Thủ tục đăng ký nhãn hiệu mới nhất theo quy định

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu mới nhất

Nhãn hiệu là tín hiệu gồm có : từ, vần âm, số, hình ảnh, sắc tố, logo … hoặc sự tích hợp giữa những yếu tố đó, có năng lực phân biệt sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp này với hành hóa, dịch vụ của doanh nghiệp khác sản xuất / cung ứng. Có ý nghĩa không chỉ là một loại gia tài có giá trị của doanh nghiệp, doanh nghiệp có logo, thương hiệu còn là một yếu tố giúp nâng tầm tên thương hiệu, quý phái của loại sản phẩm. Thực tế, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm & hàng hóa hay cung ứng dịch vụ ra thị trường mà gắn thương hiệu của doanh nghiệp cũng là một phương pháp lôi cuốn thiện cảm của người tiêu dùng về một mẫu sản phẩm có nguồn gốc, chất lượng. Vì vậy, pháp lý pháp luật thương hiệu là một trong những đối tượng người dùng được bảo lãnh tương quan đến chiếm hữu công nghiệp, việc ĐK thương hiệu mang lại cho công ty bạn độc quyền ngăn ngừa người khác sử dụng thương hiệu trùng hoặc tương tự như giây nhầm lẫn. Vậy, trình tự, thủ tục ĐK thương hiệu được thực thi như thế nào ? Trong khuôn khổ bài viết dưới đây, công ty Luật PhamLaw xin ra mắt tổng quát về thủ tục ĐK thương hiệu .Thủ tục đăng ký nhãn hiệu mới nhất

 1. Căn cứ pháp lý

Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009;

Nghị định số 103 / 2006 / NĐ-CP lao lý cụ thể và hướng dẫn thi hành một số ít điều của Luật sở hữu trí tuệ về chiếm hữu công nghiệp ;Nghị định số 122 / 2010 / NĐ-CP sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Nghị định số 103 / 2006 / NĐ-CP ;Thông tư số 01/2007 / TT-BKHCN hướng dẫn Nghị định số 103 / 2006 / NĐ-CP ;Thông tư số 18/2011 / TT-BKHCN sửa đổi, bổ trợ một số ít lao lý của Thông tư số 01/2007 / TT-BKHCN ;Thông tư số 263 / 2017 / TT-BTC lao lý mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và sử dụng phí, lệ phí chiếm hữu công nghiệp .

2. Điều kiện thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu

 • Tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đăng ký

Mọi tổ chức triển khai, cá thể kinh doanh thương mại đều có quyền ĐK thương hiệu cho mẫu sản phẩm ( sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ do mình sản xuất, phân phối ) .Chủ thể kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa có quyền ĐK thương hiệu cho mẫu sản phẩm mình kinh doanh với điều kiện kèm theo người sản xuất chấp thuận đồng ý và không sử dụng thương hiệu đó ;Tổ chức có tính năng trấn áp, ghi nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc tương quan đến sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ có quyền ĐK thương hiệu ghi nhận nhưng không được thực thi sản xuất, kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ đó .

 • Điều kiện đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Điều 72 Luật Sở hữu trí tuệ lao lý điều kiện kèm theo chung so với thương hiệu được bảo lãnh như sau :“ Nhãn hiệu được bảo lãnh nếu cung ứng những điều kiện kèm theo sau đây :Là tín hiệu nhìn thấy được dưới dạng vần âm, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự tích hợp những yếu tố đó, được biểu lộ bằng một hoặc nhiều mầu sắc .Có năng lực phân biệt sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu thương hiệu với sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác ” .Cụ thể :

Thứ nhất, về dấu hiệu

Dấu hiệu không được trùng hoặc tựa như đến mức gây nhầm lẫn với : ( 1 ) Hình quốc kỳ, quốc huy của những nước ; ( 2 ) Biểu tượng, cờ, huy hiệu, tên viết tắt, tên khá đầy đủ của cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, tổ chức triển khai chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hộ, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp và tổ chức triển khai quốc tế trừ trường hợp được cơ quan, tổ chức triển khai đó được cho phép ; ( 3 ) Tên thật, biệt hiệu, bút danh, hình ảnh của lãnh tụ, anh hung dân tộc bản địa, danh nhân của Nước Ta, của quốc tế ; ( 4 ) Dấu ghi nhận, dấu kiểm tra, dấu phát hành của tổ chức triển khai quốc tế ;Dấu hiệu không được gây nhầm lẫn hoặc có đặc thù lừa dối người tiêu dùng về nguồn gốc nguồn gốc, tính năng, hiệu quả, chất lượng của sản phẩm & hàng hóa dịch vụ .

Thứ hai, về khả năng phân biệt.

Pháp luật lao lý thương hiệu được coi là có năng lực phân biệt nếu được tạo thành từ một hoặc một số ít yếu tố dễ phân biệt, dễ ghi nhớ hoặc từ nhiều yếu tố kết hợp thành một toàn diện và tổng thể dễ phân biệt, dễ ghi nhớ, nhưng không được là những tín hiệu hình học đơn thuần, chữ số, vần âm không thông dụng hoặc những hình tượng mang tính quy ước, diễn đạt những thông tin tương quan đến loại sản phẩm, dịch vụ …

 • Thành phần hồ sơ

Hồ sơ ĐK bảo lãnh thương hiệu cơ bản gồm có những sách vở, tài liệu sau :

 1. Tờ khai đăng ký nhãn hiệu (02 bản);
 2. 06 mẫu nhãn hiệu;

Ngoài ra, so với thương hiệu tập thể, thương hiệu ghi nhận, hồ sơ cần có thêm cái tài liệu sau :

 • Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể/nhãn hiệu chứng nhận;
 • Bản thuyết minh tính chất, chất lượng đặc thù của sản phẩm mang nhãn hiệu đối với nhãn hiệu chứng nhận chất lượng sản phẩm/chứng nhận nguồn gốc địa lý, nhãn hiệu tập thể dùng có sản phẩm có tính chất đặc thù;
 • Bản đồ xác định lãnh thổ đối với nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của sản phẩm, nhãn hiệu tập thể gắn với địa danh;
 • Văn bản đồng ý của UBND cấp tỉnh đối với nhãn hiệu tập thể gắn với địa danh.

Lưu ý : Trường hợp đơn ĐK nộp trải qua đại diện thay mặt sở hữu trí tuệ, hồ sơ phải kèm theo Giấy ủy quyền .

3. Quy trình thực hiện thủ tục

Bước 1: Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu nộp một bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ nêu trên đến Cục Sở hữu trí tuệ.

Bước 2: Thẩm định hình thức đơn

Thời hạn thẩm định và đánh giá hình thức đơn ĐK thương hiệu là 01 tháng .Sau khi đảm nhiệm đơn ĐK, nhân viên sẽ triển khai kiểm tra, xem xét đơn ĐK có tuân thủ những lao lý về hình thức so với đơn ( ngôn từ, thông tin chủ đơn / đại diện thay mặt sở hữu trí tuệ, chữ ký … ), hoàn toàn có thể xảy ra hai trường hợp như sau :

 • Đơn hợp lệ sẽ được tiếp tục xem xét, thẩm định nội dung đơn;
 • Đơn không hợp lệ: Cục sở hữu trí tuệ sẽ gửi công văn dự định từ chối đơn.

Bước 3: Công bố đơn

Trường hợp quý Khách được ra thông tin đơn hợp lệ, trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày có thông tin gật đầu đơn hợp lệ do Cục Sở hữu trí tuệ cấp sẽ được đăng công văn trên trang thông tin của Cục sở hữu trí tuệ .

Bước 4: Thẩm định nội dung đơn

Thời hạn đánh giá và thẩm định nội dung đơn là 09 tháng kể từ ngày đơn ĐK được đăng công văn lên cổng thông tin của Cục sở hữu trí tuệ .Theo đó, trong quy trình đánh giá và thẩm định nội dung đơn, Cục sở hữu trí tuệ sẽ tập trung chuyên sâu kiểm tra năng lực phân biệt của thương hiệu đó dựa trên 2 yếu tố : thương hiệu không có yếu tố vi phạm lao lý của pháp lý, thuần phong mỹ tục ; và không trùng hoặc tương tự như với những thương hiệu đã được nộp đơn ĐK / bảo lãnh trước đó. Kết quả đánh giá và thẩm định nội dung đơn hoàn toàn có thể xảy ra 02 trường hợp :

 • Nhãn hiệu đủ điều kiện được cấp văn bằng, Cục sở hữu trí tuệ sẽ gửi thông báo cấp văn bằng bảo hộ, và trong khoảng thời gian 01 tuần, chủ đơn đăng ký sẽ nhận được văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, chính thức xác lập quyền sử dụng độc quyền đối với nhãn hiệu đó;
 • Nhãn hiệu không đủ điều kiện cấp văn bằng bảo hộ, chủ đơn sẽ nhận được quyết định dự định từ chối cấp văn bằng trong đó nêu rõ lý do từ chối. Trong thời hạn 01 tháng, nếu có ý kiến phản đối quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ, chủ đơn có thể gửi công văn trả lời đến Cục Sở hữu trí tuệ.

4. Lệ phí nhà nước

Lệ phí nhà nước về ĐK thương hiệu mới nhất được lao lý tại thông tư số 263 / 2017 / TT-BTC và chính thức được vận dụng từ 01/01/2017 lao lý những khoản lệ phí chủ đơn phải nộp gồm có :

 • Lệ phí nộp đơn: 150.000 đồng
 • Lệ phí công bố đơn: 120.000 đồng
 • Phí thẩm định đơn: 550.000 đồng
 • Phí tra cứu phục vụ thẩm định: 180.000 đồng
 • Lệ phí cấp văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng
 • Lệ phí đăng bạ: 120.000 đồng
 • Lệ phí công bố văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng

5. Công việc PhamLaw sẽ thực hiện khi Quý khách sử dụng dịch vụ thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Đối với thủ tục ĐK thương hiệu, PhamLaw là đơn vị chức năng với đội ngũ luật sư và nhân viên pháp lý am hiểu pháp lý Sở hữu trí tuệ và có kinh nghiệm tay nghề dày dặn trong việc triển khai những thủ tục hành chính hoàn toàn có thể giúp Quý khách có được tác dụng một cách nhanh gọn nhất. Với dịch vụ triển khai thủ tục ĐK quyền sở hữu công nghiệp của PhamLaw, chúng tôi sẽ đại diện thay mặt Quý khách thực thi những việc làm sau :

 • Tư vấn cho quý Khách quy định của pháp luật hiện hành về Sở hữu trí tuệ nói chung, sở hữu công nghiệp nói riêng và thủ tục đăng ký nhãn hiệu;
 • Soạn hồ sơ đầy đủ và hợp lệ phục vụ cho việc thực hiện thủ tục;
 • Đại diện cho quý Khách thực hiện thủ tục tại Cục Sở hữu trí tuệ;
 • Thay mặt quý Khách nhận kết quả và bàn giao lại cho quý Khách.

Trên đây là tư vấn của công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn tư vấn PhamLaw về Thủ tục ĐK thương hiệu mới nhất. Nếu người mua có bất kể vướng mắc hay cần thêm thông tin chi tiết cụ thể, xin hãy liên hệ với bộ phận tư vấn thủ tục hành chính 1900 của công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn tư vấn PhamLaw. Để được tư vấn những dịch vụ quý khách vui vẻ liên kết tới số hotline : 097 393 8866, chúng tôi luôn sẵn sàng chuẩn bị tương hỗ. Hãy đến với Công ty Luật Phạm Law để nhận được dịch vụ tốt nhất cho mọi người mua .Rất mong nhận được sự hợp tác của người mua !Trân trọng !5.0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *