Cách Tính Tiền Lương Bình Quân Tiền Lương Để Hưởng Bảo Hiểm Xã Hội Một Lần

Vào thời điểm hiện tại pháp luật hiện hành quy định ra sao về mức lương bình quân tính lương hưu? Mức hưởng đối với người lao động là bao nhiêu? Công thức tính tiền lương bình quân ra sao? Nội dung sau đây sẽ giúp bạn đọc giải đáp tất cả những vướng mắc ảnh hưởng đến vấn đề này, hi vọng bài viết sẽ là một nguồn thông tin tốt cho bạn đọc

1. Công thức tính tiền lương bình quân

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 20T hông tư 59/2015 / TT-BLĐTBXHquy định :“ Điều 20. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần

2.Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động cótoàn bộthời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương dongười sử dụnglaođộng quyết định quy định tại khoản 2 Điều 62 của Luật bảo hiểm xã hội và khoản 2 Điều 9 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP được hướng dẫn như sau:

Mbqtl=Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của các tháng đóng bảo hiểm xã hộiTổng số tháng đóng bảo hiểm xã hộiTrong đó :

Mbqtl: mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Bạn đang xem: Cách tính tiền lương bình quân

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội được kiểm soát và điều chỉnh theo lao lý tại khoản 2 Điều 63 của Luật bảo hiểm xã hội và khoản 2 Điều 10 Nghị định số 115 / năm ngoái / NĐ-CP. “Bên cạnh đó, Khoản 1 Điều 2 Thông tư 35/2018 / TT-BLĐTBXH pháp luật :“ Điều 2. Điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội1. Tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội so với đối tượng người tiêu dùng lao lý tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này được kiểm soát và điều chỉnh theophương phápsau :Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm=Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng nămxMức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứngTrong đó, mức kiểm soát và điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứngđược thực hiệntheo Bảng 1 dưới đây :Bảng 1 :NămTrước 1995199519961997199819992000200120022003200420052006Mức điều chỉnh4,724,013,793,673,413,263,323,333,203,102,882,662,47Năm2007200820092010201120122013201420152016201720182019Mức điều chỉnh2,281,861,741,591,341,231,151,111,101,071,041,001,00
*

2. Cách tính mức lương bình quân khi nghỉ hưu

Công thức tính tiền lương bình quân1. Đối với trường hợp người lao động thuộc đối tượng người dùng thực thi chính sách tiền lương do Nhà nước pháp luậtMức lương bình quân tính lương hưu được tính theo công thức :Mức bình quân tiền lương ( BQTL ) = Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội ( T ) của thời hạn năm cuối trước khinghỉ việc / ( Tx12 tháng ) .Theo pháp luật tại khoản 1 Điều 62 Luật bảo hiểm xã hội năm năm trước, có lao lý cách tính bình quân tiền lương tháng đóngbảo hiểm xã hộiđể tính lương hưu, trợ cấp một lần như sau :Nếu người lao động thuộc đối tượng người tiêu dùng đang thực thi chính sách tiền lương do Nhà nước lao lý có đủ thời hạn đóng bảo hiểm xã hội theo chính sách tiền lương này thì bình quân của tiền lương tháng của số năm người lao động đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu :– Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu .– Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến ngày 31 tháng 12 năm 2000 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 năm cuối trước khi nghỉ hưu .– Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2001 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 8 năm cuối trước khi nghỉ hưu .

– Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

Xem thêm: Giải Đạo Đức 5 Bài 11: Em Yêu Tổ Quốc Việt Nam, Đạo Đức 5 Bài 11: Em Yêu Tổ Quốc Việt Nam

– Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm năm nay đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu .

– Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

– Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 trở đi thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của cả thời hạn .2. Đối với trường hợp người lao động thuộc đối tượng người tiêu dùng thực thi chính sách tiền lương do người sử dụng con người quyết định hành độngM ( bqtl ) = Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội / Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội3. Đối với trường hợp người lao động vừa có thời hạn đóng bảo hiểm xã hội theo tiền lương do người sử dụng con người quyết định hành động vừa có thời hạn đóng bảo hiểm xã hội theo chính sách tiền lương do Nhà nước pháp luậtMức bình quân tiền lương ( bqtl ) = ( Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH theo chính sách tiền lương do nhà nước pháp luật + Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH theo chính sách tiền lương do ngườisử dụng con ngườiquyết định ) / Tổng số tháng đóng bảo BHXHNếu người lao động có thời hạn đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ suất hưởng lương hưu là 75 % thì khi được nghỉ hưu, ngoài lương hưu mà người lao động được hưởng còn được hưởng trợ cấp một lần .Với mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ suất hưởng lương hưu 75 %, theo đó mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng là 0,5 tháng bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội .
*

3. Công thức tính tiền lương bình quân đóng BHXH

Công thức tính tiền lương bình quân

Cơ sở pháp lý

Luật Bảo hiểm xã hội 2014Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một vài người điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộcLuật Bảo hiểm xã hội 2014N ghị định 115 / năm ngoái / NĐ-CP pháp luật cụ thể một vài người điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu cho NLĐ hưởng lương theo chế độ nhà nước

Theo khoản 1 Điều 9 Nghị định 115 / năm ngoái / NĐ-CP, mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần so với người lao động thuộc đối tượng người tiêu dùng cótất cảthời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chính sách tiền lương nhà nướcsẽ đượctínhphụ thuộc vàobảng sau :Số năm đóng BHXH trước khi nghỉ dùng để tính mức bình quân tiền lươngRõ ràng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội ( Mbqtl ) trong trường hợp người lao động thuộc đối tượng người dùng có tổng thể thời hạn đóng bảo hiểm xã hội theo chính sách tiền lương nhà nước được tính như sau :

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu cho NLĐ hưởng lương theo chế độ do NSDLD quyết định

Theo khoản 2 Điều 62 Luật Bảo hiểm xã hội, so với người lao động có toàn bộ thời hạn đóng bảo hiểm xã hội theo chính sách tiền lương do người sử dụng lao động quyết định hành động thì mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sẽ tính dựa trên toàn bộ thời hạn tham gia bảo hiểm xã hội .
*
Công thức tính tiền lương bình quânCụ thể mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội ( Mbqtl ) so với người lao động hưởng lương theo chính sách do người sử dụng con người quyết định hành động được tính như sau :

Người lao động có quá trình tham gia BHXH hưởng lương theo cả chế độ lương nhà nước và chế độ lương do NSDLĐ quyết định

Theo khoản 3 Điều 62 Luật Bảo hiểm xã hội, so với người lao động trong trường hợp này thì mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sẽ được tính theo quy trình tham gia BHXH theo cả hai chính sách tiền lương theo nhà nước pháp luật và cả người sử dụng lao động quyết định hành động. Trong đó, thời hạn tham gia bảo hiểm xã hội hưởng lương theo chính sách nhà nước và theo chính sách do người sử dụng lao động quyết định hành động sẽ được tính theo lao lý đã nêu ở trên .

Tổng kết

Trên đây là công thức tính tiền lương bình quân. Nếu thấy bài viết có ích hãy san sẻ với mọi người nhé ! Cảm ơn mọi người đã theo dõi !
Chuyên mục: Chuyên mục : Kiến thức mê hoặc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *