ĐỀ ÁN Phát triển sản xuất rau, hoa và cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2030, định hướng đến năm 2040 (Ban hành kèm theo Quyết định số 107 /QĐ-UBND ngày 26/ 02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh

ĐỀ ÁN Phát triển sản xuất rau, hoa và cây ăn quả trên địa phận tỉnh Gia Lai đến năm 2030, xu thế đến năm 2040 ( Ban hành kèm theo Quyết định số 107 / QĐ-UBND ngày 26 / 02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai )

 1. Định hướng phát triển sản xuất rau

1.1. Đến năm 2025 : Phát triển, lan rộng ra diện tích quy hoạnh canh tác rau khoảng chừng 20.000 ha, diện tích quy hoạnh gieo trồng khoảng chừng 52.000 ha. Hình thành những vùng sản xuất rau xanh an toàn sản phẩm & hàng hóa tập trung chuyên sâu ứng dụng công nghệ cao, thực hành thực tế sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, Organic với diện tích quy hoạnh đất canh tác khoảng chừng 500 ha .

Xây dựng vùng nguyên liệu rau cho Nhà máy chế biến rau, quả thuộc Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao – Chi nhánh Gia Lai tại Mang Yang và các nhà máy chế biến trong tỉnh, với diện tích trên 5.000 ha.

1.2. Đến năm 3030 : Phát triển diện tích quy hoạnh canh tác rau khoảng chừng 30.000 ha, diện tích quy hoạnh gieo trồng khoảng chừng 90.000 ha. Hình thành những vùng sản xuất rau xanh an toàn sản phẩm & hàng hóa tập trung chuyên sâu ứng dụng công nghệ cao, thực hành thực tế sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, Organic với diện tích quy hoạnh đất canh tác khoảng chừng 700 ha .
Xây dựng vùng nguyên vật liệu rau cho Nhà máy chế biến rau, quả thuộc Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao – Chi nhánh Gia Lai tại Mang Yang và những xí nghiệp sản xuất chế biến trong tỉnh, với diện tích quy hoạnh trên 8.000 ha .
1.3. Định hướng đến năm 2040 : Ổn định diện tích quy hoạnh canh tác rau khoảng chừng 30.000 ha, diện tích quy hoạnh gieo trồng khoảng chừng 90.000 ha. Hình thành và tăng trưởng không thay đổi 44 vùng sản xuất rau xanh an toàn sản phẩm & hàng hóa tập trung chuyên sâu ứng dụng công nghệ cao, thực hành thực tế sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, Organic, với diện tích quy hoạnh đất canh tác khoảng chừng 750 ha .
Hình thành và tăng trưởng vùng nguyên vật liệu rau không thay đổi cho Nhà máy chế biến rau, quả thuộc Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao – Chi nhánh Gia Lai tại Mang Yang và những xí nghiệp sản xuất chế biến trong tỉnh, với diện tích quy hoạnh khoảng chừng 10.000 ha .

2. Định hướng phát triển sản xuất hoa, cây kiểng

2.1. Đến năm 2025 : Phát triển, lan rộng ra diện tích quy hoạnh sản xuất hoa, cây kiểng khoảng chừng 300 ha. Xây dựng, tăng trưởng những vùng sản xuất hoa, cây kiểng chuyên canh gắn với du lịch nông nghiệp tại thành phố Pleiku và thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa theo hướng tập trung chuyên sâu làng nghề, nông nghiệp đô thị ship hàng du lịch, Giao hàng nhu yếu hoa tươi hàng ngày cho mái ấm gia đình và những tổ chức triển khai xã hội, góp thêm phần tăng thu nhập cho nông dân vùng ven đô thị có diện tích quy hoạnh đất ít .
2.2. Đến năm 2030 : Phát triển, lan rộng ra diện tích quy hoạnh sản xuất hoa, cây kiểng khoảng chừng 500 ha. Hình thành vùng sản xuất hoa, cây kiểng chuyên canh tích hợp với du lịch nông nghiệp tại thành phố Pleiku, thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa và 1 số ít địa phương có tiềm năng như Chư Sê, Đak Đoa, Đak Pơ, Chư Păh, …
2.3. Định hướng đến năm 2040 : Ổn định những vùng sản xuất hoa, cây kiểng chuyên canh phối hợp với du lịch nông nghiệp tại thành phố Pleiku, thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa và những địa phương có tiềm năng trong tỉnh, với diện tích quy hoạnh khoảng chừng 500 ha .

3. Định hướng phát triển sản xuất cây ăn quả

3.1. Đến năm 2025 : Phát triển diện tích quy hoạnh cây ăn quả của tỉnh khoảng chừng 55.000 ha. Trong đó, diện tích quy hoạnh sầu riêng khoảng chừng 3.000 ha, bơ 4.000 ha, xoài 3.000 ha, mít 4.000 ha, chuối 6.000 ha, thanh long 1.000 ha, cam 500 ha, bưởi 700 ha, chôm chôm 300, nhãn 500 ha, dứa 10.000 ha, mãng cầu ( na ) 500 ha, chanh dây 20.000 ha, cây ăn quả khác khoảng chừng 1.500 ha. Trước mắt, tập trung chuyên sâu tăng trưởng, hình thành những vùng sản xuất trái cây đặc sản nổi tiếng gắn với du lịch nông nghiệp tại thành phố Pleiku và những huyện : Đak Đoa, Mang Yang, Chư Prông, Chư Păh, Đức Cơ, Kbang .
3.2. Đến năm 2030 : Phát triển diện tích quy hoạnh cây ăn quả của tỉnh khoảng chừng 90.000 ha. Trong đó, diện tích quy hoạnh sầu riêng khoảng chừng 6.000 ha, bơ 8.000 ha, xoài 6.000 ha, mít 8.000 ha, chuối 10.000 ha, thanh long 1.000 ha, cam 500 ha, bưởi 1.000 ha, chôm chôm 500 ha, nhãn 1.000 ha, dứa 15.000 ha, mãng cầu ( na ) 1.000 ha, chanh dây 30.000 ha, cây ăn quả khác khoảng chừng 2 nghìn ha. Nhân rộng và tăng trưởng quy mô vườn cây ăn trái gắn với du lịch nông nghiệp tại thành phố Pleiku, thị xã An Khê, Ayun Pa và những huyện : Chư Prông, Ia Grai, Đak Đoa, Đak Pơ, Chư Păh, Mang Yang, Đức Cơ, Kbang, Ia Pa, Chư Pưh …
3.3. Định hướng đến năm 2040 : Phát triển diện tích quy hoạnh cây ăn quả của tỉnh khoảng chừng 100.000 ha. Trong đó, diện tích quy hoạnh sầu riêng khoảng chừng 6.000 ha, bơ 10.000 ha, xoài 7.000 ha, mít 10.000 ha, chuối 10.000 ha, thanh long 1.000 ha, cam 500 ha, bưởi 1.000 ha, chôm chôm 500 ha, nhãn 1.000 ha, dứa 20.000 ha, mãng cầu ( na ) 1.000 ha, chanh dây 30.000 ha, cây ăn quả khác khoảng chừng 2 nghìn ha .
Gia Lai có hơn 800 ngàn ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó có hơn 444 ngàn ha đất trồng cây hàng năm và hơn 357 ngàn ha đất trồng cây nhiều năm. Cùng với đó, điều kiện kèm theo khí hậu, thổ nhưỡng, nguồn nước rất thích hợp để tăng trưởng nhiều loại cây cối, nhất là rau, hoa và cây ăn quả

Theo Đề án, phấn đấu đến năm 2025, giá trị sản xuất rau, hoa, cây ăn quả đạt trên 26.500 tỷ đồng (so với giá năm 2020) và năm 2030 đạt trên 54.370 tỷ đồng; giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích canh tác rau, hoa, cây ăn quả năm 2025 đạt bình quân khoảng 350 triệu đồng (so với giá năm 2020) và năm 2030 đạt khoảng 450 triệu đồng; kim ngạch xuất khẩu năm 2025 đạt khoảng 300-350 triệu USD và năm 2030 đạt khoảng 500-600 triệu USD.

Đề án “Phát triển sản xuất rau, hoa và cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 3030, định hướng đến năm 2040” do Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật soạn thảo

1. Quyết định ban hành:  107 QĐ UBND.rau hoa qua 

2. Nội dung đề án: Nội dung Đề án kèo theo QĐ 107-UBND

3. Các phụ lục Đề án:

107_QĐ-UBND Kem theo Muc luc

107_QĐ-UBND Kem theo Phu luc 1-8

107_QĐ-UBND Kem theo Phu luc 9-11

107_QĐ-UBND Kem theo trang bia

4. Kế hoạch triển khai thực hiện:

QĐ 354 ban hành kế hoạch rau, hoa, cây ăn quả

Nội dung Kế hoạch ban hành theo QĐ 354 ngày 28.signed.6.2021

Phụ lục 01.signed

Phụ lục 02.signed

Phụ lục 03.signed

Phụ lục 4.signed 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *