Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả: phần mềm, logo, bài hát, tác phẩm viết

THỦ TỤC ĐĂNGBẢN QUYỀN

Là thành viên của công ước Berne, bản quyền tác phẩm tại Nước Ta hoàn toàn có thể được bảo vệ tự động hóa khi được bộc lộ dưới một dạng nhất định. Song song với chính sách bảo lãnh tự động hóa bản quyền, chủ sở hữu bản quyền cũng hoàn toàn có thể làm đơn đăng ký bản quyền tại Nước Ta để lấy giấy ghi nhận bản quyền .

CƠ QUAN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN Ở VIỆT NAM LÀ AI?

Cục Bản quyền ( COV ) là cơ quan có nghĩa vụ và trách nhiệm đánh giá và thẩm định hồ sơ đăng ký bản quyền và cấp giấy ghi nhận đăng ký bản quyền tại Nước Ta .

BẢN QUYỀN PHẦN MỀM LÀ GÌ ?

Bản quyền gồm có quyền tác giả và quyền tương quan :

+ Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Tác phẩm là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kỳ phư­ơng tiện hay hình thức nào.

+ Quyền liên quan đến quyền tác giả (sau đây gọi là quyền liên quan) là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa. Tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình đã công bố là tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình đã được phát hành với sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan để phổ biến đến công chúng với một số lượng bản sao hợp lý.

NHỮNG TÁC PHẨM NHƯ THẾ NÀO CÓ THỂ ĐƯỢC BẢO HỘ BẢN QUYỀN TẠI VIỆT NAM?

Luật sở hữu trí tuệ 2009, sửa đổi năm ngoái công nhận những đối tượng người dùng sau đây được bảo lãnh bản quyền :

 • Phần mềm
 • Tác phẩm viết
 • Tác phẩm nghệ thuật
 • Âm nhạc
 • Bài hát

TÀI LIỆU VÀ THỦ TỤC CẦN THIẾT ĐỂ BẢO VỆ BẢN QUYỀN TẠI VIỆT NAM LÀ GÌ?

Tài liệu và thủ tục thiết yếu để đăng ký bản quyền của từng đối tượng người dùng nói trên như sau :

1. Đăng bản quyền tác phẩm viết tại Việt Nam

+ Tài liệu thiết yếu :

 • Giấy ủy quyền (Mẫu của ASL LAW)
 • Tuyên bố quyền sở hữu (Mẫu của ASL LAW)
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (áp dụng nếu người nộp đơn là pháp nhân)
 • Chứng minh nhân dân (áp dụng nếu người nộp đơn là cá nhân)
 • Mô tả tác phẩm (Mẫu của ASL LAW)
 • Bản cam kết (Mẫu của ASL LAW)

+ Thời gian cấp giấy ghi nhận bản quyền tác phẩm : 5-10 ngày

2. Đăng bản quyền phần mềm tại Việt Nam

Phần mềm tại Nước Ta được bảo lãnh dưới dạng bản quyền, không giống như sáng tạo tại một số ít vương quốc .
+ Tài liệu thiết yếu để bảo vệ bản quyền ứng dụng tại Nước Ta :

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (áp dụng nếu người nộp đơn là pháp nhân)
 • Chứng minh nhân dân (áp dụng nếu người nộp đơn là cá nhân)
 • Giấy ủy quyền (Mẫu ASL LAW)
 • Tuyên bố sở hữu của phần mềm này (Mẫu ASL LAW)
 • Bản cam kết (Mẫu ASL LAW)
 • Bản Mô tả phần mềm (Mẫu ASL LAW)
 • Đĩa phần mềm

Thủ tục đăng ký bản quyền. Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền.
+ Thời gian để có được cấp giấy ghi nhận bản quyền ứng dụng : 5-10 ngày .

3. Đăng bản quyền tác phẩm nghệ thuật tại Việt Nam

+ Tài liệu thiết yếu :

 • Giấy ủy quyền (Mẫu Đại diện sở hữu trí tuệ ASL LAW)
 • Tuyên bố quyền sở hữu của tác phẩm (Mẫu ASL LAW)
 • Mô tả tác phẩm (Mẫu ASL LAW)
 • Bản cam kết (Mẫu ASL LAW)
 • Chứng minh nhân dân (áp dụng nếu người nộp đơn là cá nhân)
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (áp dụng nếu người nộp đơn là pháp nhân)

+ Thời gian để có được giấy ghi nhận bản quyền tác phẩm thẩm mỹ và nghệ thuật : 5-10 ngày .

AI CÓ THỂ LÀ TÁC GIẢ VÀ CHỦ SỞ HỮU TÁC PHẨM ?

Tác giả và chủ sở hữu tác phẩm gồm có :
1. Tổ chức, cá thể có tác phẩm được bảo lãnh quyền tác giả gồm người trực tiếp phát minh sáng tạo ra tác phẩm và chủ sở hữu quyền tác giả lao lý tại những điều từ Điều 37 đến Điều 42 của Luật này .
2. Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả lao lý tại khoản 1 Điều này gồm tổ chức triển khai, cá thể Nước Ta ; tổ chức triển khai, cá thể quốc tế có tác phẩm được công bố lần tiên phong tại Nước Ta mà chưa được công bố ở bất kể nước nào hoặc được công bố đồng thời tại Nước Ta trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày tác phẩm đó được công bố lần tiên phong ở nước khác ; tổ chức triển khai, cá thể quốc tế có tác phẩm được bảo lãnh tại Nước Ta theo điều ước quốc tế về quyền tác giả mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên .

ĐỐI TƯỢNG NÀO KHÔNG ĐƯỢC BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ

Những đối tượng người tiêu dùng dưới đấy không được bảo lãnh quyền tác giả :

 • Tin tức thời sự thuần tuý đưa tin.
 • Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó.
 • Quy trình, hệ thống, phương pháp hoạt động, khái niệm, nguyên lý, số liệu.

Bộ luật sở hữu trí tuệ - Đối tượng không được bảo hộ dưới dạng bản quyền

PHÂN BIỆT ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN VÀ ĐĂNG KÝ NHIỆU

Đăng ký bản quyền và đăng ký thương hiệu cơ bản là những yếu tố độc lạ và và độc lập với nhau. Trong khi đối tượng người tiêu dùng của đăng ký bản quyền là tác phẩm, thiên về tính mỹ thuật, nghệ thuật và thẩm mỹ, bố cục tổng quan thì đối tượng người tiêu dùng của đăng ký thương hiệu là tên gọi ( tên thương hiệu ) của những mẫu sản phẩm, dịch vụ. Ví dụ : đăng ký bản quyền tác phẩm viết, bài hát, bức tranh, tác phẩm mỹ thuật ứng dụng, ứng dụng ( đặc trưng ), bản nhạc ; đăng ký thương hiệu cho tên gọi ABC của mẫu sản phẩm kẹo, KMN của dịch vụ phong cách thiết kế. Ngoài ra, đăng ký bản quyền được thực thi tại Cục bản quyền trong khi đăng ký thương hiệu được triển khai tại Cục sở hữu trí tuệ. Tiếp đến, cơ quản trị được giao trách nhiệm quản trị những yếu tố về bản quyền là Bộ văn hoá thể thao và du lịch, trong khi cơ quan tương ứng của đăng ký thương hiệu ( quyền sở hữu công nghiệp ) là Bộ Khoa học và công nghệ tiên tiến .

Tuy nhiên, cũng có sự trồng lẫn giữa đối tượng của bản quyền và nhãn hiệu, cụ thể là có những đối tượng được doanh nghiệp, tác giả, chủ sỡ hữu đăng ký dưới dạng một trong hai hoặc cả hai là bản quyền tác giả và nhãn hiệu, đối tượng đó chính là logo. Dù được đăng ký dưới cả dạng nhãn hiệu và quyền tác giả nhưng giá trị pháp lý của 02 đối tượng này là hoàn toàn khác nhau. Bản thân logo đăng ký dưới dạng quyền tác giả tập trung chủ yếu vào tính mỹ thuật, không gắn trên một sản phẩm dịch vụ cụ thể nào. Vì vậy, khi xảy ra trường hợp nghi ngờ xâm phạm quyền tác giả đối với logo này thì yếu tố giống hệt hoặc được thể hiện ở đâu là vấn đề quan trọng trong xác định có hành vi xâm phạm ở đây hay không.

trái lại, nếu cũng logo đó được đăng ký dưới dạng thương hiệu thì việc đăng ký đó sẽ phải gắn cùng với loại sản phẩm, dịch vụ mà logo đang được gắn lên, sử dụng cho. Để xác lập một bên sử dụng logo nhất định có xâm phạm với logo đã đăng ký thương hiệu hay không thì cần xác lập : 1. Sự tựa như, gây nhầm lẫn giữa hai logo với nhau ; 2. mẫu sản phẩm, dịch vụ được dùng cho 02 logo này có giống nhau hay không .

TẠI SAO CẦN PHẢI ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN

Như đã nêu trên, bản quyền của tác phẩm được bảo lãnh tự động hóa kể từ ngày tác phẩm đó được bộc lộ dưới một dạng nhất định mà không cần phải đi đăng ký bản quyền, một điều trọn vẹn trái ngược với nguyên tắc xác lập quyền so với những đối tượng người dùng chiếm hữu công nghiệp. Vậy thì đăng ký bản quyền có công dụng gì ? Có thiết yếu phải đăng ký bản quyền không ?
Câu vấn đáp là đăng ký bản quyền dù không là bắt buộc nhưng là việc cần làm bởi đăng ký bản quyền mang lại những quyền lợi to lớn sau cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền :
+ Trong trường hợp xảy ra tranh chấp về quyền tác giả hoặc giải quyết và xử lý vi phạm bản quyền vì nghĩa vụ và trách nhiệm chứng tỏ quyền sẽ thuộc về bên không đăng ký quyền tác giả .
+ Việc đăng ký tác giả hoàn toàn có thể được dùng như thể phương pháp xác nhận giá trị để tham gia vào góp vốn, PR marketing …
Chính thế cho nên, việc đăng ký bản quyền tác giả là rất là thiết yếu. ASL LAW là đại diện thay mặt sở hữu trí tuệ được những tổ chức triển khai xếp hạng tin tưởng công ty luật như Legal500, ASIA LAW, WTR là công ty sở hữu trí tuệ số 1 Nước Ta. Chính thế cho nên, trường hợp cần phải giải đáp thông tin hoặc tư vấn về thủ tục đăng ký bản quyền, tranh chấp bản quyền, giải quyết và xử lý bản quyền, hãy sung sướng liên hệ với chúng tôi để được tương hỗ .

  LIÊN HỆ

  tin tức liên hệ

  Đặt câu hỏi

  Lưu ý : Quý khách vui mừng điền đẩy đủ thông tin vào ô có ( * )

   BÀI VIẾT HỮU ÍCH LIÊN QUAN

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *