Tội phạm là gì ? Các yếu tố cấu thành tội phạm.

Tội phạm là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, được quy định trong Bộ luật hình sự do người có trách nhiệm, năng lực hành vi…

Khoản 1 Điều 8 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ trợ năm 2009 đã đưa ra khái niệm tội phạmnhư sau : “ Tội phạm là hành vi nguy khốn cho xã hội được pháp luật trong Bộ luật hình sự, do người có năng lượng nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự triển khai một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền lãnh thổ, thống nhất, toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chính sách chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hoá, quốc phòng, bảo mật an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn xã hội, quyền, quyền lợi hợp pháp của tổ chức triển khai, xâm phạm tính mạng con người, sức khỏe thể chất, danh dự, nhân phẩm, tự do, gia tài, những quyền, quyền lợi hợp pháp khác của công dân, xâm phạm những nghành nghề dịch vụ khác của trật tự pháp lý xã hội chủ nghĩa ” .Cấu thành tội phạm cơ bản gồm có 04 yếu tố sau : mặt khách quan, mặt chủ quan, chủ thể, khách thể .

1. Mặt khách quan của tội phạm

Mặt khách quan của tội phạm là những bộc lộ của tội phạm diễn ra hoặc sống sót bên ngoài quốc tế khách quan. Những tín hiệu thuộc về khách quan của tội phạm gồm những hành vi nguy hại cho xã hội : tính trái pháp lý của hành vi, hậu quả nguy hại cho xã hội, mối quan hệ của tội phạm còn có những dâu hiệu khác nhau như : phương tiện đi lại, công cụ tội phạm, giải pháp thủ đoạn, thời hạn, khu vực, thực thi phạm tội .
2. Mặt chủ quan của tội phạm
Mặt chủ quan của tội phạm là những diễn biến tâm ý bên trong của tội phạm gồm có : lỗi, mục tiêu, va động cơ phạm tội. Bất cư tội phạm đơn cử nào cũng phải là hành vi được thực thi một cách có lỗi. Lỗi có hai loại lỗi : lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý phạm tội .
+ Cố ý phạm tội là cố ý trong những trường hợp sau :
– Người phạm tội nhận thức được hành vi của mình là gây nguy cơ tiềm ẩn cho xã hội, thấy được hậu quả của hành vi đó và mong ước hành vi đó sẽ xảy ra .

– Người phạm tội nhận thức được hành vi của mình là nguy hiềm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó, tuy không mong muốn những vẫn có ý thức để mặc nó xảy ra.

+ Vô ý phạm tội gồm có những trường hợp sau :
– Người phạm tội tuy thấy trước được hành vi của mình hoàn toàn có thể gây nguy cơ tiềm ẩn cho xã hội nhưng cho rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra hoặc hoàn toàn có thể ngăn ngừa được .
– Người phạm tội không thấy được hành vi của mình hoàn toàn có thể gây ra nguy cơ tiềm ẩn cho xã hội, mặc dầu hoàn toàn có thể thấy trước và hoàn toàn có thể thấy hậu quả đó .
3. Khách thể của tội phạm
Khách thể của tội phạm là quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ và bị tội phạm gây thiệt hại hoặc rình rập đe dọa gây thiệt hại ở mức độ đáng kể .

4. Chủ thể của tội phạm

Chủ thể của tội phạm là con người đơn cử đã triển khai hành vi nguy hại cho xã hội được luật hình sự lao lý là tội phạm, có năng lượng nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi theo lao lý của luật hình sự
Trong đó, năng lượng nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự là năng lực nhận thức và điều khiển và tinh chỉnh hành vi của người phạm tội. Tuổi chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự : Người từ 14 tuổi đến 16 tuổi thì phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự với những tội rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội đặc biệt quan trọng nghiêm trọng, người từ 16 tuổi trở lên chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự với mọi loại tội phạm .
Như vậy, một hành vi được coi là tội phạm phải thỏa mãn nhu cầu rất đầy đủ 4 yếu tố trên. Khi đã được coi là tội phạm thì phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự cho hành vi của mình theo pháp luật .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *