Chỉ số Manning cải tiến

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU CHỈ SỐ MANNING ĐỂ ĐÁNH GIÁ SỨC KHOẺ THAI Ở THAI PHỤ BỊ TIỀN SẢN GIẬT NẶNG TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNGTrong khoảng chừng cuối quý II và quý III, lượng nước ối phản ảnh sự sản sinh ra nước tiểu của thai nhị Rối loạn tính năng rau thai cú lẽ sẽ gõy ra tỡnh trạng giảm lượng dịch qua thận thai nhi, điều này dẫn đến hiện tượng kỳ lạ thiểu ốị Do vậy, việc đỏnh giỏ thể tớch lượng nước ối rất hữu ớch để lượng giỏ tính năng tử cung – rau [ 56 ]. Điều này đưa đến việc hỡnh thành nờn chỉ số Manning nâng cấp cải tiến ( Modified biophysical Profile MBPP ) .
Chỉ số Manning nâng cấp cải tiến tích hợp 2 thụng số là thử nghiệm khụng kớch thớch ( chỉ điểm tỡnh trạng thai trong thời hạn ngắn ) và chỉ số ối ( chỉ điểm công dụng nhau thai trong thời hạn dài ) .

Chỉ số Manning cải tiến ngày càng được sử dụng phổ biến hơn trờn thế

Bạn đang đọc: Chỉ số Manning cải tiến

giới bởi tớnh thuận tiện và đơn thuần hơn so với chỉ số Manning rất đầy đủ, nhưng vẫn khụng mất đi vai trũ quan trọng nhất của mỡnh : đỏnh giỏ tỡnh trạng sức khỏe thể chất của thai nhị Khi nghiờn cứu về hiệu quả của thai nhi ở thai kỳ rủi ro tiềm ẩn
cao khi được làm chỉ số Manning nâng cấp cải tiến, Bệnh Viện Bà Mẹ tại Long Beach, CA, USA ( 1995 ) đó thử nghiệm trờn 2.774 thai phụ đỏi thỏo đường thai kỳ, và 17.429 thử nghiệm chỉ số Manning nâng cấp cải tiến được triển khai. Những thai phụ
cú tác dụng chỉ số Manning nâng cấp cải tiến cú tác dụng không bình thường ( thử nghiệm khụng kớch thớch khụng đỏp ứng hoặc chỉ số ối ≤ 5 cm ), thường được liên tục làm thử

nghiệm cú kớch thớch và chỉ số Manning. Kết quả, tỉ lệ tử vong chu sinh chưa
hiệu chỉnh là 2,9/1.000. Tỷ lệ chung cho những kết quả bất lợi (chết thai, mổ

kinh TW độ III-IV ) là 7 % [ 66 ]. Khi so sỏnh với những bệnh nhõn cú hiệu quả chỉ số Manning nâng cấp cải tiến luụn bỡnh thường thỡ những bệnh nhõn phải làm thờm thử nghiệm tương hỗ cú tỉ lệ tác dụng chu sinh bất lợi cao hơn cú ý nghĩa ( 9,3 % so với 4,9 %, p < 0,001 ), và tỉ lệ trẻ non thỏng cũng cao hơn ( 5,2 % so với 2,4 %, p < 0,001 ). Kết luận do nhúm nghiờn cứu đưa ra là chỉ số Manning nâng cấp cải tiến thật sự là một phương phỏp theo dừi thai rất tốt và cú thể định ra được nhúm bệnh nhõn rủi ro tiềm ẩn cao cú hiệu quả chu sinh bất lợi và đẻ

thai non thỏng.

Bản thõn riờng thể tớch lượng ối cũng cú ý nghĩa quan trọng trong tiờn lượng tương lai của thai [ 22 ]. Sử dụng MEDLINE, truy vấn tổng thể cỏc nghiờn cứu về chỉ số ối và hiệu quả thai từ 1987 đến 1997, 18 bài bỏo cỏo gồm 10.551 thai phụ. Chỉ số ối < 5 cm trước sinh gõy tăng rủi ro tiềm ẩn mổ lấy thai vỡ suy thai ( RR : 2,2 ; 95 % CI : 1,5 - 3,4 ), tăng tỉ lệ Apgar 5 phỳt < 7 ( RR : 5,2 ; 95 % CI : 2,4 - 1,3 ). Cũng vậy, chỉ số ối < 5 cm trong chuyển dạ gõy tăng rủi ro tiềm ẩn mổ lấy thai vỡ suy thai ( RR : 1,7 ; 95 % CI : 1,1 - 2,6 ), tăng tỉ lệ Apgar 5 phỳt < 7 ( RR : 1,8 ; 95 % CI : 1,2 - 2,7 ) [ 32 ]. Bờn cạnh đú, một số ít trung tõm triển khai nghiờn cứu so sỏnh giỏ trị của chỉ số thể tớch ối so với thử nghiệm khụng kớch thớch trong ĐGSKT trước sinh, nhận thấy đo khoang ối cú giỏ trị hơn thử nghiệm khụng kớch thớch đơn thuần [ 41 ], [ 81 ] . Ngoài ra, đó cú một thử nghiệm lõm sàng so sỏnh kỹ thuật đo một khoang ối so với chỉ số ối trong chỉ số Manning, nhận thấy đo một khoang giảm tỉ lệ chẩn đoỏn thiểu ối mà khụng tác động ảnh hưởng tác dụng xấu hơn [ 31 ] .

Source: https://iseo1.com
Category: Marketing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *