Phương thức đấu thầu là gì? Có những phương thức đấu thầu nào?

Đấu thầu là quy trình bên mời thầu lựa chọn nhà thầu tương thích với các nhu yếu của bên mời thầu về các yếu tố kỹ thuật, kinh tế tài chính, … Đấu thầu hoàn toàn có thể diễn ra mang đặc thù tư hoặc công. Pháp luật nước ta phân loại hoạt động giải trí đấu thầu thành hoạt động giải trí đấu thầu sản phẩm & hàng hóa ; dịch vụ chịu sự kiểm soát và điều chỉnh của Luật Thương mại năm 2005 ; và hoạt động giải trí đấu thầu shopping, dịch vụ công được kiểm soát và điều chỉnh bởi Luật đấu thầu năm 2013. Vậy Phương thức đấu thầu là gì ? Có những phương thức đấu thầu nào ?

Hãy cùng Luật sư 247 khám phá về yếu tố này qua bài viết dưới đây .

Căn cứ pháp lý

Nội dung tư vấn

Đấu thầu là gì?

Khoản 1 Điều 214 Luật thương mại năm 2005 pháp luật về đấu thầu sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ như sau :
“ 1. Đấu thầu hàng hoá, dịch vụ là hoạt động giải trí thương mại, ; theo đó một bên mua hàng hoá, dịch vụ trải qua mời thầu ( gọi là bên mời thầu ) ; nhằm mục đích lựa chọn trong số các thương nhân tham gia đấu thầu ( gọi là bên dự thầu ) thương nhân cung ứng tốt nhất các nhu yếu do bên mời thầu đặt ra ; và được lựa chọn để ký kết và triển khai hợp đồng ( gọi là bên trúng thầu ). ”
Khoản 12 Điều 4 Luật đấu thầu năm 2013 lao lý về đấu thầu như sau :
“ Đấu thầu là quy trình lựa chọn nhà thầu để ký kết ; và thực thi hợp đồng cung ứng dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, shopping sản phẩm & hàng hóa, xây lắp ; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết ; và triển khai hợp đồng dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư theo hình thức đối tác chiến lược công tư, dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo vệ cạnh tranh đối đầu, công minh, minh bạch ; và hiệu suất cao kinh tế tài chính. ”

Đấu thầu có những đặc điểm gì?

Mục đích của nhà thầu là thực thi thủ tục mở thầu ; giành được quyền phân phối sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ đó với giá đủ bù đắp các ngân sách nguồn vào và bảo vệ mức doanh thu cao nhất hoàn toàn có thể. Như vậy thực chất của đấu thầu đã được xã hội thừa nhận như thể một sự cạnh tranh đối đầu lành mạnh để được thực thi một việc nào đó, một nhu yếu nào đó. Đấu thầu có 1 số ít đặc thù sau :
Thứ nhất : Đấu thầu là một hoạt động giải trí thương mại. Trong đó bên dự thầu là các thương nhân có đủ điều kiện kèm theo và tiềm năng mà bên dự thầu hướng tới là doanh thu còn bên mời thầu là xác lập được hợp đồng mua và bán sản phẩm & hàng hóa, sử dụng dịch vụ với các điều kiện kèm theo tốt nhất cho họ .
Thứ hai : Đấu thầu là một quy trình tiến độ tiền hợp đồng. Hoạt động đấu thầu luôn gắn với quan hệ mua và bán sản phẩm & hàng hóa, đáp ứng dịch vụ. Trong nền kinh tế tài chính đấu thầu không diễn ra như một hoạt động giải trí độc lập, nó chỉ Open khi con người có nhu yếu shopping sản phẩm & hàng hóa và sử dụng dịch vụ .
Thứ ba : Chủ thể tham gia quan hệ đấu thầu sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ. Luật đấu thầu năm 2013 đã pháp luật thêm về tổ chức triển khai đấu thầu chuyên nghiệp gồm có đại lý đấu thầu, đơn vị chức năng sự nghiệp được xây dựng với công dụng triển khai đấu thầu chuyên nghiệp .
Thứ tư : Hình thức pháp lý của quan hệ đấu thầu sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ là hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu .
Thứ năm : Giá của gói thầu : Xét trên góc nhìn Chi tiêu thì đấu thầu thiết yếu phải có sự khống chế về giá ; gọi là giá gói thầu hoặc dự toán-được đưa ra bởi bên mời thầu theo khẳ năng kinh tế tài chính của bên mời thầu .

Chủ thể tham gia đấu thầu

Điều 2 Luật Đấu thầu năm 2013 lao lý rõ ràng về chủ thể đấu thầu :

“ 1. Tổ chức, cá thể tham gia hoặc có tương quan đến hoạt động giải trí đấu thầu pháp luật tại Điều 1 của Luật này .
Tổ chức, cá thể có hoạt động giải trí đấu thầu không thuộc khoanh vùng phạm vi kiểm soát và điều chỉnh của Luật này được chọn vận dụng lao lý của Luật này. Trường hợp chọn vận dụng ; thì tổ chức triển khai, cá thể phải tuân thủ các pháp luật có tương quan của Luật này ; bảo vệ công minh, minh bạch và hiệu suất cao kinh tế tài chính. ”

Vì vậy đến Luật đấu thầu 2013 đã đổi khác pháp luật của Luật Đấu thầu 2005 ; thành không lao lý bắt buộc bên dự thầu phải là thương nhân ; mà hoàn toàn có thể là các cá thể, tổ chức triển khai không phải là thương nhân ; chỉ cần phân phối điều kiện kèm theo của chủ thể dự thầu. Chủ thể đủ điều kiện kèm theo tham gia đấu thầu trong Luật này phong phú hơn ; so với chủ thể của đấu thầu sản phẩm & hàng hóa ; dịch vụ lao lý tại Luật thương mại năm 2005 .

Có những phương thức đấu thầu nào?

Luật Đấu thầu năm 2013 pháp luật bốn phương thức đấu thầu, đó là :

1 gian đoạn 1 túi hồ sơ; 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ; 2 giai đoạn 1 túi hồ sơ; hai giai đoạn hai túi hồ sơ.

Đối với phương thức 1 túi hồ sơ : Bên dự thầu nộp đề xuất kiến nghị kỹ thuật ( cách thực thi việc làm ) ; và đề xuất kiến nghị kinh tế tài chính ( Ngân sách chi tiêu đơn cử và phương thức thanh toán giao dịch ) ; trong cùng một túi hồ sơ dự thầu theo nhu yếu của hồ sơ mời thầu ; và việc mở thầu được thực thi 1 lần ( mở cùng lúc cả yêu cầu kỹ thuật và đề xuất kiến nghị kinh tế tài chính ) .
Còn so với phương thức 2 túi hồ sơ : Bên dự thầu nộp đề xuất kiến nghị kỹ thuật ; và đề xuất kiến nghị kinh tế tài chính trong hai túi hồ sơ riêng không liên quan gì đến nhau vào cùng một thời gian. Túi hồ sơ kỹ thuật sẽ được mở trước để nhìn nhận. Các nhà thầu đạt điểm kỹ thuật theo nhu yếu ; sẽ được mở tiếp túi hồ sơ yêu cầu kinh tế tài chính để nhìn nhận. Nếu nhà thầu nào đạt cả hai nhu yếu về kỹ thuật và kinh tế tài chính thì sẽ trở thành người trúng thầu .
Tuy nhiên so với phương thức đấu thầu 1 quy trình tiến độ 1 túi hồ sơ ; và 1 quy trình tiến độ 2 túi hồ sơ chỉ vận dụng so với các gói thầu có quy mô sử dụng vốn nhà nước nhỏ, đơn thuần ; và thuộc các trường hợp pháp luật tại Điều 28,29 LĐT 2013. Trong khi LTM thì được cho phép bên mời thầu tự lựa chọn phương thức đấu thầu tương thích với gói thầu của mình ( tự do lựa chọn ) ; mà không phải chịu sự ràng buộc nào khác .

Mời bạn xem thêm bài viết:

Liên hệ Luật sư

Trên đây là hàng loạt nội dung tư vấn của Luật Sư 247 về Phương thức đấu thầu là gì ? Có những phương thức đấu thầu nào ?. Hi vọng bài viết trên sẽ giúp ích cho bạn đọc .

Nếu có bất kì thắc mắc nào về thủ tục pháp lý có liên quan. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi: 0936 408 102

Câu hỏi thường gặp

Phương thức đấu thầu hai túi hồ sơ được áp dụng trong trường hợp nào? Theo pháp luật tại Điều 30 Luật đấu thầu thì phương thức hai quy trình tiến độ một túi hồ sơ được vận dụng trong trường hợp đấu thầu thoáng đãng, đấu thầu hạn chế so với gói thầu shopping sản phẩm & hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô lớn, phức tạp. Giai đoạn 1 của đấu thầu hai túi hồ sơ là gì? Theo lao lý của pháp lý đấu thầu lúc bấy giờ, trong quá trình một của phương thức đấu thầu hai túi hồ sơ, nhà thầu sẽ nộp yêu cầu về kỹ thuật, giải pháp kinh tế tài chính theo nhu yếu của hồ sơ mời thầu nhưng chưa có giá dự thầu. Hình thức đấu thầu là gì? Luật Đấu thầu 2013 lao lý phong phú hơn Luật thương mại ở chỗ, ngoài hai hình thức đấu thầu là đấu thầu rộng rài và hạn chế còn pháp luật thêm các hình thức khác : chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh đối đầu, shopping trực tiếp, tụ triển khai, lựa chọn nhà thầu, nhà thầu tư trong trường hợp đặc biệt quan trọng, tham gia thực thi của hội đồng.

5/5 – ( 1 bầu chọn )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *