Cách tính thuế bảo vệ môi trường theo pháp luật hiện hành

Theo Luật thuế bảo vệ môi trường 2010, thuế bảo vệ môi trường là loại thuế gián thu với hàng hóa khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế có trách nhiệm nộp thuế bảo vệ môi trường. Sau đây, LawKey gửi đến bạn đọc cách tính thuế bảo vệ môi trường.

* Cơ sở pháp lý:

  • Luật thuế bảo vệ môi trường 2010 .
  • Thông tư 152 / 2011 / TT-BTC hướng dẫn Nghị định 67/2011 / NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế Bảo vệ môi trường do Bộ Tài chính phát hành .
  • Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 về Biểu thuế bảo vệ môi trường do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành.

  • Nghị định 164 / năm nay / NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường so với khai thác tài nguyên ờng vụ Quốc hội phát hành .

1. Cách tính thuế bảo vệ môi trường

Công thức tính thuế bảo vệ môi trường

Theo Điều 4 Thông tư 152 / 2011 / TT-BTC, thuế bảo vệ môi trường được tính theo công thức sau :Thuế bảo vệ môi trường phải nộp=Số lượng đơn vị chức năng sản phẩm & hàng hóa tính thuếXMức thuế tuyệt đối trên một đơn vị chức năng sản phẩm & hàng hóaĐể tính được số tiền thuế phải nộp cần tính được số lương đơn vị chức năng sản phẩm & hàng hóa chịu thuế và mức thuế tuyệt đối mà Nhà nước pháp luật. Cụ thể :– Số lượng đơn vị chức năng sản phẩm & hàng hóa tính thuế được xác lập như sau :+ Hàng hóa sản xuất trong nước : Số lượng sản phẩm & hàng hóa tính thuế là số lượng sản phẩm & hàng hóa sản xuất bán ra, trao đổi, tiêu dùng nội bộ, Tặng cho, khuyến mại, quảng cáo .+ Hàng hóa nhập khẩu : Số lượng sản phẩm & hàng hóa tính thuế là số lượng sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu .+ Hàng hoá là nguyên vật liệu hỗn hợp chứa xăng, dầu … Số lượng hàng hoá tính thuế trong kỳ là số lượng xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hoá thạch có trong số lượng nguyên vật liệu hỗn hợp nhập khẩu hoặc sản xuất bán ra, trao đổi, khuyến mãi cho, đưa vào tiêu dùng nội bộ được quy đổi ra đơn vị chức năng đo lường và thống kê quy định tính thuế của hàng hoá tương ứng. Cách xác lập như sau :Số lượng xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hoá thạch tính thuế=Số lượng nguyên vật liệu hỗn hợp nhập khẩu, sản xuất bán ra, tiêu dùng, trao đổi, Tặng Ngay choxTỷ lệ % xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hoá thạch có trong nguyên vật liệu hỗn hợp+ Đối với túi ni lông đa lớp được sản xuất hoặc gia công từ màng nhựa đơn HDPE, LDPE, LLDPE và các loại màng nhựa khác ( PP, PA, … ) hoặc các chất khác như nhôm, giấy … thì thuế bảo vệ môi trường được xác lập theo tỷ suất % khối lượng màng nhựa đơn HDPE, LDPE, LLDPE có trong túi ni lông đa lớp .– Mức thuế tuyệt đối trên một đơn vị chức năng sản phẩm & hàng hóaTheo Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 579 / 2018 / UBTVQH14 mức thuế tuyệt đối trên 1 đơn vị chức năng sản phẩm & hàng hóa được Nhà nước ấn định với từng loại sản phẩm & hàng hóa như sau :

TT

Hàng hóa

Đơn vị tính

Mức thuế (đồng/đơn vị hàng hóa)

IXăng, dầu, mỡ nhờn1Xăng, trừ etanollít4.0002Nhiên liệu baylít3.0003Dầu diesellít20004Dầu hỏalít1.0005Dầu mazutlít20006Dầu nhờnlít2 nghìn7Mỡ nhờnkg2000

II

Than đá1Than nâutấn15.0002Than an – tra – xít ( antraxit )tấn30.0003Than mỡtấn15.0004Than đá kháctấn15.000IIIDung dịch Hydro-chloro-fluoro-carbon ( HCFC ), gồm có cả dung dịch HCFC có trong hỗn hợp chứa dung dịch HCFCkg5.000IVTúi ni lông thuộc diện chịu thuếkg50.000VThuốc diệt cỏ thuộc loại hạn chế sử dụngkg500VIThuốc trừ mối thuộc loại hạn chế sử dụngkg1.000VIIThuốc dữ gìn và bảo vệ lâm sản thuộc loại hạn chế sử dụngkg1.000VIIIThuốc khử trùng kho thuộc loại hạn chế sử dụngkg1.000

2. Cách tính phí bảo vệ môi trường với hoạt động khai thác khoáng sản

Riêng với hoạt động giải trí khai thác tài nguyên ngoài việc chịu thuế bảo vệ môi trường còn bị tính phí bảo vệ môi trường và được hướng dẫn tại NĐ 164 / năm nay / NĐ-CP có hiệu lực hiện hành từ 1/1/2017 như sau :

  • Mức phí

  1. Mức phí bảo vệ môi trường so với dầu thô : 100.000 đồng / tấn ; so với khí thiên nhiên, khí than : 50 đồng / m3. Riêng khí thiên nhiên thu được trong quy trình khai thác dầu thô ( khí sát cánh ) : 35 đồng / m3 .
  2. Khung mức phí bảo vệ môi trường so với khai thác tài nguyên khác theo Biểu khung mức phí phát hành kèm theo Nghị định này .
  3. Mức phí bảo vệ môi trường so với khai thác tài nguyên tận thu bằng 60 % mức phí của loại tài nguyên tương ứng lao lý tại Biểu mức thu phát hành kèm theo Nghị định này .
  • Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản phải nộp trong kỳ nộp phí được tính theo công thức sau:

F = [(Q1 x f1) + (Q2 x f2)] x K

Trong đó:

– F là số phí bảo vệ môi trường phải nộp trong kỳ ;– Q1 là số lượng đất đá bốc xúc thải ra trong kỳ nộp phí ( m3 ) ;– Q2 là số lượng quặng tài nguyên nguyên khai khai thác trong kỳ ( tấn hoặc m3 ) ;– f1 là mức phí so với số lượng đất đá bốc xúc thải ra : 200 đồng / m3 ;– f2 là mức phí tương ứng của từng loại tài nguyên khai thác ( đồng / tấn hoặc đồng / m3 ) ;– K là thông số tính phí theo chiêu thức khai thác, trong đó :

+ Khai thác lộ thiên (bao gồm cả khai thác bằng sức nước như khai thác titan, cát, sỏi lòng sông): K = 1,1;

+ Khai thác hầm lò và các hình thức khai thác khác ( khai thác dầu thô, khí thiên nhiên, nước khoáng vạn vật thiên nhiên và các trường hợp còn lại ) : K = 1 .Xem thêm : Đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường theo pháp lý hiện hành

Trên đây là nội dung Cách tính thuế bảo vệ môi trường theo pháp luật hiện hành LawKey gửi đến bạn đọc. Hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp những vấn đề bạn còn băn khoăn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *