Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non mới nhất năm 2020

2. Các nhu yếu thuộc về nghành kỹ năng và kiến thức1. Các nhu yếu thuộc nghành nghề dịch vụ phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sốngChuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non là gì ?

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non là quy định bắt buộc đối những người làm nghề giáo viên mầm non tại các cơ sở giáo dục trong và ngoài công lập (cụ thể ở đây là các trường mầm non).

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non đề rác tiêu chuẩn đơn cử về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, kỹ năng và kiến thức trình độ và kiến thức và kỹ năng thực hành thực tế sư phạm, có đặc thù bắt buộc so với những ai làm nghề giáo viên mầm non. Nói cách khác, giáo viên mầm non chỉ triển khai tốt việc làm của mình khi phân phối rất đầy đủ những tiêu chuẩn của chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non lúc bấy giờ .

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non là gì?

Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký bán hành ngày 8 tháng 10 năm 2018 ( phát hành kèm theo Thông tư số 26/2018 / TT-BGDĐT ngày 8 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ) .

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non là mạng lưới hệ thống những nhu yếu cơ bản về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, kiến thức và kỹ năng và kiến thức và kỹ năng sư phạm mà giáo viên mầm non cần phải đạt được nhằm mục đích phân phối tiềm năng giáo dục mầm non. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non gồm 3 nghành nghề dịch vụ, trong mỗi nghành nghề dịch vụ có 5 nhu yếu :
Tiêu chí là nội dung đơn cử thuộc mỗi nhu yếu của Chuẩn, bộc lộ một góc nhìn về năng lượng nghề nghiệp của giáo viên mầm non .
– Lĩnh vực 1 : Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống gồm : 5 nhu yếu, mỗi nhu yếu có 4 tiêu chuẩn ; tổng số có 20 tiêu chuẩn trong nghành này .
– Lĩnh vực 2 : Kiến thức gồm có 5 nhu yếu, mỗi nhu yếu có 4 tiêu chuẩn ; tổng số có 20 tiêu chuẩn trong nghành nghề dịch vụ này .
– Lĩnh vực 3 : Kỹ năng sư phạm gồm có 5 nhu yếu, mỗi nhu yếu có 4 tiêu chuẩn ; tổng số có 20 tiêu chuẩn trong nghành này .
Cấu trúc của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non có 3 nghành, 15 nhu yếu và 60 tiêu chuẩn. Cấu trúc được bộc lộ qua sơ đồ sau :
Các nhu yếu của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non là :

Chuẩn giáo viên mầm non yêu cầu về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn và kỹ năng sư phạm

Yêu cầu đối với chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

1. Các yêu cầu thuộc lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

a) Nhận thức tư tưởng chính trị, thực hiện trách nhiệm của một công dân, một nhà giáo đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bao gồm các tiêu chí sau:

– Tham gia học tập, nghiên cứu và điều tra những Nghị quyết của Đảng, chủ trương chủ trương của Nhà nước .
– Yêu nghề, tận tụy với nghề, chuẩn bị sẵn sàng khắc phục khó khăn vất vả triển khai xong trách nhiệm .
– Giáo dục đào tạo trẻ yêu thương, lễ phép với ông bà, cha mẹ, người lớn tuổi, thân thiện với bạn hữu và biết yêu quê nhà .
– Tham gia những hoạt động giải trí kiến thiết xây dựng bảo vệ quê nhà, quốc gia, góp thêm phần tăng trưởng đời sống kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống hội đồng .

b) Chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nước. Bao gồm các tiêu chí sau:

– Chấp hành những lao lý của pháp lý, chủ trương, chủ trương của Đảng và Nhà nước .
– Thực hiện những pháp luật của địa phương .
– Giáo dục đào tạo trẻ triển khai những pháp luật ở trường, lớp, nơi công cộng .
– Vận động mái ấm gia đình và mọi người xung quanh chấp hành những chủ trương chủ trương, pháp lý Nhà nước, những pháp luật của địa phương .

c) Chấp hành các quy định của ngành, quy định của nhà trường, kỷ luật lao động. Bao gồm các tiêu chí sau:

– Chấp hành pháp luật của ngành, pháp luật của nhà trường .
– Tham gia góp phần kiến thiết xây dựng và triển khai nội quy hoạt động giải trí của nhà trường .
– Thực hiện những trách nhiệm được phân công .
– Chấp hành kỷ luật lao động, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về chất lượng chăm nom, giáo dục trẻ ở nhóm lớp được phân công .

d) Có đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhà giáo; có ý thức phấn đấu và vươn lên trong nghề nghiệp. Bao gồm các tiêu chí sau:

– Sống trung thực, lành mạnh, đơn giản và giản dị gương mẫu, được đồng nghiệp, nhân dân tin tưởng và trẻ yêu quý .
– Tự học, phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, trình độ, nhiệm vụ, khỏe mạnh và liên tục rèn luyện sức khỏe thể chất .
– Không có biểu lộ xấu đi trong đời sống, trong chăm nom, giáo dục trẻ .
– Không vi phạm những pháp luật về hành vi nhà giáo không được làm .

e) Trung thực trong công tác, đoàn kết trong quan hệ với đồng nghiệp; tận tình phục vụ nhân dân và trẻ. Bao gồm các tiêu chí sau:

– Trung thực trong báo cáo giải trình hiệu quả chăm nom, giáo dục trẻ và trong quy trình thực thi trách nhiệm được phân công .
– Đoàn kết với mọi thành viên trong trường ; có ý thức hợp tác với đồng nghiệp trong những hoạt động giải trí trình độ nhiệm vụ .
– Có thái độ đúng mực và cung ứng nguyện vọng chính đáng của cha mẹ trẻ nhỏ .
– Chăm sóc, giáo dục trẻ bằng tình yêu thương, sự công minh và nghĩa vụ và trách nhiệm của một nhà giáo .

Giáo viên mầm non là người có phẩm chất đạo đức, lối sống tốt đẹp

2. Các yêu cầu thuộc về lĩnh vực kiến thức

a) Kiến thức cơ bản về giáo dục mầm non. Bao gồm các tiêu chí sau:

– Hiểu biết cơ bản về đặc thù tâm ý, sinh lý trẻ lứa tuổi mầm non .
– Có kiến thức và kỹ năng về giáo dục mầm non gồm có giáo dục hòa nhập trẻ tàn tật, khuyết tật .
– Hiểu biết tiềm năng, nội dung chương trình giáo dục mầm non .
– Có kiến thức và kỹ năng về nhìn nhận sự tăng trưởng của trẻ .

b) Kiến thức về chăm sóc sức khỏe trẻ lứa tuổi mầm non. Bao gồm các tiêu chí sau:

– Hiểu biết về an toàn, phòng tránh và xử lý ban đầu các tai nạn thường gặp ở trẻ.

– Có kiến thức và kỹ năng về vệ sinh cá thể, vệ sinh môi trường tự nhiên, và giáo dục kiến thức và kỹ năng tự ship hàng cho trẻ .
– Hiểu biết về dinh dưỡng, bảo đảm an toàn thực phẩm và giáo dục dinh dưỡng cho trẻ .
– Có kỹ năng và kiến thức về một số ít bệnh thường gặp ở trẻ, cách phòng bệnh và giải quyết và xử lý bắt đầu .

c) Kiến thức cơ sở chuyên ngành. Bao gồm các tiêu chí sau:

– Kiến thức về tăng trưởng sức khỏe thể chất .
– Kiến thức về hoạt động giải trí đi dạo .
– Kiến thức về tạo hình, âm nhạc và văn học .
– Có kiến thức và kỹ năng về môi trường tự nhiên tự nhiên, thiên nhiên và môi trường xã hội và tăng trưởng ngôn từ .

d) Kiến thức về phương pháp giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non. Bao gồm các tiêu chí sau:

– Có kỹ năng và kiến thức về chiêu thức tăng trưởng sức khỏe thể chất cho trẻ .
– Có kiến thức và kỹ năng về giải pháp tăng trưởng tình cảm xã hội và nghệ thuật và thẩm mỹ cho trẻ .
– Có kiến thức và kỹ năng về chiêu thức tổ chức triển khai những hoạt động giải trí cho trẻ .
– Có kỹ năng và kiến thức về chiêu thức tăng trưởng nhận thức và ngôn từ của trẻ .

e) Kiến thức phổ thông về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội liên quan đến giáo dục mầm non. Bao gồm các tiêu chí sau:

– Có kỹ năng và kiến thức về chính trị, kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống xã hội và giáo dục của địa phương nơi giáo viên công tác làm việc .
– Có kỹ năng và kiến thức về giáo dục bảo vệ thiên nhiên và môi trường, giáo dục bảo đảm an toàn giao thông vận tải, phòng chống một số ít tệ nạn xã hội .
– Có kiến thức và kỹ năng về phổ thông tin học, ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc bản địa nơi giáo viên công tác làm việc .
– Có kỹ năng và kiến thức về sử dụng một số ít phương tiện đi lại nghe nhìn trong giáo dục .

Giáo viên mầm non có trình độ chuyên môn và năng lực làm việc

3. Các yêu cầu thuộc lĩnh vực kỹ năng sư phạm

a) Lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ. Bao gồm các tiêu chí sau:

– Lập kế hoạch chăm nom, giáo dục trẻ theo năm học biểu lộ tiềm năng và nội dung chăm nom, giáo dục trẻ của lớp mình đảm nhiệm ;
– Lập kế hoạch chăm nom, giáo dục trẻ theo tháng, tuần .
– Lập kế hoạch hoạt động giải trí một ngày theo hướng tích hợp, phát huy tính tích cực của trẻ .
– Lập kế hoạch phối hợp với cha mẹ của trẻ để triển khai tiềm năng chăm nom, giáo dục trẻ .

b) Kỹ năng tổ chức thực hiện các hoạt động chăm sóc giáo dục cho trẻ. Bao gồm các tiêu chí sau:

– Biết tổ chức triển khai thiên nhiên và môi trường nhóm, lớp bảo vệ vệ sinh và bảo đảm an toàn cho trẻ .
– Biết tổ chức triển khai giấc ngủ, bữa ăn bảo vệ vệ sinh, bảo đảm an toàn cho trẻ .
– Biết hướng dẫn trẻ rèn luyện 1 số ít kiến thức và kỹ năng tự ship hàng .
– Biết phòng tránh và xử trí bắt đầu một số ít bệnh, tai nạn đáng tiếc thường gặp so với trẻ .

c) Kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ. Bao gồm các tiêu chí sau:

– Biết tổ chức triển khai những hoạt động giải trí giáo dục trẻ theo hướng tích hợp, phát huy tích cực, phát minh sáng tạo của trẻ .
– Biết tổ chức triển khai thiên nhiên và môi trường giáo dục tương thích với điều kiện kèm theo của nhóm, lớp .
– Biết sử dụng hiệu suất cao vật dụng, đồ chơi ( kể cả vật dụng đồ chơi tự làm ) và những nguyên vật liệu vào việc tổ chức triển khai những hoạt động giải trí giáo dục trẻ .
– Biết quan sát, nhìn nhận trẻ và có giải pháp chăm nom, giáo dục trẻ tương thích .

d) Kỹ năng quản lý lớp học. Bao gồm các tiêu chí sau:

– Đảm bảo bảo đảm an toàn cho trẻ .
– Xây dựng và triển khai kế hoạch quản trị nhóm, lớp gắn với kế hoạch hoạt động giải trí chăm nom, giáo dục trẻ .
– Quản lý và sử dụng có hiệu suất cao hồ sơ, sổ sách cá thể, nhóm, lớp .
– Sắp xếp, dữ gìn và bảo vệ vật dụng, đồ chơi, loại sản phẩm của trẻ tương thích với mục tiêu chăm nom, giáo dục trẻ .

e) Kỹ năng giao tiếp, ứng xử với trẻ, đồng nghiệp, phụ huynh và cộng đồng. Bao gồm các tiêu chí sau:

– Có kỹ năng và kiến thức tiếp xúc, ứng xử với trẻ một cách thân thiện, tình cảm .
– Có kiến thức và kỹ năng tiếp xúc, ứng xử với đồng nghiệp một cách chân tình, cởi mở, thẳng thắn .
– Gần gũi, tôn trọng và hợp tác trong tiếp xúc, ứng xử với cha mẹ trẻ .
– Giao tiếp, ứng xử với cộng động trên niềm tin hợp tác, san sẻ .

Giáo viên mầm non yêu thương và chăm sóc trẻ tận tình
Trên đây là nội dung mới nhất về chuẩn nghề nghiệp giáo viên lúc bấy giờ. Cán bộ quản trị trường mầm non, tổ trưởng trình độ, cũng như những giáo viên mầm non cần quan tâm những nhu yếu bắt buộc so với ngành nghề này, không ngừng rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, học tập để trau dồi kiến thức và kỹ năng trình độ, nỗ lực nâng cao kỹ năng và kiến thức thực hành thực tế, nhằm mục đích hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm chăm nom và giáo dục trẻ mầm non .

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non được chia sẻ tại Blog Nuôi dạy trẻ. Quý vị có thể truy cập website: https://iseo1.com để tham khảo thông tin hữu ích.

Nguồn tìm hiểu thêm : Giáo trình “ Nghề giáo viên mầm non ” của Hồ Lam Hồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *