Thuyết trình về cho vay cán bộ công nhân viên

Thuyết trình về cho vay cán bộ công nhân viên

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (615.4 KB, 17 trang )

CHO VAY CÁN BỘ
CÔNG NHÂN VIÊN
Họ tên: Trịnh Thị Phương Linh
Nguyễn Hoàng Minh
Trương Văn Nam
Lại Hoàng Giang
NỘI DUNG
Khái niệm 1
Quá trình phát triển
2
Nhu cầu và sự cần thiết
3
Đối tượng cho vay
4
5 Điều kiện vay vốn
NỘI DUNG
Hồ sơ vay vốn6
Thời hạn và mức cho vay7
Lãi suất và phí
8
Phương thức cho vay và trả nợ
9
10 Quy trình cho vay
11 Giải pháp phát triển
1. Khái niệm:
Cho vay CBCNV là việc tài trợ vốn cho các cá nhân là
CBCNV nhằm có điều kiện cải thiện đời sống, đáp ứng
nhu cầu học tập, tiêu dùng.
2. Quá trình phát triển:

Ngày 29/12/1999, CP đã ban hành Nghị định số

178/1999/NĐ-CP về đảm bảo tiền vay của các TCTD
trong đó có các quy định về cho vay không có bảo đảm
bằng tải sản.

Ngày 7/1/2000, NHNN có công văn 34/2000-NHNN
hướng các ngân hàng cho vay tín chấp đối với CBCNV.
3. Nhu cầu và sự cần thiết

Nền kinh tế ngày càng phát triển, sự đa dạng về hàng hóa
và các loại sản phẩm dịch vụ tạo điều kiện phục vụ đời sống
con người ngày càng tốt hơn.

GDP bình quân đầu người tăng qua các năm dẫn đến nhu
cầu mua sắm tiêu dùng tăng theo.

Nhu cầu chi tiêu và thu nhập của CBCNV có sự chênh lệch
về thời gian.
4. Đối tượng cho vay
Công chức, viên chức và người lao động là công nhân
VN đang làm việc tại cơ quan, tổ chức do tổng giám đốc
ngân hàng quy định trong từng thời kì, có nhu cầu vay
vốn phục vụ mục đích tiêu dùng.
5. Điều kiện cho vay
1.
2.
3.
4.
Có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực
hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.
Có phương án sử dụng vốn vay hợp lý.

Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp.
Có mức thu nhập thường xuyên theo yêu cầu của
NHCV
VD điều kiện vay vốn của một số ngân hàng:
Vietcombank BIDV Vietinbank Techcombank
Độ
tuổi
cho
vay
Trong thời gian lao
động do NN quy
định
Từ 22tuổi
đến 55 tuổi
(nữ), đến 60
(nam)
Tại thời điểm
kết thúc THCV
không quá 59
tuổi (nam), 54
tuổi (nữ) hoặc
độ tuổi nghỉ
hưu của các
ngành đặc thù
Từ 25 tuổi đến
50 tuổi (nữ),
đến 55 tuổi
(nam)
Thu
nhập

Lương trung bình
tối thiểu là 2 triệu
đồng/ tháng.
Thu nhập
thường
xuyên và ổn
định, đảm
bảo khả năng
trả nợ.
Thu nhập
thường xuyên
tối thiểu 1,5- 3
triệu đồng/
tháng tùy theo
địa bàn làm
việc
Thu nhập qua
ngân hàng từ 5
triệu
đồng/tháng trở
lên
6. Hồ sơ vay vốn

CMND/ hộ chiếu, sổ hộ khẩu, giấy chứng
nhận tạm trú dài hạn.

Giấy đề nghị vay vốn

Giấy tờ chứng minh thu nhập và thời gian
công tác (Quyết định tuyển dụng, bảng lương

hoặc sao kê tài khoản lương 3 tháng gần
nhất…)

Giấy tờ liên quan khác (nếu có)
7. Thời hạn và mức cho vay
a, Thời hạn cho vay

Do ngân hàng và khách hàng thoả thuận

Được xác định phù hợp với phương án vay vốn và khả
năng trả nợ của CBCNV.

Không dài hơn thời gian lao động còn lại trong hợp đồng
lao động của CBCNV.
b, Mức cho vay
Được xác định phù hợp với thời hạn vay, thu nhập dự
kiến của khách hàng và mức cho vay tối đa ngân hàng quy
định.
8. Lãi suất và phí
a, Lãi suất :
+ Do ngân hàng và khách hàng thoả thuận
+ Phù hợp với quy định và chính sách lãi suất của ngân
hàng trong từng thời kỳ.
b, Phí suất :
Thu theo biểu phí của ngân hàng (nếu có)
a, Phương thức cho vay
Chủ yếu là cho vay từng lần.
Gồm 2 hình thức :

Cho vay trực tiếp đến từng khách hàng.


Cho vay thông qua người đại diện.
9. Phương thức cho vay và trả nợ
9. Phương thức cho vay và trả nợ
b, Phương thức trả nợ:

Ngân hàng và khách hàng vay thỏa thuận việc trả nợ gốc
và lãi tiền vay theo tháng, quý, phù hợp với thu nhập và
nguồn trả nợ của khách hàng.
+ Phương pháp đơn: Trả góp vốn chia đều hàng tháng,
tiền lãi được trả hàng tháng tính theo số dư nợ thực tế.
+ Phương pháp gộp: Trả góp vốn và lãi chia đều hàng
tháng (lãi được tính theo tiền vay ban đầu).

Khách hàng trực tiếp trả nợ bằng tiền mặt hoặc chuyển
khoản và khách hàng có thể trả nợ trước hạn khi được sự
chấp thuận của NH.
10. QUY TRÌNH CHO VAY
KH
P.KHCN/
PGD
LĐCN
TRỤ SỞ
CHÍNH
P.QLRR
Thẩm
định
rủi ro
(nếu
có)

Lập tờ trình

Điều chỉnh mức cho vay tối đa

Bổ sung CQ, tổ chức vào danh
mục được xem xét cho vay
Tờ trình TĐ
Thẩm
định
Phê
duyệt
Giải
ngân
Hợp đồng TD
Giấy nhận nợ
11. Giải pháp phát triển hoạt động cho vay CBCNV
Một là:
Thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan quản lý
thu nhập của người vay trong việc quản lý, khấu trừ các
khoản thu nhập để trả nợ trong trường hợp cần thiết theo
cam kết và ủy quyền trong giấy đề nghị vay vốn của người
vay.
Hai là :
Kết hợp phát triển dịch vụ ngân hàng khác như chi trả
lương qua ATM; mở rộng hơn đối tượng được sử dụng
thẻ tín dụng; đẩy mạnh triển khai dịch vụ bảo hiểm tín
dụng kết hợp với nghiệp vụ cho vay tiêu dùng cá nhân.
11. Giải pháp phát triển hoạt động cho vay CBCNV
Ba là :
Cần thẩm định khách hàng vay trên nhiều phương diện:


Tình hình và xu hướng hoạt động của doanh nghiệp nơi
người vay làm việc, thiện chí của lãnh đạo DN.

Mục đích vay vốn phải rõ ràng, hợp pháp và hợp lý.
Loại trừ những nhu cầu vay tiêu dùng theo kiểu “vung
tay quá trán, xa xỉ, không thiết thực”.

Số tiền cho vay cần xác định hợp lý.

Thời hạn cho vay phù hợp với khả năng trả nợ.
CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ QUAN
TÂM THEO DÕI CỦA CÔ GIÁO VÀ
CÁC BẠN!
178 / 1999 / NĐ-CP về bảo vệ tiền vay của những TCTDtrong đó có những pháp luật về cho vay không có bảo đảmbằng tải sản. Ngày 7/1/2000, NHNN có công văn 34/2000 – NHNNhướng những ngân hàng nhà nước cho vay tín chấp so với CBCNV. 3. Nhu cầu và sự cần thiếtNền kinh tế tài chính ngày càng tăng trưởng, sự phong phú về hàng hóavà những loại loại sản phẩm dịch vụ tạo điều kiện kèm theo Giao hàng đời sốngcon người ngày càng tốt hơn. GDP trung bình đầu người tăng qua những năm dẫn đến nhucầu shopping tiêu dùng tăng theo. Nhu cầu tiêu tốn và thu nhập của cán bộ công nhân viên chức có sự chênh lệchvề thời hạn. 4. Đối tượng cho vayCông chức, viên chức và người lao động là công nhânVN đang thao tác tại cơ quan, tổ chức triển khai do tổng giám đốcngân hàng lao lý trong từng thời kì, có nhu yếu vayvốn ship hàng mục tiêu tiêu dùng. 5. Điều kiện cho vay1. 2.3.4. Có khá đầy đủ năng lượng pháp luật dân sự và năng lựchành vi dân sự theo pháp luật của pháp lý. Có giải pháp sử dụng vốn vay hài hòa và hợp lý. Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp. Có mức thu nhập liên tục theo nhu yếu củaNHCVVD điều kiện kèm theo vay vốn của 1 số ít ngân hàng nhà nước : Ngân hàng Ngoại thương VCB BIDV Vietinbank TechcombankĐộtuổichovayTrong thời hạn laođộng do NN quyđịnhTừ 22 tuổiđến 55 tuổi ( nữ ), đến 60 ( nam ) Tại thời điểmkết thúc THCVkhông quá 59 tuổi ( nam ), 54 tuổi ( nữ ) hoặcđộ tuổi nghỉhưu của cácngành đặc thùTừ 25 tuổi đến50 tuổi ( nữ ), đến 55 tuổi ( nam ) ThunhậpLương trung bìnhtối thiểu là 2 triệuđồng / tháng. Thu nhậpthườngxuyên và ổnđịnh, đảmbảo khả năngtrả nợ. Thu nhậpthường xuyêntối thiểu 1,5 – 3 triệu đồng / tháng tùy theođịa bàn làmviệcThu nhập quangân hàng từ 5 triệuđồng / tháng trởlên6. Hồ sơ vay vốnCMND / hộ chiếu, sổ hộ khẩu, giấy chứngnhận tạm trú dài hạn. Giấy đề xuất vay vốnGiấy tờ chứng tỏ thu nhập và thời giancông tác ( Quyết định tuyển dụng, bảng lươnghoặc sao kê thông tin tài khoản lương 3 tháng gầnnhất … ) Giấy tờ tương quan khác ( nếu có ) 7. Thời hạn và mức cho vaya, Thời hạn cho vayDo ngân hàng nhà nước và người mua thoả thuậnĐược xác lập tương thích với giải pháp vay vốn và khảnăng trả nợ của CBCNV.Không dài hơn thời hạn lao động còn lại trong hợp đồnglao động của CBCNV.b, Mức cho vayĐược xác lập tương thích với thời hạn vay, thu nhập dựkiến của người mua và mức cho vay tối đa ngân hàng nhà nước quyđịnh. 8. Lãi suất và phía, Lãi suất : + Do ngân hàng nhà nước và người mua thoả thuận + Phù hợp với lao lý và chủ trương lãi suất vay của ngânhàng trong từng thời kỳ. b, Phí suất : Thu theo biểu phí của ngân hàng nhà nước ( nếu có ) a, Phương thức cho vayChủ yếu là cho vay từng lần. Gồm 2 hình thức : Cho vay trực tiếp đến từng người mua. Cho vay trải qua người đại diện thay mặt. 9. Phương thức cho vay và trả nợ9. Phương thức cho vay và trả nợb, Phương thức trả nợ : Ngân hàng và người mua vay thỏa thuận hợp tác việc trả nợ gốcvà lãi tiền vay theo tháng, quý, tương thích với thu nhập vànguồn trả nợ của người mua. + Phương pháp đơn : Trả góp vốn chia đều hàng tháng, tiền lãi được trả hàng tháng tính theo số dư nợ trong thực tiễn. + Phương pháp gộp : Trả góp vốn và lãi chia đều hàngtháng ( lãi được tính theo tiền vay bắt đầu ). Khách hàng trực tiếp trả nợ bằng tiền mặt hoặc chuyểnkhoản và người mua hoàn toàn có thể trả nợ trước hạn khi được sựchấp thuận của NH. 10. QUY TRÌNH CHO VAYKHP.KHCN / PGDLĐCNTRỤ SỞCHÍNHP.QLRRThẩmđịnhrủi ro ( nếucó ) Lập tờ trìnhĐiều chỉnh mức cho vay tối đaBổ sung CQ, tổ chức triển khai vào danhmục được xem xét cho vayTờ trình TĐThẩmđịnhPhêduyệtGiảingânHợp đồng TDGiấy nhận nợ11. Giải pháp tăng trưởng hoạt động giải trí cho vay CBCNVMột là : Thiết lập mối quan hệ ngặt nghèo với những cơ quan quản lýthu nhập của người vay trong việc quản trị, khấu trừ cáckhoản thu nhập để trả nợ trong trường hợp thiết yếu theocam kết và chuyển nhượng ủy quyền trong giấy ý kiến đề nghị vay vốn của ngườivay. Hai là : Kết hợp tăng trưởng dịch vụ ngân hàng nhà nước khác như chi trảlương qua ATM ; lan rộng ra hơn đối tượng người tiêu dùng được sử dụngthẻ tín dụng thanh toán ; tăng nhanh tiến hành dịch vụ bảo hiểm tíndụng phối hợp với nhiệm vụ cho vay tiêu dùng cá thể. 11. Giải pháp tăng trưởng hoạt động giải trí cho vay CBCNVBa là : Cần đánh giá và thẩm định người mua vay trên nhiều phương diện : Tình hình và khuynh hướng hoạt động giải trí của doanh nghiệp nơingười vay thao tác, thiện chí của chỉ huy DN.Mục đích vay vốn phải rõ ràng, hợp pháp và hài hòa và hợp lý. Loại trừ những nhu yếu vay tiêu dùng theo kiểu “ vungtay quá trán, xa xỉ, không thiết thực ”. Số tiền cho vay cần xác lập hài hòa và hợp lý. Thời hạn cho vay tương thích với năng lực trả nợ. CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ QUANTÂM THEO DÕI CỦA CÔ GIÁO VÀCÁC BẠN !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *