Thông tư 10/2019/TT-BXD ban hành Định mức xây dựng và Thông tư 02/2020/TT-BXD sửa đổi, bổ sung

Căn cứ Nghị định số 68/2019 / NĐ-CP, ngày 26/12/2019 Bộ Xây dựng phát hành Thông tư số 10/2019 / TT-BXD về Định mức xây dựng ( Bộ định mức 10 )

Tóm lược nội dung Thông tư 10/2019/TT-BXD

Các tập định mức trong Bộ định mức 10/2019:

  1. Định mức dự toán xây dựng công trình (tập định mức quan trọng nhất, hay dùng nhất);
  2. Định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình;
  3. Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng;
  4. Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình;
  5. Định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ;
  6. Định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;
  7. Định mức sử dụng vật liệu xây dựng.

Học Thật Nhanh đã biên soạn lại cụ thể những tập định mức quan trọng nhất giúp những bạn hoàn toàn có thể thuận tiện điều tra và nghiên cứu, tìm hiểu thêm. Các bạn hoàn toàn có thể TẢI VỀ TOÀN BỘ Tập Định mức 10 ở cuối bài viết. Trong file tải về có cả file word và những file PDF gốc tải về từ Bộ Xây dựng để tìm hiểu thêm .

Đặc biệt trong quá trình lập dự toán xây dựng, với file word các tập định mức người lập dự toán có thể tìm kiếm các tiết định mức một cách nhanh nhất để quyết định việc áp dụng các mã hiệu định mức/ đơn giá cho phù hợp với nội dung công việc


File WORD ĐỊNH MỨC 10 có thể dễ dàng tìm kiếm nội dung

Đối tượng áp dụng Bộ định mức 10

1. Thông tư này vận dụng so với những tổ chức triển khai, cá thể có tương quan đến việc xác lập ngân sách góp vốn đầu tư xây dựng của những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác chiến lược công tư ( PPP ) .
2. Các dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác hoàn toàn có thể vận dụng định mức xây dựng ban hành tại Thông tư này để xác lập ngân sách góp vốn đầu tư xây dựng làm địa thế căn cứ triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính so với nhà nước .

Cách áp dụng Thông tư 10/2019 trong giai đoạn chuyển tiếp

Việc vận dụng định mức xây dựng trong quá trình chuyển tiếp lao lý đơn cử như sau :
1. Dự án góp vốn đầu tư xây dựng đã phê duyệt trước ngày có hiệu lực thực thi hiện hành của Nghị định số 68/2019 / NĐ-CP và đang tiến hành triển khai thì liên tục sử dụng, vận dụng định mức xây dựng theo lao lý tại Nghị định số 32/2015 / NĐ-CP ngày 25/3/2015 của nhà nước về quản trị ngân sách góp vốn đầu tư xây dựng. Trường hợp gói thầu xây dựng chưa ký kết hợp đồng sau ngày có hiệu lực thực thi hiện hành của Thông tư này thì người quyết định hành động góp vốn đầu tư quyết định hành động việc vận dụng định mức xây dựng ban hành tại Thông tư này để kiểm soát và điều chỉnh giá gói thầu xây dựng nhưng phải phân phối nhu yếu quá trình và hiệu suất cao của dự án Bất Động Sản .
2. Đối với dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư xây dựng đã phê duyệt sau ngày có hiệu lực hiện hành của Nghị định số 68/2019 / NĐ-CP :

a) Trường hợp gói thầu đã sử dụng, vận dụng định mức xây dựng theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP để xác định giá gói thầu xây dựng, đã lựa chọn được nhà thầu và đã ký kết hợp đồng xây dựng trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết.

b ) Trường hợp gói thầu xây dựng chưa thực thi lựa chọn nhà thầu hoặc đang thực thi lựa chọn nhà thầu trước ngày có hiệu lực thực thi hiện hành của Thông tư này thì vận dụng định mức xây dựng ban hành tại Thông tư này để update giá gói thầu xây dựng .
3. Đối với hợp đồng xây dựng theo đơn giá kiểm soát và điều chỉnh đã được ký kết trước ngày có hiệu lực thực thi hiện hành của Thông tư này thì việc kiểm soát và điều chỉnh giá hợp đồng căn cứ nội dung đã ký kết và những lao lý pháp lý vận dụng cho hợp đồng để thực thi .

Hiệu lực của Thông tư 10/2019

Thông tư 10/2019 / TT-BXD có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 15 tháng 2 năm 2020 .

Ý nghĩa của Thông tư 10/2019/TT-BXD (ý nghĩa Bộ định mức 10)

Với những chủ thể tương quan đến vốn Nhà nước khi triển khai công tác làm việc lập dự trù bắt buộc phải sử sử dụng Bộ định mức 10 để lập đơn giá chi tiết cụ thể cho những công tác làm việc xây dựng, từ đó lập được dự trù xây dựng khu công trình .
Với những chủ thể khác tập định mức này mang đặc thù tìm hiểu thêm rất cao. Đặc biệt với những nhà thầu xây dựng trong quy trình đấu thầu hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm vận dụng để lập những đơn giá dự thầu để xác lập tổng giá dự thầu .

Thông tư 10/2019/TT-BXD được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 02/2019/TT-BXD

Ngày 20/07/2020 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 02/2020/TT-BXD về việc sửa đổi bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dưng. Trong đó có “Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng” với 16 nội dung cần sửa đổi bổ sung được quy định chi tiết tại Phụ lục II Thông tư 02/2020.

Trên file WORD có phần Comment để kiểm tra được nội dung nào được sửa đổi, bổ sung
Trên file WORD có phần Comment dễ dàng kiểm tra được nội dung nào được sửa đổi, bổ sung

Học Thật Nhanh đã rất công phu biên tập hợp nhất Thông tư 10/2019 / TT-BXD và Thông tư 02/2020 / TT-BXD thành file WORD để những bạn có thểm tìm hiểu thêm, điều tra và nghiên cứu một cách thuận tiện nhất .

Mời các bạn xem Video phân tích các nội dung Thông tư 10/2019/TT-BXD được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 02/2019/TT-BXD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *