DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG

Theo nghị định Số : 185 / 2013 / NĐ-CP chi tiết MỤC 11 – Điều 82 khoản 1,2

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a ) Không phân phối khá đầy đủ cho người mua thông tin về thương nhân, tổ chức triển khai, cá thể sở hữu website, thông tin về sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ, giá thành, luân chuyển, giao nhận, phương pháp giao dịch thanh toán, những pháp luật hợp đồng và điều kiện kèm theo giao dịch chung trước khi người mua triển khai giao kết hợp đồng sử dụng tính năng đặt hàng trực tuyến trên website thương mại điện tử ;

b) Không cho phép khách hàng rà soát, bổ sung, sửa đổi hoặc xác nhận nội dung giao dịch trước khi sử dụng chức năng đặt hàng trực tuyến trên website thương mại điện tử để gửi đề nghị giao kết hợp đồng;

c ) Thiết lập website phân phối dịch vụ thương mại điện tử hoặc website cung ứng những dịch vụ trực tuyến khác mà không công bố thông tin minh bạch, vừa đủ về tiến trình, thủ tục chấm hết hợp đồng theo lao lý ;d ) Sử dụng đường dẫn để phân phối thông tin trái ngược hoặc xô lệch so với thông tin được công bố tại khu vực website có gắn đường dẫn này ;

đ) Can thiệp vào hệ điều hành và trình duyệt internet tại các thiết bị điện tử truy cập vào website nhằm buộc khách hàng lưu lại website trái với ý muốn của mình.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a ) Cung cấp thông tin rơi lệch về thương nhân, tổ chức triển khai, cá thể sở hữu website, thông tin về sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ, giá thành, luân chuyển, giao nhận, phương pháp thanh toán giao dịch, những pháp luật hợp đồng và điều kiện kèm theo giao dịch chung trên website thương mại điện tử ;

b) Không cho phép khách hàng lưu trữ thông tin xác nhận nội dung giao dịch sau khi tiến hành giao kết hợp đồng sử dụng chức năng đặt hàng trực tuyến trên website thương mại điện tử;

c ) Thiết lập website cung ứng dịch vụ thương mại điện tử hoặc website phân phối những dịch vụ trực tuyến khác mà không cung ứng cho người mua công cụ trực tuyến để người mua hoàn toàn có thể gửi nhu yếu chấm hết hợp đồng khi hết nhu yếu sử dụng dịch vụ ;d ) Triển khai công dụng giao dịch thanh toán trực tuyến trên website thương mại điện tử nhưng không có chính sách để người mua thanh tra rà soát và xác nhận thông tin chi tiết cụ thể về từng giao dịch giao dịch thanh toán trước khi sử dụng công dụng này để thực thi việc thanh toán giao dịch ;đ ) Không thực thi tàng trữ tài liệu về những giao dịch thanh toán giao dịch triển khai qua mạng lưới hệ thống của mình theo thời hạn lao lý .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *