Các dấu hiệu của tội phạm? Cấu thành tội phạm

Tội phạm là những người vi phạm pháp luật pháp lý của luật hình sự gây nguy khốn cho xã hội. Để xác lập một hành vi có phải là tội phạm hay không thì cần phải xét xem hành vi đó có đủ các dấu hiệu để cấu thành tội phạm hay không ? Sau đây chúng tôi xin nghiên cứu và phân tích về các dấu hiệu của một tội phạm. Tội phạm có 4 dấu hiệu đa phần :

Tính có lỗi

Lỗi là thái độ tâm ý chủ quan của con người so với hành vi nguy khốn cho xã hội mà họ thực thi và so với hậu quả do hành vi đó gây ra, biểu lộ dưới dạng cố ý và vô ý. Nếu không có lỗi thì không bị coi là tội phạm .

Lỗi cố ý:
Cố ý trực tiếp: Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả xẩy ra.

Cố ý gián tiếp: Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó có thể xẩy ra, tuy không mong muốn nhưng vẫn có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra.

Lỗi vô ý:
Lỗi vô ý do quá tự tin: Người phạm tội tuy thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội, nhưng cho rằng hậu quả đó sẽ không xẩy ra hoặc có thể ngăn ngừa được.

Lỗi vô ý do cẩu thả : Người phạm tội không thấy trước hành vi của mình hoàn toàn có thể gây ra hậu quả nguy cơ tiềm ẩn cho xã hội, mặc dầu phải thấy trước và hoàn toàn có thể thấy trước hậu quả đó .

Tính nguy hiểm cho xã hội

Tại Khoản 1 Điều 8 Bộ luật hình sự 2017 lao lý

Điều 8. Khái niệm tội phạm
1. Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật Hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa mà theo quy định của Bộ luật này phải bị xử lý hình sự.
2. Những hành vi tuy có dấu hiệu của tội phạm nhưng tính chất nguy hiểm cho xã hội không đáng kể thì không phải là tội phạm và được xử lý bằng các biện pháp khác.

Như vậy tính nguy khốn là dấu hiệu tiên phong để xác lập được hành vi đó có phải là tội phạm hay không, dấu hiệu về tính nguy hại cho xã hội là dấu hiệu cơ bản, quan trọng, quyết định hành động các dấu hiệu khác .

Tính trái pháp luật hình sự

Điều 2 Bộ luật hình sự 2017 lao lý về nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự như sau :

Điều 2. Cơ sở của trách nhiệm hình sự
1. Chỉ người nào phạm một tội đã được Bộ luật Hình sự quy định mới phải chịu trách nhiệm hình sự.
2. Chỉ pháp nhân thương mại nào phạm một tội đã được quy định tại Điều 76 của Bộ luật này mới phải chịu trách nhiệm hình sự.

Như vậy bất kể hành vi nào không được lao lý là một tội trong bộ luật Hình sự thì việc thực thi hành vi đó đều không phải là tội phạm .

Tính phải chịu hình phạt

Chỉ những hành vi phạm tội mới phải chịu hình phạt, hình phạt được coi là chính sách răn đe, giáo dục so với tội phạm. Nếu tính nguy khốn của hành vi phạm tội tỷ suất thuận với mức độ khung hình phạt. Vì thế, một hành vi được coi là tội phạm khi nó thỏa mãn nhu cầu đủ bốn dấu hiệu nêu trên .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *