sâu vào việc nghiên cứu và phân tích nguồn thông tin và cách hướng những dân cư mạng khác vào những thông tin như vậy, tập trung chuyên sâu thời hạn và tài lộc vào những kênh này sẽ giúp ích rất nhiều cho hoạt động giải trí marketing .

4.5. Tỷ lệ gắn bó của khách hàng

Phần lớn những doanh nghiệp dù đang trong tiến trình khởi nghiệp hay tăng trưởng đều tập trung chuyên sâu sự chú ý quan tâm vào việc lôi cuốn người mua, nhưng lại ít lưu tâm đến tỷ suất gắn bó của người mua so với số liệu đo lường này. Hãy đặt ra những câu hỏi, như : “ Tần suất người mua sử dụng mẫu sản phẩm ? Bao lâu họ sẽ mua loại sản phẩm tiếp theo ? ” Các doanh nghiệp với tỷ suất gắn bó của người mua cao hoàn toàn có thể tập trung chuyên sâu chăm nom và thu về nhiều doanh thu hơn từ nhóm người mua trung thành với chủ. Vì vậy, ngay từ khi khởi nghiệp kinh doanh thương mại, hãy tập trung chuyên sâu cho số liệu đo lường marketing .

4.6. Điểm hòa vốn

Khi nghĩ đến marketing nói chung hoặc những chiến dịch đang triển khai nói riêng, điều cần chăm sóc và luôn chăm sóc chính là doanh thu. Nếu thống kê giám sát ra điểm hòa vốn ngay từ những ngày đầu khởi động chiến dịch marketing, hoàn toàn có thể nhìn nhận liệu những sáng tạo độc đáo có thực sự hài hòa và hợp lý và sẽ đạt được một tiềm năng kinh doanh thương mại hay không. Thường xuyên kiểm tra số liệu đo lường marketing này sẽ giúp doanh nghiệp nắm rõ hướng tăng trưởng và tập trung chuyên sâu hơn nữa vào tiềm năng sau cuối của chiến dịch .

4.7. Tỷ lệ thu hút khách hàng từ quảng cáo

Dù doanh nghiệp đang tự thực thi chiến dịch quảng cáo hay thuê đối tác chiến lược bên ngoài thực thi, hãy nhu yếu họ giám sát tỷ suất lôi cuốn người mua từ những chiến dịch của họ. Số liệu đo lường marketing này sẽ giúp doanh nghiệp quyết định hành động và đánh giá và thẩm định ngân sách và mức độ thành công xuất sắc của việc quảng cáo. Suy cho cùng, tiềm năng sau cuối của những chiến dich quảng cáo là lôi cuốn người mua click hoặc ĐK, gọi điện đến doanh nghiệp .

4.8. Tỷ lệ click

Tỷ lệ click ( click-through rate – CTR ) là một số liệu đo lường rất quan trọng, được coi như một trong những số liệu cơ bản khi nhìn nhận mức độ thành công xuất sắc của những chiến dịch marketing trực tuyến. Tỷ lệ click càng cao dẫn đến ngân sách marketing sẽ được giảm thấp, đây cũng chính là cơ sở hoạt động giải trí của những nền tảng quảng cáo như Google Adwords và Facebook Ads. Cùng với việc giảm bớt ngân sách quảng cáo, theo dõi và nghiên cứu và phân tích tỷ suất click cũng bộc lộ tính hiệu quả của chiến dịch marketing, từ đó giúp doanh nghiệp xác lập hình thức quảng cáo nào tương thích và nhắm đúng đối tượng người tiêu dùng người mua tiềm năng .

5. Kết luận

Để hoạt động giải trí marketing mang lại hiệu quả cao nhất, những nhà quản trị marketing phải chứng tỏ được ảnh hưởng tác động tích cực của marketing đến doanh thu. Họ cần phải cung ứng những thước đo đáng tin cậy về năng lực tạo doanh thu của hoạt động giải trí marketing và góp phần của marketing cho hoạt động giải trí kinh tế tài chính chung của doanh nghiệp. Trong toàn cảnh ngân sách cho marketing của nhiều doanh nghiệp đang tăng lên nhanh gọn, yếu tố này càng trở nên quan trọng. Phần lớn những doanh nghiệp Nước Ta đều có những thước đo hoạt động giải trí kinh tế tài chính để báo cáo giải trình những chỉ tiêu quan trọng về doanh thu, ngân sách và gia tài. Những thước đo hoạt động giải trí kinh tế tài chính này đã không cung ứng được những tín hiệu để nhìn nhận doanh nghiệp hoặc loại sản phẩm đang hoạt động giải trí như thế nào trên thị trường. Phần lớn những doanh nghiệp Nước Ta chưa chăm sóc đến tăng trưởng và sử dụng những chỉ tiêu nhìn nhận hoạt động giải trí marketing – những hoạt động giải trí trực tiếp tạo nên lệch giá và doanh thu. Nếu không sử dụng những chiêu thức đo lường để nhìn nhận hoạt động giải trí marketing, doanh nghiệp hoàn toàn có thể phạm những sai lầm đáng tiếc nghiêm trọng. Đồng thời, những doanh nghiệp cần xác lập những thước đo marketing đóng vai trò TT trong lập kế hoạch kinh doanh thương mại và hành vi theo hướng dẫn của những thước đo hoạt động giải trí marketing bởi thành công xuất sắc của doanh nghiệp nhờ vào vào hoạt động giải trí marketing .

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

  1. John Davis (2011), Sách Đo lường tiếp thị, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.
  2. Hà Nam Khánh Giao (2018), Sách Đo lường chất lượng dịch vụ tại Việt Nam, Nhà xuất bản Tài chính.
  3. Philip Kotler and Nancy Lee, (2020), Sách Từ chiến lược marketing đến doanh nghiệp thành công.

Assessing the marketing performance in enterprises

Master. Ngo Thi My Hanh

School of Trade and International Economics, National Economics University

ABSTRACT:

Marketing acts as an intermediary between business activities and the market and ensures that business activities are driven by the market. The investment level in marketing is an accurate financial measure to evaluate the contribution of marketing activities to profits of enterprises. Therefore, measuring customer interest in products and services in marketing activities does not only help businesses know whether their customers are satisfied with their products and services but also know what to do to develop their businesses appropriately. This article assesses the importance of marketing performance measurement in enterprises and provides methods and indicators for marketing performance measurement .

Keywords: Marketing, market, enterprise, customer, assessment.

[Tạp chí Công Thương – Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, Số 14, tháng 6 năm 2020]

Source: https://iseo1.com
Category: Marketing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *