Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất?

Một trong những điều kiện kèm theo để Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài gắn liền với đất có giá trị pháp lý là phải được cấp đúng thẩm quyền. Vậy cơ quan nào có thẩm quyền cấp Sổ đỏ ? Luật Hừng Đông xin được san sẻ yếu tố này như sau :

  • Căn cứ pháp lý

+ Luật đất đai 2013 ;+ Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP pháp luật chi tiết cụ thể một số ít điều, khoản của luật đất đai .

Tùy vào đối tượng có nhu cầu cần cấp sổ đỏ là ai mà cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ là khác nhau.

Theo điều 105, Luật đất đai 2013Điều 105. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất .“ 1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất cho tổ chức triển khai, cơ sở tôn giáo ; người Nước Ta định cư ở quốc tế, doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế thực thi dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư ; tổ chức triển khai quốc tế có tính năng ngoại giao .Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được ủy quyền cho cơ quan tài nguyên và thiên nhiên và môi trường cùng cấp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất .2. Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất cho hộ mái ấm gia đình, cá thể, hội đồng dân cư, người Nước Ta định cư ở quốc tế được chiếm hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Nước Ta .3. Đối với những trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà tại, Giấy chứng nhận quyền sở hữu khu công trình kiến thiết xây dựng mà thực thi những quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà tại, Giấy chứng nhận quyền sở hữu khu công trình kiến thiết xây dựng thì do cơ quan tài nguyên và môi trường tự nhiên thực thi theo lao lý của nhà nước ” .Theo lao lý trên thì Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện là cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ chính chủ cho cá thể, hộ mái ấm gia đình .Nếu là tổ chức triển khai, cơ sở tôn giáo ; người Nước Ta định cư ở quốc tế, doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế triển khai dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư ; tổ chức triển khai quốc tế có tính năng ngoại giao cần tới Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh để làm hồ sơ, thủ tục xin cấp sổ đỏ chính chủ .Bên cạnh đó, điều 37 Nghị định 43/2014, Khoản 23 Điều 2 Nghị định 01/2017 sửa đổi Nghị định 43/2014. Cụ thể :Điều 37. Cơ quan cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất khi người sử dụng đất triển khai những quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận1. Đối với địa phương đã xây dựng Văn phòng ĐK đất đai theo lao lý tại Khoản 1 Điều 5 của Nghị định này thì Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đã được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà tại, Giấy chứng nhận quyền sở hữu khu công trình kiến thiết xây dựng, trong những trường hợp sau :

a) Khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản thực hiện các quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

b ) Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà tại, Giấy chứng nhận quyền sở hữu khu công trình thiết kế xây dựng .2. Đối với địa phương chưa xây dựng Văn phòng ĐK đất đai theo lao lý tại Khoản 1 Điều 5 của Nghị định này thì việc cấp Giấy chứng nhận cho những trường hợp pháp luật tại Khoản 1 Điều này thực thi như sau :a ) Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất cho tổ chức triển khai, cơ sở tôn giáo ; người Nước Ta định cư ở quốc tế thực thi dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư ; tổ chức triển khai, cá thể quốc tế ; doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế ;b ) Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất cho hộ mái ấm gia đình, cá thể, hội đồng dân cư, người Nước Ta định cư ở quốc tế được chiếm hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Nước Ta .3. Đối với địa phương đã xây dựng Văn phòng ĐK đất đai thì việc chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp do Văn phòng ĐK đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng ĐK đất đai thực thi theo quyết định hành động của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh .4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh địa thế căn cứ điều kiện kèm theo đơn cử tại địa phương về cỗ máy tổ chức triển khai, cơ sở vật chất của Văn phòng ĐK đất đai để pháp luật việc được cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường được ủy quyền cho Văn phòng ĐK đất đai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất so với trường hợp lao lý tại khoản 1 Điều này .Các trường hợp ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất pháp luật tại khoản 1 Điều 105 của Luật đất đai và khoản này được sử dụng dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường5. Bộ Tài nguyên và Môi trường lao lý về những trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất khi triển khai ĐK dịch chuyển đất đai, gia tài gắn liền với đất và việc xác nhận đổi khác vào Giấy chứng nhận đã cấp .Theo đó, so với địa phương đã xây dựng văn phòng ĐK đất đai thì Sở tài nguyên và môi trường tự nhiên được ủy quyền cho Văn phòng ĐK đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng ĐK đất đai thực thi cấp sổ đỏ chính chủ theo lao lýĐối với địa phương chưa xây dựng văn phòng ĐK đất đai, thì Sở tài nguyên và thiên nhiên và môi trường là cơ quan thẩm quyền cấp sổ đỏ chính chủ cho đối tượng người tiêu dùng là tổ chức triển khai, cơ sở tôn giáo ; người Nước Ta định cư ở quốc tế thực thi dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư ; tổ chức triển khai, cá thể quốc tế ; doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế ;

UBND cấp huyện là cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp sổ đỏ cho đối tượng là cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Việc người dân biết thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận rất quan trọng, vì khi biết cơ quan có thẩm quyền sẽ không nộp hồ sơ ý kiến đề nghị cấp Giấy chứng nhận vượt cấp tránh mất công sức của con người đi lại và thời hạn .Để được tư vấn, tương hỗ pháp lý cũng như thưởng thức dịch vụ tại Công ty Luật TNHH Hừng Đông, Quý khách hàng hoàn toàn có thể liên hệ qua số điện thoại cảm ứng : 024.35353005 hoặc qua địa chỉ hòm thư : luathungdong@gmai.comXin trân trọng cảm ơn !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *