Hướng dẫn cách làm bảng lương đơn giản nhất trên excel!

Hướng dẫn cách làm bảng lương đơn giản nhất trên excel!

1. Những lưu ý về cách tính lương và làm bảng lương trên excel

1.1. Những căn cứ để tính lương

Để hoàn toàn có thể tính lương một cách chuẩn xác nhất cho nhân viên cấp dưới, người lao động, người sử dụng lao động cần phải địa thế căn cứ hầu hết vào những lao lý đã đặt ra của hợp đồng lao động và bảng chấm công thực tiễn của các nhân viên cấp dưới. Bên cạnh đó, việc tính lương còn địa thế căn cứ vào một số ít yếu tố như : – Các báo cáo giải trình, phiếu xác nhận số mẫu sản phẩm, xác nhận việc làm đã hoàn thành xong hay chưa triển khai xong ( điều này dành cho những việc làm có tính lương theo lệch giá loại sản phẩm hay lương khoán ). – Căn cứ vào những quy định lương thưởng, phụ cấp của các doanh nghiệp, công ty.

– Căn cứ vào mức lương tối thiểu của vùng, có nghĩa là mức lương tối thiểu mà những người sử dụng lao động có trách nhiệm phải trả cho những người lao động.

– Tính lương địa thế căn cứ vào tỷ suất trích của các khoản theo lương, điều này để xác lập khoản tiền đóng bảo hiểm theo pháp luật. – Cuối cùng là địa thế căn cứ vào mức lương chi trả cho các khoản bảo hiểm của nhân viên cấp dưới.

Căn cứ để tính lương

1.2. Các hình thức trả lương hiện nay

Hiện nay, hầu hết các công ty, doanh nghiệp đều vận dụng trả lương theo 1 trong số 3 hình thức đa phần là : theo thời hạn, theo loại sản phẩm và lương khoán. – Hình thức trả lương theo thời hạn : có 2 cách tính lương theo hình thức này như sau : + Tổng lương tháng = [ ( Lương + các khoản phụ cấp ) / số ngày đi làm đã lao lý trong hợp đồng ] * số ngày thực tiễn theo bảng chấm công. ( Trong đó, số ngày đi làm theo lao lý trong hợp đồng được tính = tổng số ngày trong tháng – số ngày nghỉ theo pháp luật ). + Cách thứ 2 thường được vận dụng đó là thay vì việc phải tính xem mỗi tháng có bao nhiêu ngày công để chia thì các doanh nghiệp thường có cách tính đơn thuần hơn, đó là chọn một số lượng tiêu chuẩn nhất, cố định và thắt chặt để chia và tính lương. Số ngày tiêu chuẩn thường tính là 26 ngày. Khi đó, lương tháng được tính theo công thức sau : Tổng lương = [ ( Lương + các khoản phụ cấp ) / 26 ] * số ngày đi làm thực tiễn. – Hình thức tính lương theo loại sản phẩm : cách này thường được vận dụng ở các doanh nghiệp kinh doanh thương mại các mẫu sản phẩm kinh doanh bán lẻ như thời trang, các dịch vụ người mua, … và địa thế căn cứ vào số lượng loại sản phẩm đạt được của các nhân viên cấp dưới ở mỗi tháng. Khi đó, lương tháng được vận dụng theo công thức sau : Tổng lương = đơn giá của mẫu sản phẩm * số lượng loại sản phẩm có được. – Hình thức tính lương theo lương khoán : đây là cách tính lương dựa trên khối lượng và số lượng cũng như chất lượng của việc làm được giao cho từng nhân viên cấp dưới. Với hình thức trả lương này thì hoàn toàn có thể theo thời hạn hoặc theo mẫu sản phẩm tùy vào từng doanh nghiệp. Và điều quan trọng ở đây là người sử dụng lao động phải đưa ra được tỷ suất hoặc đơn giá để khoán cho tương thích với các nhân viên cấp dưới, đặt ra các mức triển khai xong việc làm khác nhau, tăng năng lực thao tác hiệu suất và hiệu suất cao của người lao động trong việc làm. Công thức vận dụng cho hình thức này như sau : Tổng lương = mức lương khoán đã đặt ra * tỷ suất triển khai xong việc làm được giao.

2. Cách làm bảng lương trên excel

Cách làm bảng lương trên excel

Một bảng lương theo tiêu chuẩn sẽ gồm có các tiêu chuẩn bộc lộ theo dạng các cột trong bảng tính excel như sau : – Số thứ tự các nhân viên cấp dưới – Họ và tên : Cột này bạn sẽ liệt kê hàng loạt tên của nhân viên cấp dưới trong công ty cần được tính lương vào đây. Và để việc tính lương được rõ ràng, tránh sự nhầm lẫn với nhiều người có tên trùng nhau, kế toán viên nên chia đơn cử ra từng bộ phận, phòng ban, bảo vệ sự đúng chuẩn và công minh cho người lao động. – Số ngày công thực tiễn : đây là số ngày thực tiễn mà người lao động có đi làm, số ngày này được ghi lại trong bảng chấm công, các nhân viên cấp dưới kế toán cần kết xuất bảng công và tính tổng số công sau đó ghi vào cột này. – Cột lương chính thức : phần lương này sẽ địa thế căn cứ vào mức lương đã thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng lao động và có sự kiểm soát và điều chỉnh nếu có các quyết định hành động tăng lương hay phụ lục của hợp đồng để đưa mức lương đúng chuẩn nhất của nhân viên cấp dưới vào cột này. Lương chính thức là mức lương cơ bản, chưa tính thêm các khoản phụ cấp hay thưởng, phạt, các khoản bổ trợ khác. Và mức lương này không được phép thấp hơn so với mức lương tối thiểu của vùng đã lao lý. – Các khoản phụ cấp : đây là mục biểu lộ các mức tiền phụ cấp của công ty dành cho nhân viên cấp dưới và được pháp luật tại hợp đồng lao động. Và tùy vào từng doanh nghiệp sẽ có các khoản và mức phụ cấp khác nhau. Ví dụ như phụ cấp ăn trưa, phụ cấp xăng xe, điện thoại cảm ứng, … – Tổng thu nhập : cột này gồm có tổng số lương chính + phụ cấp. – Tổng lương thực tế : tổng số lương tính theo ngày công đi là thực tiễn của nhân viên cấp dưới. – Thưởng / phạt : cột này bộc lộ các mức tiền thưởng hay phạt của các nhân viên cấp dưới được tính hàng tháng. – Cột bảo hiểm sẽ gồm có các loại bảo hiểm dành cho người lao động khi thao tác tại các công ty, doanh nghiệp như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm nhân thọ, …

– Cột tạm ứng: đây là số tiền mà nhân viên đã tạm ứng trước khi được tra lương hoặc số tiền tạm ứng khi đi công tác, làm việc theo sắp xếp của công ty nhưng chưa hoàn ứng thì cần liệt kê vào để trừ vào cuối tháng.

– Tổng lương thực lĩnh : là số lương sau cuối người lao động nhận được sau khi đã cộng hay trừ các khoản trên và được vận dụng theo công thức : Lương thực lĩnh = tổng lương thực tế + các khoản thưởng – các khoản bảo hiểm – tạm ứng – phạt ( nếu có ) Với tổng thể các tiêu chuẩn trên, nhân viên cấp dưới kế toán chỉ cần chia các cột trong bảng excel một cách hài hòa và hợp lý và sắp xếp theo thứ tự các mục là đã triển khai xong một bảng tính lương cơ bản chuẩn theo lao lý.

3. Cách tính lương trên excel

Để hoàn toàn có thể vận dụng các công thức và tính lương trên excel một cách đúng mực, nhanh gọn nhất, nhân viên cấp dưới kế toán cần phải hiểu rõ về tính năng của các hàm trong excel và vận dụng đúng các công thức.

3.1. Cách tra cứu nhân viên trên excel

Một nhân viên cấp dưới kế toán cần phải nắm rõ được list của nhân viên cấp dưới trong công ty, những thông tin đơn cử về hợp đồng lao động của mỗi người để hoàn toàn có thể tính lương một cách đúng mực nhất. Và trong hàng trăm nhân viên cấp dưới của công ty, để hoàn toàn có thể tra cứu thông tin nhanh nhất, kế toán viên hoàn toàn có thể vận dụng các hàm sau : – Hàm VLOOKUP : đây là hàm truy vấn và tìm kiếm thông dụng nhất lúc bấy giờ. Đối tượng để tìm kiếm cần phải nằm trong cột tiên phong từ bên trái của vùng bảng tìm kiếm. – Hàm INDEX + MATCH : đây là sự tích hợp của hai hàm để hoàn toàn có thể tìm kiếm, truy vấn thông tin nhân viên cấp dưới một cách nhanh gọn. Việc tích hợp hai hàm này mang lại hiệu suất cao tốt hơn so với hàm VLOOKUP, bởi nó không bị số lượng giới hạn các cấu trúc tìm kiếm.

3.2. Các hàm xử lý thời gian trên excel

Các hàm xử lý thời gian trên excel

Trên excel có một số ít hàm có tính năng giải quyết và xử lý ngày thàng, giờ thao tác rất hữu dụng và đúng mực : – Hàm DATE : hàm này tạo ra 1 giá trị ngày tháng xác lập rõ ràng, đúng mực theo năm, tháng, ngày đơn cử. – Hàm YEAR : hàm này có tính năng theo dõi số năm của 1 giá trị ngày tháng nào đó. – Hàm MONTH : hàm này sẽ theo dõi số tháng của 1 giá trị ngày tháng nào đó. – Hàm DAY : theo dõi số ngày của 1 giá trị ngày tháng nào đó. – Hàm HOUR : hàm này theo dõi số giờ của 1 giá trị theo thời hạn. – Hàm MIN : theo dõi số phút của 1 giá trị thời hạn nhất định.

3.3. Các công thức chấm công nhân viên

Việc chấm công cho nhân viên cấp dưới để bảo vệ độ đúng chuẩn, nhân viên cấp dưới kế toán hoàn toàn có thể sử dụng các công thức sau : – COUNTIF : đây là công thức để đếm số ký hiệu trong các bảng chấm công dựa theo một điều kiện kèm theo nhất định nào đó. – COUNTIFS : dùng để đếm số ký hiệu công trong bảng chấm công theo nhiều điều kiện kèm theo cùng một lúc. – SUMIF : công thức để tính tổng số giờ công theo bảng chấm công và địa thế căn cứ vào điều kiện kèm theo duy nhất. – SUMIFS : công thức tính bảng chấm công theo điều kiện kèm theo cùng một lúc.

3.4. Các công thức tính lương cho nhân viên

Các công thức tính lương trên excel

Để tính lương cho nhân viên cấp dưới, các nhân viên cấp dưới kế toán thường sử dụng các công thức sau : – IF : so với công thức này, cần phải biện luận logic trong khi thống kê giám sát, tùy vào các trường hợp khác nhau, nếu theo nhu yếu thứ 1 thì sẽ ra tác dụng như thế nào, nếu không thỏa mãn nhu cầu được nhu yếu đó thì tác dụng sẽ thế nào ?

– Hàm AND/ OR: khi cần phải biện luận nhiều điều khiện khác nhau, phức tạp thì sẽ sử dụng hàm AND/ OR để có thể ghép nối các điều kiện đó với nhau.

– Hàm LOOKUP / VLOOKUP : sử dụng hàm này để truy vấn đến các thông tin về nhân viên cấp dưới, tác dụng chấm công, thông tin lương, … – Hàm SUM / SUMIF / SUMIFS : sử dụng hàm này để tính tổng số tiền lương thự lĩnh cho nhân viên cấp dưới. Trên đây là những thông tin khá chi tiết cụ thể về cách làm bảng lương cũng như cách tính lương trên excel chuẩn và đơn thuần nhất. Hy vọng những san sẻ này sẽ giúp ích cho các bạn, nhất là những người theo đuổi nghề kế toán hoàn toàn có thể nắm rõ được các nhu yếu, phương pháp quan trọng, thiết yếu và vận dụng một cách đúng chuẩn nhất các công thức trong tính lương .

Tin liên quan

Xem nhiều nhất

Source: https://iseo1.com
Category: Marketing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *