conversation tiếng Anh là gì?

conversation tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng conversation trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ conversation tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm conversation tiếng Anh
conversation
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ conversation

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: conversation tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

conversation tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ conversation trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ conversation tiếng Anh nghĩa là gì.

conversation /,kɔnvə’seiʃn/

* danh từ
– sự nói chuyện; cuộc nói chuyện, cuộc chuyện trò, cuộc đàm luận
=to hold a conversation with someone+ chuyện trò với ai, đàm luận với ai
=to change the conversation+ đổi câu chuyện, nói qua chuyện khác
– (pháp lý) sự giao cấu; sự giao hợp
=criminal conversation+ ((viết tắt) crim. con) tội thông dâm, tội ngoại tình

conversation
– (Tech) trao đổi; nói chuyện, đối thoại, hội thoại, đàm thoại

Thuật ngữ liên quan tới conversation

Tóm lại nội dung ý nghĩa của conversation trong tiếng Anh

conversation có nghĩa là: conversation /,kɔnvə’seiʃn/* danh từ- sự nói chuyện; cuộc nói chuyện, cuộc chuyện trò, cuộc đàm luận=to hold a conversation with someone+ chuyện trò với ai, đàm luận với ai=to change the conversation+ đổi câu chuyện, nói qua chuyện khác- (pháp lý) sự giao cấu; sự giao hợp=criminal conversation+ ((viết tắt) crim. con) tội thông dâm, tội ngoại tìnhconversation- (Tech) trao đổi; nói chuyện, đối thoại, hội thoại, đàm thoại

Đây là cách dùng conversation tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ conversation tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

conversation / tiếng Anh là gì?
kɔnvə’seiʃn/* danh từ- sự nói chuyện tiếng Anh là gì?
cuộc nói chuyện tiếng Anh là gì?
cuộc chuyện trò tiếng Anh là gì?
cuộc đàm luận=to hold a conversation with someone+ chuyện trò với ai tiếng Anh là gì?
đàm luận với ai=to change the conversation+ đổi câu chuyện tiếng Anh là gì?
nói qua chuyện khác- (pháp lý) sự giao cấu tiếng Anh là gì?
sự giao hợp=criminal conversation+ ((viết tắt) crim. con) tội thông dâm tiếng Anh là gì?
tội ngoại tìnhconversation- (Tech) trao đổi tiếng Anh là gì?
nói chuyện tiếng Anh là gì?
đối thoại tiếng Anh là gì?
hội thoại tiếng Anh là gì?
đàm thoại

Source: https://iseo1.com
Category: Marketing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.