Thẩm quyền của cơ quan thi hành án dân sự?

Luật Thi hành án dân sự năm 2008, sửa đổi, bổ trợ năm năm trước ( sau đây gọi là Luật Thi hành án dân sự ) lao lý về thẩm quyền thi hành án so với những bản án, quyết định hành động cũng như thẩm quyền ra quyết định hành động thi hành án của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự .

1. Thẩm quyền thi hành án của cơ quan thi hành án dân sự các cấp

Thẩm quyền thi hành án dân sự những cấp là thẩm quyền thi hành án dân sự được xác lập theo những cấp cơ quan thi hành án dân sự
Có thể thấy việc phân định thẩm quyền thi hành án dân sự những cấp địa thế căn cứ vào đặc thù đơn thuần hay phức tạp của việc thi hành mỗi loại bản án, quyết định hành động. Căn cứ vào lao lý tại Điều 35, những cơ quan thi hành án dân sự hoàn toàn có thể xác lập thẩm quyền xử lý của mình .

Điều 35 Luật thi hành án dân sự quy định về thẩm quyền thi hành án đối với các bản án, quyết định như sau:

1.1. Cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện

Cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện có thẩm quyền thi hành những bản án, quyết định hành động sau đây :
a ) Bản án, quyết định hành động xét xử sơ thẩm của Tòa án nhân dân Q., huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương tự nơi cơ quan thi hành án dân sự có trụ sở ;
b ) Bản án, quyết định hành động phúc thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố thường trực Trung ương so với bản án, quyết định hành động xét xử sơ thẩm của Tòa án nhân dân Q., huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương tự nơi cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện có trụ sở ;
c ) Quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao so với bản án, quyết định hành động đã có hiệu lực hiện hành pháp lý của Tòa án nhân dân Q., huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương tự nơi cơ quan thi hành án dân sự có trụ sở ;
d ) Bản án, quyết định hành động do cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện nơi khác, cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh hoặc cơ quan thi hành án cấp quân khu ủy thác .

1.2. Cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh

Cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh có thẩm quyền thi hành những bản án, quyết định hành động sau đây :
a ) Bản án, quyết định hành động xét xử sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố thường trực Trung ương trên cùng địa phận ;
b ) Bản án, quyết định hành động của Tòa án nhân dân cấp cao ;
c ) Quyết định của Tòa án nhân dân tối cao chuyển giao cho cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh ;
d ) Bản án, quyết định hành động của Tòa án quốc tế, quyết định hành động của Trọng tài quốc tế được Tòa án công nhận và cho thi hành tại Nước Ta ;
đ ) Phán quyết, quyết định hành động của Trọng tài thương mại ;
e ) Quyết định giải quyết và xử lý vấn đề cạnh tranh đối đầu của quản trị Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Hội đồng giải quyết và xử lý vấn đề hạn chế cạnh tranh đối đầu, quyết định hành động xử lý khiếu nại quyết định hành động giải quyết và xử lý vấn đề cạnh tranh đối đầu của quản trị Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Hội đồng xử lý khiếu nại quyết định hành động giải quyết và xử lý vấn đề cạnh tranh đối đầu ;
g ) Bản án, quyết định hành động do cơ quan thi hành án dân sự nơi khác hoặc cơ quan thi hành án cấp quân khu ủy thác ;
h ) Bản án, quyết định hành động thuộc thẩm quyền thi hành của cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện lao lý tại khoản 1 Điều này mà thấy thiết yếu lấy lên để thi hành ;
i ) Bản án, quyết định hành động pháp luật tại khoản 1 Điều này mà có đương sự hoặc gia tài ở quốc tế hoặc cần phải ủy thác tư pháp về thi hành án .

1.3. Cơ quan thi hành án cấp quân khu

Cơ quan thi hành án cấp quân khu có thẩm quyền thi hành các bản án, quyết định sau đây:

a ) Quyết định về hình phạt tiền, tịch thu gia tài, truy thu tiền, gia tài thu lợi bất chính, giải quyết và xử lý vật chứng, gia tài, án phí và quyết định hành động dân sự trong bản án, quyết định hành động hình sự của Tòa án quân sự chiến lược quân khu và tương tự trên địa phận ;
b ) Quyết định về hình phạt tiền, tịch thu gia tài, truy thu tiền, gia tài thu lợi bất chính, giải quyết và xử lý vật chứng, gia tài, án phí và quyết định hành động dân sự trong bản án, quyết định hành động hình sự của Tòa án quân sự chiến lược khu vực trên địa phận ;
c ) Quyết định về hình phạt tiền, tịch thu gia tài, giải quyết và xử lý vật chứng, gia tài, truy thu tiền, gia tài thu lợi bất chính, án phí và quyết định hành động dân sự trong bản án, quyết định hành động hình sự của Tòa án quân sự chiến lược TW chuyển giao cho cơ quan thi hành án cấp quân khu ;
d ) Quyết định dân sự của Tòa án nhân dân tối cao chuyển giao cho cơ quan thi hành án cấp quân khu ;
đ ) Bản án, quyết định hành động do cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh, cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện, cơ quan thi hành án cấp quân khu khác ủy thác .

2. Thẩm quyền ra quyết định thi hành án

Điều 36 pháp luật về thẩm quyền ra quyết định hành động thi hành án thuộc về Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, đồng thời đặt ra nhu yếu về thời hạn ra quyết định hành động thi hành án và nội dung của Quyết định thi hành án, đơn cử :
– Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định hành động thi hành án khi có nhu yếu thi hành án. Thời hạn ra quyết định hành động thi hành án theo nhu yếu là 05 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được nhu yếu thi hành án .
– Trường hợp sau đây thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền dữ thế chủ động ra quyết định hành động thi hành án và phân công Chấp hành viên tổ chức triển khai thi hành so với phần bản án, quyết định hành động sau :
a ) Hình phạt tiền, truy thu tiền, gia tài thu lợi bất chính, án phí, lệ phí Tòa án ;
b ) Trả lại tiền, gia tài cho đương sự ;
c ) Tịch thu sung quỹ nhà nước, tịch thu tiêu hủy vật chứng, gia tài ; những khoản thu khác cho Nhà nước ;
d ) Thu hồi quyền sử dụng đất và gia tài khác thuộc diện sung quỹ nhà nước ;
Trong thời hạn 05 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được bản án, quyết định hành động lao lý tại những điểm a, b, c và d khoản này, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải ra quyết định hành động thi hành án .
đ ) Quyết định vận dụng giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời ; Đối với quyết định hành động khoản này thì phải ra ngay quyết định hành động thi hành án .

e) Quyết định của Tòa án giải quyết phá sản. Đối với quyết định này thì phải ra quyết định thi hành án trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định.

Về nội dung, Quyết định thi hành án phải ghi rõ họ, tên, chức vụ của người ra quyết định hành động ; số, ngày, tháng, năm, tên cơ quan, tổ chức triển khai phát hành bản án, quyết định hành động ; tên, địa chỉ của người phải thi hành án, người được thi hành ; phần nghĩa vụ và trách nhiệm phải thi hành án ; thời hạn tự nguyện thi hành án .
Xem thêm : Tổng hợp những bài viết về Luật Thi hành án dân sự

Luật Hoàng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *