Trường hợp áp dụng & hiệu lực

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG – CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤM DỨT BỞI NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

( Last Updated On : Tháng Mười 9, 2021 )Các Loại Hợp Đồng Lao Động - Các Trường Hợp Chấm Dứt Bởi Người Sử Dụng Lao Động

Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.  Các loại hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản.  Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

THEO QUI ĐỊNH HIỆN HÀNH, CÓ CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG SAU

CÁC LOẠIĐẶC TÍNHĐIỀU KIỆN XÁC LẬPĐIỀU KIỆN GIA HẠN
HỢP ĐỒNG KHÔNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠNLà hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.
HỢP ĐỒNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN 01 NĂMLà hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng.Khi hợp đồng lao động này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.Sau khi gia hạn thêm 1 lần, thì lần gia hạn thứ 2 nếu có buộc phải là hợp đồng không xác định thời hạn.
HỢP ĐỒNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN 02 NĂMlà hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 24 tháng.Khi hợp đồng lao động này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm viẹc thì trong hời hạn 30 ngày, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới hợp đồng này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.Sau khi gia hạn thêm 1 lần, thì lần gia hạn thứ 2 nếu có buộc phải là hợp đồng không xác định thời hạn.
HỢP ĐỒNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN 03 NĂMlà hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 36 tháng.Khi hợp đồng lao động này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm viẹc thì trong hời hạn 30 ngày, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới hợp đồng này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.Sau khi gia hạn thêm 1 lần, thì lần gia hạn thứ 2 nếu có buộc phải là hợp đồng không xác định thời hạn.
HỢP ĐỒNG THỜI VỤHợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.Khi hợp đồng lao động này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm viẹc thì trong hời hạn 30 ngày, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới hợp đồng này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn là 24 thángSau khi gia hạn thêm 1 lần, thì lần gia hạn thứ 2 nếu có buộc phải là hợp đồng không xác định thời hạn.

THEO CÁC QUI ĐỊNH HIỆN HÀNH, 11 TRƯỜNG HỢP HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG SẼ CHẤM DỨT HIỆU LỰC 

 1. Hợp đồng lao động hết hạn.

 2. Đã triển khai xong việc làm theo hợp đồng lao động .
 3. Hai bên thoả thuận chấm dứt các loại hợp đồng lao động.

 4. Người lao động đủ điều kiện kèm theo về thời hạn đóng bảo hiểm xã hội và tuổi hưởng lương hưu .
 5. Người lao động bị phán quyết tù giam, tử hình hoặc bị cấm làm việc làm ghi trong hợp đồng lao động theo bản án, quyết định hành động có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý của Toà án .
 6. Người lao động chết, bị Toà án công bố mất năng lượng hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết .
 7. Người sử dụng lao động là cá thể chết, bị Toà án công bố mất năng lượng hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết ; người sử dụng lao động không phải là cá thể chấm hết hoạt động giải trí .
 8. Người lao động bị giải quyết và xử lý kỷ luật sa thải theo lao lý .
 9. Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định.

 10. Người sử dụng lao động đơn phương chấm hết hợp đồng lao động theo lao lý hoặc người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc do đổi khác cơ cấu tổ chức, công nghệ tiên tiến hoặc vì nguyên do kinh tế tài chính hoặc do sáp nhật, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, hợp tác xã .
 11. Người sử dụng lao động đơn phương chấm hết hợp đồng lao động với các nguyên do :
  • Người lao động liên tục không triển khai xong việc làm theo hợp đồng lao động .
  • Người lao động bị ốm đau, tai nạn đáng tiếc đã điều trị 12 tháng liên tục so với người làm theo hợp đồng lao động không xác lập thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục, so với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác lập thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động so với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một việc làm nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà năng lực lao động chưa hồi sinh .
  • Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những nguyên do bất khả kháng khác theo lao lý của pháp lý, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi giải pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ thao tác .
  • Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động mà không xuất hiện .

KHI ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG PHẢI BÁO CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG BIẾT TRƯỚC

 • Ít nhất 45 ngày so với hợp đồng lao động không xác lập thời hạn .
 • Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn.

 • Ít nhất 03 ngày thao tác so với trường hợp nghỉ bệnh quá thời hạn và so với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một việc làm nhất định có thời hạn dưới 12 tháng .

Trong đó trường hợp Số 03 và 09 là lựa chọn bảo đảm an toàn nhất cho người sử dụng lao động. Với vai trò của mình, người sử dụng lao động cần rất là thận trọng trong việc đơn phương chấm hết hợp đồng lao động với nhân viên cấp dưới. Trường hợp chấm hết trái qui định, sẽ rất dễ dẫn đến các khiếu nại, kiện tục với thiệt hại phải bồi thường lên đến 12 tháng lương và các khoản đền bù khác, đơn cử :

 • Phải chi trả lên đến 12 tháng lương trong thời hạn bị chấm hết hợp đồng trái luật .
 • Phải đền bù tối thiểu 02 tháng tiền lương do hành vi đơn phương chấm hết trái luật .
 • Phải chi trả hàng loạt 32 % ngân sách bảo hiểm bắt buộc các loại .
 • Phải liên tục tuyển dụng lại người lao động .

VIVA CÓ THỂ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRỌN GÓI ĐỂ QUẢN LÝ CÁC THỦ TỤC TUÂN THỦ VỀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG THEO QUI ĐỊNH ĐỊA PHƯƠNG, VỚI CÁC NỘI DUNG CHÍNH NHƯ SAU

 • Quản lý quan hệ lao động giữa doanh nghiệp và người lao động .
 • Quản lý quan hệ lao động giữa doanh nghiệp với Phòng lao động .
 • Quản lý quan hệ lao động giữa doanh nghiệp với cơ quan thuế .

Footer content bài viết con

Tham vấn cùng chuyên gia

Xem thêm:

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG – CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤM DỨT BỞI NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG was last modified: by

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *