Chia sẻ kinh nghiệm cách làm bài tập chia bài tập thừa kế

Chia sẻ kinh nhiệm, hướng dẫn cách làm bài tập chia bài tập thừa kế nhanh chóng, chính xác – Soạn bởi: ThS.Lê Thị Giang – Khoa pháp luật Dân sự, Trường Đai học Luật Hà Nội. 

Những tài liệu liên quan:

Kinh nghiệm làm bài tập chia thừa kế

Download tài liệu về máy

[PDF] Hướng dẫn cách làm bài tập chia thừa kế

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Cách làm bài tập chia thừa kế

Các bước làm bài tập chia thừa kế theo di chúc và theo pháp lý

GỒM 4 BƯỚC + 1 PHẦN KẾT LUẬN ( Lưu ý : Không phải bài tập thừa kế nào cùng không thiếu 4 bước ; tùy từng bài thừa kế cho thể 2 bước hoặc 3 bước )

Bước 1 : Xác định di sản thừa kế

Một số dạng phổ biến:

1. Tài sản chung vợ chồng: X => Chia đôi (X/2).

2. Tài sản chung với bồ: X=> Chia 4 (X/4).

( Trước hết lấy X chia đôi. Nhưng phần chia đôi không phải của riêng người chết mà của người chết chung với vợ ( hoặc chồng ) vì đây là gia tài hình thành trong thời kỳ hôn nhân gia đình của người chết với vợ ( hoặc chồng ) nên thuộc chiếm hữu chung => do đó phải liên tục lấy số lượng này chia đôi => Chốt lại chia 4 ) .

3. Nếu trong tình huống cho như sau: AB là vợ chồng, tài sản chung là X; A chung sống như vợ chồng với C, tài sản chung của AC là Y. A chết, xác định di sản thừa kế của A = (X + Y/2) : 2.

4. Đề có diễn biến còn nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài chưa trả thì cần xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm đó là của chung vợ chồng hay của riêng người chết. Nếu là nghĩa vụ và trách nhiệm của riêng người chết thì phải được trừ vào di sản thừa kế của người chết ;
5. Tiền mai táng được lấy từ di sản thừa kế của người chết. Nếu đề bài cho tiền mai táng lấy từ gia tài chung của vợ chồng thì cần cộng lại để xác lập gia tài chung của vợ chồng khi chưa trừ đi tiền mai táng .

Ví dụ: AB là vợ chồng. Khi A chết tiền mai táng hết 50 triệu. Sau khi trừ tiền mai táng, Tài sản chung của vợ chồng còn 850 triệu. Xác định di sản thừa kế của A = (850 triệu + 50 triệu) : 2 – 50 triệu = 400 triệu.

6. Nếu đề bài cho tiền phúng viếng thì đây chỉ tính tiết bẫy => Không được cộng vào di sản thừa kế vì khoản tiền này phát sinh sau khi người để lại di sản thừa kế chết .

Bước 2 : Chia di sản thừa kế theo di chúc

Những người sau không chia ở bước này:

1. Người không được chia thừa kế theo di chúc (trong di chúc người chết không chia cho người này);

2. Người bị truất ;

3. Người bị tước (Điều 621), trừ khi người lập di chúc biết rõ về hành vi của những người này và trong di chúc vẫn cho hưởng;

4. Người được chia trong di chúc nhưng khước từ không hưởng ;

5. Người được chia trong di chúc nhưng chết trước, chết cùng thời điểm với người lập di chúc => Phần di chúc bị vô hiệu, nên phần di sản định đoạt cho những người này được chia thừa kế theo pháp luật.

Bước 3 : Chia di sản thừa kế theo pháp lý

( Lưu ý : Bước này chỉ có trong trường hợp : sau khi chia di sản theo di chúc thì còn phần di sản thừa kế chưa được chia => Phần di sản thừa kế này được chia theo pháp lý ) .

– Xác định những người thừa kế theo pháp luật được chia (chia theo hàng, ưu tiên theo thứ tự hàng 1, hàng 2, hàng 3).

– Những người sau đây không được chia :
1. Người bị truất ;

2. Người bị tước (Điều 621);

3. Người phủ nhận không nhận di sản thừa kế ;
4. Đối với người thừa kế chết trước hoặc chết cùng thời gian với người để lại di sản ( là con của người chết ) thì cần chia làm 2 trường hợp :

  • 4a: Những người này không có con => Không chia.
  • 4b: Những người này có con => Tất cả những người con được thừa kế thế vị chung nhau 1 suất.

Bước 4. Tính 2/3 một suất thừa kế cho những người thuộc điều 644 Bộ luật Dân sự năm ngoái

– Những người được tính theo Điều 644:

1. Bố mẹ
2. Vợ chồng
3. Con : con chưa thành niên + con đã thành niên nhưng không có năng lực lao động

– Những người trên rơi vào các trường hợp:

1. Không được hưởng thừa kế theo di chúc : người lập di chúc truất hoặc người lập di chúc không truất nhưng người lập di chúc đã chia hết di sản thừa kế mà không chia cho những người thuộc Điều 644 ;
2. Được hưởng di sản thừa kế ( theo di chúc, theo pháp lý ) nhưng phần hưởng không đủ 2/3 một suất thừa kế theo luật => Được bù đủ 2/3 1 suất ( lấy 2/3 1 suất trừ đi số di sản họ đã được hưởng để tìm phần thiếu ) .

- Công thức tính: = 2/3 x (tổng di sản thừa kế : nhân suất)

Lưu ý : Nhân suất không gồm có 3 nhóm người sau đây :
1. Người thừa kế chết trước hoặc chết cùng thời gian với người để lại di sản thừa kế mà không có người thừa kế thế vị ( nếu trường hợp họ có người thừa kế thế vị thì vẫn tính như thông thường ) ;
2. Người phủ nhận không nhận di sản thừa kế ;
3. Người không được quyền hưởng di sản thừa kế theo Điều 621 ( người bị tước ) ;

Ví dụ: A có vợ là B, có 3 người con là C, D, E. A có mẹ là K. Tài sản chung của vợ chồng AB là 1,8 tỷ. A chết lập di chúc truất quyền thừa kế của B; K từ chối không nhận di sản thừa kế.

– Tính 2/3 1 suất thừa kế theo Điều 644 cho B = 2/3 x 900 triệu : 3 = 200 triệu.

– Nguyên tắc rút bù:

+ Trước hết rút theo tỷ suất của người hưởng thừa kế theo di chúc ( nếu trong số những người phải trích ra có người thuộc Điều 644 thì quan tâm vẫn phải bảo vệ cho người này đủ 2/3 1 suất thừa kế theo luật ) .

+ Trường hợp rút của những người thừa kế theo di chúc không đủ thì rút tiếp tục của những người thừa kế theo pháp luật.

* Kết luận: (tính toán ra số di sản thừa kế được hưởng của từng người thừa kế. Nên thử lại bằng máy tính: cộng tổng những người được chia tk nếu bằng di sản thừa kế thì khả năng đúng; nếu lệch với di sản thừa kế thì sai cần xem lại).

Một số chú ý quan tâm chung khi chia thừa kế

1. Làm theo đúng trình tự các bước trên. Một số dạng bài hoàn toàn có thể hòn đảo lên tính 2/3 một suất thừa kế theo Điều 644 trước nhưng nếu các em không chắc như đinh về kỹ năng và kiến thức thì không tự ý hòn đảo. Với dạng bài tập mà chỉ có một dữ kiện : “ A chết lập di chúc truất quyền thừa kế của vợ ( hoặc cha mẹ hoặc con chưa thành niên, con đã thành niên nhưng không có năng lực lao động ) ” thì hoàn toàn có thể hòn đảo lên tính Bước 3 trước ( tính cho người bị truất được hưởng 2/3 một suất thừa kế theo Điều 644 trước ). Phần còn lại chia đều cho những người thừa kế theo luật ;
2. Không nên để hiệu quả phân số. Nên chia ra số thập phân .
3. Lý thuyết về làm tròn số ( http://toanhocviet.com/lam-tron-so.html ) : Quy ước làm tròn số
– Nếu chữ số tiên phong bỏ đi nhỏ hơn 5 thì ta giữ nguyên bộ phận còn lại ( Ví dụ : Làm tròn số 12, 348 đến chữ số thập phân thứ nhất, được tác dụng 12,3 ) .
– Nếu chữ số tiên phong bỏ đi lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta cộng thêm 1 vào chữ số ở đầu cuối của bộ phận còn lại ( Ví dụ : Làm tròn số 0,26541 đến chữ số thập phân thứ hai, được tác dụng 0,27 ) .
( Thông thường các em lấy sau dấu phẩy 2 số ) .

Cách rút tỉ lệ phần di sản của người được thừa kế theo di chúc để bù cho người thuộc điều 644 Bộ luật Dân sự năm ngoái

Ví dụ: A và B là người được hưởng 2/3 một suất thừa kế theo Điều 644. A cần được bù: 40 triệu; B cần được bù 80 triệu. Biết: C được hưởng thừa kế theo di chúc là 70 triệu; D được hưởng thừa kế theo di chúc là 140 triệu và E được hưởng theo di chúc là 210 triệu.

C1: Công thức rút = Phần di sản của người phải rút : (Tổng di sản thừa kế của tất cả những người phải rút) x tổng số di sản cần rút bù cho người Điều 644.

Áp dụng vào bài tập :

Số phần di sản C rút = 70 : (70 + 140 + 210) x 120 = 20 triệu.

Số phần di sản C rút = 140 : (70 + 140 + 210) x 120 = 40 triệu.

Số phần di sản C rút = 210 : (70 + 140 + 210) x 120 = 60 triệu.

* Lưu ý : Nếu làm theo cách 1 các em hoàn toàn có thể trình diễn trực tiếp vào vở .

C2: Chia tỷ lệ: Trong bài này, trích bù từ phần di sản của C, D, E theo tỉ lệ để bù cho A và B.

  • C = 70 triệu
  • D = 140 triệu
  • E = 210 triệu

Lấy số lớn hơn chia cho số nhỏ nhất đề tìm tỉ lệ

=> Số phần của C = 70 : 70 = 1 phần => Số phần của D = 140 : 70 = 2 phần => Số phần của E = 210 : 70 = 3 phần
Tổng = 1 + 2 + 3 = 6 phần

– Tổng số di sản cần rút là: 40 + 60 = 120 triệu.

– Một phần tương ứng với số di sản cần rút là: 120 : 6 = 20 triệu.

=> Như vậy : C rút 20 triệu .

=> D rút = 20 x 2 = 40 triệu.

=> E rút = 20 x 3 = 60 triệu.

* Lưu ý : Nếu các em rút theo cách này thì phần này tính ra nháp rồi ghi hiệu quả vào trong vở ( thực ra cô diễn giải từng bước thì thấy hơi dài và lâu nhưng tính quen theo cách này thì cũng tương đối nhanh. Bài này cô lấy hiệu quả tròn cho dễ triển khai. Với những bào lẻ ( số thập phân ) … Các em tính tương tự như theo phương pháp này ) .

Cách chia thừa kế thế vị

Điều 652 về thừa kế thế vị

Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời gian với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống ; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời gian với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống .

– Ví dụ về thừa kế thế vị:

A có vợ là B, có 3 con chung là C, D, E. C có vợ là C1 và có 2 con chung là C2 và C3. Tài sản chung của AB là 1,8 tỷ đồng. A chết lập di chúc cho B hưởng 50% di sản ; cho C hưởng 300 triệu đồng nhưng C chết cùng thời gian với A .

Đối với loại bài tập này, các em thường sai ở chỗ : Các em sẽ lấy phần hưởng theo di chúc của C là 300 triệu để chia thế vị cho C2, C3 luôn => Chia sai .

– Nguyên tắc làm:

+ Trường hợp người con chết trước hoặc chết cùng thời gian với người để lại di sản thừa kế => Phần di chúc này bị vô hiệu => Phần di sản này được chia theo pháp lý ;
+ Những người con của C được hưởng chung nhau 1 suất ở bước chia thừa kế theo pháp lý .

– Ứng dụng:

* Xác định di sản thừa kế của A = 1.8 tỷ : 2 = 900 triệu.

* Chia di sản thừa kế của A theo di chúc :

B = ½ x 900 triệu = 450 triệu.

– Mặc dù trong di chúc A định đoạt cho C 300 triệu nhưng C chết cùng thời gian với A nên phần di chúc này bị vô hiệu ; do đó, phần di sản định đoạt cho C được chia thừa kế theo pháp lý .
* Chia di sản thừa kế của A theo pháp lý :

(C2 + C3) = D = = E = 450 triệu : 3 = 150 triệu => C2 = C3 = 150 triệu : 2 = 75 triệu.

[Download] Tài liệu chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn cách làm bài tập chia thừa kế

Download tài liệu về máy

[PDF] Tài liệu chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn cách làm bài tập chia thừa kế

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Các tìm kiếm tương quan đến cách làm bài tập chia thừa kế có đáp án, bài tập luật dân sự về thừa kế ( có đáp án ), bài tập chia thừa kế theo luật dân sự năm ngoái, bài tập chia thừa kế pháp lý đại cương, tổng hợp bài tập về thừa kế, công thức chia thừa kế theo di chúc và theo pháp lý, bài tập chia thừa kế có di tặng, ví dụ thừa kế theo di chúc, bài tập chia thừa kế theo luật hồng đức, Trình bày cách xác lập di sản thừa kế công thức chia thừa kế theo di chúc và theo pháp lý, Công thức chia thừa kế theo pháp lý, Bài tập chia thừa kế bị truất quyền, Bài tập chia thừa kế chết cùng thời gian, Bài tập thừa kế có giải thuật, Cách tính hàng thừa kế, Tiền mai táng trừ vào gia tài chung hay riêng, Cách tính kỷ phần thừa kế, Cách tính 1 suất thừa kế theo pháp lý, Cách chia thừa kế không nhờ vào vào di chúc, cách tính 2/3 một suất thừa kế
Nguyên tắc chia thừa kế thế vị theo quy định của BLDS 2015

1. Trường hợp người con chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người để lại di sản thừa kế => Phần di chúc này bị vô hiệu => Phần di sản này được chia theo pháp luật;
2. Những người con của C được hưởng chung nhau 1 suất ở bước chia thừa kế theo pháp luật.
CSPL: Điều 652 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Tôi muốn tham khảo những bài tập tình huống về chia thừa kế?

Mời bạn xem chi tiết những bài tập tình huống về chia thừa kế tại bài viết: Những bài tập chia thừa kế theo luật dân sự 2015 (có đáp án)
Hoặc yêu cầu tài liệu gửi về hòm thư điện tử tailieu@hocluat.vn để nhận thêm nhiều tài liệu hữu ích khác về chủ đề “chia thừa kế“. Xin trân trọng cảm ơn!

4.7 / 5 – ( 40068 bầu chọn )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *