Xông đất 2018 – Chọn tuổi xông đất năm 2018

Chi

Âm lịch

Năm sinh

Tuổi

Gia chủ

tuoi ty

Bính Tý

1996

23

Xông nhà năm 2018 cho gia chủ tuổi Bính Tý

Giáp Tý

1984

 35

Xông nhà năm 2018 cho gia chủ tuổi Giáp Tý

Nhâm Tý

1972

47

Xông nhà năm 2018 cho gia chủ tuổi Nhâm Tý

Canh Tý

1960

59

Xông nhà năm 2018 cho gia chủ tuổi Canh Tý          

SỬU

tuoi suu

Đinh Sửu

1997

22

Xông nhà năm 2018 cho gia chủ tuổi Đinh Sửu

Ất Sửu

1985

34

Xông nhà năm 2018 cho gia chủ tuổi Ất Sửu

Quý Sửu

1973

46

Xông nhà năm 2018 cho gia chủ tuổi Quý Sửu

Tân Sửu

1961

57

Xông nhà năm 2018 cho gia chủ tuổi Tân Sửu

         

DẦN

tuoi dan

Mậu Dần

1998

21

Xông nhà năm 2018 cho gia chủ tuổi Mậu Dần

Bính Dần 

1986

33

Xông nhà năm 2018 cho gia chủ tuổi Bính Dần

Giáp Dần

1974

45

Xông nhà năm 2018 cho gia chủ tuổi Giáp Dần

Nhâm Dần

1962

57

Xông nhà năm 2018 cho gia chủ tuổi Nhâm Dần

Canh Dần

1950

59

Xông nhà năm 2018 cho gia chủ tuổi Canh Dần

         

MÃO

tuoi mao

Kỷ Mão

1999

20

Xông nhà năm 2018 cho gia chủ tuổi Kỷ Mão

Đinh Mão

1987

32

Xông nhà năm 2018 cho gia chủ tuổi Đinh Mão

Ất Mão

1975

44

Xông nhà năm 2018 cho gia chủ tuổi Ất Mão

Quý Mão

1963

56

Xông nhà năm 2018 cho gia chủ tuổi Quý Mão

Tân Mão

1951

68

Xông nhà năm 2018 cho gia chủ tuổi Tân Mão

         

THÌN

tuoi thin

Mậu Thìn

1988

31

Xông nhà năm 2018 cho gia chủ tuổi Mậu Thìn

Bính Thìn

1976

43

Xông nhà năm 2018 cho gia chủ tuổi Bính Thìn

Giáp Thìn

1964

55

Xông nhà năm 2018 cho gia chủ tuổi Giáp Thìn

Nhâm Thìn

1952

67

Xông nhà năm 2018 cho gia chủ tuổi Nhâm Thìn

         

TỴ

tuoi ti

Kỷ Tỵ

1989

30

Xông nhà năm 2018 cho gia chủ tuổi Kỷ Tỵ

Đinh Tỵ

1977

42

Xông nhà năm 2018 cho gia chủ tuổi Đinh Tỵ

Ất Tỵ

1965

54

Xông nhà năm 2018 cho gia chủ tuổi Ất Tỵ

Quý Tỵ

1953

66

Xông nhà năm 2018 cho gia chủ tuổi Quý Tỵ

         

NGỌ

tuoi ngo

Canh Ngọ

1990

29

Xông nhà năm 2018 cho gia chủ tuổi Canh Ngọ

Mậu Ngọ

1978

41

Xông nhà năm 2018 cho gia chủ tuổi Mậu Ngọ

Bính Ngọ

1966

53

Xông nhà năm 2018 cho gia chủ tuổi Bính Ngọ

Giáp Ngọ

1954

65

Xông nhà năm 2018 cho gia chủ tuổi Giáp Ngọ

         

MÙI

tuoi mui

Tân Mùi

1991

28

Xông nhà năm 2018 cho gia chủ tuổi Tân Mùi

Kỷ Mùi

1979

40

Xông nhà năm 2018 cho gia chủ tuổi Kỷ Mùi

Đinh Mùi

1967

52

Xông nhà năm 2018 cho gia chủ tuổi Đinh Mùi

Ất Mùi

1955

64

Xông nhà năm 2018 cho gia chủ tuổi Ất Mùi

         

THÂN

tuoi than

Nhâm Thân

1992

27

Xông nhà năm 2018 cho gia chủ tuổi Nhâm Thân

Canh Thân

1980

39

Xông nhà năm 2018 cho gia chủ tuổi Canh Thân

Mậu Thân

1968

51

Xông nhà năm 2018 cho gia chủ tuổi Mậu Thân

Bính Thân

1956

63

Xông nhà năm 2018 cho gia chủ tuổi Bính Thân

         

DẬU

tuoi dau

Quý Dậu

1993

26

Xông nhà năm 2018 cho gia chủ tuổi Quý Dậu

Tân Dậu

1981

38

Xông nhà năm 2018 cho gia chủ tuổi Tân Dậu

Kỷ Dậu

1969

50

Xông nhà năm 2018 cho gia chủ tuổi Kỷ Dậu

Đinh Dậu

1957

62

Xông nhà năm 2018 cho gia chủ tuổi Đinh Dậu

         

TUẤT

tuoi tuat

Giáp Tuất

1994

25

Xông nhà năm 2018 cho gia chủ tuổi Giáp Tuất

Nhâm Tuất

1982

37

Xông nhà năm 2018 cho gia chủ tuổi Nhâm Tuất

Canh Tuất

1970

49

Xông nhà năm 2018 cho gia chủ tuổi Canh Tuất

Mậu Tuất

1958

61

Xông nhà năm 2018 cho gia chủ tuổi Mậu Tuất

         

HỢI

tuoi hoi

Ất Hợi

1995

24

Xông nhà năm 2018 cho gia chủ tuổi Ất Hợi

Quý Hợi

1983

36

Xông nhà năm 2018 cho gia chủ tuổi Quý Hợi

Tân Hợi

1971

48

Xông nhà năm 2018 cho gia chủ tuổi Tân Hợi

Kỷ Hợi

1959

60

Xông nhà năm 2018 cho gia chủ tuổi Kỷ Hợi

Source: https://iseo1.com
Category: Phong Thuỷ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *