GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ Công ty phần mềm quản lý doanh nghiệp FAST

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ Công ty phần mềm quản lý doanh nghiệp FAST

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (206.95 KB, 17 trang )

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ Công ty phần mềm quản lý doanh nghiệp FAST
I. CÔNG TY THỰC TẬP CHÍNH.
1. Thông tin chung
Tên công ty
• Tên tiếng việt : Công ty phần mềm quản lý doanh nghiệp FAST
• Tên tiếng anh : Fast Software Company
• Tên giao dịch : FAST
• Logo :
• Trước năm 2003 công ty có tên là “Công ty phần mềm tài chính kế toán
FAST”
• Công ty được thành lập theo giấy phép Số 3096/GP – UB do UBND TP Hà
nội cấp ngày 11/6/1997. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 056067 do
Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà nội cấp ngày 18/6/1997.
Ngày thành lập
• Công ty : 11/6/1997
• Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh : năm 1998
• Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng : năm 1999
Vốn đăng ký và hình thức sở hữu
• Vốn đăng ký : 1.000.000.000 đồng (1 tỷ đồng)
• Hình thức sở hữu : Cổ phần
Ban lãnh đạo
• Chủ tịch hội đồng quản trị : Ông Nguyễn Thành Nam
• Giám đốc công ty : Ông Phan Quốc Khánh
• Giám đốc chi nhánh Hà Nội : Ông Lê Khắc Bình
• Giám đốc chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh : Ông Hoàng Khắc Thuý
• Trưởng văn phòng đại diện tại TP Đà Nẵng : Ông Lê Văn Quán
Chức năng đăng ký kinh doanh
• Sản xuất và kinh doanh các phần mềm máy tính
• Buôn bán hàng tư liệu tiêu dùng (thiết bị máy tính, tin học, điện tử)
• Dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ
• Dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ.

• Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu : sản xuất và kinh doanh các phần mềm quản
lý doanh nghiệp.
Sản phẩm
• Phần mềm kế toán FAST Accounting 2003.f trên Visual Foxpro
• Phần mềm kế toán FAST Accounting 2003.s trên SQL Server
• Phần mềm kế toán và quản trị kinh doanh Fast Business 2004.s trên SQL
Server (viết trên ngôn ngữ VB.NET, hỗ trợ Unicode và sẽ hoàn thành vào
cuối năm 2004)
• Phần mềm quản trị toàn diện doanh nghiệp ERIC ERP của Jupiter Systems
Inc
• Phần mềm tổng hợp báo cáo toàn công ty Fast Corporate Reporter 2003.w
trên nền Web
Công nghệ
• Ngôn ngữ lập trình : VB.Net, Visual Foxpro, Java, ASP
• Kiến trúc lập trình : Client/Server, File Server, Web-based
• Cơ sở dữ liệu : Foxpro, SQL Server
Dịch vụ :
• Khảo sát yêu cầu và tư vấn về xây dựng hệ thống thông tin tài chính kế toán
và quản trị kinh doanh.
• Sửa đổi và phát triển chương trình theo yêu cầu đặc thù của khách hàng.
• Triển khai ứng dụng, cài đặt và đào tạo sử dụng.
• Hỗ trợ sử dụng sau đào tạo, bảo hành và bảo trì hệ thống thông tin.
• Nâng cấp và mở rộng theo sự phát triển của khách hàng.
2. Mục tiêu của FAST trong các năm 2003 – 2005
• Phấn đấu đạt mức tăng trưởng doanh thu hàng năm từ 50% trở lên.
• Phát triển và mở rộng việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ sang lĩnh vực phần
mềm quản trị toàn diện doanh nghiệp – ERP.
• Giữ vững vị trí số 1 tại Việt Nam về phát triển và triển khai ứng dụng phần
mềm tài chính kế toán và quản lý sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp.
3. Sơ đồ tổ chức

a. Công tyHội đồng quản trị
Ban giám đốc
Phòng tổng hợp
Phòng nghiên cứu v phát trià ển sản phẩm
Các chi nhánh HN, HCM, ĐN
Giám đốc chi nhánh
Phòng lập trình ứng dụng
Phòng hỗ trợ bảo h nhà
Văn phòng v kà ế toán
Phòng kinh doanh
Phòng triển khai hợp đồng
Phòng tư vấn thiết kế
b. Các chi nhánh

c. Phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm.
Trưởng phòng
Trưởng nhóm nghiệp vụ
Các nhân viên nghiệp vụ
Các nhân viên lập trình
4. Quá trình phát triển.
Nhân Lực
Biểu đồ phát triển số lượng nhân viên qua các năm
Doanh Số
Biểu đồ doanh số qua các năm (đvt : tỷ đồng)

Khách hàng :
Biểu đồ phát triển số lượng khách hàng qua các năm
Trong suốt những năm hoạt động, FAST đã đạt được 7 huy chương vàng tại
Vietnam Computer World Expo.
Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ thông tin” của Hội tin học Việt Nam.

5. Định hướng phát triển
• Đầu tư phát triển sản phẩm theo hướng mở rộng các phân hệ phục vụ phòng
kinh doanh, phòng vật tư, kho hàng và tổ chức nhân sự.
• Đa dạng hoá sản phẩm để phù hợp với nhiều nhóm khách hàng khác nhau –
doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa và doanh nghiệp lớn.
II. Giới thiệu về công ty khảo sát thực tế, Công ty Xăng dầu Quân đội
• Tên gọi : Công ty Xăng dầu Quân đội Bộ quốc phòng.
• Trụ sở của Công ty : Số 259-H3- Đường giải phóng –Hà Nội.
1. Quá trình hình thành vã phát triển :
Công ty Xăng dầu Quân đội là một Công ty duy nhất của ngành xăng dầu
quân đội – Công ty được thành lập theo quyết định theo số 582/QĐ-QP ngày
06/08/1993 của bộ quốc phòng và quyết định đổi tên số 596/QĐ-QP
• Lĩnh vực kinh doanh thương mại đa phần : sản xuất và kinh doanh thương mại những phần mềm quảnlý doanh nghiệp. Sản phẩm • Phần mềm kế toán FAST Accounting 2003. f trên Visual Foxpro • Phần mềm kế toán FAST Accounting 2003. s trên SQL Server • Phần mềm kế toán và quản trị kinh doanh thương mại Fast Business 2004. s trên SQLServer ( viết trên ngôn từ VB.NET, tương hỗ Unicode và sẽ triển khai xong vàocuối năm 2004 ) • Phần mềm quản trị tổng lực doanh nghiệp ERIC ERP của Jupiter SystemsInc • Phần mềm tổng hợp báo cáo giải trình toàn công ty Fast Corporate Reporter 2003. wtrên nền WebCông nghệ • Ngôn ngữ lập trình : VB.Net, Visual Foxpro, Java, ASP • Kiến trúc lập trình : Client / Server, File Server, Web-based • Cơ sở tài liệu : Foxpro, SQL ServerDịch vụ : • Khảo sát nhu yếu và tư vấn về kiến thiết xây dựng mạng lưới hệ thống thông tin kinh tế tài chính kế toánvà quản trị kinh doanh thương mại. • Sửa đổi và tăng trưởng chương trình theo nhu yếu đặc trưng của người mua. • Triển khai ứng dụng, setup và giảng dạy sử dụng. • Hỗ trợ sử dụng sau huấn luyện và đào tạo, Bảo hành và bảo dưỡng mạng lưới hệ thống thông tin. • Nâng cấp và lan rộng ra theo sự tăng trưởng của người mua. 2. Mục tiêu của FAST trong những năm 2003 – 2005 • Phấn đấu đạt mức tăng trưởng lệch giá hàng năm từ 50 % trở lên. • Phát triển và lan rộng ra việc cung ứng mẫu sản phẩm và dịch vụ sang nghành phầnmềm quản trị tổng lực doanh nghiệp – ERP. • Giữ vững vị trí số 1 tại Nước Ta về tăng trưởng và tiến hành ứng dụng phầnmềm kinh tế tài chính kế toán và quản trị sản xuất kinh doanh thương mại cho những doanh nghiệp. 3. Sơ đồ tổ chứca. Công tyHội đồng quản trịBan giám đốcPhòng tổng hợpPhòng nghiên cứu và điều tra v phát trià ển sản phẩmCác Trụ sở HN, Hồ Chí Minh, ĐNGiám đốc chi nhánhPhòng lập trình ứng dụngPhòng tương hỗ bảo h nhàVăn phòng v kà ế toánPhòng kinh doanhPhòng tiến hành hợp đồngPhòng tư vấn thiết kếb. Các chi nhánhc. Phòng nghiên cứu và điều tra và tăng trưởng loại sản phẩm. Trưởng phòngTrưởng nhóm nghiệp vụCác nhân viên cấp dưới nghiệp vụCác nhân viên cấp dưới lập trình4. Quá trình tăng trưởng. Nhân LựcBiểu đồ tăng trưởng số lượng nhân viên cấp dưới qua những nămDoanh SốBiểu đồ doanh thu qua những năm ( đvt : tỷ đồng ) Khách hàng : Biểu đồ tăng trưởng số lượng người mua qua những nămTrong suốt những năm hoạt động giải trí, FAST đã đạt được 7 huy chương vàng tạiVietnam Computer World Expo. Trao Giải ” Sản phẩm công nghệ thông tin ” của Hội tin học Nước Ta. 5. Định hướng tăng trưởng • Đầu tư tăng trưởng mẫu sản phẩm theo hướng lan rộng ra những phân hệ Giao hàng phòngkinh doanh, phòng vật tư, kho hàng và tổ chức triển khai nhân sự. • Đa dạng hoá mẫu sản phẩm để tương thích với nhiều nhóm người mua khác nhau – doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa và doanh nghiệp lớn. II. Giới thiệu về công ty khảo sát trong thực tiễn, Công ty Xăng dầu Quân đội • Tên gọi : Công ty Xăng dầu Quân đội Bộ quốc phòng. • Trụ sở của Công ty : Số 259 – H3 – Đường giải phóng – TP. Hà Nội. 1. Quá trình hình thành vã tăng trưởng : Công ty Xăng dầu Quân đội là một Công ty duy nhất của ngành xăng dầuquân đội – Công ty được xây dựng theo quyết định hành động theo số 582 / QĐ-QP ngày06 / 08/1993 của bộ quốc phòng và quyết định hành động đổi tên số 596 / QĐ-QP

Source: https://iseo1.com
Category: Marketing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *