THỦ TỤC HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 2021

I. Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi thao tác theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng thao tác như saua ) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng thao tác không xác lập thời hạn ;

b) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

Người lao động lao lý tại những khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm 2013 nói trên sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ những điều kiện sau :

  1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây

a ) Người lao động đơn phương chấm hết hợp đồng lao động, hợp đồng thao tác trái pháp lý ;b ) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng ;2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ :+ 12 tháng trở lên trong thời hạn 24 tháng trước khi chấm hết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng thao tác so với hợp đồng lao động xác lập thời hạn và không xác lập thời hạn ;+ 12 tháng trở lên trong thời hạn 36 tháng trước khi chấm hết hợp đồng lao động so với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một việc làm nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng

  1. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định
  2. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

a ) Thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm quân sự chiến lược, nghĩa vụ và trách nhiệm công an ;b ) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên ;c ) Chấp hành quyết định hành động vận dụng giải pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc ;d ) Bị tạm giam ; chấp hành hình phạt tù ;đ ) Ra quốc tế định cư ; đi lao động ở quốc tế theo hợp đồng ;e ) Chết .

II. Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất

Theo pháp luật tại Nghị định 28/2015 / NĐ-CP lao lý chi tiết cụ thể thi hành 1 số ít điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp và Nghị định 61/2020 / NĐ-CP sửa đổi Nghị định 25/2015 / NĐ-CP thì người lao động cần chuẩn bị sẵn sàng những hồ sơ như sau :- Đơn ý kiến đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội lao lý. ( Mẫu số 03 phát hành theo Thông tư số 28/2015 / TT-BLĐTBXH )- Bản chính hoặc bản sao có xác nhận hoặc bản sao kèm theo bản chính để so sánh của một trong những sách vở sau đây xác nhận về việc chấm hết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng thao tác :a ) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng thao tác đã hết hạn hoặc đã triển khai xong việc làm theo hợp đồng lao động ;b ) Quyết định thôi việc ;c ) Quyết định sa thải ;d ) Quyết định kỷ luật buộc thôi việc ;đ ) Thông báo hoặc thỏa thuận hợp tác chấm hết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng thao tác ;e ) Xác nhận của người sử dụng lao động trong đó có nội dung đơn cử về thông tin của người lao động ; loại hợp đồng lao động đã ký ; nguyên do, thời gian chấm hết hợp đồng lao động so với người lao động ;g ) Xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc doanh nghiệp hoặc hợp tác xã giải thể, phá sản hoặc quyết định hành động bãi nhiệm, không bổ nhiệm, không bổ nhiệm so với những chức vụ được chỉ định trong trường hợp người lao động là người quản trị doanh nghiệp, quản trị hợp tác xã ;h ) Trường hợp người lao động không có những sách vở xác nhận về việc chấm hết hợp đồng lao động do đơn vị chức năng sử dụng lao động không có người đại diện thay mặt theo pháp lý và người được người đại diện thay mặt theo pháp lý chuyển nhượng ủy quyền thì thực thi theo quy trình tiến độ sau :+ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh gửi văn bản nhu yếu Sở Kế hoạch và Đầu tư xác nhận đơn vị chức năng sử dụng lao động không có người đại diện thay mặt theo pháp lý hoặc không có người được người đại diện thay mặt theo pháp lý chuyển nhượng ủy quyền .

+    Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thuế, cơ quan công an, chính quyền địa phương nơi đơn vị sử dụng lao động đặt trụ sở chính thực hiện xác minh nội dung đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật hoặc không có người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền.

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi văn bản vấn đáp cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh về nội dung đơn vị chức năng sử dụng lao động không có người đại diện thay mặt theo pháp lý hoặc không có người được người đại diện thay mặt theo pháp lý chuyển nhượng ủy quyền trong thời hạn 10 ngày thao tác kể từ ngày nhận được văn bản nhu yếu xác nhận của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh .Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo lao lý tại điểm c khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm thì sách vở xác nhận về việc chấm hết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một việc làm nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng là bản chính hoặc bản sao có xác nhận hoặc bản sao kèm theo bản chính để so sánh của hợp đồng đó. ”- Sổ bảo hiểm xã hộiNgoài ra, người lao động cần mang theo chứng tỏ nhân dân ( căn cước công dân ) gốc và photo công chứng, 02 ảnh 3×4 .

III. Nơi nộp hồ sơ trợ cấp thất nghiệp

Người lao động nộp 01 bộ hồ sơ ý kiến đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng pháp luật cho Trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp .

IV. Thời hạn nộp hồ sơ để hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm hết hợp đồng lao động, người lao động chưa có việc làm và có nhu yếu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ cho Trung tâm Giới thiệu việc làm .Nếu quá thời hạn 03 tháng người lao động không nộp hồ sơ để hưởng trợ cấp thất nghiệp thì thời hạn đóng bảo hiểm thất nghiệp sẽ được bảo lưu để tính vào lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo chứ không bị mất đi .

V. Thời hạn giải quyết hồ sơ

Trong vòng 15 ngày thao tác kể từ ngày nộp hồ sơ, người lao động chưa tìm được việc làm thì TT trình làng việc làm thực thi xác nhận xử lý hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp .Trong vòng 20 ngày thao tác kể từ ngày nộp hồ sơ, TTGTVL ra quyết định hành động duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp kèm theo sổ BHXH có xác nhận trả cho NLĐ .Trường hợp NLĐ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì TTGTVL phải thông tin bằng văn bản và nêu rõ nguyên do .Thời điểm tính hưởng trợ cấp thất nghiệp : Ngày thứ 16 tính từ ngày nộp hồ sơ .Trong vòng 5 ngày thao tác kể từ thời gian có quyết định hành động duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp, cơ quan BHXH tại địa phương thực thi chi trả tiền trợ cấp tháng đầu cho người lao động kèm theo thẻ BHYT .

VI. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp

Cách tính trợ cấp thất nghiệp lúc bấy giờ như sau :

Mức hưởng hàng tháng

=

Bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp

x

60%

Mức hưởng này tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở so với người thực thi chính sách tiền lương do Nhà nước pháp luật hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng so với người triển khai chính sách tiền lương do người sử dụng lao động quyết định hành động .Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 – 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp nhưng tối đa không quá 12 tháng .

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *