Hướng dẫn cách tính lương theo sản phẩm

Cùng với hình thức trả lương theo thời gian thì hình thức trả lương theo sản phẩm hiện nay cũng được nhiều doanh nghiệp áp dụng, đặc biệt là những doanh nghiệp sản xuất. Trong bài viết dưới đây, Trung tâm đào tạo kế toán NewTrain sẽ cung cấp cho các bạn khái niệm và hướng dẫn chi tiết cách tính lương theo sản phẩm.

👉 Có thể bạn quan tâm: Cách tính lương theo thời gian chi tiết

1. Khái niệm hình thức trả lương theo sản phẩm

Tiền lương theo sản phẩm là hình thức trả lương cho người lao động địa thế căn cứ vào số lượng, chất lượng sản phẩm mà họ làm ra, việc làm hoàn thành xong bảo vệ nhu yếu chất lượng lao lý và đơn giá tiền lương tính cho một đơn vị chức năng sản phẩm, việc làm đó .

            n

Lsp = (Qi x Gi)

             i=1

Trong đó:

Lsp : tiền lương theo sản phẩm
Qi : số lượng sản phẩm loại i sản xuất ra
Gi : đơn giá tiền lương của sản phẩm loại i
i = 1, n : loại sản phẩm người lao động sản xuất ra

2. Trả lương sản phẩm trực tiếp không hạn chế

Cách tính lương theo sản phẩm

Lương sản phẩm trực tiếp là hình thức trả lương địa thế căn cứ vào số lượng và chất lượng sản phẩm mà công nhân đó hoàn thành xong trong thời hạn thao tác .
Cách tính như sau :

                n

Lsp = (Qi x Gi)

               i=1

Trong đó:

Lsp : tiền lương theo sản phẩm
Qi : số lượng sản phẩm loại i sản xuất ra
Gi : đơn giá tiền lương của sản phẩm loại i
i = 1, n : loại sản phẩm người lao động sản xuất ra
Cách trả lương này là một hình thức nhìn nhận đúng đắn nhất sức lao động đã hao phí, người lao động làm được bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu. Điều đó sẽ khuyến khích lao động thao tác hăng say hơn, chăm sóc đến chất lượng sản phẩm làm ra nhiều hơn. Song cạnh bên đó, nó cũng có những mặt hạn chế đó là vì nó có tính độc lập cao nên người lao động dễ trở nên thụ động nếu phải chuyển sang làm việc làm khác và dễ phát sinh tính ích kỷ việc làm .

Ví dụ:

Bà Nguyễn Thị Huyền Trang trong tháng 6 năm năm ngoái sản xuất triển khai xong 40 sản phẩm A, 50 sản phẩm B. Bảng đơn giá tiền lương của công ty là 50.000 đồng / sản phẩm A và 35.000 đồng / sản phẩm B. Vậy trong tháng 6 năm năm ngoái bà Trang được hưởng lương như sau :
Lương sản phẩm = ( 40 x 50.000 ) + ( 50 x 35.000 ) = 3.750.000 đồng

3. Trả lương sản phẩm gián tiếp

Lương sản phẩm gián tiếp là tiền lương trả cho công nhân gián tiếp cùng tham gia hoạt động giải trí sản xuất với công nhân trực tiếp sản xuất đã hưởng lương theo sản phẩm được xác lập địa thế căn cứ vào thông số giữa mức lương của công nhân phụ sản xuất ra với sản lượng sản phẩm đã định mức cho công nhân trực tiếp và nhân với sản phẩm công nhân trực tiếp sản xuất ra hoặc trên cơ sở thang lương và bậc lương của công nhân phụ trả theo tỉ lệ phần trăm triển khai xong các định mức sản xuất pháp luật cho công nhân trực tiếp. Nghĩa là phải địa thế căn cứ vào sản lượng định mức và mức độ hoàn thành xong định mức của công nhân trực tiếp mà tính theo công nhân gián tiếp .
Cách tính :

Trả lương sản phẩm gián tiếp

Tiền lương của công nhân gián tiếp được tính là :

             n 

 Lgt = ∑ (Qi x Gig)

             i=1

Trong đó:

Lgt: tiền lương theo sản phẩm gián tiếp

Qi : số lượng sản phẩm loại i sản xuất ra
Gig : đơn giá tiền lương gián tiếp của sản phẩm loại i
i = 1, n : loại sản phẩm người lao động sản xuất ra
Ưu điểm của cách tính này là khuyến khích người lao động phụ phải quan tâm phục vụ cho công nhân trực tiếp sản xuất bởi thu nhập của họ nhờ vào vào người lao động chính. Tiền lương trả cho người lao động gián tiếp nhờ vào nhiều vào trình độ của người lao động chính mặc dầu người lao động phụ có triển khai xong việc làm của mình đến đâu. Từ đó, tất cả chúng ta thấy đây là hình thức trả lương chưa thật đúng mực và chưa được tuyệt đối. Nó sẽ là một hình thức trả lương tốt nếu cả hai người lao động chính và phụ có sự hợp tác ăn ý với nhau, cùng chuyên tâm rất là mình cho việc làm, cùng hợp tác và có nghĩa vụ và trách nhiệm với nhau trong sản xuất kinh doanh thương mại nhưng ngược lại, nó sẽ không tốt nếu chỉ cần một trong hai người đi ngược quyền lợi và nghĩa vụ với nhau, có sự ghanh tỵ thù hận, đố kị với nhau .

4. Trả lương theo sản phẩm có thưởng, có phạt

Lương sản phẩm có thưởng có phạt là tiền lương trả theo sản phẩm phối hợp với chính sách tiền thưởng trong sản xuất như nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao hiệu suất lao động, giảm tỉ lệ hàng hư hỏng …
Tiền lương trả người lao động địa thế căn cứ vào số lượng sản phẩm đã sản xuất ra theo đơn giá mỗi đơn vị chức năng sản phẩm, tích hợp với một hình thức tiền thưởng khi hoàn thành xong hoặc hoàn thành xong vượt mức kế hoạch đặt ra .
Ngoài ra trường hợp người lao động làm ra sản phẩm hư hỏng gây tiêu tốn lãng phí nguyên vật liệu, chất lượng sản phẩm không bảo vệ và ngày công lao động không đủ so với lao lý thì người lao động hoàn toàn có thể bị phạt và khi đó tiền lương theo sản phẩm trực tiếp phải trừ đi khoản tiền phạt .

5. Trả tiền lương theo sản phẩm luỹ tiến

Tiền lương sản phẩm luỹ tiến vận dụng như sau : Ngoài tiền lương theo sản phẩm trực tiếp còn địa thế căn cứ vào mức độ triển khai xong một định mức lao động để tính thêm một số tiền lương theo tỷ suất luỹ tiến. Số lượng sản phẩm vượt định mức càng cao thì tiền lương tính thêm càng nhiều .
Tiền lương phải trả công nhân viên theo hình thức này được tính như sau : Lấy số lượng sản phẩm triển khai xong trong định mức nhân với đơn giá tiền lương định mức cộng số lượng sản phẩm vượt định mức nhân với đơn giá tiền lương luỹ tiến lao lý .
Lương trả theo sản phẩm luỹ tiến có công dụng khuyến khích nâng cao hiệu suất lao động nhưng chỉ nên vận dụng trong trường hợp so với những việc làm hoàn thành xong đúng thời hạn, hoặc triển khai xong trong một thời hạn ngắn, nhìn chung chỉ nên vận dụng khi doanh nghiệp cần triển khai xong gấp một đơn đặt hàng nào đó. Bên cạnh đó hình thức trả lương này có điểm yếu kém là làm tăng ngân sách nhân công trong giá tiền sản phẩm của doanh nghiệp vì thế sẽ giảm doanh thu. Từ đó tất cả chúng ta thấy nếu trong trường hợp không thiết yếu thì không nên vận dụng hình thức này. Nếu khi vận dụng không tổ chức triển khai quản trị tốt dễ gây ra hiện tượng kỳ lạ mức tăng tiền lương trung bình lớn hơn vận tốc tăng hiệu suất lao động, điều này sẽ làm cho hiệu suất cao sản xuất kinh doanh thương mại kém đi .
Như vậy hình thức tiền lương sản phẩm rất có ưu điểm đó là bảo vệ được nguyên tắc phân phối theo lao động, tiền lương gắn chặt với số lượng, chất lượng lao động do đó kích thích người lao động chăm sóc dến hiệu quả lao động và chất lượng lao động của mình thôi thúc tăng hiệu suất lao động, tăng sản phẩm cho xã hội. Vì vậy hình thức tiền lương sản phẩm được vận dụng thoáng đãng .

6. Hình thức trả lương khoán

Đây là hình thức trả lương cho người lao động theo khối lượng việc làm và chất lượng công vệc mà họ hoàn thành xong .
Hình thức này được vận dụng trong trường hợp không định mức chi tiết cụ thể hay định mức không đúng chuẩn, những việc làm yên cầu một khối lượng việc làm tập hợp nhiều loại việc làm khác nhau và nhu yếu thời hạn hoàn thành xong theo đúng thời hạn .
Cách tính tiền lương khoán của cả nhóm phụ thuộc vào vào giá trị hợp đồng khoán và khi chia lương cho từng người lao động hoàn toàn có thể vận dụng hai giải pháp đó là chia theo thông số chênh lệch giữa tiền lương thời hạn và tiền lương sản phẩm hoặc chia theo thời hạn thao tác trong thực tiễn và thông số lương .
Theo hình thức này tất cả chúng ta thấy có một số ít ưu điểm như : Người lao động biết trước được số tiền lương khi triển khai xong việc làm, thời hạn phải triển khai xong việc làm đó. Người lao động sẽ tự chủ được thời hạn và tiến trình việc làm. Còn so với người giao khoán thì sẽ yên tâm về thời hạn triển khai xong việc làm mà họ đã giao cho người nhận khoán. Nhưng bên cạnh đó hình thức trả lương này còn tiềm ẩn không ít điểm yếu kém. Hình thức này dễ gây ra hiện tượng kỳ lạ làm bừa, làm ẩu không bảo vệ chất lượng việc làm, không đạt được nhu yếu như đã đề ra. Do vậy công tác làm việc nghiệm thu sát hoạch việc làm, sản phẩm cần phải được triển khai một cách ngặt nghèo, có mạng lưới hệ thống, không thiếu, đúng chuẩn. Hai bên giao khoán và người nhận khoán cần có quy định rõ ràng để ràng buộc lẫn nhau về cả mặt kinh tế tài chính cũng như về mặt pháp lý nhằm mục đích tránh hiện tượng kỳ lạ làm ảnh hưởng tác động đén quyền lợi và nghĩa vụ của nhau, cả hai bên đều phải xem quyền lợi của người bên kia là quyền lợi của mình để từ đó sẽ làm việc tốt hơn, có nghĩa vụ và trách nhiệm với việc làm hơn .
Hình thức tiền lương sản phẩm có ưu điểm là bảo vệ nguyên tắc phân phối theo lao động, khuyến khích người lao động chăm sóc đến hiệu quả và chất lượng sản phẩm tuy nhiên có điểm yếu kém là giám sát phức tạp .
Mọi vướng mắc các bạn xin để lại comment bên dưới bài viết hoặc liên hệ trực tiếp với Trung tâm giảng dạy NewTrain theo thông tin sau :

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NEWTRAIN

Hotline: 098.721.8822

Fanpage: Kế Toán NewTrain –  Địa Chỉ Số 1 Về Đào Tạo Kế Toán Thực Tế

Email: daotao.newtrain@gmail.com

Trung tâm đào tạo và giảng dạy NewTrain chúc các bạn thành công xuất sắc !

0/5
( 0 Reviews )

Ngô Thị Hoàn

AvatarTốt nghiệp cử nhân khoa Kế toán – Kiểm toán Học viện Ngân hàng. Với niềm đam mê và yêu quý giảng dạy, mình thi tuyển làm giảng viên khoa Kế toán trường Kinh tế, kỹ thuật và Thủy sản và theo đuổi việc làm giảng dạy gần 10 năm nay. Mình luôn trau dồi, khám phá những chiêu thức giảng dạy cô đọng, dễ hiểu nhất giúp học viên của mình không mất nhiều thời hạn mà vẫn tích góp được những kiến thức và kỹ năng quan trọng .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *