Định mức sử dụng gạch không nung theo quyết định 1264/QĐ-BXD

Định mức sử dụng gạch không nung

Định mức sử dụng gạch không nung – Định mức dư toán thiết kế xây dựng khu công trình Phần Xây dựngPhần mềm dự trù Eta đã update vừa đủ bộ định mức gạch không nung theo Quyết định 1264 / QĐ-BXD

Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng sửa đổi và bổ sung. Công tác sử dụng gạch không nung là định mức kinh tế – kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công. Để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng như 1m3 xây tường gạch, 1m2 trát tường,v.v.. Từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây dựng
Định mức dự toán được lập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; Quy phạm kỹ thuật về thiết kế – thi công – nghiệm thu; mức cơ giới hóa chung trong ngành xây dựng; Trang thiết bị kỹ thuật, biện pháp thi công và những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng

1. Nội dung Định mức sử dụng gạch không nung

– Mức hao phí vật tư :

Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ; Vật liệu luân chuyển  cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.
Mức hao phí vật liệu trong định mức này đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công.

– Mức hao phí lao động:
Số lượng ngày công đã bao gồm cả lao động chính, phụ để thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc, thu dọn hiện trường thi công.
Cấp bậc công nhân trong định mức là cấp bậc bình quân của các công nhân tham gia thực hiện một đơn vị công tác xây dựng.

– Mức hao phí máy xây đắp :

Là số ca sử dụng máy và thiết bị thi công chính trực tiếp thực hiện. Kể cả máy và thiết bị phụ phục vụ để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

2. Kết cấu tập Định mức sử dụng gạch không nung


Tập Công tác sử dụng gạch không nung được trình bày theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng. Và được mã hóa thống nhất theo tập Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng đã được công bố. Kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng sửa đổi và bổ sung vào 03 chương.

Mỗi loại định mức được trình diễn tóm tắt thành phần việc làm ; Điều kiện kỹ thuật, điều kiện kèm theo xây đắp và giải pháp xây đắp. Được xác lập theo đơn vị chức năng tính tương thích để triển khai công tác làm việc thiết kế xây dựng đó .

– Các thành phần hao phí trong Định mức sử dụng gạch không nung

+ Mức hao phí vật liệu chính được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của vật liệu.
+ Mức hao phí vật liệu khác được tính bằng tỉ lệ % tính trên chi phí vật liệu chính.
+ Mức hao phí lao động chính và phụ được tính bằng số ngày công. Theo cấp bậc bình quân của công nhân trực tiếp xây dựng.
+ Mức hao phí máy thi công chính được tính bằng số lượng ca máy sử dụng.
+ Mức hao phí máy thi công khác được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí sử dụng máy chính.

3. Hướng dẫn sử dụng Định mức sử dụng gạch không nung


– Công tác sử dụng gạch không nung được sử dụng để lập đơn giá xây dựng công trình; Làm cơ sở xác định dự toán chi phí xây dựng, tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình. Và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
– Đối với các loại gạch bê tông mã hiệu AE.82260; AE.82270; AE.82280; khi xây các bộ phận kết cấu khác thì mức hao phí nhân công được nhân với hệ số điều chỉnh K = 1,2.
– Chiều cao ghi trong định mức dự toán là chiều cao tính từ cốt ± 0.00 theo thiết kế công trình đến cốt ≤ 4m; ≤ 16m; ≤ 50m và từ cốt ± 0.00 đến cốt > 50m .

Chi tiết Định mức sử dụng gạch không nung các bạn xem TẠI ĐÂY

Định mức sử dụng gạch không nung

Có thể bạn chăm sóc

  • Định mức văn hóa tu bổ phục hồi di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh Xem Tại đây
  • Tổng hợp đơn giá định mức chuyên ngành điện – Quyết định 4970/QĐ-BCT Xem Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *