Chứng từ không dùng tiền mặt

Hỏi : Xin hỏi Đại lý thuế Công Minh như sau :Những chứng từ, nhiệm vụ nào được xem là sử dụng chứng từ không dùng tiền mặt ?Trả lời :

Căn cứ vào Điểm 3, điểm 4, Khoản 10, Điều 1, Thông từ 26/2015/TT-BTC của Bộ tài chính quy định:

Về những chứng từ được xem là thanh toán không dùng tiền mặt như sau:chinh-sach-van-chuyen-giao-hang

” 3. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhà nước được hiểu là có chứng từ chứng tỏ việc chuyển tiền từ thông tin tài khoản của bên mua sang thông tin tài khoản của bên bán ( thông tin tài khoản của bên mua và thông tin tài khoản của bên bán phải là thông tin tài khoản đã ĐK hoặc thông tin với cơ quan thuế. Bên mua không cần phải ĐK hoặc thông tin với cơ quan thuế thông tin tài khoản tiền vay tại những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán dùng để thanh toán cho nhà cung ứng ) mở tại những tổ chức triển khai đáp ứng dịch vụ thanh toán theo những hình thức thanh toán tương thích với lao lý của pháp lý hiện hành như séc, uỷ nhiệm chi hoặc lệnh chi, uỷ nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng nhà nước, thẻ tín dụng, sim điện thoại cảm ứng ( ví điện tử ) và những hình thức thanh toán khác theo pháp luật ( gồm có cả trường hợp bên mua thanh toán từ thông tin tài khoản của bên mua sang thông tin tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ thông tin tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang thông tin tài khoản bên bán nếu thông tin tài khoản này đã được ĐK thanh toán giao dịch với cơ quan thuế ) .a ) Các chứng từ bên mua nộp tiền mặt vào thông tin tài khoản của bên bán hoặc chứng từ thanh toán theo những hình thức không tương thích với pháp luật của pháp lý hiện hành không đủ điều kiện kèm theo để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT so với sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ mua vào từ hai mươi triệu đồng trở lên .b ) Hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn từ hai mươi triệu đồng trở lên theo giá đã có thuế GTGT nếu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhà nước thì không được khấu trừ .c ) Đối với hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị hàng hoá, dịch vụ mua từ hai mươi triệu đồng trở lên, cơ sở kinh doanh thương mại địa thế căn cứ vào hợp đồng mua hàng hoá, dịch vụ bằng văn bản, hoá đơn giá trị ngày càng tăng và chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhà nước của hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm, trả góp để kê khai, khấu trừ thuế giá trị ngày càng tăng nguồn vào. Trường hợp chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhà nước do chưa đến thời gian thanh toán theo hợp đồng thì cơ sở kinh doanh thương mại vẫn được kê khai, khấu trừ thuế giá trị ngày càng tăng nguồn vào .Trường hợp khi thanh toán, cơ sở kinh doanh thương mại không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhà nước thì cơ sở kinh doanh thương mại phải kê khai, kiểm soát và điều chỉnh giảm số thuế GTGT đã được khấu trừ so với phần giá trị sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhà nước vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt ( kể cả trong trường hợp cơ quan thuế và những cơ quan chức năng đã có quyết định hành động thanh tra, kiểm tra kỳ tính thuế có phát sinh thuế GTGT đã kê khai, khấu trừ ) .4. Các trường hợp thanh toán không dùng tiền mặt khác để khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm : a ) Trường hợp sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ mua vào theo phương pháp thanh toán bù trừ giữa giá trị sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ mua vào với giá trị sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ bán ra, vay mượn hàng mà phương pháp thanh toán này được pháp luật đơn cử trong hợp đồng thì phải có biên bản so sánh số liệu và xác nhận giữa hai bên về việc thanh toán bù trừ giữa sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ mua vào với sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ bán ra, vay mượn hàng. Trường hợp bù trừ nợ công qua bên thứ ba phải có biên bản bù trừ nợ công của ba ( 3 ) bên làm địa thế căn cứ khấu trừ thuế .b ) Trường hợp sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ mua vào theo phương pháp bù trừ nợ công như vay, mượn tiền ; cấn trừ nợ công qua người thứ ba mà phương pháp thanh toán này được lao lý đơn cử trong hợp đồng thì phải có hợp đồng vay, mượn tiền dưới hình thức văn bản được lập trước đó và có chứng từ chuyển tiền từ thông tin tài khoản của bên cho vay sang thông tin tài khoản của bên đi vay so với khoản vay bằng tiền gồm có cả trường hợp bù trừ giữa giá trị sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ mua vào với khoản tiền mà người bán tương hỗ cho người mua, hoặc nhờ người mua chi hộ .

c) Trường hợp hàng hoá, dịch vụ mua vào được thanh toán uỷ quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng (bao gồm cả trường hợp bên bán yêu cầu bên mua thanh toán tiền qua ngân hàng cho bên thứ ba do bên bán chỉ định) thì việc thanh toán theo uỷ quyền hoặc thanh toán cho bên thứ ba theo chỉ định của bên bán phải được quy định cụ thể trong hợp đồng dưới hình thức văn bản và bên thứ ba là một pháp nhân hoặc thể nhân đang hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trường hợp sau khi thực thi những hình thức thanh toán nêu trên mà phần giá trị còn lại được thanh toán bằng tiền có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế so với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhà nước .d ) Trường hợp sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ mua vào được thanh toán qua ngân hàng nhà nước vào thông tin tài khoản của bên thứ ba mở tại Kho bạc Nhà nước để triển khai cưỡng chế bằng giải pháp thu tiền, gia tài do tổ chức triển khai, cá thể khác đang nắm giữ ( theo Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ) thì cũng được khấu trừ thuế GTGT nguồn vào .Ví dụ 68 :Công ty A mua hàng của Công ty B và Công ty A đang còn nợ tiền hàng của Công ty B. Tuy nhiên Công ty B đang còn nợ tiền thuế vào ngân sách nhà nước. Căn cứ Luật Quản lý thuế, cơ quan thuế thực thi thu tiền, gia tài của Công ty B do Công ty A đang nắm giữ để thi hành quyết định hành động hành chính thuế thì khi Công ty A chuyển tiền vào thông tin tài khoản thu ngân sách cũng được coi là thanh toán qua ngân hàng nhà nước, số thuế GTGT nguồn vào tương ứng với doanh thu của sản phẩm & hàng hóa mua vào được kê khai, khấu trừ .Ví dụ 69 :Công ty C triển khai ký hợp đồng kinh tế tài chính với Công ty D về việc cung ứng hàng hóa và Công ty D đang còn nợ tiền hàng của Công ty C .Thực hiện Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc nhu yếu thu hàng loạt số tiền mà Công ty D đang còn nợ Công ty C để chuyển vào thông tin tài khoản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mở tại Kho bạc Nhà nước để xử lý “ Tranh chấp hợp đồng mua và bán sản phẩm & hàng hóa ” giữa Công ty C và đối tác chiến lược .

Khi Công ty D chuyển trả số tiền vào tài khoản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (việc chuyển tiền này không được quy định cụ thể trong hợp đồng mua bán giữa Công ty C và Công ty D) thì trường hợp này cũng được coi là thanh toán qua ngân hàng, số thuế GTGT đầu vào tương ứng với doanh số của hàng hóa mua vào được kê khai, khấu trừ.

Trường hợp mua sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ của một nhà cung ứng có giá trị dưới hai mươi triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế so với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhà nước. Nhà phân phối là người nộp thuế có mã số thuế, trực tiếp khai và nộp thuế GTGT .Trường hợp người nộp thuế là cơ sở kinh doanh thương mại có những shop là những đơn vị chức năng nhờ vào sử dụng chung mã số thuế và mẫu hóa đơn của cơ sở kinh doanh thương mại, trên hoá đơn có tiêu thức “ Cửa hàng số ” để phân biệt những shop của cơ sở kinh doanh thương mại và có đóng dấu treo của từng shop thì mỗi shop là một nhà cung ứng. ”Do vậy, những trường hợp được xem là thanh toán không dùng tiền mặt .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.