Điều kiện tách hộ từ ngày 1/7

Theo Luật Cư trú năm 2020, từ ngày 1/7, thành viên hộ gia đình được tách hộ để đăng ký thường trú tại cùng một chỗ ở hợp pháp khi đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 23, Điều 25, Luật Cư trú năm 2020. Cụ thể như sau:

a ) Có năng lượng hành vi dân sự rất đầy đủ ; trường hợp có nhiều thành viên cùng ĐK tách hộ để lập thành một hộ mái ấm gia đình mới thì trong số những thành viên đó có tối thiểu một người có năng lượng hành vi dân sự vừa đủ ;
b ) Được chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp chấp thuận đồng ý, trừ trường hợp thành viên hộ mái ấm gia đình ĐK tách hộ là vợ, chồng đã ly hôn mà vẫn được cùng sử dụng chỗ ở hợp pháp đó ;

c) Nơi thường trú của hộ gia đình không thuộc trường hợp không được đăng ký thường trú mới. Cụ thể:

– Chỗ ở nằm trong khu vực cấm, khu vực cấm thiết kế xây dựng hoặc lấn, chiếm hiên chạy bảo vệ quốc phòng, bảo mật an ninh, giao thông vận tải, thủy lợi, đê điều, nguồn năng lượng, mốc giới bảo vệ khu công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử lịch sử vẻ vang – văn hóa truyền thống đã được xếp hạng, khu vực đã được cảnh báo nhắc nhở về rủi ro tiềm ẩn lở đất, lũ quét, lũ ống và khu vực bảo vệ khu công trình khác theo pháp luật của pháp lý .

–  Chỗ ở mà toàn bộ diện tích nhà ở nằm trên đất lấn, chiếm trái phép, hoặc chỗ ở xây dựng trên diện tích đất không đủ điều kiện xây dựng theo quy định của pháp luật.

– Chỗ ở đã có quyết định hành động tịch thu đất và quyết định hành động phê duyệt giải pháp bồi thường, tương hỗ và tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ; chỗ ở là nhà ở mà một phần hoặc hàng loạt diện tích quy hoạnh nhà ở đang có tranh chấp, khiếu nại tương quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng nhưng chưa được xử lý theo lao lý của pháp lý .
– Chỗ ở bị tịch thu theo quyết định hành động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ; phương tiện đi lại được dùng làm nơi ĐK thường trú đã bị xóa ĐK phương tiện đi lại hoặc không có giấy ghi nhận bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tự nhiên theo lao lý của pháp lý .
– Chỗ ở là nhà ở đã có quyết định phá dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
– Chỗ ở là nhà ở đã có quyết định hành động phá dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *