Chương trình, sách giáo khoa mới và những con số nhảy múa

( GDVN ) – Đề án Đổi mới chương trình, sách giáo khoa đại trà phổ thông được Bộ Giáo dục đào tạo thiết kế xây dựng từ năm 2009, những số lượng khái toán kinh phí đầu tư cứ nhảy múa liên tục .

Kinh phí biên soạn chương trình, sách giáo khoa được duyệt là 462 tỷ đồng

Đề án Đổi mới chương trình, sách giáo khoa đại trà phổ thông mà Bộ Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho nhà nước trình Quốc hội tháng 10/2014 để xin phát hành nghị quyết về đổi mới chương trình, sách giáo khoa đại trà phổ thông ( sau này là Nghị quyết 88/2014 / QH13 ), phần Phụ lục V, Dự toán kinh phí đầu tư tổng số 462 tỷ đồng .

Ngày 15/10/2014 Bộ trưởng Phạm Vũ Luận thay mặt Chính phủ đọc Tờ trình số 407/TTr-CP về việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông, xin bổ sung kinh phí 316,8 tỷ đồng, tổng cộng kinh phí dự kiến là 778,8 tỷ đồng [1], trong đó:

a ) Phần kinh phí đầu tư thực thi kiến thiết xây dựng chương trình, biên soạn sách giáo khoa và đánh giá và thẩm định chương trình và sách giáo khoa không thay đổi 462 tỷ đồng để triển khai những trách nhiệm :
Tổ chức tập huấn, tu dưỡng cho đội ngũ biên soạn, thẩm định và đánh giá chương trình và sách giáo khoa ( gồm có cả lực lượng biên soạn sách giáo khoa của những tổ chức triển khai, cá thể ĐK biên soạn sách giáo khoa ) ;

Xây dựng, thẩm định và đánh giá chương trình ; biên soạn bộ tài liệu hướng dẫn dạy học theo chương trình mới ; thẩm định và đánh giá sách giáo khoa ( dự kiến 04 bộ ) ;

Nghiên cứu mô hình sách giáo khoa điện tử để từng bước biên soạn, thực nghiệm và sử dụng ở những nơi có đủ điều kiện; 

Biên soạn tài liệu phục vụ tập huấn giáo viên các cơ sở giáo dục phổ thông để thực hiện chương trình và sách giáo khoa mới; 

Đánh giá, điều chỉnh, hoàn thiện chương trình; tập huấn cho đội ngũ cốt cán về quy trình, kĩ thuật tập huấn qua Internet cho giáo viên các cơ sở giáo dục phổ thông; 

Tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa.

b ) Dự toán bổ trợ phần kinh phí đầu tư tương hỗ việc tiến hành thực thi chương trình và sách giáo khoa mới là : 316,8 tỷ đồng, để triển khai những trách nhiệm :

Biên soạn tài liệu giáo dục của địa phương; cung cấp tài liệu tập huấn và tài liệu giáo dục của địa phương cho giáo viên; 

Ghi hình bài tập huấn và bài giảng minh họa theo chương trình mới; cung cấp đĩa ghi hình bài tập huấn và bài giảng minh hoạ cho giáo viên vùng khó khăn (khoảng 30% tổng số giáo viên toàn quốc); 

Công tác tổ chức triển khai, chỉ huy, điều hành quản lý, kiểm tra, thanh tra việc tập huấn giáo viên. [ 1 ] Ngày 28/11/2014 Quốc hội ra Nghị quyết số 88/2014 / QH13 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Điều 1 của nghị quyết này nêu rõ :

“Tán thành chủ trương về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Đề án của Chính phủ.”

Tờ trình số 407 / TTr-CP ngày 15/10/2014 và Nghị quyết số 88/2014 / QH13 là cơ sở để Thủ tướng nhà nước ra Quyết định số 404 / QĐ-TTg ngày 27/3/2015 phê duyệt Đề án Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông .
Quyết định số 404 / QĐ-TTg ngày 27/3/2015 ghi rõ :

a) Nhà nước bố trí 778,8 tỷ đồng để thực hiện các nhiệm vụ:

– Xây dựng, thử nghiệm chương trình.

– Biên soạn, thử nghiệm một bộ sách giáo khoa (do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện), trong đó có sách giáo khoa song ngữ (tiếng Việt – tiếng một số dân tộc ít người) đối với một số môn học ở cấp tiểu học; biên soạn và thử nghiệm sách giáo khoa điện tử.

– Thẩm định chương trình và thẩm định sách giáo khoa.

– Tập huấn, bồi dưỡng cho người tham gia xây dựng, biên soạn, thẩm định chương trình mới, sách giáo khoa mới; xây dựng hệ thống tập huấn, bồi dưỡng giáo viên qua mạng; tập huấn, bồi dưỡng giáo viên để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới.

– Cung cấp sách giáo khoa cho các trường vùng miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc ít người, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, học sinh khuyết tật.

b) Huy động kinh phí của các nhà xuất bản, các tổ chức, cá nhân để biên soạn các sách giáo khoa (ngoài bộ sách giáo khoa do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn) và triển khai các hoạt động khác của Đề án không sử dụng kinh phí của Nhà nước.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho Chính phủ vay Ngân hàng Thế giới 77 triệu USD, đối ứng 3 triệu USD (tổng cộng gần 1800 tỷ đồng)

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu cho nhà nước vay vốn Ngân hàng Thế giới 80 triệu USD ( vốn vay 77 triệu USD và vốn đối ứng 3 triệu USD ). Thủ tướng nhà nước ra Quyết định 455 / QĐ-TTg ngày 8/4/2015 phê duyệt hạng mục Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông ;
80 triệu USD tương tự khoảng chừng 1789 tỷ đồng ( tạm tính theo tỉ giá USD quy đổi VNĐ của VCB ngày 8/8/2016 ) .
Dự án này chia làm 4 thành phần với phân chia kinh phí đầu tư đơn cử như sau :

Tuy nhiên, khi so sánh với khái toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong Đề án Đổi mới chương trình, sách giáo khoa đại trà phổ thông mà nhà nước trình Quốc hội để xin ra Nghị quyết 88/2014 / QH13 ( gồm 8 khuôn khổ ), có nhiều khuôn khổ kiểm soát và điều chỉnh về nội dung, kinh phí đầu tư, đơn cử :

Những con số nhảy múa

Theo Tờ trình số 41 / TTr-CP ngày 21/2/2014 của nhà nước do Bộ trưởng Phạm Vũ Luận ký, về việc đề xuất phát hành nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, thì Đề án Đổi mới chương trình sách giáo khoa đại trà phổ thông được Bộ chuẩn bị sẵn sàng từ năm 2009 .

“Ngày 19 tháng 01 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng Đề án “Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015”  (Công văn số 71/VPCP-TH).

Từ tháng 6 năm 2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã khẩn trương tiến hành những nghiên cứu và điều tra, chuẩn bị sẵn sàng cho việc kiến thiết xây dựng một chương trình giáo dục phổ thông mới, vận dụng sau năm năm ngoái. “, ( trích Tờ trình số 41 / TTr-CP ngày 21/2/2014 ) .
Nói cách khác, đây chính là đề án 70 ngàn tỷ mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra xin quan điểm dư luận đầu tháng 6 năm 2011 .
Ông Phạm Mạnh Hùng, Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo thời gian đó cho biết :

Dự toán kinh phí là 70.000 tỷ đồng, trong đó số tiền chi cho việc biên soạn chương trình, sách giáo khoa chỉ khoảng hơn 960 tỷ (chưa đầy 1/70 tổng dự toán). 

Số tiền còn lại chi cho các việc khác như xây dựng cơ sở vật chất trường học khoảng 35 nghìn tỷ (chiếm 1/2 tổng dự toán);

Mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học khoảng 30 nghìn tỷ (gần một nửa tổng dự toán), đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên 390 tỷ đồng…[2]

Dư luận phản ứng nóng bức, Bộ Giáo dục và Đào tạo rút lại Đề án này .
Đến ngày 14/4/2014, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Đề án đổi mới chương trình sách giáo khoa đại trà phổ thông ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội, với khái toán kinh phí đầu tư 34 nghìn tỷ đồng. Dư luận phản đối kinh hoàng .

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đào tạo, Thanh thiếu niên và Nhi đồng Lê Văn Học phản hồi :
” Bộ Giáo dục và Đào tạo không biết cách làm một đề tài khoa học .
Dự án nghị quyết này dù chỉ là xin chủ trương thì cũng phải có thông tin cho đại biểu. Cả một đề án mà chỉ có vài gạch đầu dòng, không có cái gì để đọc, có cảm xúc những cố vấn của Bộ Giáo dục và Đào tạo không biết cách làm. ” [ 3 ] Chiều ngày 16/4201 4, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố chi tiết cụ thể khái toán kinh phí đầu tư đề án này. Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn của Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Phương cho biết :
Phần biên soạn chương trình, sách giáo khoa và sách giáo viên dự trù khoảng chừng 105 tỉ đồng. Dạy thử nghiệm trên 340 ngàn học viên 910 tỷ đồng ; tiến hành đại trà phổ thông 8.150 tỷ đồng ; mua trang thiết bị dạy học 20.100 tỷ đồng ; ứng dụng công nghệ thông tin 5.010 tỷ đồng. [ 4 ] Thế nhưng đến tối 20/4/2014 Bộ trưởng Phạm Vũ Luận khẳng định chắc chắn trên VTV, bản thân ông cũng thấy đó là khoản chi không bình thường và tiêu tốn lãng phí .
Tuy nhiên, Bộ trưởng cho biết, số lượng này không có trong Tờ trình và những hồ sơ tương quan mà nhà nước gửi lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội .
Việc đại diện thay mặt Bộ Giáo dục và Đào tạo ( Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển ) nêu số lượng này trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội là “ sai sót, sơ suất rất đáng tiếc ” và nghĩa vụ và trách nhiệm thuộc về Bộ Giáo dục và Đào tạo .

Ông cho biết thêm, vào thời điểm Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp, ông phải đi nước ngoài để giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục các nước ASEAN, nên không thể tham gia trực tiếp. [5]

Xin hàng chục ngàn tỷ, không biết tiền chi vào đâu

Ngày 16/4/2014 Báo Thanh Niên có bài ” Đổi mới chương trình, sách giáo khoa : Bộ Giáo dục và Đào tạo không nói được chi tiền vào đâu. ”
Báo Thanh Niên dẫn lời ông Đỗ Ngọc Thống, Thường trực Đề án đổi mới chương trình giáo dục phổ thông sau năm ngoái ( nay là Chủ biên chương trình môn Ngữ văn ) khi đó cho biết :
“ 34.000 tỉ chỉ là một khái toán vì bất kể một đề án nào cũng phải tưởng tượng ra tính khả thi, cơ sở vật chất để thực thi được đề án đó .

Cái này chỉ là con số tạm hình dung và chúng ta phải trải qua một quá trình thẩm định của Bộ Tài chính và rất nhiều cơ quan. 

Chúng tôi cũng xin tiếp thu, lắng nghe tất cả các ý kiến phản biện của các cơ quan, của báo đài, của các tầng lớp và sẽ hoàn chỉnh cụ thể cùng với đề án cụ thể để có đề xuất về kinh phí tiếp theo”.

Cũng theo ông Thống, như vậy là số tiền 70.000 tỉ đồng của đề án năm 2011 là do gộp cả 2 đề án về chương trình, sách giáo khoa và đề án cơ sở vật chất trường học .
Nay tách ra thì riêng đề án về chương trình – sách giáo khoa chiếm 34.275 tỉ và tất yếu chưa kể việc thiết kế xây dựng trường học. [ 6 ]
Nói như vậy có nghĩa là Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ tách đề án 70 nghìn tỉ năm 2011 thành 2 đề án năm năm trước và trình đề án thiết kế xây dựng chương trình – sách giáo khoa với khái toán 34 nghìn tỷ trước, đề án cơ sở vật chất trường học để lại, trình sau .
Tóm lại, kinh phí đầu tư Bộ Giáo dục và Đào tạo xin để thực thi Đề án Đổi mới chương trình, sách giáo khoa đại trà phổ thông cứ “ nhảy múa ” liên tục, từ 70 nghìn tỉ tháng 6/2011 xuống 34 nghìn tỉ tháng 4/2014 ( tách thành 2 đề án và để lại 1, theo lời ông Đỗ Ngọc Thống ) ;
Nghị quyết 88/2014 / QH13 đồng ý chấp thuận Đề án Đổi mới chương trình, sách giáo khoa mà nhà nước trình, trong đó khái toán những việc làm tương quan đến biên soạn chương trình, sách giáo khoa chỉ có 462 tỷ đồng .
Bộ Giáo dục và Đào tạo lại tham mưu cho nhà nước vay Ngân hàng quốc tế 77 triệu USD, đối ứng 3 triệu USD, tổng số 80 triệu USD ;
Trong đó 37 triệu USD tương tự 778,8 tỉ đồng để triển khai khối lượng việc làm mà Đề án được Nghị quyết 88/2014 / QH13 chấp thuận đồng ý, khái toán có 462 tỷ .
Chỉ đơn cử như khái toán khuôn khổ thiết kế xây dựng và thẩm định và đánh giá chương trình ( chương trình tổng thể và toàn diện và những chương trình môn học ) được Nghị quyết 88/2014 / QH13 đồng ý chấp thuận theo Đề án nhà nước trình, là 55,2 tỷ đồng, đến nay đã đội lên 145 tỷ đồng .
Hạng mục Đánh giá, kiểm soát và điều chỉnh chương trình và sách giáo khoa được Nghị quyết 88/2014 / QH13 duyệt theo Đề án nhà nước trình là 7,7 tỷ đồng, thì trong Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông Open riêng một Thành phần 3 với dự trù 839,8 tỷ đồng .
Tất nhiên sở dĩ có sự chênh lệch này, Sổ tay Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông ( RGEP ) cho biết :
Thành phần 3. Đánh giá và nghiên cứu và phân tích hiệu quả học tập để liên tục nâng cấp cải tiến chương trình và chủ trương giáo dục phổ thông có dự trù kinh phí đầu tư là 37.545.000 USD, gồm có kinh phí đầu tư thiết kế xây dựng Trung tâm Phát triển vững chắc chất lượng giáo dục phổ thông vương quốc và Trung tâm Khảo thí Ngoại ngữ vương quốc ( 18.535.700 USD ) .
Tuy nhiên khuôn khổ ( Thành phần 3 ) này không có trong Đề án Đổi mới chương trình, sách giáo khoa đại trà phổ thông mà Nghị quyết 88/2014 / QH13 đã đồng ý chấp thuận .
Hơn nữa, việc kiến thiết xây dựng Trung tâm Khảo thí ngoại ngữ vương quốc trong đề án này liệu có chồng chéo với Đề án Ngoại ngữ vương quốc 2020 ?
Hạng mục Biên soạn tài liệu Giao hàng tập huấn giáo viên và tổ chức triển khai tập huấn cho đội ngũ cốt cán cấp tỉnh về tiến trình, kỹ thuật tập huấn qua internet được Nghị quyết 88/2014 / QH13 duyệt theo Đề án nhà nước trình là 2 tỷ đồng, nhưng Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông dự trù lên tới 224,3 tỷ đồng .
Thiết nghĩ Bộ Giáo dục và Đào tạo nên lý giải rõ những độc lạ nói trên giữa Đề án Đổi mới chương trình, sách giáo khoa đại trà phổ thông đã được Quốc hội chấp thuận đồng ý, với Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông ( RGEP ) .

Nguồn:

[ 1 ] http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:bCSWLdYcGd4J:static.giaoducthoidai.vn/uploaded/ngocnd/2014_10_20/tomtatttr_335_vqbl.doc+&cd=1&hl=vi&ct=clnk&gl=vn
[ 2 ] https://vtc.vn/bo-gddt-noi-gi-ve-de-an-70000-ty-dong-doi-moi-sgk-d40594.html
[ 3 ] http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/bo-giao-duc-xin-rut-du-an-34-nghin-ty-172361.html

[4]http://www.nhandan.com.vn/giaoduc/tin-tuc/item/22924802-105-ty-dong-danh-soan-chuong-trinh-viet-sach-giao-khoa-moi.html

[ 5 ] http://nhandan.com.vn/giaoduc/item/33904102-bat-cap-trong-xay-dung-chuong-trinh-giao-duc-pho-thong-moi.html
[ 6 ] https://thanhnien.vn/giao-duc/doi-moi-chuong-trinh-sach-giao-khoa-bo-gddt-khong-noi-duoc-chi-tien-vao-dau-82905.html

Hồng Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *