7 ĐẶC ĐIỂM CẦN BIẾT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN

7 ĐẶC ĐIỂM CẦN BIẾT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN

Công ty cổ phẩn là một trong những loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất hiện nay, những vấn đề xoay quanh việc thành lập, hoạt động và quản lý của CTCP tương đối phức tạp. Đối với cá nhân hay tổ chức không am hiểu về luật có thể sẽ gặp nhiều khó khăn khi tìm hiểu về loại hình doanh nghiệp này. Dưới đây là 7 đặc điểm cần biết về công ty cổ phần mà GLaw đã tổng hợp để bạn đọc tham khảo

I. Công ty cổ phần là gì?

Công ty cổ phần (CTCP) là doanh nghiệp trong đó:

 • Cổ phần là vốn điều lệ được thành nhiều phần bằng nhau .
 • Số lượng cổ đông nhu yếu tối thiểu là 3 và không số lượng giới hạn số lượng thành viên thêm vào. Cổ đông hoàn toàn có thể là tổ chức triển khai hoặc cá thể .
 • Cổ đông chỉ cần phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn trong khoanh vùng phạm vi số vốn góp vào doanh nghiệp .
 • CTCP có tư cách pháp nhân kể từ khi Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp được cấp .
 • CTCP có quyền phát hành những loại cổ phần nhằm mục đích mục tiêu kêu gọi vốn .
 • Ngoài những trường hợp đã được pháp luật tại khoản 3 điều 119 và khoản 1 điều 126 của Luật doanh nghiệp, những cổ đông hoàn toàn có thể tự do chuyển nhượng ủy quyền cổ phần của mình cho người khác .

II. Những đặc điểm cơ bản về công ty cổ phần :

1. Về cổ đông công ty :

Cổ đông ( thành viên công ty ) là những người chiếm hữu tối thiểu một cổ phần của công ty .
Tùy theo nhu yếu công ty hoàn toàn có thể lan rộng ra số lượng thành viên không số lượng giới hạn, do so với mô hình doanh nghiệp này pháp lý chỉ lao lý về số lượng cổ đông tối thiều là 03 mà không số lượng giới hạn có số lượng giới hạn thành viên tối đa .

2. Về vốn điều lệ công ty :

CTCP với đặc trưng của công ty đối vốn đang là mô hình doanh nghiệp khá phổ cập lúc bấy giờ. Về vốn điều lệ của công ty được chia đều thành những phần bằng nhau gọi là CP. Để tham gia vào công ty những cá thể / tổ chức triển khai hoàn toàn có thể mua một hoặc nhiều CP. Tổng giá trị mệnh giá những loại cổ phần đã được ĐK mua và được ghi trong Điều lệ công ty là vốn điều lệ của CTCP tại thời gian ĐK xây dựng doanh nghiệp .
Có bốn loại cổ phần : Cổ phần đại trà phổ thông, cổ phần khuyến mại cổ tức, cổ phần khuyễn mãi thêm biểu quyết, cổ phần khuyến mại hoàn trả. Kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận ĐK kinh doanh thương mại, những cổ đông nào chiếm hữu cổ phần đại trà phổ thông được nhu yếu phải giao dịch thanh toán đủ số cổ phần đã cam kết mua trong thời hạn 90 ngày. Bên cạnh đó những cổ đông sáng lập phải cùng ĐK mua tối thiểu 1/5 tổng số cổ phần đại trà phổ thông được quyền chào bán và cũng được nhu yếu phải giao dịch thanh toán đủ số cổ phần đã ĐK trong thời hạn 90 ngày .

3. Các cổ đông của công ty gồm có :

* Phân loại dựa trên vai trò so với việc xây dựng công ty :

 • Cổ đông sáng lập ( số lượng tối thiểu 03 cổ đông ) : là những cổ đông có ký tên trong list cổ đông sáng lập CTCP, có chiếm hữu tối thiểu một cổ phần đại trà phổ thông .
 • Cổ đông góp vốn : là những cổ đông góp gia tài vào công ty thành chủ sở hữu chung của công ty .

* Phân loại dựa trên cổ phần mà cổ đông sở hữu:

 • Cổ đông đại trà phổ thông : Theo khoản 1 điều 113 Luật doanh nghiệp CTCP bắt buộc phải có cổ đông đại trà phổ thông, họ là những người chiếm hữu cổ phần đại trà phổ thông .
 • Cổ đông tặng thêm : là những cổ đông chiếm hữu cổ phần tặng thêm

  • Theo khoản 2 điều 113 Luật doanh nghiệp điều lệ công ty pháp luật CTCP hoàn toàn có thể có cố đông khuyến mại : cổ đông khuyễn mãi thêm cổ tức và cổ đông khuyễn mãi thêm hoàn trả và những cổ đông tặng thêm khác .
  • Theo khoản 3 điều 113 và khoản 3 điều 118 của Luật doanh nghiệp cổ đông tặng thêm cổ tức và cổ đông tặng thêm hoàn trả không có quyền biểu quyết .

4. Về tư cách pháp nhân :

Một tổ chức triển khai được công nhận tư cách pháp nhân khi cung ứng đủ những điều kiện kèm theo sau ( Theo bộ luật dân sự năm ngoái ) :

 • Được xây dựng hợp pháp theo lao lý của pháp lý .
 • Được tổ chức triển khai với cơ cấu tổ chức ngặt nghèo .
 • Độc lập về với những cá thể, pháp nhân khác và tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bằng gia tài đó .
 • Tham gia những quan hệ pháp lý với tư cách độc lập .

CTCP có rất đầy đủ tư cách pháp nhân, hoàn toàn có thể là nguyên đơn hoặc bị đơn trong những tranh chập dân sự, thương mại nếu xảy ra. Công ty có quyền sở hữu tài sản riêng và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những khoản nợ của công ty. Các cổ đông không chiếm hữu công ty mà chỉ chiếm hữu cổ phần công ty .

5. Về chính sách chịu nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài :

 • Cổ đông chỉ được nhu yếu chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn về những khoản nợ bằng số vốn góp vào công ty, không tương quan đến gia tài riêng .
 • Công ty sẽ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bằng hàng loạt gia tài của công ty .

6. Về phương pháp kêu gọi vốn :

CTCP có phương pháp kêu gọi vốn linh động so với những mô hình doanh nghiệp khác. Các hình thức kêu gọi vốn là chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, chào bán ra công chúng, chào bán cổ phẩn riêng không liên quan gì đến nhau và phát hành trái phiếu ( trái phiếu quy đổi và những loại trái phiếu khác theo pháp luật pháp lý và điều lệ công ty ) .

Với cơ chế huy động vốn linh hoạt này giúp cá nhân, tổ chức thành lập công ty chủ động hơn về nguồn vốn khi có nhu cầu.

7. Tính tự do chuyển nhượng ủy quyền vốn góp :

Theo lao lý tại điều 126 của Luật doanh nghiệp những CP do công ty phát hành là một loại sách vở có giá, người nắm giữ CP có quyền tự do chuyển nhượng ủy quyền .

Trên đây là những thông tin được chia sẻ bởi đội ngũ pháp lý của Glaw vể 7 đặc điểm cần biết của công ty cổ phần. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì cần giải đáp vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *