Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác thanh niên trong giai đoạn hiện nay

Khi đề cập về thanh niên và công tác làm việc thanh niên, Đảng ta đã nêu rõ : “ Thanh niên là rường cột của nước nhà, gia chủ tương lai của quốc gia, là lực lượng xung kích trong thiết kế xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những tác nhân quyết định hành động sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, tân tiến hóa quốc gia, hội nhập quốc tế và thiết kế xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thanh niên được đặt ở vị trí TT trong kế hoạch tu dưỡng, phát huy tác nhân và nguồn lực con người. Chăm lo, tăng trưởng thanh niên vừa là tiềm năng, vừa là động lực bảo vệ cho sự không thay đổi và tăng trưởng vững chắc của quốc gia ” ( Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường lãnh đạo của Đảng so với công tác làm việc thanh niên thời kỳ tăng nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ) .
Đồng thời, Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những yếu tố quan trọng quyết định hành động tương lai, vận mệnh của dân tộc bản địa. Đảng ta luôn tôn vinh vai trò, vị trí của thanh niên, xác lập thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị an toàn và đáng tin cậy của Đảng ; công tác làm việc thanh niên là yếu tố sống còn của dân tộc bản địa. Chăm lo, tu dưỡng, giáo dục đoàn viên thanh niên ( ĐVTN ) thành lớp người “ vừa hồng vừa chuyên ” theo tư tưởng Hồ Chí Minh là một trách nhiệm quan trọng của cả mạng lưới hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam .
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng so với công tác làm việc thanh niên trong thời kỳ tăng cường công nghiệp hoá ( CNH ), hiện đại hoá ( HĐH ) quốc gia, quy trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng lúc bấy giờ vừa là nghĩa vụ và trách nhiệm, tình cảm của Đảng, của thế hệ đi trước so với thanh niên ; đồng thời nhằm mục đích tu dưỡng, rèn luyện một lực lượng xung kích cho hiện tại và tương lai của quốc gia .

Xác định được tầm quan trong đó đồng thời quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa X và Chương trình hành động số 69-CTHĐ của tỉnh ủy Quảng Trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ CNH – HĐH đất nước”, trong những năm qua, Đảng bộ Công ty CP Sông Đà 4 đã lãnh đạo toàn diện, chỉ đạo sát sao, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công ty thường xuyên quan tâm tạo mọi điều kiện, các tổ chức đoàn thể, các đơn vị luôn phối hợp có hiệu quả và đặc biệt bằng chính sự nỗ lực phấn đấu, sự chủ động sáng tạo và tinh thần xung kích tình nguyện của ĐVTN toàn Công ty công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Công ty luôn phát triển đúng hướng, có những bước trưởng thành vượt bậc và gặt hái được nhiều thành tích đáng ghi nhận trên các lĩnh vực hoạt động. Nổi bật đó là:

Công tác giáo dục lý tưởng, truyền thống cuội nguồn cách mạng, đạo đức lối sống cho ĐVTN được chú trọng thay đổi về nội dung và phong phú phong phú và đa dạng về hình thức tổ chức triển khai .
Việc chăm sóc thiết kế xây dựng Đoàn vững mạnh về mọi mặt cũng được tăng cường, công tác làm việc đoàn kết tập hợp đoàn kết thanh niên, công tác làm việc tăng trưởng Đảng viên trẻ luôn được chú trọng. Các tổ chức triển khai cơ sở đoàn được không thay đổi, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động giải trí. Công tác Đoàn tham gia thiết kế xây dựng Đảng, kiến thiết xây dựng tăng trưởng doanh nghiệp, đơn vị chức năng có những bước chuyển biến tích cực. Công tác tăng trưởng đảng được chăm sóc đúng mức đặc biệt quan trọng là việc tăng trưởng đảng trong quần chúng, thanh niên. Có thể chứng minh và khẳng định rằng công tác làm việc Đoàn và trào lưu thanh niên của Đoàn thanh niên Công ty CP Sông Đà 4 trong những năm qua đã có những bước chuyển biến về nhiều mặt biểu lộ sự nỗ lực phấn đấu của tuổi trẻ và đã có những góp phần quan trọng trong sự tăng trưởng không ngừng của nhà trường nói riêng và của trào lưu thanh niên Tổng công ty Sông Đà nói chung .
Trong thời hạn vừa mới qua, những cấp ủy Đảng, chính quyền sở tại trong đơn vị chức năng đã có nhiều chăm sóc lãnh đạo, chỉ huy, tạo mọi điều kiện kèm theo thuận tiện cho trào lưu thanh niên của Công ty liên tục tăng trưởng, tổ chức triển khai nhiều hoạt động giải trí thiết thực, có ý nghĩa đơn cử ; thực thi nhiều khu công trình, phần việc thanh niên có giá trị ; góp thêm phần hoàn thành xong thắng lợi những chỉ tiêu trách nhiệm do Nghị quyết Đại hội Đảng những cấp đề ra. Đoàn thanh niên đơn vị chức năng đã có nhiều nỗ lực tăng cường công tác làm việc tuyên truyền, giáo dục thanh niên nâng cao lập trường chính trị, giác ngộ cách mạng, ý thức dân tộc bản địa, ý thức chấp hành pháp lý bằng nhiều hình thức khác nhau. Qua những hoạt động giải trí đã góp thêm phần vào việc hình thành một lớp thanh niên có phẩm chất đạo đức, nhân cách ; vừa có tri thức, sức khoẻ, tư duy năng động và hành vi phát minh sáng tạo .
Tuy nhiên, thực tiễn vẫn còn một bộ phận thanh niên sống thiếu lý tưởng, ý thức chấp hành pháp lý kém, dễ bị kích động, lôi kéo tham gia những hoạt động giải trí trái pháp lý ; sống thực dụng, quá coi trọng vật chất, tính nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc làm không cao, không gắn bó với đơn vị chức năng. Những hạn chế, yếu kém trên là bắt nguồn từ nhiều nguyên do, trong đó có nghĩa vụ và trách nhiệm lãnh đạo, chỉ huy của những cấp ủy Đảng so với công tác làm việc thanh niên, cạnh bên đó và trực tiếp là công tác làm việc quản trị giáo dục của những tổ chức triển khai Đoàn cơ sở ; Đồng thời, vẫn còn sống sót một bộ phận ĐVTN sống thiếu lý tưởng, hoài bão, ít chăm sóc đến những hoạt động giải trí, ý thức chấp hành những nội quy, quy định cũng như pháp lý cũng còn 1 số ít hạn chế. Hoạt động của 1 số ít tổ chức triển khai cơ sở đoàn có khi còn hình thức, ít hiệu suất cao, chưa phân phối được tâm tư nguyện vọng nguyện vọng của ĐVTN ; Tính dữ thế chủ động, phát minh sáng tạo, năng lượng làm công tác làm việc tham mưu của một số ít ít cán bộ đoàn có khi phát huy chưa khá đầy đủ ; một số ít ít cấp ủy, đảng viên có lúc chưa chăm sóc đúng mức tới công tác làm việc thanh niên .
Để lãnh đạo tốt công tác làm việc hoạt động quần chúng của Đảng, nhất là so với thanh niên trong tình hình mới, Đảng ủy Công ty đã chỉ huy Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Công ty và những cấp ủy cơ sở cần chăm sóc, ưu tiên công tác làm việc giáo dục lý tưởng cho thanh niên một cách tổng thể và toàn diện, bảo vệ thiết thực, hiệu suất cao, tương thích với đối tượng thanh niên và xem đây là công dụng cơ bản, trách nhiệm trọng tâm nhưng đồng thời vừa là tiềm năng của công tác làm việc lãnh đạo những tổ chức triển khai đoàn thể trong thời kỳ mới. Bên cạnh đó, những cấp ủy Đảng, lãnh đạo những đơn vị chức năng cần có sự phối hợp thống nhất trong sắp xếp việc làm cho thanh niên, mạnh dạn giao việc cho thanh niên, có chủ trương đãi ngộ so với những đoàn viên, thanh niên có thành tích trong học tập và công tác làm việc, sắp xếp đầu ra cho cán bộ Đoàn đã hòan thành xuất sắc trách nhiệm .
Xây dựng tổ chức triển khai Đoàn vững mạnh từ cơ sở, có nền tảng sâu bền trong thanh niên tạo lực lượng xung kích góp thêm phần xử lý tốt trách nhiệm sản xuất kinh doanh thương mại tại đơn vị chức năng. Trước mắt cần tập trung chuyên sâu nâng cao chất lượng tổ chức triển khai cơ sở Đoàn để đủ sức làm nòng cốt chính trị trong những trào lưu thanh niên tại đơn vị chức năng. Đi đôi với công tác làm việc kiến thiết xây dựng Đoàn về tổ chức triển khai, những cấp ủy Đảng phải liên tục lãnh đạo thay đổi nội dung và phương pháp hoạt động giải trí. Phải thiết kế xây dựng cho được những trào lưu, quy mô hoạt động giải trí đơn cử thích ứng với đối tượng thanh niên và tương thích với trách nhiệm chính trị của đơn vị chức năng. Với yên cầu trách nhiệm chính trị trong quy trình tiến độ lúc bấy giờ, thì yếu tố có đặc thù quyết định hành động là phải tập trung chuyên sâu kiến thiết xây dựng cho được đội ngũ cán bộ Đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm cao, nhiệt tình, gắn bó với tổ chức triển khai Đoàn .
Một yếu tố nổi lên lúc bấy giờ cán bộ đoàn thiếu và không không thay đổi, chưa được trẻ hóa. Để khắc phục thực trạng này, những cấp ủy Đảng phải chú trọng hơn nữa công tác làm việc quy hoạch, đào tạo và giảng dạy tu dưỡng cán bộ, để có được một đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, độ tuổi có tính thừa kế để phân phối nhu yếu trách nhiệm trong tình hình mới. Các cấp ủy cần lãnh đạo triển khai tốt việc phối hợp hoạt động giải trí giữa tổ chức triển khai Công đoàn và Đoàn Thanh niên, chăm sóc đến đời sống văn hóa truyền thống, ý thức cho ĐVTN ; tăng cường công tác làm việc giáo dục truyền thống cuội nguồn để nâng cao nhận thức về chính trị và niềm tin yêu ngành nghề của thanh niên .

Các cấp ủy Đảng cần lắng nghe ý kiến của thanh niên, coi trọng vai trò của Đoàn, hỗ trợ các hoạt động để tập hợp thanh niên. Cấp ủy cùng với chính quyền thường xuyên tạo điều kiện và đánh giá các hoạt động của Đoàn và phong trào thanh niên để kịp thời động viên, biểu dương khen thưởng những thành tích tốt đồng thời khắc phục những hạn chế, yếu kém. Các cấp ủy cần duy trì thường xuyên chế độ định kỳ 3 tháng, 6 tháng làm việc với Ban Chấp hành Đoàn để lắng nghe Đoàn trình bày, kiến nghị đề xuất, từ đó có sự chỉ chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời; thường xuyên gặp gỡ thông báo tình hình thời sự, chính trị, định hướng phát triển kinh tế – xã hội của đơn vị cho đội ngũ cán bộ đoàn hiểu biết, cùng chia sẻ, gánh vác trách nhiệm với cơ quan, đơn vị.

Trong thời kỳ tăng cường CNH – HĐH, trước nhu yếu của sự nghiệp thay đổi quốc gia, sự tăng trưởng trong xu thế hội nhập quốc tế nói chung và sự vững mạnh của từng doanh nghiệp nói riêng, yên cầu phải tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng bộ so với công tác làm việc Đoàn và trào lưu thanh niên đồng thời ĐVTN trong những đơn vị chức năng, doanh nghiệp cần nỗ lực can đảm và mạnh mẽ hơn nữa, xung kích tình nguyện, dữ thế chủ động và phát minh sáng tạo hơn nữa để đưa công tác làm việc Đoàn và trào lưu thanh niên trong đơn vị chức năng, doanh nghiệp tăng trưởng lên một tầm cao mới phân phối được những nhu yếu, trách nhiệm trong tình hình mới lúc bấy giờ. Để làm được điều đó cần tập trung chuyên sâu tăng nhanh một số ít yếu tố như sau :

Một là: Tiếp tục quán triệt quan điểm, đường lối, chủ trương và Nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên trong thời kỳ mới đồng thời đổi mới nội dung, phương pháp lãnh đạo công tác thanh niên. Các cấp ủy và mỗi đảng viên cần nhận thức sâu sắc chăm lo công tác thanh niên và xây dựng Đoàn là xây dựng Đảng trước một bước. Trong chương trình công tác định kỳ của mình, mỗi cấp ủy cần có kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh niên. Mọi cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu thường xuyên nắm tình hình định hướng và kiểm tra việc thực hiện công tác thanh niên; phân công cấp ủy viên phụ trách công tác Đoàn, Hội; lãnh đạo các cấp cần định kỳ gặp gỡ, đối thoại với thanh niên. Kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên là một tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng hằng năm. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự là tấm gương sáng cho thanh niên noi theo.

Hai là: Chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử của Đảng và dân tộc, lý tưởng, đạo đức cách mạng cho thanh niên; chú trọng công tác giáo dục pháp luật, giáo dục định hướng cho thanh niên có lối sống trong sáng, lành mạnh, tích cực sáng tạo trong công tác, học tập, gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua, các hoạt động thực tiễn… Đoàn phải là lực lượng quan trọng, chủ động tham gia tích cực vào việc đào tạo bồi dưỡng và rèn luyện một lớp ĐVTN mới đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục đào tạo nói riêng và sự nghiệp CNH – HĐH của quê hương đất nước nói chung.

Tiếp tục thực thi có hiệu suất cao việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh theo niềm tin Chỉ thị số 05 – CT / TW của Bộ Chính trị. Xây dựng chuẩn mực đạo đức và xu thế giá trị mới cho thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Chủ động hơn công tác làm việc chính trị, tư tưởng để chớp lấy và dự báo tình hình tư tưởng ĐVTN kịp thời đấu tranh, tuyên truyền làm rõ những thủ đoạn, luận điệu sai lầm, giúp thanh niên hiểu và tích cực đấu tranh với thủ đoạn “ diễn biến tự do ” của những thế lực thù địch .

Ba là: Xây dựng Đoàn thanh niên và Hội LHTN thanh niên vững mạnh, thực sự là trường học XHCN của thanh niên, là đội dự bị tin cậy của Đảng. Chú trọng công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn – Hội nhất là các tổ chức cấp cơ sở. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao sức hấp dẫn của các phong trào thanh niên do Đoàn – Hội tổ chức, tạo được sự chuyển biến tích cực trong hoạt động của Chi đoàn, Liên Chi Đoàn. Khắc phục những hạn chế, yếu kém về công tác tổ chức và hoạt động của một số cơ sở đoàn hiện nay. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp thực sự có trình độ năng lực, tâm huyết, nhiệt tình, có khả năng tập hợp tuổi trẻ và thực sự tiêu biểu trong ĐVTN. Tập trung nâng cao hiệu quả các phong trào thanh niên sinh viên tình nguyện đặc biệt chú trọng hơn nữa hoạt động tình nguyện tại chỗ. Phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

Bốn là: Làm tốt công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh. Đoàn phải chủ động, tích cực tham mưu có hiệu quả cho Đảng ủy, đơn vị về công tác thanh niên để tạo nên sức mạnh tổng hợp trong đơn vị đối với việc chăm lo phong trào tuổi trẻ. Chú trọng hơn nữa đến việc phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu những Đoàn viên ưu tú cho Đảng. Đoàn Thanh niên cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Các cấp bộ đoàn đã tổ chức đa dạng các hình thức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt chính trị “Con đường cách mạng của thanh niên thời kỳ mới”, “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh”; tọa đàm, hội thảo về cuộc đời, sự nghiệp, giá trị học thuyết Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các cuộc thi tìm hiểu trên mạng internet, cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường”… Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai đồng bộ, thường xuyên, liên tục, xác định nội dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng thanh thiếu nhi, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận trong thanh niên trước những diễn biến phức tạp và công tác đấu tranh với những luận điệu chống phá, âm mưu, hành động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm vào thanh niên cần được chú trọng hơn nữa. Đoàn Thanh niên đã tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, xây dựng chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội. Các cấp bộ đoàn đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai trong cán bộ đoàn, đoàn viên, tuyên truyền trong thanh niên về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Việc quán triệt, học tập, tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, của Đoàn được triển khai với nhiều hình thức sáng tạo, như: học tập trực tuyến, thi trắc nghiệm, thi tự luận trên internet, xây dựng phim ngắn, bản đồ tư duy tuyên truyền, phổ biến nghị quyết… Quán triệt quan điểm “Xây dựng Đoàn là xây dựng Đảng trước một bước”, các cấp bộ đoàn đã phát huy vai trò của đoàn viên, tổ chức cơ sở đoàn xung kích thực hiện nghị quyết của Đảng, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; thông qua đó, tạo môi trường để đoàn viên rèn luyện, trưởng thành và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong tình hình lúc bấy giờ, toàn cảnh mới đặt ra nhu yếu vừa cấp thiết trước mắt, tiếp tục, vừa kế hoạch, lâu dài hơn so với tổ chức triển khai Đoàn là phải bảo vệ vững chãi nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu suất cao những quan điểm sai lầm, thù địch. Khách quan, đó là quy trình toàn thế giới hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, toàn cảnh xã hội phong phú, diễn biến tư tưởng xã hội có nhiều dịch chuyển, những yếu tố phát sinh từ mặt trái của kinh tế thị trường, nhất là quyền lợi vật chất tác động ảnh hưởng rơi lệch đến nhận thức, tư tưởng của thanh niên. Sự tăng trưởng bùng nổ của internet và những mạng xã hội toàn thế giới đang tác động ảnh hưởng can đảm và mạnh mẽ, nhiều chiều đến mọi mặt đời sống xã hội, trong đó nhiều thông tin khó kiểm chứng. Các thế lực thù địch, phản động có những chiêu thức, thủ đoạn mới chống phá Đảng, Nhà nước và công cuộc thay đổi, công nghiệp hóa, tân tiến hóa quốc gia, trong đó thế hệ trẻ là một trong những đối tượng người tiêu dùng trọng điểm. Văn kiện Đại hội XII của Đảng đã khẳng định chắc chắn : “ Kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng phát minh sáng tạo và tăng trưởng tương thích với thực tiễn Nước Ta ; kiên cường tiềm năng độc lập dân tộc bản địa và chủ nghĩa xã hội ; kiên trì đường lối thay đổi ” ; “ Tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi thủ đoạn, hoạt động giải trí “ diễn biến tự do ” của những thế lực thù địch ; dữ thế chủ động ngăn ngừa, phản bác những thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai lầm, thù địch ” .

Trần Văn Quân – Đảng bộ Công ty CP Sông Đà 4

Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *