Đại lý Bảo hiểm là gì? – XTI

Khái niệm

Theo thuật ngữ pháp lý, đại lý là người thao tác một người khác trên cơ sở hợp đồng đại lý .
Theo thuật ngữ bảo hiểm, đại lý bảo hiểm là người thao tác cho doanh nghiệp bảo hiểm, đại diện thay mặt doanh nghiệp bán cho những loại sản phẩm bảo hiểm cho người mua .
Theo Luật kinh doanh bảo hiểm Nước Ta thì “ ĐLBH là tổ chức triển khai, cá thể được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền trên cơ sở hợp đồng ĐLBH để thực thi hoạt động giải trí đại lý bảo hiểm theo lao lý của Luật này và những lao lý khác của pháp lý có tương quan ” ( Điều 84, chương IV ) .

Hoạt động đại lý là phương thức bán bảo hiểm theo đó đại lý chịu trách nhiệm thu xếp việc ký kết các hợp đồng bảo hiểm giữa doanh nghiệp bảo hiểm và người mua bảo hiểm theo uỷ quyền của doanh nghiệp bảo hiểm trên cơ sở hợp đồng đại lý để được hưởng hoa hồng bảo hiểm.

Đại lý bảo hiểm là những người hoặc tổ chức triển khai trung gian giữa doanh nghiệp bảo hiểm và người tham gia bảo hiểm, đại diện thay mặt cho doanh nghiệp và hoạt động giải trí vì quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm. Đại lý hoàn toàn có thể là những tổ chức triển khai ngân hàng nhà nước hay luật sư. Những tổ chức triển khai này làm đại lý bảo hiểm rất thuận tiện do có sự tiếp xúc với nhiều người mua ; đồng thời bảo hiểm là một dịch vụ bổ trợ cho người mua của họ. Đại lý hoàn toàn có thể là một cá thể hoạt động giải trí chuyên trách hoặc bán chuyên trách .
Đại lý bảo hiểm hoạt động giải trí tại văn phòng hoặc đi đến từng nhà, từng doanh nghiệp để bán bảo hiểm, thu phí bảo hiểm và đàm phán những biến hóa về nhu yếu bảo hiểm của người mua trong thực tiễn và tiềm năng .
Luật kinh doanh thương mại bảo hiểm Nước Ta pháp luật về điều kiện kèm theo hoạt động giải trí đại lý bảo hiểm như sau :
a ) Cá nhân hoạt động giải trí đại lý bảo hiểm phải có đủ những điều kiện kèm theo sau đây :

– Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam

– Từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lượng hành vi dân sự khá đầy đủ
– Có chứng từ đào tạo và giảng dạy đại lý bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm hoặc Thương Hội bảo hiểm Nước Ta cấp .
b ) Tổ chức hoạt động giải trí đại lý bảo hiểm phải có đủ những điều kiện kèm theo sau đây :

– Là tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp

– Nhân viên trong tổ chức triển khai đại lý trực tiếp triển khai hoạt động giải trí đại lý bảo hiểm phải có đủ những điều kiện kèm theo pháp luật tại khoản 1 điều này .
c ) Người đang bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị Toà án tước quyền hành nghề vi phạm những tội theo pháp luật của pháp lý không được ký kết hoạt động giải trí đại lý bảo hiểm ”. ( Điều 80, mục 1, chương IV ) .
Ngoài ra, doanh nghiệp bảo hiểm hoàn toàn có thể pháp luật bổ trợ những chỉ tiêu khác để bảo vệ chất lượng và ràng buộc nghĩa vụ và trách nhiệm của đại lý. Ví dụ, pháp luật về kinh nghiệm tay nghề hoặc sự thành công xuất sắc và không thay đổi trong những việc làm cũ, bằng cấp, hình dáng, năng lực tiếp xúc, thái độ tích cực, tiền ký quỹ, thời hạn học việc .. doanh nghiệp bảo hiểm hoàn toàn có thể không cho phép nhân viên cấp dưới của doanh nghiệp làm đại lý cho chính mình ; hoặc không được cho phép tổ chức triển khai và cá thể được đồng thời làm đại lý cho doanh nghiệp bảo hiểm khác nếu không được sự đồng ý chấp thuận của doanh nghiệp bảo hiểm mà đại lý đang thao tác …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *