Hướng dẫn phân chia di sản thừa kế theo pháp luật chính xác

Phân chia di sản thừa kế theo pháp lý như thế nào công minh ? Người có công chăm nom cha mẹ, người có công quản trị di sản thừa kế có được hưởng phần di sản thừa kế nhiều hơn không ? Quý vị hãy tìm hiểu thêm quan điểm tư vấn của Luật Trí Nam hướng dẫn phân loại di sản thừa kế theo pháp lý đúng mực theo pháp luật hiện hành dưới đây .

Người được quyền hưởng di sản thừa kế theo pháp lý gồm những ai ?

✔ Thừa kế theo pháp luật là gì?

Thừa kế theo pháp luật là việc dịch chuyển tài sản của người chết cho những người còn sống theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định (Điều 649 Bộ luật dân sự 2015). Do đó người thuộc các hàng thừa kế được Bộ luật dân sự quy định là người thừa kế theo pháp luật.

✔ Hàng thừa kế thứ nhất gồm những ai?

Khi việc phân loại di sản thừa kế của mái ấm gia đình bạn không địa thế căn cứ theo di chúc hoặc không có di chúc nên phải chia thừa kế theo pháp lý thì việc xác lập Ai là người được quyền hưởng di sản thừa kế theo pháp lý là rất thiết yếu. Điều 651 Bộ luật dân sự năm ngoái lao lý những người có quyền thừa kế theo pháp lý gồm :

  • Hàng thừa kế thứ nhất: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
  • Hàng thừa kế thứ hai: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
  • Hàng thừa kế thứ ba: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Nguyên tắc phân loại di sản thừa kế theo pháp lý

Phân chia di sản thừa kế là một quá trình phải được triển khai đúng, đủ dựa trên ý thức tự nguyện không bị lừa dối, ép buộc thì mới hợp pháp. Để bảo vệ những điều kiện kèm theo này, nguyên tắc phân loại thừa kế cần tuân thủ gồm có :

✔ Nguyên tắc tôn trọng ý chí của người để lại di sản

Bộ luật dân sự năm ngoái địa thế căn cứ nguyên tắc này nên lao lý rất rõ ràng về việc chỉ phân loại thừa kế theo pháp lý khi : ( i ) Không có di chúc ; ( ii ) Di chúc không hợp pháp ; ( iii ) Có di chúc nhưng những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời gian với người lập di chúc ; cơ quan, tổ chức triển khai được hưởng thừa kế theo di chúc không còn sống sót vào thời gian mở thừa kế ; Có di chúc nhưng những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc khước từ nhận di sản .
Như vậy, yếu tố tiên phong mỗi mái ấm gia đình cần làm rõ là người để lại di sản thừa kế có lập di chúc không và di chúc đó có hợp pháp không ?

✔ Nguyên tắc đảm bảo quyền thừa kế của người hưởng di sản

Căn cứ khoản 2 Điều 32 Hiến pháp thì quyền thừa kế được pháp lý bảo lãnh, pháp luật này tương thích với lao lý về phân loại di sản thừa kế theo pháp lý pháp luật tại khoản 2 Điều 650 Bộ luật dân sự năm ngoái
“ Thừa kế theo pháp lý cũng được vận dụng so với những phần di sản sau đây :
a ) Phần di sản không được định đoạt trong di chúc ;
b ) Phần di sản có tương quan đến phần của di chúc không có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý ;
c ) Phần di sản có tương quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, phủ nhận nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời gian với người lập di chúc ; tương quan đến cơ quan, tổ chức triển khai được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn sống sót vào thời gian mở thừa kế. ”
Như vậy, để biết việc phân loại di sản thừa kế có đúng và đủ không thì yếu tố tiếp theo sẽ là xác lập gia tài thừa kế được quyền khai nhận thừa kế .

Liên hệ Thương Mại Dịch Vụ luật sư gọi 0904.588.557

Cách chia thừa kế theo pháp lý đúng mực

Bước 1: Xác định hiệu lực của di chúc và phần di sản thừa kế không chia theo di chúc

Người khai nhận thừa kế địa thế căn cứ vào nội dung của di chúc, địa thế căn cứ vào list di sản thừa kế theo pháp lý để xác lập phần di sản được nhu yếu phân loại theo pháp lý .

Ví dụ : Người đã mất có 2 gia tài là nhà và xe hơi nhưng chỉ ghi nhận ý chí chia nhà trong di chúc. Khi đó xe hơi sẽ được phân loại theo pháp lý cho những người có quyền hưởng thừa kế .

Bước 2: Xác định người được quyền hưởng di sản thừa kế theo hàng thừa kế

Căn cứ theo lao lý về hàng thừa kế theo pháp lý mà luật Trí Nam san sẻ ở trên để người hưởng di sản thừa kế biết được rằng : Mình có quyền hưởng di sản thừa kế khi chia thừa kế theo pháp lý không ? Mức hưởng là bao nhiêu % của phần di sản ? Lưu ý là những người cùng hàng thừa kế được hưởng phần di sản bằng nhau ( Điều 651 Bộ luật dân sự ) .

Bước 3: Gia đình lập văn bản khai nhận thừa kế phần di sản thừa kế phân chia theo pháp luật

Gia đình có quyền lựa chọn Ủy Ban Nhân Dân cấp xã hoặc văn phòng công chứng là nơi thực thi thủ tục khai nhận di sản thừa kế .

Bước 4: Chuyển giao tài sản thừa kế cho người có quyền hưởng thừa kế

Chia thừa kế theo pháp luật cần quan tâm đến những quy định nào?

Thủ tục chia thừa kế theo pháp lý được triển khai dựa trên địa thế căn cứ pháp lý là Điều 611 đến 660 Bộ luật dân sự số 91/2015 / QH13, nội dung cụ thể gồm có :

✔ Khi nào phải chia tài sản thừa kế theo pháp luật?

Việc phân loại gia tài thừa kế sẽ vận dụng theo pháp lý khi thuộc những trường hợp lao lý tại Điều 650 Bộ luật dân sự năm ngoái
” 1. Thừa kế theo pháp lý được vận dụng trong trường hợp sau đây :
a ) Không có di chúc ;
b ) Di chúc không hợp pháp ;

c) Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;

d ) Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc khước từ nhận di sản .
2. Thừa kế theo pháp lý cũng được vận dụng so với những phần di sản sau đây :
a ) Phần di sản không được định đoạt trong di chúc ;
b ) Phần di sản có tương quan đến phần của di chúc không có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý ;
c ) Phần di sản có tương quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, phủ nhận nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời gian với người lập di chúc ; tương quan đến cơ quan, tổ chức triển khai được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn sống sót vào thời gian mở thừa kế. ”

✔  Xác định thời điểm, địa điểm mở thừa kế (Bắt đầu phân chia tài sản thừa kế)

Điều 611 Bộ luật dân sự năm ngoái lao lý :

  1. Thời điểm mở thừa kế là thời gian người có gia tài chết. Trường hợp Tòa án công bố một người là đã chết thì thời gian mở thừa kế là ngày được xác lập tại khoản 2 Điều 71 của Bộ luật này .
  2. Địa điểm mở thừa kế là nơi cư trú ở đầu cuối của người để lại di sản ; nếu không xác lập được nơi cư trú sau cuối thì khu vực mở thừa kế là nơi có hàng loạt di sản hoặc nơi có phần nhiều di sản .

✔  Tài sản nào được đem ra phân chia thừa kế

Điều 612 : Di sản gồm có gia tài riêng của người chết, phần gia tài của người chết trong gia tài chung với người khác .

✔  Người được xem xét có thuộc hàng thừa kế được phân chia không?

+ Điều 613 bộ luật dân sự lao lý :
Người thừa kế là cá thể phải là người còn sống vào thời gian mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời gian mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường hợp người thừa kế theo di chúc không là cá thể thì phải sống sót vào thời gian mở thừa kế .
+ Điều 660 Bộ luật dân sự lao lý
1. Khi phân loại di sản, nếu có người thừa kế cùng hàng đã thành thai nhưng chưa sinh ra thì phải dành lại một phần di sản bằng phần mà người thừa kế khác được hưởng để nếu người thừa kế đó còn sống khi sinh ra được hưởng ; nếu chết trước khi sinh ra thì những người thừa kế khác được hưởng .
2. Những người thừa kế có quyền nhu yếu phân loại di sản bằng hiện vật ; nếu không hề chia đều bằng hiện vật thì những người thừa kế hoàn toàn có thể thoả thuận về việc định giá hiện vật và thoả thuận về người nhận hiện vật ; nếu không thoả thuận được thì hiện vật được bán để chia .

Tư vấn chia tài sản thừa kế là quyền sử dụng đất trong thực tiễn

Áp dụng lao lý của Bộ luật dân sự năm ngoái nói trên khi xử lý một vụ án phân loại di sản thừa kế trên trong thực tiễn như sau : Ông Trần Văn A có vợ, hai người con gái trong đó có một người bị khuyết tật. Ông A có mảnh đất tại TP. Hà Nội trị giá 4 tỷ, sổ đỏ chính chủ mang tên Ông. Năm 2019 Ông A chết bất thần mà không để lại di chúc. Như trường hợp này thủ tục phân loại di sản thừa kế của Ông A sẽ được xử lý như sau :
1. Người để lại di sản thừa kế chết mà không có di chúc thì vận dụng theo lao lý tại điểm a khoản 1 Điều 650 Bộ luật dân sự năm ngoái thì di sản thừa kế của Ông A được chia theo pháp lý .
2. Về hướng định đoạt gia tài của Ông A khi chia thừa kế :
Di sản thừa kế là mảnh đất tại TP.HN trị giá 4 tỷ mặc dầu thay mặt đứng tên Ông A nhưng vẫn có hai giả thiết xảy ra :
– Giả sử khi trích lục thông tin thửa đất xác lập đây là gia tài chung của Ông A và vợ thì phần di sản thừa kế chỉ là ½ giá trị lô đất tương tự 2 tỷ .
– Giả sử khi trích lục thông tin thửa đất xác lập đây là gia tài riêng của Ông A thì phần di sản thừa kế là hàng loạt lô đất đã nói .
3. Xác định người được hưởng di sản thừa kế theo pháp lý
Căn cứ pháp luật tại Điều 651 thì vợ cùng 2 con của ông A đều thuộc hàng thừa kế thứ nhất và không ai thuộc trường hợp không được nhận di sản thừa kế. Vì vậy, gia tài thừa kế sẽ được chia đều cho 3 người. Việc chia thừa kế không vì người đang bị khuyết tật hay người còn có chồng mà được xem xét hưởng nhiều hơn .
Khi quý vị đọc hướng dẫn cách phân loại di sản thừa kế hoàn toàn có thể nhận thấy cách đưa ra hướng phân loại di sản thừa kế theo pháp lý không khó, tuy nhiên trong thực tiễn luôn có thêm những trường hợp phức tạp dẫn đến hay xảy ra tranh chấp về quyền thừa kế. Tôi hoàn toàn có thể ví dụ như sau :
1. Một số người có tư tưởng lỗi thời đó là chồng chết thì gia tài là của người vợ, nên việc chia cho 2 con được coi như là mẹ cho con. Dẫn đến nhiều lúc người mẹ chỉ chia cho 2 con phần nhỏ .

2. Di sản thừa kế đang có nghĩa vụ dân sự phải hoàn thành như trước khi Ông A mất Ông đã thế chấp ngân hàng. Dẫn đến việc người hưởng thừa kế phải có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ này. Ngoài ra do đất đang thế chấp nên rất khó công chứng việc phân chia di sản thừa kế.

3. Người hưởng thừa kế khước từ di sản thừa kế, hoặc muốn hưởng nhiều hơn nên khởi kiện nhu yếu Tòa án phân loại di sản thừa kế .
Trên đây là hướng dẫn cách chia thừa kế theo pháp lý của Luật sư Trí Nam. Mọi nhu yếu trợ giúp hoặc xử lý tranh chấp phân loại gia tài thừa kế Quý khách hàng hãy liên hệ Luật sư ngay ngày hôm nay theo số 0904.588.557. Chúng tôi luôn sẵn sàng chuẩn bị trợ giúp Quý vị .

Xem thêm : Thương Mại Dịch Vụ luật sư uy tín

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *