Tìm hiểu về nghề Công chứng viên

icon Công chứng viên là gì

Công chứng viên là người được bổ nhiệm để hành nghề công chứng trong các tổ chức hành nghề công chứng. Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng, giao dịch), tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt (sau đây gọi là bản dịch) mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng.

( Điều 2 Luật Công chứng năm năm trước ) .

Tổ chức hành nghề công chứng hiện nay gồm có Phòng công chứng (Đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp) và Văn phòng công chứng. Công chứng viên do Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm và phải hoạt động chuyên trách, không được kiêm nhiệm công việc khác.

icon Các công việc của Công chứng viên

Công việc của công chứng viên hàng ngày ở Phòng Công chứng hoặc Văn phòng công chứng là tiếp nhận, giải quyết và thực hiện các hồ sơ mà khách hàng yêu cầu công chứng, chứng thực, bao gồm:

 • Chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự bằng văn bản mà theo quy định của pháp luật bắt buộc phải công chứng, chứng thực hoặc pháp luật không bắt buộc nhưng cá nhân, tổ chức có yêu cầu (hay được gọi là công chứng hợp đồng)
 • Chứng nhận tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt (hay được gọi là công chứng bản dịch)

( Khoản 1 Điều 2 Luật Công chứng năm trước )

 • Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận (hay được gọi là sao y bản chính)
 • Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản, trừ việc chứng thực chữ ký người dịch (hay được gọi là chứng thực chữ ký).

( Khoản 4, Điều 5 NĐ Số : 23/2015 / NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm năm ngoái về cấp bản sao từ sổ gốc, xác nhận bản sao từ bản chính, xác nhận chữ ký và xác nhận hợp đồng, thanh toán giao dịch )

Công chứng, chứng thực là công việc hàng ngày của một công chứng viên

icon Điều kiện để trở thành công chứng viên

Theo quy định tại Điều 8 Luật Công chứng 2014 thì để trở thành một công chứng viên cần có các điều kiện sau:

 • Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt;
 • Có bằng cử nhân luật;
 • Có thời gian công tác pháp luật từ 05 năm trở lên tại các cơ quan, tổ chức sau khi đã có bằng cử nhân luật;
 • Tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng hoặc hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng quy định;
 • Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng;
 • Bảo đảm sức khỏe để hành nghề công chứng.Quy trình để trở thành công chứng viên

Bước 1: Có bằng cử nhân luật

Học sinh sau khi hoàn thành xong chương trình Phổ thông, cần vào học một trường ĐH chuyên ngành luật và tốt nghiệp để lấy bằng Cử nhân luật. Thời gian giảng dạy lúc bấy giờ vào tầm 4 năm .

Bước 2: Hoàn thành khóa đào tạo nghề công chứng

Sau khi có tấm bằng cử nhân luật, cử nhân luật cần tham gia vào một trong hai khóa sau :

 • Tham gia và tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng kéo dài trong 12 tháng sau khi có bằng cử nhân luật.
 • Hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng 03 tháng đối với những người được miễn đào tạo nghề công chứng theo quy định tại Khoản 1, Điều 10 Luật công chứng năm 2014 bao gồm: người đã có thời gian làm thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên từ 05 năm trở lên; luật sư đã hành nghề từ 05 năm trở lên; giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật, tiến sĩ luật; người đã là thẩm tra viên cao cấp ngành tòa án, kiểm tra viên cao cấp ngành kiểm sát; chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật.

Hiện nay Học viện tư pháp là nơi tổ chức triển khai những khóa đào tạo và giảng dạy nghề công chứng này .

Bước 3: Tập sự hành nghề công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng

 • Người có giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng hoặc giấy chứng nhận bồi dưỡng nghề công chứng phải tập sự hành nghề tại một tổ chức hành nghề công chứng
 • Tập sự hành nghề công chứng: Người tập sự có thể tự liên hệ với một tổ chức hành nghề công chứng đủ điều kiện nhận tập sự về việc tập sự tại tổ chức đó; trường hợp không tự liên hệ được thì đề nghị Sở Tư pháp ở địa phương nơi người đó muốn tập sự bố trí tập sự tại một tổ chức hành nghề công chứng đủ điều kiện nhận tập sự.
 • Việc tập sự ở tổ chức hành nghề công chứng phải được đăng ký ở Sở Tư pháp nơi có tổ chức hành nghề công chứng. Thời gian tập sự hành nghề công chứng là 12 tháng so với người có giấy ghi nhận tốt nghiệp khóa huấn luyện và đào tạo nghề công chứng và 06 tháng so với người có giấy ghi nhận tu dưỡng nghề công chứng. Thời gian tập sự hành nghề công chứng được tính từ ngày ĐK tập sự.

Bước 4: Báo cáo tập sự và thi đậu kỳ thi kiểm tra hết tập sự hành nghề công chứng viên

 • Khi hết thời gian tập sự, người tập sự hành nghề công chứng phải có báo cáo bằng văn bản (cùng hồ sơ ) về kết quả tập sự có nhận xét của công chứng viên hướng dẫn và xác nhận của tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự gửi đến Sở Tư pháp nơi mình đã đăng ký tập sự.
 • Người tập sự sau khi làm hồ sơ báo cáo hợp lệ được đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng do Bộ Tư pháp tổ chức.
 • Người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng được cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm tra tập sự hành nghề công chứng.
 • Căn cứ vào tình hình thực tế và số lượng người tập sự hành nghề công chứng, Bộ Tư pháp sẽ tổ chức đợt kiểm tra hàng năm theo thông báo thời gian cụ thể tại từng thời điểm.

Bước 5: Nộp hồ sơ và được bổ nhiệm công chứng viên

– Người phân phối đủ tiêu chuẩn như tại mục 3 nêu trên và vượt qua đợt kiểm tra tác dụng tập sự hành nghề công chứng có quyền ý kiến đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp chỉ định công chứng viên. Hồ sơ đề xuất chỉ định công chứng viên được gửi đến Sở Tư pháp nơi người ý kiến đề nghị chỉ định công chứng viên đã ĐK tập sự hành nghề công chứng .

– Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm công chứng viên gồm:

a ) Đơn ý kiến đề nghị chỉ định công chứng viên theo mẫu lao lý ;b ) Phiếu lý lịch tư pháp ;c ) Bản sao bằng cử nhân luật hoặc thạc sĩ, tiến sỹ luật ;d ) Giấy tờ chứng tỏ về thời hạn công tác làm việc pháp lý, là một hoặc 1 số ít sách vở sau đây :

+ Quyết định bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm lại thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên hoặc Giấy chứng minh thẩm phán, Giấy chứng minh kiểm sát viên, Giấy chứng nhận điều tra viên kèm theo giấy tờ chứng minh đã có thời gian làm thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên từ 05 năm trở lên;

+ Quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư chuyên ngành luật, Bằng tiến sỹ luật ; trường hợp Bằng tiến sỹ luật được cấp bởi cơ sở giáo dục quốc tế thì phải được công nhận văn bằng theo pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo ;+ Quyết định chỉ định thẩm tra viên hạng sang ngành TANDTC, kiểm tra viên hạng sang ngành kiểm sát ; nhân viên hạng sang, nghiên cứu viên hạng sang, giảng viên hạng sang trong nghành pháp lý ;+ Quyết định tuyển dụng, quyết định hành động luân chuyển, điều động, hợp đồng thao tác hoặc hợp đồng lao động kèm theo sách vở chứng tỏ thời hạn đóng bảo hiểm xã hội tương thích với vị trí công tác làm việc pháp lý được tuyển dụng hoặc ký hợp đồng ;+ Chứng chỉ hành nghề luật sư, Thẻ luật sư, Chứng chỉ hành nghề đấu giá, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên, quyết định hành động chỉ định Thừa phát lại kèm theo sách vở chứng tỏ thời hạn đóng bảo hiểm xã hội tương thích với những chức vụ này ;+ Các sách vở hợp pháp khác chứng tỏ thời hạn công tác làm việc pháp lý .đ ) Bản sao giấy ghi nhận tốt nghiệp khóa huấn luyện và đào tạo nghề công chứng. Đối với người được miễn huấn luyện và đào tạo nghề công chứng thì phải có bản sao giấy ghi nhận hoàn thành xong khóa tu dưỡng nghề công chứng và sách vở chứng tỏ là người được miễn đào tạo và giảng dạy nghề công chứng theo pháp luật ;e ) Bản sao giấy ghi nhận tác dụng kiểm tra tập sự hành nghề công chứng ;g ) Giấy ghi nhận sức khỏe thể chất do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp .( Điều 12 Luật Công chứng năm trước ; Điều 3, TT Số : 01/2021 / TT-BTP ngày 03 tháng 02 năm 2021 pháp luật chi tiết cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành luật công chứng )- Thời gian để được chỉ định kể từ khi nộp hồ sơ theo lao lý là 40 ngày thao tác. Tuy nhiên trên thực tiễn thời hạn để chờ được chỉ định thường lê dài hơn

Quy trình để trở thành một công chứng viên 

icon Thuận lợi và khó khăn của nghề công chứng viên

Thuận lợi:

– Hiện nay theo lao lý của pháp lý, một số ít hợp đồng, thanh toán giao dịch bắt buộc phải được công chứng, xác nhận, đặc biệt quan trọng là trong nghành nhà, đất như mua và bán, chuyển nhượng ủy quyền, khuyến mãi cho, thế chấp ngân hàng, ủy quyền … thế nên đã tạo cho những tổ chức triển khai hành nghề công chứng được lượng người mua tiếp tục, không thay đổi. Đặc biệt ở những địa phương có lượng thanh toán giao dịch nhà đất tăng cao .- Hiện nay nhiều địa phương đã bỏ “ quy hoạch ” những tổ chức triển khai hành nghề công chứng, thay vào đó việc xây dựng những văn phòng công chứng sẽ được chấm điểm dựa vào những tiêu chuẩn pháp luật của mỗi tỉnh. Do đó lúc bấy giờ những văn phòng công chứng sẽ được xây dựng nhiều hơn so với trước đây, thời cơ hành nghề của công chứng viên mới sẽ nhiều hơn .- Nhận thức của dân cư và tổ chức triển khai về việc bảo vệ bảo đảm an toàn pháp lý ngày càng được cải tổ. Do đó sẽ tìm tới công chứng viên khi thực thi những hợp đồng, thanh toán giao dịch .- Hoạt động hợp tác quốc tế của công chứng Nước Ta ngày càng được lan rộng ra trong khu vực và trên quốc tế, đặc biệt quan trọng là tất cả chúng ta đã gia nhập Liên minh Công chứng quốc tế từ năm 2013 .- Việc ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ tiên tiến vào hoạt động giải trí công chứng là điều tất yếu trong thời hạn tới. Do đó những hoạt động giải trí công chứng sẽ được tương hỗ rất nhiều và trong một số ít trường hợp không còn bị cản trở bởi khoảng cách địa lý .

Khó khăn:

– Hiện nay, một số ít văn phòng công chứng được xây dựng không địa thế căn cứ vào nhu yếu công chứng ; việc chuyển trụ sở Văn phòng công chứng từ những huyện vào TT những Q., thị xã, thành phố thuộc tỉnh dẫn đến cạnh tranh đối đầu không lành mạnh, gây ảnh hưởng tác động tới sự tăng trưởng bền vững và kiên cố của nghề công chứng. Số lượng những văn phòng công chứng ngày càng tăng dễ dẫn đến thực trạng công chứng dễ dãi hoặc mặc kệ để có người mua và thu nhập. Thời gian qua đã có những vụ những tổ chức triển khai hành nghề công chứng bị xử phạt, những công chứng viên vi phạm bị tạm đình chỉ, đình hành nghề hoặc thậm chí còn bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự hoặc phải bồi thường cho những cá thể, tổ chức triển khai .

Nghề công chứng viên là nghề có trách nhiệm cao, nhiều rủi ro như nạn giấy tờ giả, người giả, thiếu thông tin…dẫn đến nhiều trường hợp các tổ chức hành nghề công chứng và công chứng viên bị tòa án buộc bồi thường thiệt hại và bị Sở Tư pháp xử lý như phạt tiền, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động và hành nghề.

– Bên cạnh đó, chất lượng đội ngũ công chứng viên chưa đồng đều; việc ứng dụng công nghệ thông tin chưa phù hợp với sự phát triển các nhu cầu giao dịch trong hoạt động công chứng, chưa đáp ứng yêu cầu ngăn ngừa các hành vi lừa đảo, lợi dụng công chứng để hợp pháp hóa các giao dịch bất hợp pháp, gây mất trật tự an toàn xã hội.

– Hiện nay cơ quan nhà nước chưa kiến thiết xây dựng được cơ sở tài liệu thông tin, chưa có sự liên kết giữa những tổ chức triển khai hành nghề công chứng với tài liệu thông tin của những cơ quan nhà nước. Việc công chứng còn theo địa hạt ( từng tỉnh ) và phải công chứng trực tiếp làm hoạt động giải trí công chứng và nhu yếu của người dân còn bị hạn chế, khó khăn vất vả .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *