Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Thử Việc Trước Thời Hạn Có Được Trả Lương Hay Không

Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Thử Việc Trước Thời Hạn Có Được Trả Lương Hay Không

ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC TRƯỢC THỜI HẠN CÓ ĐƯỢC TRẢ LƯƠNG HAY KHÔNG?

1. Thử việc là gì ? (Điều 26 Bộ Luật lao động 2012)

Người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc.

Người lao động thao tác theo hợp đồng lao động mùa vụ thì không phải thử việc .

2. Thời gian thử việc ? (Điều 27 Bộ luật Lao động 2012)

Thời gian thử việc địa thế căn cứ vào đặc thù và mức độ phức tạp của việc làm nhưng chỉ được thử việc 01 lần so với một việc làm và bảo vệ những điều kiện kèm theo sau đây :
– Không quá 60 ngày so với việc làm có chức vụ nghề cần trình độ trình độ, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên ;
– Không quá 30 ngày so với việc làm có chức vụ nghề cần trình độ trình độ kỹ thuật tầm trung nghề, tầm trung chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên cấp dưới nhiệm vụ ;
– Không quá 06 ngày thao tác so với việc làm khác .

3. Tiền lương trong thời gian thử việc ? (Điều 28 Bộ Luật lao động 2012)

Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.

4. Nội dung hợp đồng thử việc ? (Khoản 1 Điều 23 và Khoản 1 Điều 26 Bộ Luật lao động 2012)

– Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện thay mặt hợp pháp ;
– Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng tỏ nhân dân hoặc sách vở hợp pháp khác của người lao động ;
– Công việc và khu vực thao tác ;
– Thời hạn của hợp đồng lao động ;
– Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và những khoản bổ trợ khác ;

– Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

– Trang bị bảo lãnh lao động cho người lao động .
* Trong thời hạn thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt nhu yếu mà hai bên đã thoả thuận. ( khoản 2 Điều 29 Bộ luật Lao động 2012 ). Do đó, dù chấm dứt chấm dứt thời hạn thử việc thì nghĩa vụ và trách nhiệm giao dịch thanh toán tiền lương cho khoản thời hạn đã thao tác đều không bị loại trừ. Tức, công ty phải chi trả tiền lương cho những thời hạn đã thao tác tại công ty theo đúng mức lương thỏa thuận hợp tác .

Dịch vụ tư vấn pháp lý Hãng Luật Thành Công: 0931.060.668

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *