Thế nào là cá nhân kinh doanh theo pháp luật thuế?

Thế nào là cá nhân kinh doanh theo pháp lý thuế ?Trong những văn bản pháp lý luôn có khái niệm cá nhân kinh doanh có lệch giá dưới 100 triệu hoặc trên 100 triệu. Vậy cá nhân kinh doanh là những đối tượng người dùng nào ? Những ai được coi là cá nhân kinh doanh ?

14

Thông tư 92/2015/TT-BTC tại Điều 1 quy định về người nộp thuế như sau:

– Người nộp thuế là cá nhân cư trú gồm có cá nhân, nhóm cá nhân và hộ mái ấm gia đình có hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ thuộc toàn bộ những nghành nghề dịch vụ, ngành nghề sản xuất, kinh doanh theo lao lý của pháp lý ( sau đây gọi là cá nhân kinh doanh ) .– Lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh gồm có cả một số ít trường hợp sau :+ Hành nghề độc lập trong những nghành, ngành nghề được cấp giấy phép hoặc chứng từ hành nghề theo lao lý của pháp lý .+ Làm đại lý bán đúng giá so với đại lý xổ số kiến thiết, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp của cá nhân trực tiếp ký hợp đồng với công ty xổ số kiến thiết thiết kế, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp .

+ Hợp tác kinh doanh với tổ chức.

+ Sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt cá thuỷ sản không cung ứng điều kiện kèm theo được miễn thuế thu nhập cá nhân .

Lưu ý:

– Người nộp thuế theo lao lý trên không gồm có cá nhân kinh doanh có lệch giá từ 100 triệu đồng / năm trở xuống .+ Để xác lập cá nhân không phải nộp thuế giá trị ngày càng tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là lệch giá tính thuế thu nhập cá nhân của năm .

+ Cá nhân nộp thuế khoán kinh doanh không trọn năm (không đủ 12 tháng trong năm dương lịch) bao gồm: cá nhân mới ra kinh doanh; cá nhân kinh doanh thường xuyên theo thời vụ; cá nhân ngừng/nghỉ kinh doanh thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của một năm (12 tháng); doanh thu tính thuế thực tế để xác định số thuế phải nộp trong năm là doanh thu tương ứng với số tháng thực tế kinh doanh.

+ Nếu cá nhân kinh doanh theo hình thức nhóm cá nhân, hộ mái ấm gia đình thì mức lệch giá 100 triệu đồng / năm trở xuống để xác lập cá nhân không phải nộp thuế giá trị ngày càng tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân được xác lập cho một ( 01 ) người đại diện thay mặt duy nhất trong năm tính thuế .– Người nộp thuế theo giải pháp khoán là cá nhân kinh doanh có phát sinh lệch giá từ kinh doanh sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ thuộc tổng thể những nghành nghề dịch vụ, ngành nghề sản xuất, kinh doanh trừ cá nhân kinh doanh có lệch giá dưới 100 triệu đồng / năm .Mời những bạn xem thêm bài viết Tài sản cố định và thắt chặt do thành viên góp vốn có được trích khấu hao không ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *