Cách tính lãi suất theo ngày như thế nào?

Hiện nay việc vay vốn vô cùng kinh hoạt đáp ứng đủ nhu cầu vay dài hạn hay ngắn hạn của khách hàng, bạn có thể vay theo năm, theo tháng hoặc theo ngày, theo tuần. Do đó lãi suất cũng sẽ được tính theo thời gian thực tế mà khách hàng vay, trong đó cách tính lãi suất theo ngày là phổ biến nhất.

Lãi suất theo ngày là gì?

Lãi suất là tỷ suất tiền lãi mà người vay trả cho người cho vay về việc sử dụng tiền vay. Lãi suất chính là một loại Ngân sách chi tiêu đặc biệt quan trọng được hình thành trên một số tiền nhất định trong một khoảng chừng thời hạn nhất định. Lãi suất được bộc lộ dưới dạng tỷ suất Tỷ Lệ. Lãi suất cũng được xem là tỷ suất sinh lời mà người chủ sở hữu thu được từ khoản vốn cho vay .
Lãi suất theo ngày là chỉ việc lãi suất vay vay vốn được tính theo số ngày vay trong thực tiễn của người mua được các tổ chức triển khai tín dụng thanh toán vận dụng lúc bấy giờ. Cách tính lãi suất vay vay theo ngày thường được vận dụng cho các mẫu sản phẩm vay có thời hạn vay ngắn .

Cách tính lãi suất theo ngày

Thông tư 14/2017/TT-NHNN đã quy định về cách tính lãi nhằm thống nhất cách tính lãi chung trong các hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa các tổ chức tín dụng và khách hàng. Công thức tính lãi được quy định tại Khoản 1 Điều 5 của Thông tư này như sau:

Số tiền lãi của một ngày được thống kê giám sát như sau :

Số tiền lãi ngày = (Số dư thực tế  x  Lãi suất tính lãi)/365

Số tiền lãi của kỳ tính lãi = Tổng số tiền lãi ngày của hàng loạt các ngày trong kỳ tính lãi .

Đối với các khoản tiền gửi, cấp tín dụng có thời gian duy trì số dư thực tế nhiều hơn một (01) ngày trong kỳ tính lãi, được sử dụng công thức rút gọn sau để tính lãi:

Số tiền lãi = (∑ (Số dư thực tế x Số ngày duy trì số dư thực tế x Lãi suất tính lãi))/365

Trong đó :

  • Số dư thực tiễn : Là số dư đầu ngày tính lãi của số dư tiền gửi, số dư nợ gốc trong hạn, số dư nợ gốc quá hạn, số dư lãi chậm trả thực tiễn mà bên nhận tiền gửi, bên nhận cấp tín dụng thanh toán còn phải trả cho bên gửi tiền, bên cấp tín dụng thanh toán được sử dụng để tính lãi theo thỏa thuận hợp tác và lao lý của pháp lý về nhận tiền gửi, cấp tín dụng thanh toán .
  • Số ngày duy trì số dư thực tế: Là số ngày mà số dư thực tế đầu mỗi ngày không thay đổi.

  • Lãi suất tính lãi : được quy đổi theo tỷ suất % / năm ( lãi suất vay năm ) ; một năm là ba trăm sáu mươi lăm ngày .
  • Thời hạn tính lãi : được xác lập từ ngày giải ngân khoản cấp tín dụng thanh toán đến hết ngày liền kề trước ngày thanh toán giao dịch hết khoản cấp tín dụng thanh toán, khoản tiền gửi ( tính ngày đầu, bỏ ngày cuối của thời hạn tính lãi ) và thời gian xác lập số dư để tính lãi là cuối mỗi ngày trong thời hạn tính lãi .

Hy vọng với các thông tin trên bạn biết được cách tính lãi suất vay theo ngày lúc bấy giờ như thế nào và vận dụng vào tính lãi cho các khoản vay của mình .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *