6 điểm khác biệt giữa đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp

Cơ sở pháp lý của 6 điểm độc lạ giữa hình thức đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp

Công ty Luật Thái An cảm ơn bạn Quỳnh Hoa (cư trú tại thành phố Hạ Long) đã tin tưởng gửi câu hỏi về qua địa chỉ email: contact@luatthaian.vn và Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí. Chúng tôi xin nêu ý kiến tư vấn về 6 điểm khác biệt giữa hình thức đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp như sau. 

Như tất cả chúng ta biết, với nhiều nước lúc bấy giờ, nguồn vốn đầu tư quốc tế ngày càng quan trọng so với sự tăng trưởng về kinh tế tài chính, khoa học, giáo dục, kỹ thuật … của vương quốc. Nước Ta không phải trường hợp ngoại lệ. Bởi thế những pháp luật pháp lý của Nước Ta về đầu tư quốc tế cũng có nhiều biến hóa qua từng thời kỳ. Với Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực hiện hành từ 01/01/2021 có rất nhiều điểm mới nhằm mục đích lôi cuốn đầu tư quốc tế. Trước khi triển khai đầu tư tại Nước Ta những nhà đầu tư cần phân biệt những hình thức đầu tư để việc hoạt động giải trí kinh doanh thương mại đầu tư của mình được tương thích và mang lại tác dụng tốt nhất .

 

6 điểm khác nhau giữa hình thức đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp

Cơ sở pháp lý của 6 điểm độc lạ giữa hình thức đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp

Cơ sở pháp lý pháp luật về thủ tục, hình thức đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp là Luật đầu tư 2020 .

Khái niệm đầu tư và dự án đầu tư

Đầu tư có nhiều cách hiểu. Tuy nhiên, theo cách hiểu thông dụng thì đó là hoạt động giải trí sử dụng những nguồn lực như kinh tế tài chính, vật chất, lao động và trí tuệ để sản xuất kinh doanh thương mại trong một thời hạn nhất định để sinh lời cho nhà đầu tư và có ích cho kinh tế tài chính xã hội .
Theo khoản 4. Điều 3 Luật Đầu tư 2020 “ Dự án đầu tư là tập hợp yêu cầu bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để thực thi những hoạt động giải trí đầu tư kinh doanh thương mại trên địa phận đơn cử, trong khoảng chừng thời hạn xác lập ” .

Khái niệm đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp

Đầu tư trực tiếp là hình thức mà các nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư và tự trực tiếp nắm quyền quản lý, kiểm soát và sử dụng phần vốn góp của mình trong hoạt động đầu tư kinh doanh. Các hình thức đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo Luật đầu tư 2020 bao gồm: thành lập tổ chức kinh tế; thực hiện dự án đầu tư, đầu tư theo hình thức hợp đồng BBC; và trường hợp mua cổ phần, phần vốn góp mà theo đó nhà đầu tư có quyền trong hoạt động đầu tư kinh doanh.

Đầu tư gián tiếp là hình thức mà các nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư, nhưng không nắm quyền quản lý, kiểm soát và sử dụng phần vốn góp của mình mà thông qua một bên thứ ba giúp mình thực hiện hoạt động đầu tư hoặc thực hiện hoạt động kinh doanh. Các hình thức đầu tư gián tiếp tại Việt Nam theo luật đầu tư 2020 bao gồm: đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp (Không bao gồm trường hợp mua cổ phần, phần vốn góp mà theo đó nhà đầu tư có quyền trong hoạt động đầu tư kinh doanh).

>>> Xem thêm: Nhà đầu tư nước ngoài nên lựa chọn hình thức đầu tư nào tại Việt Nam?

Phân biệt giữa hình thức đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp

Tổng quan

Đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp đều là hình thức nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư với mục đích sinh lời (lợi nhuận).
Khác biệt cơ bản: Với hình thức đầu tư trực tiếp nhà đầu tư tự chủ động hoạt động kinh doanh thu lợi nhuận, không thông qua bên thứ ba. Còn với hình thức đầu tư gián tiếp nhà đầu tư không trực tiếp kinh doanh đầu tư và thu lợi nhuận qua bên thứ ba.

Đầu tư trực tiếp tạo ra sự di dời cả về dòng vốn, công nghệ tiên tiến và nhân công. Bởi vậy hình thức đầu tư trực tiếp thường có khuynh hướng từ nước tăng trưởng đầu tư sang những nước chưa tăng trưởng. Đầu tư gián tiếp là sự di dời đơn thuần của dòng vốn, nên thường sẽ có xu thế giữa những nước tăng trưởng với nhau hoặc đầu tư vào những doanh nghiệp địa phương có năng lực sinh lời cao .

6 điểm khác biệt giữa hình thức đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp

* Quyền kiểm soát:

Trong hình thức đầu tư trực tiếp, nhà đầu tư có quyền trấn áp, quản trị, sử dụng nguồn vốn của mình, dữ thế chủ động, trực tiếp thực thi những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại .
Trong đầu tư gián tiếp những nhà đầu tư chỉ bỏ vốn và không nắm quyền trấn áp, quản trị, sử dụng nguồn vốn trực tiếp. Việc trấn áp, quản trị và sử dụng này thuộc về bên thứ ba ;

*Phương tiện đầu tư:

Nhà đầu tư trong hình thức đầu tư trực tiếp sẽ đóng góp vốn hoặc phần vốn đầu tư theo tỷ lệ tương ứng với vốn pháp định hoặc vốn điều lệ. 

Nhà đầu tư khi đầu tư gián tiếp hoàn toàn có thể trải qua việc mua CP, CP, sàn chứng khoán hoặc trải qua những chế định kinh tế tài chính trung gian để góp vốn đầu tư của mình với bên thứ 3 ;

*Cách thức thực hiện hoạt động đầu tư:

Đối với đầu tư trực tiếp việc góp vốn để thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư gắn với việc xây dựng tổ chức triển khai kinh tế tài chính, được cấp giấy ghi nhận ĐK đầu tư hoặc dựa trên một tổ chức triển khai kinh tế tài chính có sẵn, được cấp giấy ghi nhận ĐK đầu tư .
Để góp vốn đầu tư của mình những nhà đầu tư đầu tư theo hình thức đầu tư gián tiếp không cần xây dựng tổ chức triển khai kinh tế tài chính mới hay dựa trên tổ chức triển khai kinh tế tài chính có sẵn mà chỉ triển khai hoạt động giải trí ĐK góp vốn …

*Mức rủi ro: rủi ro của hình thức đầu tư trực tiếp theo tỉ lệ phần vốn góp nên mức rủi ro cao hơn;

*Lợi nhuận: do hình thức đầu tư trực tiếp nhà đầu tư được toàn quyền chủ động sử dụng nguồn vốn để chủ động thực hiện các hoạt động kinh doanh và phần lời nhuận được chia theo tỉ lệ vốn góp nên lợi nhuận so với hình thức đầu tư gián tiếp sẽ cao hơn;

*Hình thức hoạt động đầu tư:

Căn cứ Mục 1 Chương IV Luật Đầu tư 2020 thì có hình thức đầu tư : Đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp .
Đầu tư trực tiếp gồm có những hình thức sau :

  • Thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài;
  • Thành lập công ty liên doanh giữa các nhà đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài;
  • Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC, hợp đồng BOT, hợp đồng BTO, hợp đồng BT, hợp đồng PPP;
  • Đầu tư phát triển kinh doanh;
  • Mua cổ phần hoặc phần vốn góp của các tổ chức kinh tế để tham gia quản lý các tổ chức này;
  • Đầu tư thông qua việc sáp nhập và mua lại doanh nghiệp;
  • Các hình thức đầu tư trực tiếp khác.

Đầu tư gián tiếp gồm có những hình thức đầu tư mà nhà đầu tư không trực tiếp tham gia quản trị hoạt động giải trí đầu tư, gồm có :

  • Đầu tư thông qua việc mua cổ phiếu, trái phiếu;
  • Đầu tư thông qua các định chế tài chính trung gian.

Trên đây là quan điểm tư vấn về 6 điểm khác nhau giữa hình thức đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp .

Xin lưu ý: Sau thời điểm đăng bài này, các quy định của luật pháp có thể đã thay đổi. Để được tư vấn từng trường hợp cụ thể Bạn vui lòng gọi TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT. Luật sư sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ Bạn!

Dịch vụ Tư vấn đầu tư nước ngoài tại Công ty luật Thái An

Luật pháp Nước Ta có những pháp luật ngặt nghèo về hoạt động giải trí đầu tư nói chung và hoạt động giải trí đầu tư quốc tế tại Nước Ta nói riêng. Nếu không am hiểu pháp lý đầu tư tại Nước Ta, nhà đầu tư quốc tế thuận tiện vi phạm pháp lý và phải gánh chịu hậu quả đáng tiếc. Để ngăn ngừa rủi ro đáng tiếc pháp lý, vừa được tư vấn một cách khá đầy đủ và tiết kiệm chi phí thời hạn, tiền tài, nhà đầu tư quốc tế nên sử dụng Dịch Vụ Thương Mại xin cấp Giấy phép đầu tư của Luật Thái An .

Tác giả bài viết: Luật sư Nguyễn Thị Huyền
Thành viên Đoàn Luật sư TP. Hà Nội và Liên đoàn Luật sư Việt Nam
Cử nhân luật Đại học Luật Hà Nội (tháng 6/2000)
Tốt nghiệp khóa đào tạo Học Viện Tư Pháp – Bộ Tư Pháp
Thẻ Luật sư số 6459/LS cấp tháng 7/2011
Lĩnh vực hành nghề chính:
* Tư vấn pháp luật: Doanh nghiệp, Đầu tư nước ngoài, Lao động, Dân sự, Hôn nhân và gia đình, Đất đai;
* Tố tụng: Dân sự, Kinh doanh thương mại, Hành chính, Lao động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *