Conglomerate là gì? Sự khác nhau về conglomerate giữa các nước

Học thuật

Chaebol của Nước Hàn thường mang hình thức của một công ty mẹ, và có nhiều công ty con hoạt động giải trí để cung ứng nhu yếu vật tư và dịch vụ của công ty mẹ

Conglomerate là gì?

Conglomerate hay công ty hỗn hợp là doanh nghiệp bao gồm một công ty chính và nhiều công ty chi nhánh thuộc nhiều ngành khác nhau, thường không có liên hệ với nhau về mặt sản xuất cũng như thị trường.

Conglomerate thường là hậu quả của các biện pháp sát nhập và thôn tính. Mặt hợp lý của loại hình công ty này là nó làm giảm rủi ro thông qua việc tập hợp các xí nghiệp thuộc nhiều ngành nghề khác nhau thành một tập đoàn. Một số công ty hỗn hợp được thành lập nhờ sự sành sỏi của nhũng doanh nhân có năng khiếu đặc biệt trong việc thôn tính những công ty có tài sản sử dung chưa hết công suất hoặc vì một lý do nào đó mà có kết quả kinh doanh yếu kém.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Sự khác nhau về Conglomerate giữa các nước

Nếu xét trên mặt định nghĩa, conglomerate và công ty mẹ/con không khác nhau. Nhưng qua thực tế, ta thấy công ty mẹ/con, khác với conglomerate ở hai điểm.

Thứ nhất, công ty mẹ / con thường hoạt động giải trí trong cùng một ngành nghề, thí dụ như công ty mẹ làm loại sản phẩm sau cuối thì công ty con đáp ứng vật tư và những dịch vụ thiết yếu .
Thứ hai, công ty mẹ có ảnh hưởng tác động trực tiếp và quyết định hành động đến tiềm năng kinh doanh thương mại và bộ phận quản trị công ty con. Dù thế nào, không có pháp luật nào phân biệt giữa mô hình công ty mẹ / con và tập đoàn lớn .
Chaebol ở Nước Hàn và keiretsu ở Nhật cũng là những loại hình thức conglomerate nhưng lại không giống nhau. Chaebol của Nước Hàn thường mang hình thức của một công ty mẹ, và có nhiều công ty con hoạt động giải trí để cung ứng nhu yếu vật tư và dịch vụ của công ty mẹ. Chaebol cũng thường thuộc chiếm hữu và do đó đặt dưới quyền quản trị của một mái ấm gia đình. Về mặt quản trị, keiretsu ở Nhật khá giống conglomerate ở Mỹ, là do những người chuyên nghiệp làm thuê quản trị, nhưng về mặt chiếm hữu chúng là công ty có tư cách pháp nhân độc lập, nhưng hoạt động giải trí mang tính liên hệ nối kết lâu dài hơn, giúp sức lẫn nhau, dựa vào chữ tín, được phân phối sản phẩm & hàng hóa, tín dụng thanh toán vĩnh viễn mà không cần phải trả ngay .

Source: https://iseo1.com
Category: Marketing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.