Làm thế nào để sử dụng chữ in Nghiêng trên Facebook?

Tổng quan

fb italics post 4
Bạn có thể in nghiêng chữ để nhấn mạnh nội dung, câu chữ, tên sách hoặc tên phim, hay đơn giản chỉ để cho vui và nổi bật. Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách tạo chữ in nghiêng trên một số nơi trên Facebook, bao gồm: Bài viết, bình luận, ghi chú, hồ sơ và trong trò chuyện Messenger.

Facebook không tương hỗ in nghiêng chữ trực tiếp ( trừ Ghi chú ). Do đó, để có chữ in nghiêng, bạn cần tự in nghiêng chữ unicode. Bài viết sẽ chỉ cho bạn cách tạo ra chữ in nghiêng unicode bằng công cụ in nghiêng chữ của YayText .

Cảnh báo: thông thường đa số người dùng sẽ không gặp lỗi khi xem chữ unicode in nghiêng của bạn, nhưng vẫn sẽ có một số trình duyệt và nền tảng (như một vài phiên bản Android) có thể gặp lỗi. những Người dùng không thể xem được chữ Unicode in nghiêng sẽ nhìn thấy ký tự thay thế mặc định của hệ thống (thường là ô vuông hoặc dấu chấm hỏi).

Các bài viết Facebook là nơi mà nhiều người muốn dùng chữ in nghiêng. Các phản hồi ( phần vấn đáp của bài viết để bàn luận ) là một nơi khác mà người ta muốn có chữ nghiêng. Ghi chú cũng gần như bài viết, nhưng thường phục vụ cho các bài viết dài và không được dùng nhiều bằng các bài viết, tuy nhiên lại là nơi duy nhất mà Facebook có tương hỗ trực tiếp tính năng in nghiêng chữ, do đó bạn không cần dùng công cụ in nghiêng của YayText. Những nơi khác mà các người dùng muốn dùng chữ in nghiêng là trên hồ sơ ( phần “ Về tôi ” ), hoặc trong chat riêng 2 người của messenger .

Chữ in nghiêng trong bài viết Facebook thông thường

 • Bước 1: Viết bài

  Viết bài như thường nhưng khoan hãy nhấn đăng !

  fb italics post 1

 • Bước 2: In nghiêng chữ

  Trong một tab mới, mở công cụ in nghiêng chữ YayText. Nhập vào nội dung bạn muốn in nghiêng vào ô “ Your Text ”. Bấm vào nút “ copy ” bên cạnh dạng chữ nghiêng mà bạn thích. Nội dung chữ nghiêng của bạn sẽ được lưu vào bộ nhớ tạm. Mẹo : Kiểu chữ “ sans ” serif là kiểu tương thích nhất với Facebook. Kiểu chữ “ serif ” có một nét tương phản đầy phong thái .

  fb italics post 2

 • Bước 3: Thay thế chữ trong bài viết của bạn

  Quay trở lại bài viết của bạn và paste chữ in nghiêng đã được tạo trong bước trước đó .

  fb italics post 3

 • Bước 4: Hoàn thành

  Xong rồi ! Giờ thì bài viết của bạn đã được in nghiêng !

  fb italics post 4

Chữ in nghiêng trong các bài viết có nền lớn

 • Bước 1: Viết bài

  Những bài viết có ít ký tự thường hiện lên với chữ có kích cỡ lớn. Chọn một hình nền theo phong thái bạn thích và viết một bài viết như bạn thường làm. Nhớ viết ngắn để kích cỡ chúng lớn hơn. Đừng vội nhấn đăng !

  fb big italics post 1

 • Bước 2: In nghiêng chữ

  Trong một tab mới, mở công cụ in nghiêng chữ YayText. Nhập vào nội dung bạn muốn in nghiêng vào ô “ Your Text ”. Bấm vào nút “ copy ” bên cạnh dạng chữ nghiêng mà bạn thích. Nội dung chữ nghiêng của bạn sẽ được lưu vào bộ nhớ tạm. Mẹo : Kiểu chữ “ sans ” serif là kiểu tương thích nhất với Facebook .

  fb big italics post 2

 • Bước 3: Thay thế chữ trong bài viết

  Quay trở lại bài viết của bạn và paste chữ in nghiêng đã được tạo trong bước trước đó .

  fb big italics post 3

 • Bước 4: Hoàn thành

  Tuyệt ! Giờ bài viết với size lớn của bạn đã được in nghiêng !

  fb big italics post 4

 • Bước 1: Viết bình luận

  Viết phản hồi như thường và khoan hãy đăng !

  fb comment italics 1

 • Bước 2: In nghiêng chữ

  Trong một tab mới, mở công cụ in nghiêng chữ YayText. Nhập vào nội dung bạn muốn in nghiêng vào ô “ Your Text ”. Bấm vào nút “ copy ” bên cạnh dạng chữ nghiêng mà bạn thích. Nội dung chữ nghiêng của bạn sẽ được lưu vào bộ nhớ tạm. Mẹo : Kiểu chữ “ sans ” serif là kiểu tương thích nhất với Facebook .

  fb comment italics 2

 • Bước 3: Thay thế chữ trong bình luận

  Quay lại mục bình luận và paste nội dung đã được in nghiêng ở bước trên vào. Giờ thì đăng bình luận thôi!

  fb comment italics 3

 • Bước 4: Hoàn thành

  Xong ! Bình luận của bạn đã được in nghiêng

  fb comment italics 4

Chữ in nghiêng trong ghi chú

 • Bước 1: Tạo ghi chú mới

  Đến trang facebook.com/notes và chọn nút “ Viết ghi chú ” .

 • Bước 2: In nghiêng chữ

  Chọn những chữ mà bạn muốn in nghiêng, sau đó nhấn nút ” I ”

  fb note italics 1

 • Bước 4: Hoàn thành

  Chúc mừng ! Ghi chú của bạn giờ đã có chữ in nghiêng !

  fb note italics 2

Chữ in nghiêng trong Hồ sơ Facebook

 • Bước 1: Chỉnh sửa hồ sơ

  fb bio italics 1

 • Bước 2: In nghiêng chữ

  Trong một tab mới, mở công cụ in nghiêng chữ YayText. Nhập vào nội dung bạn muốn in nghiêng vào ô “ Your Text ”. Bấm vào nút “ copy ” bên cạnh dạng chữ nghiêng mà bạn thích. Nội dung chữ nghiêng của bạn sẽ được lưu vào bộ nhớ tạm. Mẹo : Kiểu chữ “ sans ” serif là kiểu tương thích nhất với Facebook .

  fb bio italics 2

 • Bước 3: Thay thế chữ trong hồ sơ

  Quay trở lại hồ sơ và paste nội dung in nghiêng đã được tạo trước đó .

  fb bio italics 3

 • Bước 4: Hoàn thành

  Nhìn kìa ! Hồ sơ của bạn đã có chữ in nghiêng !

  fb bio italics 4

Chữ in nghiêng trong Facebook Messenger

 • Bước 1: Viết tin nhắn

  Viết tin nhắn như thường nhưng đừng vội gửi !

  fb messenger italics 1

 • Bước 2: In nghiêng chữ

  Trong một tab mới, mở công cụ in nghiêng chữ YayText. Nhập vào nội dung bạn muốn in nghiêng vào ô “ Your Text ”. Bấm vào nút “ copy ” bên cạnh dạng chữ nghiêng mà bạn thích. Nội dung chữ nghiêng của bạn sẽ được lưu vào bộ nhớ tạm. Mẹo : Kiểu chữ “ sans ” serif là kiểu tương thích nhất với Facebook .

  fb messenger italics 2

 • Bước 3: Thay thế chữ trong tin nhắn

  Quay lại khung trò chuyện messenger và paste nội dung đã in nghiêng trong bước trước đó .

  fb messenger italics 3

 • Bước 4: Hoàn thành

  Giờ thì tin nhắn của bạn được in nghiêng rồi !

  fb messenger italics 4

Source: https://iseo1.com
Category: Marketing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *