Sự khác nhau giữa công cụ nợ và công cụ vốn

Công cụ nợ ( tiếng Anh : Debt Instrument ) là công cụ mà một chủ thể hoàn toàn có thể sử dụng để kêu gọi vốn .Nội dung chính

  • Công cụ nợ
  • Hiểu về công cụ nợ
  • Cơ cấu và các loại công cụ nợ
  • 15-04-2020Hệ số Nợ/EBITDA (Debt/EBITDA Ratio) là gì? Công thức tính hệ số Nợ/EBITDA
  • 15-04-2020Mức chi trả nợ (Debt Service) là gì?
  • 25-03-2020Hợp đồng hoán đổi nợ – trái phiếu (Debt For Bond Swap) là gì? Đặc điểm

Công cụ nợ (Debt Instrument) là gì? Các loại công cụ nợ phổ biến - Ảnh 1.( Ảnh minh họa : Template. net )

Công cụ nợ

Khái niệm

Công cụ nợ trong tiếng Anh là Debt Instrument.

Công cụ nợ là công cụ mà một chủ thể có thể sử dụng để huy động vốn. Đó là một nghĩa vụ ràng buộc bằng văn bản, trong đó một chủ thể đồng ý sẽ trả nợ trong tương lai cho nhà đầu tư hoặc bên cho vay theo các điều khoản của hợp đồng. Hợp đồng công cụ nợ bao gồm các qui định chi tiết về thỏa thuận như tài sản thế chấp có liên quan, lãi suất, thời gian thanh toán lãi và khung thời gian đáo hạn nếu có.

Hiểu về công cụ nợ

Bất kì loại công cụ kinh tế tài chính được phân loại đa phần như nợ đều hoàn toàn có thể được coi là một công cụ nợ. Công cụ nợ là công cụ mà một cá thể, tổ chức triển khai cơ quan chính phủ hoặc tổ chức triển khai kinh doanh thương mại hoàn toàn có thể sử dụng cho mục tiêu gọi vốn. Thẻ tín dụng thanh toán, hạn mức tín dụng thanh toán, khoản vay vàtrái phiếuđều hoàn toàn có thể là những loại công cụ nợ .Thông thường, thuật ngữ công cụ nợ hầu hết nói đến vốn nợ được kêu gọi bởi những tổ chức triển khai. Các tổ chức triển khai hoàn toàn có thể gồm có chính phủ nước nhà và cả những công ty tư nhân hay đại chúng .

Cơ cấu và các loại công cụ nợ

Nợ thường là một lựa chọn số 1 để tăng vốn cho một tổ chức triển khai vì nó đi kèm với thời hạn đơn cử để trả nợ. Do đó rủi ro đáng tiếc thấp hơn và được cho phép thanh toán giao dịch lãi suất vay thấp hơn .

Chứng khoán nợ là một loại công cụ nợ phức tạp hơn. Đặc trưng của một công cụ chứng khoán nợ là mục đích cơ cấu nợ để có được vốn từ nhiều người cho vay hoặc nhà đầu tư thông qua một thị trường có tổ chức. Các công cụ chứng khoán nợ là các công cụ nợ tiên tiến, phức tạp được cơ cấu để phát hành cho nhiều nhà đầu tư.

Một số công cụ sàn chứng khoán nợ phổ cập nhất gồm có : hối phiếu, tín phiếu kho bạc và trái phiếu doanh nghiệp. Các tổ chức triển khai phát hành những công cụ sàn chứng khoán nợ này chính bới cơ cấu tổ chức phát hành được cho phép thu được vốn từ nhiều nhà đầu tư .Dưới đây là ra mắt về một số ít công cụ sàn chứng khoán nợ thông dụng được những tổ chức triển khai sử dụng để gọi vốn :

Hối phiếu

Hối phiếu là mệnh lệnh trả tiền vô điều kiện kèm theo do một người kí phát cho một người khác, nhu yếu người này ngay khi nhìn thấy hối phiếu hoặc vào một ngày hoàn toàn có thể xác lập trong tương lai phải trả một số tiền nhất định cho người đó hoặc theo lệnh của người này trả cho người khác hoặc trả cho người cầm hối phiếu đó .

Tín phiếu kho bạc

Tín phiếu kho bạc là công cụ vay nợ ngắn hạn của của chính phủ do kho bác phát hành để bù đắp những khoản thiếu hụt tạm thời của ngân sách nhà nước. Tín phiếu kho bạc được nhà nước sử dụng như một công cụ điều hành chính sách tiền tệ thông qua thị trường mở. Tín phiếu kho bạc được phát hành theo 2 phương thức là phương thức đấu thầu và phương thức bắt buộc.

Trái phiếu doanh nghiệp

Trái phiếu doanh nghiệp là một loại sàn chứng khoán nợ mà một thực thể hoàn toàn có thể sử dụng để kêu gọi vốn từ công chúng. Các quĩ tương hỗ thường là những nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp hầu hết nhất. Song, những cá thể vẫn có thời cơ góp vốn đầu tư trái phiếu doanh nghiệp trải qua những kênh môi giới. Thị trường thứ cấp của trái phiếu doanh nghiệp cũng rất tích cực khi có sự tham gia của cả những nhà đầu tư tổ chức triển khai và nhà đầu tư cá thể. Các công ty cơ cấu tổ chức trái phiếu doanh nghiệp với những kì hạn khác nhau. Kì hạn của trái phiếu doanh nghiệp là một yếu tố ảnh hưởng tác động đến lãi suất vay mà trái phiếu đưa ra .

(Theo Investopedia, Wikipedia)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *