Quy định về số ngày nghỉ phép năm đối với người lao động

Quy định về số ngày nghỉ phép năm so với người lao động

Quy định về số ngày nghỉ phép năm hay nghỉ hàng năm là chế độ dành riêng cho người lao động, được quy định cụ thể tại Bộ Luật lao động 2019. Theo đó, người lao động được đảm bảo lợi ích về ngày nghỉ của mình khi làm việc tại các doanh nghiệp và đơn vị.

Quy định về nghỉ phép năm đối với người lao độngQuy định về nghỉ phép năm 2021 theo bộ luật lao động mới .

1. Quy định về nghỉ phép năm theo Bộ luật lao động 2019

Bộ luật lao động 2019 ban hành ngày 20/11/2019 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 thay thế cho Bộ luật lao động 2012. Theo bộ luật mới, số ngày nghỉ phép năm, mức hưởng ngày nghỉ phép năm đều được quy định chi tiết. 

1.1 Quy định về số ngày nghỉ phép năm

Căn cứ theo Khoản 1 và Khoản 2, Điều 113, Bộ luật lao động 2019 người lao động được nghỉ hàng năm theo pháp luật :
Người lao động thao tác đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau :

 • Được nghỉ 12 ngày thao tác so với người làm việc làm trong điều kiện kèm theo thông thường ;

 • Được nghỉ 14 ngày thao tác so với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, việc làm nặng nhọc, ô nhiễm, nguy khốn ;

 • Được nghỉ 16 ngày thao tác so với người làm nghề, việc làm đặc biệt quan trọng nặng nhọc, ô nhiễm, nguy khốn .

Số ngày nghỉ hằng năm so với người lao động thao tác chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động được tính theo tỷ suất tương ứng với số tháng thao tác .

1.2 Quy định về số ngày nghỉ phép năm trong trường hợp khác

Ngoài pháp luật về số ngày nghỉ phép năm khi còn thao tác thì tại Khoản 3, Điều 113, Bộ luật lao động 2019 còn pháp luật những trường hợp nghỉ phép năm khi NLĐ thôi việc .

 • Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán giao dịch tiền lương cho những ngày chưa nghỉ .

 • Khi nghỉ hằng năm mà chưa đến kỳ trả lương, người lao động được tạm ứng tiền lương theo pháp luật

 • Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng những phương tiện đi lại đường đi bộ, đường tàu, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời hạn đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm .

1.3 Quy định về gộp nghỉ phép năm

Số ngày nghỉ phép năm theo quy định.Số ngày nghỉ phép năm theo lao lý .
Căn cứ theo Khoản 4, Điều 113, Bộ luật lao động 2019 thì người sử dụng lao động có nghĩa vụ và trách nhiệm pháp luật lịch nghỉ hằng năm sau khi tìm hiểu thêm quan điểm của NLĐ. Tuy nhiên :

Người sử dụng lao động phải thông tin trước cho người lao động biết về lao lý nghỉ phép năm của đơn vị chức năng, doanh nghiệp của mình để NLĐ hoàn toàn có thể dữ thế chủ động trong việc xin nghỉ .

2. Cách tính ngày nghỉ hằng năm 

Cách tính ngày nghỉ phép có 1 số ít trường hợp đặc biệt quan trọng. Căn cứ theo Điều 66, Nghị định số 145 / 2020 / NĐ-CP lao lý cụ thể và hướng dẫn thi hành 1 số ít điều của Bộ luật lao động 2019, cách tính như sau :

 • Số ngày nghỉ hằng năm của người lao động thao tác chưa đủ 12 tháng được tính như sau : lấy số ngày nghỉ hằng năm cộng với số ngày được nghỉ tăng thêm theo thâm niên ( nếu có ), chia cho 12 tháng, nhân với số tháng thao tác trong thực tiễn trong năm để tính thành số ngày được nghỉ hằng năm .

 • Trường hợp NLĐ thao tác chưa đủ tháng, nếu tổng số ngày thao tác và ngày nghỉ có hưởng lương của người lao động ( nghỉ lễ, tết, nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng có hưởng lương theo Điều 112, Điều 113, Điều 114 và Điều 115 của Bộ luật Lao động ) chiếm tỷ suất từ 50 % số ngày thao tác thông thường trong tháng theo thỏa thuận hợp tác thì tháng đó được tính là 01 tháng thao tác để tính ngày nghỉ hằng năm .

 • Toàn bộ thời hạn NLĐ thao tác tại những cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng thuộc khu vực nhà nước và doanh nghiệp nhà nước được tính là thời hạn thao tác để tính ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo pháp luật tại Điều 114 của Bộ luật lao động nếu NLĐ liên tục thao tác tại những cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng thuộc khu vực nhà nước và doanh nghiệp nhà nước .

3. Nghỉ phép năm tăng theo thâm niên

Đối với người lao động nghỉ phép hằng năm sẽ tăng theo thâm niên. Cụ thể theo tại Điều 114, Bộ luật lao động 2019 pháp luật :

 • Ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên thao tác .

 • Người lao động cứ đủ 05 năm thao tác cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động được tăng thêm tương ứng 01 ngày .

Ví dụ :

Người lao động làm việc đủ 12 tháng, làm công việc trong điều kiện bình thường được nghỉ phép năm 12 ngày làm việc. Khi có đủ từ 5 năm làm việc cho 1 người lao động trở lên thì số ngày nghỉ phép năm tăng lên 13 ngày. 

Tương tự ngày nghỉ phép năm tăng lên 15 ngày so với việc làm nặng nhọc, ô nhiễm, nguy khốn hoặc người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật ; tăng lên 17 ngày so với người thao tác đặc biệt quan trọng nặng nhọc, ô nhiễm, nguy khốn .

Quy định về chế độ nghỉ phép năm giúp người lao động bảo vệ được lợi ích của mình khi làm việc. Ngoài chế độ nghỉ phép năm người lao động còn có chế độ nghỉ ngày lễ Tết, nghỉ việc riêng không bị trừ lương. Chi tiết về chế độ nghỉ NLĐ và quý doanh nghiệp có thể truy cập vào website: https://iseo1.com để cập nhật những thay đổi mới nhất.

Tin liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *