ROS là gì? Cách tính ROS – Chỉ số ROS bao nhiêu là tốt?

Chỉ số ROS đóng vai trò vô cùng quan trọng trong lĩnh vực kinh tế. ROS là chỉ tiêu được sử dụng để đánh giá sức mạnh tài chính của doanh nghiệp.

Trong nội dung bài viết này, Phân tích tài chính đưa ra định nghĩa chính xác chỉ số ROS là gì, cách tính ROS và cách sử dụng ROS để phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

1. Chỉ số ROS là gì ?

Để biết được hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ, một chỉ tiêu rất quan trọng đó là ROS

Chỉ số ROS (Return On Sales – tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu) – thể hiện 1 đồng doanh thu thuần từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ sẽ tạo ra ra bao nhiêu đồng lợi nhuận (lợi nhuận sau thuế).

Ý nghĩa ROS : Chỉ tiêu ROS cho biết một đơn vị chức năng lệch giá đem lại mấy đơn vị chức năng doanh thu cho doanh nghiệp. Chỉ số này càng cao thì hiệu suất cao kinh doanh thương mại trong doanh nghiệp càng tốt .

Công thức tính ROS :

ROS = Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần x 100%

Trong đó:

  • Lợi nhuận sau thuế và Doanh thu thuần lấy ở báo cáo giải trình tác dụng sản xuất kinh doanh thương mại của doanh nghiệp .
  • Công thức tính lệch giá thuần :

Doanh thu thuần = Doanh thu bán hàng và phân phối dịch vụ – Giảm trừ lệch giá

>>>>>>> Review Khóa Học Tài Chính Cho Người Không Chuyên Tốt Nhất

2. Hướng dẫn đọc chỉ tiêu ROS – Chỉ số ROS bao nhiêu là tốt ?

  • Nếu doanh nghiệp có chỉ số ROS dương ( + ), tức doanh nghiệp làm ăn có lãi ( doanh thu sau thuế > 0 ). Đặc biệt nếu ROS càng lớn thì càng biểu lộ công ty đang hoạt động giải trí tốt .
  • Nếu doanh nghiệp có chỉ số ROS âm ( – ), cho thấy doanh nghiệp làm ăn thua lỗ ( doanh thu sau thuế < 0 ) .

Vì vậy, để nhìn nhận năng lực sinh lời của doanh nghiệp thì phải nhìn vào chỉ số ROS .

ROS càng cao thì cho thấy khả năng sinh lời của doanh thu càng lớn (hay nói cách khác 1 đồng doanh thu càng tạo ra nhiều đồng lợi nhuận)

Mặt khác, khi ROS tăng sẽ chứng tỏ doanh nghiệp sử dụng hiệu suất cao ngân sách, trong đó có ngân sách được tạo ra từ gia tài của doanh nghiệp. Vì vậy, khi nghiên cứu và phân tích ROS cần phải tích hợp nghiên cứu và phân tích những chỉ tiêu điều tra và nghiên cứu về năng lực sinh lời của doanh nghiệp khác đó là ROE, ROA .Để nhìn nhận được xu thế của chỉ số ROS của doanh nghiệp tốt thì cần nghiên cứu và phân tích trong khoảng chừng thời hạn đủ dài ( so sánh những kỳ với nhau, từ 3 đến 5 năm ), cũng như so sánh với ROS của trung bình ngành, so sánh với chỉ tiêu ROS kế hoạch của doanh nghiệp .

Mỗi ngành nghề khác nhau sẽ có thước đo của ROS khác nhau (Các ngành dịch vụ thường có ROS lớn hơn các ngành nghề sản xuất, xây dựng, thương mại.) Chúng ta chỉ có thể đánh giá qua chỉ số tốt hơn mức trung bình của ngành.

Nếu nhìn nhận chỉ số ROS độc lập thì ROS > 10 % ⇒ Công ty vững mạnh .Ngoài ra còn nhờ vào vào kế hoạch của công ty : Khi thấy ROS âm, tất cả chúng ta luôn mặc định là công ty làm ăn thua lỗ và đó thường là điều không tốt nhưng có nhiều trường hợp ngoại lệ do kế hoạch của doanh nghiệp .

3. Ví dụ nghiên cứu và phân tích ROS

Dựa vào báo cáo giải trình hiệu quả hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại của công ty A, tính được chỉ tiêu ROS của công ty năm trước là 6 %, năm nay là 8 % và ROS trung bình ngành là 10 % .Điều này cho thấy ,ROS của công ty tăng so với kỳ trước, cho thấy năng lực sinh lời của Doanh thu tăng hay nói cách khác, một đồng lệch giá năm nay tạo ra nhiều đồng doanh thu hơn so với năm trước .Tuy nhiên, so với chỉ tiêu trung bình ngành thì ROS của công ty đang thấp hơn, cho thấy công ty tạo ra doanh thu từ lệch giá ít hơn mặt phẳng chung của những doanh nghiệp trong ngành. Cũng như phản ánh việc doanh nghiệp quản trị ngân sách không hiệu suất cao bằng những doanh nghiệp này .

4. Mối quan hệ giữa chỉ số ROS ROA và ROE

Như đã nghiên cứu và phân tích ở trên, để nhìn nhận được hiệu suất cao hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp, tất cả chúng ta cần tích hợp với việc nhìn nhận những chỉ số ROE và ROA.Các chỉ số ROS, ROE và ROA có mối quan hệ ngặt nghèo với nhau .

ROA là tỷ suất lợi nhuận trên tài sản, thể hiện mối quan hệ giữa mức sinh lợi của công ty so với chính tài sản của nó. Dựa vào chỉ số ROA chúng ta có thể biết được hiệu quả của công ty trong việc sử dụng tài sản để thu lợi nhuận. Xem chi tiết: ROA là gì?

ROE là tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu hay còn gọi tắt là lợi nhuận trên vốn. Chỉ số ROE thể hiện mức độ hiệu quả sử dụng vốn của một doanh nghiệp. Xem chi tiết: Chỉ số ROE là gì?

Chỉ số ROS, ROA, ROE đều là những chỉ số được sử dụng để nhìn nhận xem công ty có đang hoạt động giải trí hiệu suất cao hay là không. Trong đó ROS được tính dựa trên hoạt động giải trí kinh doanh thương mại còn ROE và ROA sẽ được lấy từ bảng cân đối kế toán. Những chỉ số này có mối quan hệ tương đương về mặt khuynh hướng so với nhau .Bên cạnh đó, ROS và vòng xoay gia tài thường sẽ có khuynh hướng trái ngược nhau. Vì thế khi nhìn nhận tỉ số ROS người ta thường khám phá nó tích hợp cùng với vòng xoay gia tài .Công thức tính của những chỉ số :

Mối quan hệ giữa chỉ số ROS - ROA - ROEDựa vào công thức này ta hoàn toàn có thể thấy được nếu vòng xoay gia tài không đổi, tỉ số ROS tăng sẽ giúp cho ROA tăng tương ứng. Khi đó nhận xét được doanh nghiệp quản trị tốt ngân sách trong kỳ .Còn nếu như ROS giảm thì tỷ số ROA cũng giảm, đồng nghĩa tương quan với việc doanh nghiệp quản trị ngân sách chưa đạt hiệu suất cao .

Xem thêm: 20 chỉ số tài chính được sử dụng phổ biến nhất

Source: https://iseo1.com
Category: Marketing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.