CHIẾN LƯỢC CỦA MARKETING HỖN HỢP 4P( MARKETING MIX) ‹ https://iseo1.com

CHIẾN LƯỢC CỦA MARKETING HỖN HỢP 4P( MARKETING MIX)

Marketing Mix và chiến lược 4P trong Marketing Online

Marketing mix là 1 tổ hợp những công cụ được các chuyên gia marketing sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh. Marketing mix được dùng để đánh giá sản phẩm, dịch vụ và các biến động trong thị trường. Điều cốt lõi của marketing mix là tạo nên thương hiệu của riêng bạn trong lĩnh vực kinh doanh online.

Để đi sâu hơn, tất cả chúng ta cùng đi vào chiến lược 4P trong marketing trực tuyến :

 • Sản phẩm ( Product )

 • Giá cả ( Price )

 • Phân phối ( Place )

 • Xúc tiến thương mại ( Promotion )

                                             

 1. Sản phẩm(Product): Đáp ứng nhu cầu thoa mãn của khách hàng. Một đối tượng hữu hình (ví dụ s/p hữu hình là những sản phẩm mang tính chất vật lý như bạn sử dụng một chiếc điên thoại hay 1 tờ báo) hoặc một dịch vụ vô hình( ngành du lịch hoặc viễn thông) đó là khối lượng sản xuất hoặc sản xuất trên quy mô lớn với một khối lượng cụ thể của đơn vị.   

Xác định chủng loại mẫu mã, tính năng tính năng của loại sản phẩm

 • Các chỉ tiêu chất lượng

 • Màu sắc loại sản phẩm, thành phần

 • Nhãn hiệu sản phẩm                                                           

 • Bao bì loại sản phẩm

 • Chu kỳ sống loại sản phẩm

 • Sản phẩm mới

 1. Giá cả( Price): Giá cả chính là số tiền mà khách hàng bỏ ra để mua một sản phẩm hay dịch vụ, nó quyết định đến chiến lược 

   của một doanh nghiệp hay công ty. Nó được xác định thông qua những yếu tố sau: mức độ cạnh tranh, vật liệu, thái độ của khách hàng và thị trường. Giá cả ảnh hưởng sâu sắc đến doanh số bán hàng và lợi nhuận của công ty hay doanh nghiệp.

  Giá cả chính là số tiền mà khách hàng bỏ ra để mua một sản phẩm hay dịch vụ, nó quyết định đến chiến lược Marketing online của một doanh nghiệp hay công ty. Nó được xác định thông qua những yếu tố sau: mức độ cạnh tranh, vật liệu, thái độ của khách hàng và thị trường. Giá cả ảnh hưởng sâu sắc đến doanh số bán hàng và lợi nhuận của công ty hay doanh nghiệp.

Lựa chọn chủ trương giá và định giá

 • Nghiên cứu chi phí sản xuất kinh doanh thương mại làm cơ sở cho việc định giá

 • Nghiên cứu giá thành hang hóa cùng loại trên thị trường

 • Nghiên cứu cung và cầu và thị hiếu khách hang để có quyết định hành động về giá hài hòa và hợp lý

 • Chính sách bù lỗ

 • Điều chỉnh giá theo sự dịch chuyển của thị trường

 1. Place ( Phân phối): Đại diện cho các địa điềm mà mà một sản phẩm hoặc dịch vụ được mua. Địa điểm được nhắc tới ở đây có thể bao gồm cửa hàng hoặc các gian hàng online được bán qua trang web và thanh toán trên mạng

 • Thiết kế và lựa chọn kênh phân phối hàng hóaMạng lưới phân phối

 • Vận chuyển và dự trữ sản phẩm & hàng hóa

 • Tổ chức họat động bán hàng

 • Các dịch vụ sau khi bán hàng ( lắp ráp, bh, cung ứng phụ tùng … )

 • Trả lương cho nhân viên cấp dưới bán hang

 • Trưng bày và trình làng sản phẩm & hàng hóa

 1. Xúc tiến thương mại (Promotion): 1 tên gọi khác của xúc tiến thương mại hay con được gọi hỗ trợ khách hàng. Công việc chính trong bước này là đi tiếp thị, quảng báo sản phẩm và dịch vu tới khách hàng Nếu làm tốt các công việc này chung ta sẽ tạo đượn ấn tượng manh đối với khách hàng.và họ có thể tự tim mua sản phầm và dich vụ bên ta.  

Source: https://iseo1.com
Category: Marketing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *