Những điểm mới bổ sung trong chế độ thai sản từ ngày 1/9/2021

Những điểm mới bổ trợ trong chế độ thai sản từ ngày 1/9/2021

Bởi ebh.vn

– 05/10/2021

Từ 1/9/2021, Thông tư số 06/2021 / TT-BLĐTBXH của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội chính thức có hiệu lực hiện hành, chế độ thai sản cho người lao động có nhiều biến hóa đáng chú ý quan tâm. Theo đó, lao lý về thời hạn nghỉ và mức trợ cấp cho một số ít những trường hợp đặc biệt quan trọng được làm rõ .

Những điểm mới của chế độ thai sản từ 1/9/2021 - ảnh 1

Từ 1/9/2021 có nhiều điểm mới trong chế độ thai sản người lao động cần quan tâm .

1. Chế độ thai sản đối với lao động nam từ 1/9/2021

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, lao động nam được hưởng chế độ thai sản nếu đang đóng BHXH mà có vợ sinh con. Tuy nhiên, chế độ thai sản mà lao động nam được hưởng từ ngày 01/9/2021 sẽ có một số thay đổi theo Thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBXH (sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về BHXH bắt buộc) ban hành ngày 7/7/2021 như sau:

Về việc hưởng trợ cấp 01 lần khi vợ sinh con:

Theo pháp luật cũ tại theo Điểm a, Khoản 2, Điều 9, Thông tư 59/2015 / TT-BLĐTBXH, chỉ có 1 trường hợp được hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con đó là khi chỉ có lao động nam tham gia BHXH bắt buộc mà đã đóng từ đủ 06 tháng trở lên trong thời hạn 12 tháng trước khi vợ sinh con .
Tuy nhiên, từ 01/9/2021 lao động nam được hưởng trợ cấp 01 lần khi vợ sinh con nếu thuộc một trong 02 trường hợp :

 • Chỉ có lao động nam tham gia BHXH và phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời hạn 12 tháng trước khi vợ sinh con .
 • Cả 2 vợ chồng cùng tham gia BHXH bắt buộc nhưng người mẹ không đủ điều kiện kèm theo hưởng chế độ thai sản mà người cha đã đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời hạn 12 tháng trước khi vợ sinh con .

Như vậy, lao lý mới đã bổ trợ thêm trường hợp lao động nam được nhận trợ cấp 01 lần khi vợ sinh con .
Mức trợ cấp 01 lần khi sinh con được tính như sau : Trợ cấp 01 lần / con = 2 x Mức lương cơ sở ( Theo Điều 38, Luật Bảo hiểm xã hội năm trước ) .

Về cách xác định thời gian 12 tháng trước khi sinh con với lao động nam:

Trước đây Thông tư số 59/2015 / TT-BLĐTBXH không có hướng dẫn đơn cử về cách xác lập thời hạn 12 tháng trước khi sinh con so với lao động nam để hưởng chế độ thai sản .
Từ ngày 01/9/2021 thời hạn 12 tháng trước khi sinh con so với người lao động nam, người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con được xác lập như sau :
– Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng : Tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời hạn 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi .
– Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng :

 • Nếu tháng đó có đóng BHXH thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời hạn 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi .
 • Nếu tháng đó không đóng BHXH thì thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời hạn 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi .

Về cách tính thời gian nghỉ thai sản cho lao động nam:

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản của nam được pháp luật tại Khoản 2, Điều 34, Luật Bảo hiểm xã hội năm năm trước :

Những điểm mới của chế độ thai sản từ 1/9/2021 - ảnh 2

Cách tính thời hạn nghỉ hưởng chế độ thai sản so với trường hợp lao động nam nghỉ hưởng chế độ nhiều lần .

 • Nghỉ 05 ngày thao tác với những trường hợp thường thì ;
 • Nghỉ 07 ngày thao tác nếu vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi ;
 • Nghỉ 10 ngày thao tác nếu vợ sinh đôi ; từ sinh 3 trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày thao tác ;
 • Nghỉ 14 ngày thao tác nếu vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật .

Trước đây, những văn bản pháp lý không hướng dẫn về trường hợp lao động nam nghỉ hưởng chế độ thai sản nhiều lần. Hiện theo lao lý tại Thông tư 06/2021 / TT-BLĐTBXH, từ 01/9/2021 nếu lao động nam nghỉ hưởng chế độ thai sản nhiều lần thì thời hạn khởi đầu nghỉ việc của lần sau cuối vẫn phải trong khoảng chừng thời hạn 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con và tổng thời hạn nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không quá thời hạn lao lý .

2. Hưởng chế độ thai sản trong trường hợp mang thai đôi

Theo pháp luật cũ pháp luật tại Khoản 3, Điều 10, Thông tư số 59/2015 / TT-BLĐTBXH hướng dẫn về chế độ thai sản thì :
“ Trường hợp lao động nữ mang thai đôi trở lên mà khi sinh nếu có thai bị chết hoặc chết lưu thì chế độ thai sản được xử lý so với con còn sống. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con của lao động nữ được tính theo số con được sinh ra, gồm có cả con bị chết hoặc chết lưu. ”

Tuy nhiên, từ 1/9/2021 đã được sửa đổi như sau: 

“ Trường hợp lao động nữ mang thai đôi trở lên mà khi sinh nếu có con bị chết hoặc chết lưu thì thời hạn hưởng, trợ cấp thai sản khi sinh con và trợ cấp một lần khi sinh con được tính theo số con được sinh ra, gồm có cả con bị chết hoặc chết lưu. ”
Như vậy, theo lao lý mới so với trường hợp mang thai đôi trở lên ngoài ngày nghỉ còn được hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con và trợ cấp một lần khi sinh con. Các khoản trợ cấp này được tính theo được tính theo số con được sinh ra, gồm có cả con bị chết hoặc chết lưu .
Ví dụ :
Ngày 15/9/2021 chị A sinh đôi. Tuy nhiên có 01 bé bị chết ngay sau khi sinh và mức lương cơ sở năm 2021 là 1,49 triệu đồng / tháng. Chị A được xử lý chế độ so với cả 2 bé với số tiền thai sản như sau :
( 1 ) Về mức hưởng trợ cấp 1 lần khi sinh

Mức trợ cấp 1 lần khi sinh = số con x 2 lần mức lương cơ sở tại thời điểm sinh con

Vậy, chị A được hưởng : Mức trợ cấp 1 lần khi sinh = 2 x 2 x 1,49 = 5,96 triệu đồng / tháng
( 2 ) Về trợ cấp thai sản
Chị A được hưởng trợ cấp thai sản ( trong 06 tháng ) :

Mức hưởng hàng tháng = 100% x (Mức bình quân tiền lương tháng đóng/ BHXH 06 tháng trước khi nghỉ việc)

( 3 ) Về thời hạn nghỉ hưởng chế độ thai sản
Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản của nữ lao động sinh con được pháp luật như sau :

 • Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng .
 • Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng .

Vậy chị A sẽ được nghỉ hưởng chế độ thai sản là 07 tháng theo lao lý. Thời gian nghỉ hưởng thai sản này tính cả đợt nghỉ lễ, ngày tết và ngày nghỉ hàng tuần .

3. Quy định về thời gian hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ

Thông tư số 06/2021 / TT-BLĐTBXH bổ trợ thêm Khoản 5, Điều 10, Thông tư số 59/2015 / TT-BLĐTBXH. Theo đó, từ 01/9/2021 khi tính thời hạn hưởng chế độ thai sản pháp luật như sau :

Những điểm mới của chế độ thai sản từ 1/9/2021 - ảnh 3

Quy định về thời hạn hưởng chế độ thai sản .

 • Thời gian khi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý ; thời hạn lao động nam nghỉ khi vợ sinh con ; khi triển khai những giải pháp tránh thai mà trùng thời hạn nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương : Không được tính hưởng chế độ thai sản .
 • Thời gian nghỉ việc ngoài thời hạn nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương được tính hưởng chế độ thai sản .

Trước đây, theo luật không có pháp luật về thời hạn nói trên khi tính hưởng chế độ thai sản. Điều này có nghĩa, khi lao lý mới được vận dụng, người lao động sẽ mất đi một phần quyền lợi và nghĩa vụ .

4. Chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

Căn cứ theo Điều 41, Luật Bảo hiểm xã hội năm năm trước, lao động nữ ngay sau thời hạn hưởng chế độ thai sản, trong khoảng chừng thời hạn 30 ngày đầu thao tác mà sức khỏe thể chất chưa hồi sinh thì được nghỉ dưỡng sức, hồi sinh sức khoẻ. Thời gian nghỉ tùy thuộc vào từng trường hợp nằm trong khoảng chừng từ 05 ngày đến 10 ngày .
Tại Thông tư 59/2015 / TT-BLĐTBXH thời hạn 30 ngày đầu thao tác nêu trên chưa được làm rõ. Nhưng tại Thông tư 06/2021 / TT-BLĐTBXH thời hạn này đã được làm rõ, bổ trợ cho Thông tư 59/2015 / TT-BLĐTBXH. Cụ thể

Về cách xác định thời gian 30 ngày đầu làm việc:

Từ 01/9/2021 : Khoảng thời hạn 30 ngày đầu thao tác được tính kể từ ngày hết thời hạn được hưởng chế độ thai sản mà sức khỏe thể chất của người lao động chưa phục sinh .

Bổ sung trường hợp trong năm có nhiều lần nghỉ dưỡng sức sau thai sản:

Theo lao lý mới từ 01/9/2021 trường hợp lao động nữ trong một năm mà vừa nghỉ việc hưởng chế độ dưỡng sức sau khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý ; vừa nghỉ việc hưởng chế độ dưỡng sức sau khi sinh con thì thời hạn hưởng chế độ dưỡng sức tối đa / năm của mỗi trường hợp như sau :

 • Nghỉ tối đa 07 ngày : Lao động nữ sinh con phải phẫu thuật ;
 • Nghỉ tối đa 10 ngày: Lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

 • Nghỉ tối đa 05 ngày : Các trường hợp khác ;

Qua những điểm mới của chế độ thai sản từ 01/9/2021 được Bảo hiểm xã hội điện tử eBH tổng hợp, hy vọng sẽ giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quát nhất về sự thay đổi trong chế độ thai sản của người lao động giúp bạn đọc bảo vệ được lợi ích cho mình. Cùng theo dõi tin tức tại website: https://iseo1.com để cập nhật và tìm hiểu thêm những quy định mới về chế độ nghỉ hưu, chế độ tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp và các chính sách mới nhất ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động và doanh nghiệp trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

>> Hỏi – Đáp: Sau khi sinh bao lâu người lao động được nhận tiền thai sản?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *