Quy định về độ tuổi nghỉ hưu sớm và mức lương hưởng

Quy định về độ tuổi nghỉ hưu sớm và mức lương hưởng

Bởi ebh.vn

– 03/08/2021

Chế độ nghỉ hưu sớm được lao lý như thế nào ? Căn cứ theo Bộ luật lao động trường hợp người lao động muốn nghỉ hưu sớm sẽ phải bảo vệ điều kiện kèm theo về thời hạn tham gia BHXH và độ tuổi để được hưởng chế độ nghỉ hưu sớm. Trong bài viết dưới đây BHXH điện tử eBH sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về yếu tố này .

Quy định về chế độ nghỉ hưu sớm đối với người lao động.

Quy định về chế độ nghỉ hưu sớm so với người lao động .

1. Độ tuổi nghỉ hưu của người lao động

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 169, Bộ luật lao động 2019 quy định về tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường như sau:

– Tuổi nghỉ hưu của NLĐ được kiểm soát và điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi so với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi so với lao động nữ vào năm 2035 .
– Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện kèm theo lao động thông thường là đủ 60 tuổi 03 tháng so với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng so với lao động nữ ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng so với lao động nam và 04 tháng so với lao động nữ .
Trường hợp NLĐ nghỉ hưu sớm để được hưởng lương hưu, NLĐ phải cung ứng những điều kiện kèm theo nhất định về độ tuổi, việc làm hoặc sức khỏe thể chất .

2. Điều kiện nghỉ hưu sớm

Nghỉ hưu sớm là nhu yếu của nhiều NLĐ vì nguyên do cá thể hoặc do không phân phối được điều kiện kèm theo thao tác nặng nhọc, nguy hại, hoặc do sức khỏe thể chất không được bảo vệ …

XEM THÊM >> Quy định mới về nghỉ hưu trước tuổi năm 2021 theo diện tinh giản biên chế

Nghỉ hưu sớm do điều kiện lao động:

Theo Khoản 3, Điều 169, Bộ luật lao động 2019, NLĐ làm nghề, việc làm đặc biệt quan trọng nặng nhọc, ô nhiễm, nguy khốn ; làm nghề, việc làm nặng nhọc, ô nhiễm, nguy khốn ; thao tác ở vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả hoàn toàn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với lao lý tại thời gian nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp lý có pháp luật khác .
Mặt khác, địa thế căn cứ theo Điều 54, Luật Bảo hiểm xã hội năm trước ( được sửa đổi bổ trợ bởi Khoản 1, Điều 219, Bộ luật Lao động 2019 ) điều kiện kèm theo để NLĐ nghỉ hưu trước tuổi được hưởng lương hưu là có đủ từ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội ( BHXH ) trở lên và thuộc một trong những trường hợp sau đây :
– Đủ tuổi nghỉ hưu sớm ( theo lao lý tại Khoản 3, Điều 169, Bộ luật Lao động và có đủ 15 năm làm nghề, việc làm nặng nhọc, ô nhiễm, nguy khốn hoặc đặc biệt quan trọng nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hại hoặc có đủ 15 năm thao tác ở vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả gồm có cả thời hạn thao tác ở nơi có phụ cấp khu vực thông số 0,7 trở lên trước ngày 01/01/2021 ;
– Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của NLĐ lao động trong điều kiện kèm theo thông thường và có đủ 15 năm làm việc làm khai thác than trong hầm lò ;
– Người bị nhiễm HIV do tai nạn thương tâm rủi ro đáng tiếc nghề nghiệp trong khi triển khai trách nhiệm được giao .

Nghỉ hưu sớm do bị suy giảm khả năng lao động:

Trường hợp nghỉ hưu sớm do bị suy giảm năng lực lao động NLĐ cần cung ứng đủ điều kiện kèm theo theo pháp luật tại Điều 55, Luật Bảo hiểm xã hội năm trước được sửa đổi bổ trợ tại Khoản 1, Điều 219, Bộ luật Lao động 2019. Cụ thể như sau :

NLĐ có đủ 20 năm đóng BHXH và thuộc 1 trong các trường hợp:

– Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện kèm theo lao động thông thường khi bị suy giảm năng lực lao động từ 61 % đến dưới 81 % ;
– Có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện kèm theo lao động thông thường khi bị suy giảm năng lực lao động từ 81 % trở lên ;
– Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, việc làm đặc biệt quan trọng nặng nhọc, ô nhiễm, nguy khốn và bị suy giảm năng lực lao động từ 61 % trở lên .

Đối với các đối tượng là sỹ quan, lực lượng quân đội, cảnh sát… (NLĐ quy định tại điểm đ và điểm e Khoản 1, Điều 2, của Luật Bảo hiểm xã hội) khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% 

– Có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu lao lý tại Khoản 2, Điều 169 của Bộ luật Lao động 2019 ;
– Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, việc làm đặc biệt quan trọng nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hại thuộc hạng mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành .

3. Mức lương hưởng khi nghỉ hưu sớm

Theo pháp luật của Luật bảo hiểm xã hội người lao động có đủ điều kiện kèm theo về số năm tham gia BHXH và độ tuổi nghỉ hưu sẽ được hưởng lương hưu theo pháp luật của pháp lý .
Mức hưởng lương hưu được tính như sau :

Mức lương hưu hàng tháng = [Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng] x [Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH]

Trong đó tỉ lệ lương hưu được tính địa thế căn cứ vào số năm tham gia BHXH .

Cách tính lương hưu khi nghỉ hưu sớm do suy giảm khả năng lao động.

Cách tính lương hưu khi nghỉ hưu sớm do suy giảm năng lực lao động .

( 1 ) Chế độ nghỉ hưu sớm do điều kiện kèm theo lao động

Chế độ của NLĐ nghỉ hưu sớm do điều kiện kèm theo lao động nặng nhọc, nguy khốn, do thao tác ở vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả như sau :
+ Được hưởng lương hưu theo lao lý của pháp lý ;
+ Được cấp thẻ BHYT không tính tiền ;
+ Lao động nữ nghỉ hưu từ ngày 01/01/2018 trở đi, tỷ suất hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45 % tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2 % ; mức tối đa bằng 75 % ;
+ Lao động nam nghỉ hưu từ ngày 01/01/2018 trở đi, tỷ suất hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45 % tương ứng với 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 20 năm đóng BHXH ( sửa đổi bởi Bộ luật lao động 2019 ), sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2 % ; mức tối đa bằng 75 % .

( 2 ) Chế độ nghỉ hưu sớm do bị suy giảm năng lực lao động

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 55, Luật Bảo hiểm xã hội được sửa đổi bởi Điều 219, Bộ luật lao động 2019 ) thì NLĐ bị suy giảm năng lực lao động được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện kèm theo hưởng lương hưu pháp luật tại những Điểm a, b và c Khoản 1, Điều 54, Luật Bảo hiểm xã hội .
– Mức lương hưu hằng tháng của NLĐ bị suy giảm năng lực lao động được tính như lao lý tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 56, Luật Bảo hiểm xã hội, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi pháp luật thì giảm 2 % .
– Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời hạn lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1 %, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ suất Xác Suất do nghỉ hưu trước tuổi .
Ngoài ra NLĐ nghỉ hưu do bị suy giảm năng lực lao động còn được cấp thẻ BHYT không tính tiền theo pháp luật. Các quyền lợi và nghĩa vụ về thăm khám, chữa và điều trị bệnh BHYT được bảo vệ như so với trường hợp về hưu đúng độ tuổi .
Chế độ nghỉ hưu sớm bảo vệ quyền lợi tối đa cho người lao động. Tuy nhiên, trong 1 số ít trường hợp về hưu sớm sẽ bị giảm tỉ lệ hưởng lương hưu. Người lao động cần xem xét để lựa chọn giải pháp nghỉ hưu có lợi nhất .

Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết bạn đọc cần hỗ trợ thêm vui lòng liên hệ:

BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ EBH

☎ ️ Tel : 024.37545222 – Fax : 024.37545223

🌎 Website: https://iseo1.com/

📞 HOTLINE : 1900558873
🏢 Địa chỉ : Số 11, Đặng Thùy Trâm, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội

TIN LIÊN QUAN >> Đề xuất rút ngắn thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *